Доц. Каракостов: Невронавигацията превежда хирурга до тумора без щети за мозъка, съкращава операцията

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7702734 Доц. Каракостов: Невронавигацията превежда хирурга до тумора без щети за мозъка, съкращава операцията Доц. Каракостов: Невронавигацията превежда хирурга до тумора без щети за мозъка, съкращава операцията www.24chasa.bg

За пациентите от новините за научната ни конференция може да е интересно и това, че се изпитва апарат, който с електрически полета пречи на рака в мозъка да се множи. Сред организационните решения е да поискаме здравната каса да заплаща гръбначните операции според тежестта им. Това казва доц. Васил Каракостов, дм, началник на Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” - София, доцент към МУ–София, и зам.-председател на Българското дружество по неврохирургия. 

Завършва медицина през 1982 г. в Пловдив, през 1986 г. придобива специалност по неврохирургия. Специализирал е “Евокирани мозъчни потенциали” в Любляна; стереотаксична неврохирургия в Швейцария и Швеция; спинална микроневрохирургия в “Шоен клиник” – Мюнхен, гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия в Цюрих, Берн, Залцбург, Брюксел и Лайден.

Лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна асоциация АОSPINE. “АОSPIN – Europ” му присъжда през 2011 г. платинен сертификат за гръбначна хирургия с валидност до 2016 г. Професионалните му интереси са в неврохирургията и микроневрохирургията, гръбначната хирургия и гръбначната микроневрохирургия, минимално инвазивната неврохирургия, стереотаксична неврохирургия, ендоскопска неврохирургия, вертебропластиката.

- Доц. Каракостов, какви новини си записаха участниците в XXVIII конференция по неврохирургия, чийто организационен комитет ръководехте?

- Повечето от презентациите бяха насочени към мозъчните тумори, по-специално глиомите, и използването на съвременни техники, които да очертаят с точност големината и границите им в околната мозъчна тъкан. По този начин обемът на операцията е предварително планиран и съобразен с намаляването на травмата върху здравата и околната мозъчна тъкан до степен да се отстрани само туморната формация. Съкращава се и времетраенето на интервенцията.

Световната тенденция е използването на невронавигация. Добрите резултати се потвърждават и в опита на водещите български неврохирургични екипи, сред тях е и клиниката, в която работя. Споделихме основно опит от невромониторирането, директната мозъчна стимулация и невронавигацията при лечението на злокачествените тумори на мозъка.

- Като философия невронавигацията прилича ли на тази в колите?

- Принципът е сходен, както и във военната навигация впрочем. Опростеното обяснение включва задаване на целта – в нашия случай тумора, сканиране на координатите и параметрите й, избор на “маршрут” за най-пряк или най-безпроблемен начин тя да бъде достигната и като крайна цел – следване на прецизното навигиране от апаратурата.

В неврохирургията това навигиране означава съдействие от страна на умния апарат операторът да премине без или с минимални щети през съответните региони на мозъка и да отстрани тумора, без да засегне извънредно чувствителни и отговорни за важните дейности мозъчни центрове.

Изнесените от български клиники данни от прилагането на невромониторирането и невронавигацията и сравняването на резултатите със световния опит убедиха колегите, че технологията значително оптимизира лечението.

- Как?

- Намалява се оперативното време, подобрява се точността, ограничават се рисковете от усложнение, съкращава се възстановителният период.

Представяне на доказателствени данни от множество източници води до предлагане на

алгоритъм за

оптимизиране

на лечението,

протокол на поведение.

- Очакваше се представяне на апарат, който пречи на укрили се по време на операцията и другите лечения единични глиобластомни клетка да се размножават, перспективно ли е?

- Гостуващи немски лектори представиха данни за иновативни експериментални решения. Оказа се, че три европейски клиники използват с доста обнадеждаващи резултати нов апарат за следоперативно поддържане на тумора в нискоенергийни нива.

- Как точно работи?

- Операцията, лъче- или химиотерапията може да са премахнали или унищожили повечето туморни клетки, но поради местоположението и

склонността

на тумора да

пуска “пипала” 

и да се разпространява в мозъка може да е трудно с лечението да бъдат достигнати и унищожени всички мутирали клетки. Някои може да останат и да формират нов тласък на туморно разрастване. Апаратът е насочен точно срещу изплъзналите се и неповлияни или останали след водещото лечение ракови клетки.

Подобен е на

шлем и след

операцията

се носи от

пациентите

през голяма част

от денонощието,

за да упражнява ефекта си върху оцелели “лоши” клетки.

Функцията му е двустранна – директно върху патологичните клетки за потискане на тяхната енергия да се размножават безконтролно и едновременно с това създава у пациента усещане за контрол върху заболяването – поддържат психическото, емоционалното и физическото му състояние. Когато апаратът е включен, генерира подобни на вълни

електрически

полета с ниска

интензивност,

които пречат

на деленето

на клетките на глиобластома.

С този нетоксичен метод по време на изпитванията е било забавено нарастването на тумора. Логично е била увеличена и продължителността на живота.

Съобщението направи впечатление на колегите, тъй като глиобластомите са голямо предизвикателство в медицината. Всичко, което внася допълнителна перспектива, се смята за успех. В случая се изтъква и предимството от отсъствието на токсичност.

- Със сигурност ще има интерес сред пациентите, възможно ли е да се предложи и у нас ?

- Достъпът до всяка терапия зависи от много условия, включително от нейната цена.

При партниране от страна на фирмата производител във финансирането вероятно повечето клиники, включително неврохирургията, която ръководя в болница “Св. Иван Рилски”, ще проявят интерес към експерименталното лечение.

- За много видове рак вече по-уверено се говори не за лекуване, а за излекуване, за хронично заболяване, кои нови терапии са перспективни за глиобластомите?

- Подобно на други онкологични заболявания се възлагат големи надежди на имунните терапии, които са в етап на клинични изпитвания. Те също са различни типове лечения, но най-общо се разчита на създаване на механизми имунните клетки да припознаят като чужди

раковите клетки,

които в мозъка

успяват да се

престорят

на нормални,

и да ги унищожат с таргетни медикаменти.

Идеята на този принципно нов тип лечение е организмът да бъде улеснен да използва собствените си защитни сили срещу тумора.

Съвсем условно казано – да се лекува сам.

Допълнително затруднение при глиобластомите е, че когато те се изявят клинично, вече е налице размножаване на същия вид злокачествени клетки и на други по-отдалечени места в мозъка.

Перфектно би било, ако знаехме защо точно определени патологични клетки започват да се развиват в точно определена зона на мозъка. Засега няма установена причинно-следствена връзка или обозримо логична причина. За пушенето например се знае, че ангажира белия дроб и въпреки че не предизвиква при 100 процента рак при пушачите, е рисков фактор. За глиобластомите не можем да посочим наличието на конкретен риск.

- Все пак - може ли да се очертае някаква закономерност?

- По-чести са при по-възрастни хора, но има и доста млади, които са с този тип злокачествени тумори.

За съжаление, не можем да кажем, че има голям пробив в лечението им. Целите на хирургията са да се отстрани, колкото е възможно по-радикално, туморът, най-добре преди клетките да са се разпространили на повече места в мозъка. След това с лъче- или химиотерапия се атакува граничната зона.

- В другите области на неврохиругията какви новини бяха съобщени?

- Колеги от специалности, близки до неврохирургията, представиха решения в микрохирургията за проблеми, свързани с травми на деца по време на раждането и увреждания на периферни нерви в ранна възраст. След базовото лечение с подходяща физиотерапия се постигат впечатляващи резултати.

Много убедителни в резултатите си бяха и колегите от нашата болница, които представиха щадящо ендоваскуларно лечение на аневризмите в мозъка. За разлика от предходното десетилетие днес те постигат същия успех при обезопасяване на критичните кръвоносни съдове от руптуриране, но го правят с по-краткотрайни интервенции и без операция в общоприетия смисъл.

Други доклади бяха посветени на новите методи в гръбначната хирургия, микроневрохирургичните техники, които се прилагат при нея, подобрените възможности за възстановяване при остеопоротични счупвания на гръбнака.

Освен чисто медицински аспекти обсъждахме и предложения, които да предоставим при предстоящите обсъждания на националния рамков договор с НЗОК.

- Кои от идеите изглеждат осъществими?

- Ще дам пример от областта, в която работя често. Днес има голяма възможност за сравняване на леченията, които се реимбурсират от здравните каси в Европа, има и такава директива. Прави впечатление, че

операциите

на гръбначно-

мозъчни тумори

са изравнени

като сложност с

трансплантация

на бял дроб и

на сърдечни операции,

при които се изисква екстракорпорално кръвообращение – изкуствено сърце, тоест, с най-голяма сложност, и съответстващо реимбурсацията е най-висока.

На тази база дискутирахме, че е време да се остойности лекарският труд по обективни критерии – като съотнасяне към най-сложните. Това ще даде възможност за справедлива, съвременна система на финансиране по ясни и вече утвърдени европейски критерии.

- А у нас каква е системата за остойностяване на операциите?

- В момента

всички гръбначни

операции

независимо

от тяхната

трудност

се плащат

по една пътека

Дали ще е дискова херния, отстраняване на тумор на гръбначния мозъку или 3-часова операция за стабилизиране на травма, за Националната здравноосигурителна каса няма значение – всичко е равно остойностено.

Но не е нужно да си специалист, за да прецениш, че не всички операции са еднакви като сложност и продължителност.

 Например минути преди интервюто в 3 следобед приключих започнатата сутринта операция. Изключително сложен тумор. И интервенцията ще бъде заплатена толкова, колкото и операция при стеноза на гръбнака или колкото дискова херния. За това време от 8 часа може да се извършат 3 по-леки операции. А тежките операции изискват не само по-дълго време, те са и с по-голяма сложност, повече упойки. Понякога се сменят два екипа, трябва да се гаранитира осигуреност от техническо естество. 

В ЕС “изравняване” на стойността на различно сложни интервенции в една-единствена клинична пътека не може да се случи. В Европа пътеката за гръбначномозъчни операции е разделена на 2 или 3 подгрупи.

- Например?

- Най-леката степен ще е, да речем, при изкълчване на гръбнака и стабилизирането му с някакъв вид фиксиране, следващата ще са интервенциите при тумори, после артерио-венозните малформации и накрая - най-тежките интрамедуларни тумори в самия гръбначен мозък или такива които го притискат отвън. Подобно нещо трябва да се случи и у нас. Това е конкретното предложение, около което се обединихме в сесията за организационни въпроси. Подали сме аргументирани предложения към здравната каса, като сме се съобразили с финансовата рамка и настоящите възможности. И се надяваме поне да се постави принципно начало.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Докторе, кажи

На 21.XI. консултират за спиране на цигарите

На 21.XI. консултират за спиране на цигарите

По данните на Европейската комисия от последното издание на „Здравния профил за България“ разпространението на тютюнопушенето сред българското население е сред най-високото в ЕС с почти седем процентни пункта над средното за съюза. У нас 13.5% от всички болести и 12,4% от смъртните случаи са резултат на тютюнопушене.

Вижте по-малко известните причини за хепатит С и се изследвайте безплатно

Вижте по-малко известните причини за хепатит С и се изследвайте безплатно

Университетската болница „Св. Иван Рилски“ извършва безплатни изследвания под мотото „Хепатит С - случва се!“ с акцент върху по-малко известните начини за заразяване с вируса, съобщиха от лечебното заведение. Най-често заразяването се асоциира с венозни наркотици и безразборни сексуални контакти, но сред причините може да са също така: Преливане

Доц. Атанас Мангъров, специалист по инфекциозни болести

За вируса, предизвикал загиването на 3-годишното дете, няма профилактика или ваксина

Скорострелното фатално развитие на инфекцията е въпрос на взаимодействието между организма и вируса. Аутопсията вероятно ще докаже или тежка пневмония, или мозъчно възпаление, или миокардит. Няма специфични признаци, които от първия момент да подсказват трагичното развитие в рамките на ден. В момента стотици деца са със същите симптоми

Божидар се възстановява след интервенцията. Под кадъра от болничната стая д-р Марин Пенков, д-р Емануил Найденов, доц. Станимир Сираков и доц. Васил Каракостов (от ляво на дясно) разказват как са планирали и осъществили сложната операция.

Как се спасяват хора с мозъчен тумор, по-голям от мозъка

С уменията на железен мултидисциплинарен екип, който не абдикира пред 50% риск и дава всичко от себе си за другите 50%, показва работата на неврохирурзи от университетската болница "Св. Иван Рилски" - София.  Туморите като на Железния човек, както стана известен оперираният заради гигантско образувание в главата българин

Доц. Михаил Околийски от СЗО показва постер, с който организацията онагледява как изглежда тялото на дългогодишния пушач отвътре.

Тютюнът е фактор за 25 болести

10% ръст на цената води до 5-8% спад в пушенето. Тютюневата зависимост е призната за болестно състояние, което предизвиква психични и поведенчески разстройства и налага, както всяко заболяване, съответната превенция и лечение. По процент пушачи сред държавите в ЕСБългария отстъпва само на Гърция (37%)

Ваксината срещу папиломните вируси може да е подходяща за мъже и жени от всички възрасти

Ваксината срещу папиломните вируси може да е подходяща за мъже и жени от всички възрасти

Аргументът е, че освен рака на маточната шийка намалява и риска от полови брадавици и злокачествени тумори на гърлото. Основната цел на ваксинационните програми срещу човешки папиломен вирус (HPV) е намаляването на случаите на рак на маточната шийка. Затова фокусът е върху момичета на възраст 12-14 години, когато се смята

Последно от 24 здраве лого

Оживление

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Последно от

Още от Докторе, кажи

Скрининг в парламента: 31% с висок риск за диабет

Скрининг в парламента: 31% с висок риск за диабет

Това показват изследвания сред депутати, служители и гости в НС. Скрининг за риска от диабет сред желаещите да се включат народни представители, гостите и служителите на парламента организира вчера екипът на проф. д-р Цветалина Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицински университет - София

Зараза със супербактерии е сравнима с туберкулоза и ХИВ

Зараза със супербактерии е сравнима с туберкулоза и ХИВ

Специалистите настояват за бързо приемане на национален план срещу антимикробната резистентност. Големите медицински пробиви от миналия век може да бъдат зачертани от разпространението на антимикробната резистентност. Лечимите инфекциозни заболявания могат да станат нелечими и да се разпространят на вълни в целия свят. И това започва да се случва

Д-р Кина Николова, началник на отделението по неонатология

Младоженци искат пари вместо букети, даряват за видеоларингоскоп за недоносени бебета

Неонатологията на болницата във Велико Търново и театърът в обща кауза за нужните 5000 лв. В навечерието на Деня на недоносените деца - 17 ноември, отделението по неонатология на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново поде благотворителна кампания за закупуването на видеоларингоскоп. Необходими са 5000 лева

Д-р Георги Георгиев: „Имаме щастието в Хил клиник да работим с най-добрата техника в света"

Д-р Георги Георгиев: „Имаме щастието в Хил клиник да работим с най-добрата техника в света"

Интервю на уролога д-р Георги Георгиев от Хил клиник по повод кампанията Movember - световна инициатива за мъжко здраве - Д-р Георгиев, работите в единствената клиника в България, която разполага с три от най-модерните лазери за лечение на увеличена простата. Считате ли това за привилегия? - Разбира се

Кошмарните сънища са един от неподозираните ранни симптоми за паркинсон.

Треперенето невинаги е паркинсон, 10 пъти по-често причината е друга болест

Разработват се нови терапии с използване на ултразвук, както и ваксина Треперенето на ръцете в представите на повечето хора е бързата лента към диагноза паркинсон. Обаче това до 10 пъти по-често се оказва симптом на друго фамилно заболяване с изява в късната възраст - сенилен тремор. Разликата е , че при болестта на Паркинсон е характерно

Шефът на здравната каса д-р Дечо Дечев, зам.-министърът Бойко Пенков, зам.-председателят на НС д-р Нигяр Джафер и председателката на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова декларираха готовност за подпомагане на усилията срещу диабета.

Всеки втори диабет може да се избегне

Парадокс: диабетиците живеят 6 месеца по-дълго от останалите Ако беше инфекциозна болест, диабетът щеше да е най-мащабната пандемия. Всеки 10-и човек в света е засегнат, всеки 13-и е с преддиабет, броят на “скритите” болни е почти равен на диагностицираните диабетици и прогнозите са в следващите 20-25 г. случаите да се удвоят

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber