Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7700677 Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти www.24chasa.bg
Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти
СНИМКА: Дeсислава Кулeлиeва

Добрата новина за съсловието е, че стойностите на клиничните пътеки ще бъдат увеличени от 5 до 15 процента, казва проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов" и преизбран за втори мандат президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация. Роден е на 19 септември 1966 г. в София. През 1994 г. завършва МУ- София. 2 г. по-късно започва специализация по ортопедия и травматология в “Пирогов”, където работи до декември 2006 г. До февруари 2013 г. е ординатор в Катедрата по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. След това - началник на Първа травматологична клиника в “Пирогов”. Оот февруари 2017 г. е директор на спешната болница. Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; политравма; ендопротезиране на стави – рамо и лакът. Координатор на Експертния съвет по ортопедия и травматология към МЗ. Член е на наши и международни професионални организации. Участвал е в над 100 международни конгреси и срещи. Преди дни беше преизбран за президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация.

- Честито преизбиране за президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация, проф. Балтов! Каква е равносметката ви дотук и накъде ще я водите?

- Приемам го не само като повод за чест- итене, а и като постоянна отговорност да защитавам правата на ортопед-травматолозите и от друга страна, като координатор на експертния съвет по ортопедия и травматология към здравното министерство да съм гарант за добросъвестното изпълнение на задълженията от страна на колегите в специалността по отношение на правилата на добрата медицинска практика и изискванията на здравната каса за по-сериозен контрол върху целесъобразността на лечението по клинични пътеки.

- Кои са основните точки по тези две направления в дневния ви ред като лице на професионалното сдружение? Има ли конкретна причина за повишен контрол върху работата на ортопед-травматолозите?

- Засега няма повод за съмнение, но напоследък в обществото много болезнено се коментират нередности при използването на клиничните пътеки в някои специалности и ще ми е крайно неприятно да се породи недоверие и към специалисти в нашата гилдия.

Контролът е част от

ангажиментите ни към

пациентите и обществото,

но и за опазването на

авторитета на българския

ортопед-травматолог

Извоювали сме си добро име с много труд и непрекъснато усъвършенстване и не бива да допуснем то да се компрометира.

Казахме си ги тези неща на XIV национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация , за да е ясно от самото начало на новия мандат какви ценности и интереси ще защитава лидерският екип.

- Какво от работата на управителните органи през миналия мандат беше оценено като принос към общността и ще се надгражда и през новия?

- Успяхме да извоюваме благодарение на основателна аргументация обективно остойностяване на някои от най-тежките интервенции в нашата област – ревизионното ендопротезиране и операциите при счупване на таза и при политравми (когато счупванията са не само тежки, а и няколко на брой в различни области на тялото). Очакваме повишаване от 5 до 15% на повечето клинични пътеки - реално на тези, при които има разминаване между съвременните стандарти за лечение и тяхното остойностяване. Вероятно максимумът ще е при подценените като разходи и труд болнични лечения и някои амбулаторни процедури, а по-умереното вдигане – където стойността е близка до оптималната за момента. Това ще осигури по-голяма справедливост за всички, които участват според квалификацията си в лечението и в операционните ортопедични и травматологични екипи. Но предполага тези права да бъдат ежедневно защитавани с качество и ефективност.

- Може ли да дадете примери за клинични пътеки, за които очаквате максималното повишение?

- Вероятно в тази група ще са

непроменяни от над

10 г. остойностявания

за лечение на заболявания и травми, за които навлязоха нови и по-ресурсоемки методи и стандарти.

Справедливостта изисква и някои терапии при счупвания, които бяха драстично намалени с преминаването им към амбулаторно лечение, да бъдат коригирани. Въпреки че част от разходите за болничен престой отпадат, стойността им в момента не покрива основните дейности, които си остават еднакви, независимо че се извършват от ортопед-травматолога в кабинет.

- Лидерският ви мандат ще се свърже ли с добри финансови новини и за пациентите?

- Успяхме да договорим със здравната каса и частичното реимбурсиране на раменни и лакътни стави. Надявам се, че от декември пациентите ще могат да се възползват от поемането на част от цената на имплантите.

В преговори сме и за остойностяване и частично реимбурсиране на импланти при онкозаболявания в ортопедичната област.

Косвено добри новини за пациентите са и

ангажиментите

на ръководството на

асоциацията за подкрепа

на научната дейност, квалификацията на специалистите в областта на ортопедията и травматологията и обучението им.

- Променяте обучението за специалност?

- Не толкова модела, колкото обхвата и концепциите за съвременно лечение в ортопедията и травматологията. Конспектът за изпита за придобиване на специалност не е актуализиран повече от 30 години.

От осъвременяване имат нужда и самите колоквиуми по време на специализирането. Добре подготвеният лекар е капитал не само лично за себе си, той е най-голяма ценност за потенциалните си пациенти.

Част от грижата за пациента е и развиването на научната дейност и даването на възможност на ортопед-травматолози да специализират в най-добрите европейски и световни центрове. На конгреса млади колеги, повечето от тях специализанти от “Пирогов”, изнесоха опит от своите 4-месечни специализации в Швейцария в научния институт в Давос. Съвместната ни работа с изследователския център направи силно впечатление на всички участници. Резултатите от тези изследвания прераснаха в отделна сесия и методите ще навлязат в реалната клинична практика в ортопедията. Като един от пробивите за специалността отчитаме, че младите колеги успяха да публикуват резултати в авторитетни международни медицински списания с висок импакт фактор.

Не само те, много млади ортопеди участват и в международни конгреси, симпозиуми, колоквиуми, практически курсове. Извънредно съм удовлетворен от нагласата на опитните поколения в ортопедията и травматологията да подпомагаме “младежкия национален отбор” да разширява кръгозора и уменията си, за да може след 5-10-15 години България да разчита на него. Това обаче е свързано и с очакването младите колеги да са активни и последователни в стремежа си към нови знания и практически опит.

- Конгресът беше ли посетен от млади лекари?

- Имаше много млади специалисти,

повече от половината

ортопеди бяха

млади и

специализиращи

Но и като цяло конгресът беше многолюден – присъстваха над 600 души. Сред тях за първи път участваха и 60 специалисти по здравни грижи – това е съвременното определение за медицинските сестри, за които бяхме организирали специална сесия за тяхната дейност в ортопедията и травматологията.

Залите бяха постоянно пълни, което говори за желанието за развитие на колегите, да са в крак с новото, да видят и чуят какво е най-иновативното в областта, в която са избрали да работят. За първи път предконгресно организирахме и курс на наши ортопед-травматолози със специалисти от авторитетната международна Кюнчер асоциация, която има 30-годишна история.

- Какво друго се случи за първи път?

- За първи път нашият конгрес беше акредитиран от UEMS - Европейския съюз на медицинските специалисти, международната организация, подобна на Българския лекарски съюз. UEMS оценява дейността с европейски кредити, които са нещо като точки, които придават “добавена стойност” на форума.

- С какви нови методи ще се разширят възможностите за лечение у нас след научните сесии на конгреса?

- Те са много и добрите клиники ги обогатяват непрекъснато. Изнесените изследвания въодушевяват за прилагане на

нови техники например при

счупванията в областта

на бедрената кост,

фрактурите на рамото Колегите вече имат и публикации, което показва, че опитът им се приема добре на световно ниво.

Ако някой поиска, може и в България да ги прилага буквално от утре.

- Какви са предимствата на тези методи?

- Те оптимизират оперативните техники и дават по-голяма сигурност за зарастване на счупванията. В нашата специалност е много динамична подмяната на имплантите с все по-усъвършенствани. Новостите се концентрираха основно в имплантологията, на втори план оставаше биологичността. Вече се мисли много и за

оптимизиране на

биологичните процеси,

как по-бързо да зарастват

счупванията и да е

по-сигурна фиксацията

на костите чрез прилагане на биологични структури.

- Кой е личният ви емоционален приоритет за започващия мандат?

- Работа.

- По-конкретно?

- За мен е много важно младите колеги да разберат и да усетят, че менторите подпомагаме смяната на поколенията, вярваме, че в тях е бъдещето, силата на утрешната медицина в България. На конгреса се усети, че има мощна вълна млади ортопеди и специализанти, които настъпват. Вървят бързо и уверено напред и след време ще са готови да ни сменят. А дай боже, и да надминат учителите си.

С амбициозните млади навлизат и най-новите методи на лечение.

Не е нужно да ходят в чужбина да се реализират, нека учат, нека се усъвършенстват, да специализират, а тук вече има условия да се развиват и да работят по световни стандарти. Този шанс за първи път имаше нашето поколение, сега е важно да го даваме на учениците си. Преди 15 години,

когато въведох за първи

път в България метод

за поставяне на пирон при

счупване на раменната

кост, беше нещо уникално,

никой не вярваше,

че такава операция е възможна. Сега е рутинна практика, няма ортопедична клиника, която не я прави.

В медицината на старта си всеки метод той изглежда изключително труден, за някои - непосилен, а след 5-10 години го смятаме за най-обикновен. Но това не би се случило, ако някой не дръзне да го апробира, да поеме риска да го въведе и да защити в практиката си добрия резултат.

- Като говорим за лечението на счупванията, с чието лечение сте най-известен - как е рамото на председателката на Народното събрание, която оперирахте неотдавна?

- Мисля, че е добре, но не си представяйте, че г-жа Цвета Караянчева всеки ден ходи да се преглежда и мога да съобщя новини от последния час. Започна рехабилитация. Смятам, че до края на месеца ще е възстановена.

- Какви трудности споделиха участниците в конгреса?

- Не мисля, че някой пречи на колегите да работят. Напротив, нашата специалност е една от най-бързо развиващите се и който има желание, може да постигне всичко. Ако има някаква неудовлетвореност, тя може да е от остарялото остойностяване на клиничните пътеки, което се надявам с диалог и добра аргументация да коригираме.

- И няма никакви трудности пред ортопедите?

- Трудности се усещат почти навсякъде от непълни комплекти на медицинските сестри.

- Как се коментират протестите им и исканията за над 950 лв. заплата?

- Различно е според конкретните болници. В “Пирогов” тези нива са постигнати. Имат и добавка по коефициент за всяка година стаж. Освен това са на 7-часов работен ден. Мисля, че няма друга болница на такъв график. Общо и за цялата болница заплатите са най-високите в университетските лечебни заведения.

- Следва ли, че нямате недостиг и няма искания за по-високи заплати?

- Имаме 120 незаети места, но не защото отказвам да назнача хора, а защото няма кандидати. Едно обяснение, което съм чувал, е, че прекалено много се работи в нашата болница. За някои е по-приемливо да вземат 700 лв., но да им е по-спокойно, вместо под високо напрежение - 200-300 лв. повече.

А конкретно за искания за по-високи заплати - стилът на управление на сегашния ръководен екип в “Пирогов” е максимална прозрачност и всички виждат, че сме дали възможния максимум, няма откъде да се осигурят повече средства.

Създадохме обаче справедлива методика за формиране на възнагражденията на всички нива и тези, които работят най-много, са и най-добре заплатените.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Докторе, кажи

15 януари 2020 г.: хората са покрили лицето си с хирургически маски по време на протест заради липса на мерки за справяне с тежкото замърсяване на въздуха в Тузла, Босна и Херцеговина.

Мръсният въздух руши дори костите, ставаме по-чупливи

Костите са най-здрави около 30-те, после развитието е обратно.  Остеопорозата засяга милиони хора по света и някои от основните рискови фактори като остаряване не е възможно да се променят. Но все по-решително в процеса на отслабване на костите се намесват теоретично предотвратими, а на практика трудни за избягване условия

Новият опасен коронавирус бързо излиза извън Китай

Новият опасен коронавирус бързо излиза извън Китай

Пореден случай на предхвърляне на животински коронавирус към човека. Смята се, че източник на 2019-nCoVса морски животни. Расте страхът от трансграничното разпространение на новия коронавирус, идентифициран в китайския град Ухан, който разболя десетки и уби един пациент, повали човек в Тайланд, а вече го докладва и Япония, съобщи Си Ен Ен

Д-р Емануил Найденов: Докосвам се до мозъка, но това ми дава само част от смисъла, заради който избрах медицината

Д-р Емануил Найденов: Докосвам се до мозъка, но това ми дава само част от смисъла, заради който избрах медицината

Така малко късно се породи интересът ми към психологията - вероятно тя изучава свързващото звено на осъзнатата материя. Не ме привлича “на баницата мекото” – и в операционната, и в живота. Заради кауза участвах в “Сървайвър”, казва неврохирургът от университетската болница "Св. Иван Рилски" д-р Емануил Найденов. Роден е в Силистра през 1977 г

Проф. Тодор Кантарджиев

Тежък грип вече в 5 града

Грипът разширява териториалните си граници и разнообразието на вирусите, както и възрастовия диапазон на болните. Освен в столицата и Бургас, откъдето бяха съобщени първите случаи с тежко протичане, вече има приети за болнично лечение и в Русе, Сливен и Смолян. В националната референтна лаборатория по грип са потвърдени случаи на пациенти с двата

Зам. главен лекар на болница „Чорлу Ватан“ д-р Мустафа Йондер Долап, специалист по обща хирургия.

Д-р Мустафа Йондер Долап: Лечението на затлъстяване е дълго пътуване към оздравяването

Затлъстяването е един от най-сериозните здравословни проблеми на нашето време, което е в основата и на редица тежки заболявания: рак на хранопровода, дебелото черво, гърдата, бъбреците и панкреаса. Д-р Мустафа Йондер Долап, заместник-главен лекар на доказано успешната болница „Чорлу Ватан“ в град Чорлу, Турция, дава препоръки от своята практика

Ето 50-те най-четени текста за годината в рубриката "Докторе, кажи"

Ето 50-те най-четени текста за годината в рубриката "Докторе, кажи"

1 Ученичката от Враца не е починала от респираторен вирус Любомира Николаева 484460 2 Доц. Сотир Марчев: Формулата на здравословното хранене е: Средиземноморска диета плюс пълноценни млечни продукти минус алкохол Любомира Николаева 304916 3 Български учени разгадаха нова коварна фамилна болест Любомира Николаева 220148 4 Проф

Последно от 24 здраве лого

Оживление

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Последно от

Още от Докторе, кажи

И без специален уред може да се направи инхалация - като покрием с кърпа главата си над съд с лечебна отвара.

Гърлото боли най-много сутрин, кои лекове не оспорва медицината

За пресипнал или изчезнал глас също има домашни средства, но терапията е различна. Ако тези дни ви боли гърлото или имате спомен за такъв минал епизод, знаете, че положението е най-лошо сутрин. Главната причина е, че нощем лигавицата изсъхва повече, отколкото през деня, когато дори нищо да не пием и ядем, най-малкото преглъщаме повече

Най-скъпото лекарство в света може да се подарява чрез лотария

Най-скъпото лекарство в света може да се подарява чрез лотария

Най-скъпото лекарство в света да се дава на деца безплатно чрез лотария в държавите, в които още не е получило търговско разпространение, обмисля компанията производител, съобщи “Индипендънт”. Пациентските сдружения обаче са загрижени, че подбирането на “късметлии” не е най-добрият начин. Медикаментът е за гръбначна мускулна атрофия - рядко

Ако се будите често нощем, мозъкът ви може да е в беда

Ако се будите често нощем, мозъкът ви може да е в беда

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА Университетът в Илинойс, САЩ, установи, че протеините, свързани с болестта на Алцхаймер, са най-много при хората, които страдат от дихателни нарушения по време на сън. Тези белтъци се смятат за биомаркери на заболяването - наличието им говори за започнали промени в мозъка. Алцхаймер е най-често срещаният вид деменция и

СНИМКА: PIXABAY

Има връзка между липсата на физическа активност и повишения риск от рак на простатата

Ракът на простатата е вторият най-често срещан вид рак сред мъжете в целия свят, особено след 50-годишна възраст. Въпреки големия брой на хората, които той ежегодно засяга - над 1 млн., специалистите все още нямат достатъчно познания за рисковите фактори, които могат да играят роля в развитието му. С тази задача се заема преди време екип

Д-р Яна Колева

Д-р Яна Колева: Яжте червени плодове и зеленчуци срещу рак на дебелото черво

За първи път от 20 г. двама млади лекари са защитили специалност и са останали в отделението, казва шефът на гастроентерологията във Велико Търново Д-р Яна Колева е началник на отделението по гастроентерология към МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” от 2012 г. В момента в него работят четирима специалисти по гастроентерология

ИЛЮСТРАЦИЯ: biolife4d

Медицинските пробиви на 2019-а: битка с нелечимото и обратно летоброене

Биотехнологиите и 3D принтирането променят начините за диагноза и терапиите на най-тежките болести. Един от големите медицински пробиви на 2019 г. е първото човешко сърце, създадено с 3D печат. Базирана в Илинойс, САЩ, високотехнологична компания използва специализиран биопринтер, който с наслояване на клетки създаде работещ орган.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber