Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7700677 Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти www.24chasa.bg
СНИМКА: Дeсислава Кулeлиeва

Добрата новина за съсловието е, че стойностите на клиничните пътеки ще бъдат увеличени от 5 до 15 процента, казва проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов" и преизбран за втори мандат президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация. Роден е на 19 септември 1966 г. в София. През 1994 г. завършва МУ- София. 2 г. по-късно започва специализация по ортопедия и травматология в “Пирогов”, където работи до декември 2006 г. До февруари 2013 г. е ординатор в Катедрата по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. След това - началник на Първа травматологична клиника в “Пирогов”. Оот февруари 2017 г. е директор на спешната болница. Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; политравма; ендопротезиране на стави – рамо и лакът. Координатор на Експертния съвет по ортопедия и травматология към МЗ. Член е на наши и международни професионални организации. Участвал е в над 100 международни конгреси и срещи. Преди дни беше преизбран за президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация.

- Честито преизбиране за президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация, проф. Балтов! Каква е равносметката ви дотук и накъде ще я водите?

- Приемам го не само като повод за чест- итене, а и като постоянна отговорност да защитавам правата на ортопед-травматолозите и от друга страна, като координатор на експертния съвет по ортопедия и травматология към здравното министерство да съм гарант за добросъвестното изпълнение на задълженията от страна на колегите в специалността по отношение на правилата на добрата медицинска практика и изискванията на здравната каса за по-сериозен контрол върху целесъобразността на лечението по клинични пътеки.

- Кои са основните точки по тези две направления в дневния ви ред като лице на професионалното сдружение? Има ли конкретна причина за повишен контрол върху работата на ортопед-травматолозите?

- Засега няма повод за съмнение, но напоследък в обществото много болезнено се коментират нередности при използването на клиничните пътеки в някои специалности и ще ми е крайно неприятно да се породи недоверие и към специалисти в нашата гилдия.

Контролът е част от

ангажиментите ни към

пациентите и обществото,

но и за опазването на

авторитета на българския

ортопед-травматолог

Извоювали сме си добро име с много труд и непрекъснато усъвършенстване и не бива да допуснем то да се компрометира.

Казахме си ги тези неща на XIV национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация , за да е ясно от самото начало на новия мандат какви ценности и интереси ще защитава лидерският екип.

- Какво от работата на управителните органи през миналия мандат беше оценено като принос към общността и ще се надгражда и през новия?

- Успяхме да извоюваме благодарение на основателна аргументация обективно остойностяване на някои от най-тежките интервенции в нашата област – ревизионното ендопротезиране и операциите при счупване на таза и при политравми (когато счупванията са не само тежки, а и няколко на брой в различни области на тялото). Очакваме повишаване от 5 до 15% на повечето клинични пътеки - реално на тези, при които има разминаване между съвременните стандарти за лечение и тяхното остойностяване. Вероятно максимумът ще е при подценените като разходи и труд болнични лечения и някои амбулаторни процедури, а по-умереното вдигане – където стойността е близка до оптималната за момента. Това ще осигури по-голяма справедливост за всички, които участват според квалификацията си в лечението и в операционните ортопедични и травматологични екипи. Но предполага тези права да бъдат ежедневно защитавани с качество и ефективност.

- Може ли да дадете примери за клинични пътеки, за които очаквате максималното повишение?

- Вероятно в тази група ще са

непроменяни от над

10 г. остойностявания

за лечение на заболявания и травми, за които навлязоха нови и по-ресурсоемки методи и стандарти.

Справедливостта изисква и някои терапии при счупвания, които бяха драстично намалени с преминаването им към амбулаторно лечение, да бъдат коригирани. Въпреки че част от разходите за болничен престой отпадат, стойността им в момента не покрива основните дейности, които си остават еднакви, независимо че се извършват от ортопед-травматолога в кабинет.

- Лидерският ви мандат ще се свърже ли с добри финансови новини и за пациентите?

- Успяхме да договорим със здравната каса и частичното реимбурсиране на раменни и лакътни стави. Надявам се, че от декември пациентите ще могат да се възползват от поемането на част от цената на имплантите.

В преговори сме и за остойностяване и частично реимбурсиране на импланти при онкозаболявания в ортопедичната област.

Косвено добри новини за пациентите са и

ангажиментите

на ръководството на

асоциацията за подкрепа

на научната дейност, квалификацията на специалистите в областта на ортопедията и травматологията и обучението им.

- Променяте обучението за специалност?

- Не толкова модела, колкото обхвата и концепциите за съвременно лечение в ортопедията и травматологията. Конспектът за изпита за придобиване на специалност не е актуализиран повече от 30 години.

От осъвременяване имат нужда и самите колоквиуми по време на специализирането. Добре подготвеният лекар е капитал не само лично за себе си, той е най-голяма ценност за потенциалните си пациенти.

Част от грижата за пациента е и развиването на научната дейност и даването на възможност на ортопед-травматолози да специализират в най-добрите европейски и световни центрове. На конгреса млади колеги, повечето от тях специализанти от “Пирогов”, изнесоха опит от своите 4-месечни специализации в Швейцария в научния институт в Давос. Съвместната ни работа с изследователския център направи силно впечатление на всички участници. Резултатите от тези изследвания прераснаха в отделна сесия и методите ще навлязат в реалната клинична практика в ортопедията. Като един от пробивите за специалността отчитаме, че младите колеги успяха да публикуват резултати в авторитетни международни медицински списания с висок импакт фактор.

Не само те, много млади ортопеди участват и в международни конгреси, симпозиуми, колоквиуми, практически курсове. Извънредно съм удовлетворен от нагласата на опитните поколения в ортопедията и травматологията да подпомагаме “младежкия национален отбор” да разширява кръгозора и уменията си, за да може след 5-10-15 години България да разчита на него. Това обаче е свързано и с очакването младите колеги да са активни и последователни в стремежа си към нови знания и практически опит.

- Конгресът беше ли посетен от млади лекари?

- Имаше много млади специалисти,

повече от половината

ортопеди бяха

млади и

специализиращи

Но и като цяло конгресът беше многолюден – присъстваха над 600 души. Сред тях за първи път участваха и 60 специалисти по здравни грижи – това е съвременното определение за медицинските сестри, за които бяхме организирали специална сесия за тяхната дейност в ортопедията и травматологията.

Залите бяха постоянно пълни, което говори за желанието за развитие на колегите, да са в крак с новото, да видят и чуят какво е най-иновативното в областта, в която са избрали да работят. За първи път предконгресно организирахме и курс на наши ортопед-травматолози със специалисти от авторитетната международна Кюнчер асоциация, която има 30-годишна история.

- Какво друго се случи за първи път?

- За първи път нашият конгрес беше акредитиран от UEMS - Европейския съюз на медицинските специалисти, международната организация, подобна на Българския лекарски съюз. UEMS оценява дейността с европейски кредити, които са нещо като точки, които придават “добавена стойност” на форума.

- С какви нови методи ще се разширят възможностите за лечение у нас след научните сесии на конгреса?

- Те са много и добрите клиники ги обогатяват непрекъснато. Изнесените изследвания въодушевяват за прилагане на

нови техники например при

счупванията в областта

на бедрената кост,

фрактурите на рамото Колегите вече имат и публикации, което показва, че опитът им се приема добре на световно ниво.

Ако някой поиска, може и в България да ги прилага буквално от утре.

- Какви са предимствата на тези методи?

- Те оптимизират оперативните техники и дават по-голяма сигурност за зарастване на счупванията. В нашата специалност е много динамична подмяната на имплантите с все по-усъвършенствани. Новостите се концентрираха основно в имплантологията, на втори план оставаше биологичността. Вече се мисли много и за

оптимизиране на

биологичните процеси,

как по-бързо да зарастват

счупванията и да е

по-сигурна фиксацията

на костите чрез прилагане на биологични структури.

- Кой е личният ви емоционален приоритет за започващия мандат?

- Работа.

- По-конкретно?

- За мен е много важно младите колеги да разберат и да усетят, че менторите подпомагаме смяната на поколенията, вярваме, че в тях е бъдещето, силата на утрешната медицина в България. На конгреса се усети, че има мощна вълна млади ортопеди и специализанти, които настъпват. Вървят бързо и уверено напред и след време ще са готови да ни сменят. А дай боже, и да надминат учителите си.

С амбициозните млади навлизат и най-новите методи на лечение.

Не е нужно да ходят в чужбина да се реализират, нека учат, нека се усъвършенстват, да специализират, а тук вече има условия да се развиват и да работят по световни стандарти. Този шанс за първи път имаше нашето поколение, сега е важно да го даваме на учениците си. Преди 15 години,

когато въведох за първи

път в България метод

за поставяне на пирон при

счупване на раменната

кост, беше нещо уникално,

никой не вярваше,

че такава операция е възможна. Сега е рутинна практика, няма ортопедична клиника, която не я прави.

В медицината на старта си всеки метод той изглежда изключително труден, за някои - непосилен, а след 5-10 години го смятаме за най-обикновен. Но това не би се случило, ако някой не дръзне да го апробира, да поеме риска да го въведе и да защити в практиката си добрия резултат.

- Като говорим за лечението на счупванията, с чието лечение сте най-известен - как е рамото на председателката на Народното събрание, която оперирахте неотдавна?

- Мисля, че е добре, но не си представяйте, че г-жа Цвета Караянчева всеки ден ходи да се преглежда и мога да съобщя новини от последния час. Започна рехабилитация. Смятам, че до края на месеца ще е възстановена.

- Какви трудности споделиха участниците в конгреса?

- Не мисля, че някой пречи на колегите да работят. Напротив, нашата специалност е една от най-бързо развиващите се и който има желание, може да постигне всичко. Ако има някаква неудовлетвореност, тя може да е от остарялото остойностяване на клиничните пътеки, което се надявам с диалог и добра аргументация да коригираме.

- И няма никакви трудности пред ортопедите?

- Трудности се усещат почти навсякъде от непълни комплекти на медицинските сестри.

- Как се коментират протестите им и исканията за над 950 лв. заплата?

- Различно е според конкретните болници. В “Пирогов” тези нива са постигнати. Имат и добавка по коефициент за всяка година стаж. Освен това са на 7-часов работен ден. Мисля, че няма друга болница на такъв график. Общо и за цялата болница заплатите са най-високите в университетските лечебни заведения.

- Следва ли, че нямате недостиг и няма искания за по-високи заплати?

- Имаме 120 незаети места, но не защото отказвам да назнача хора, а защото няма кандидати. Едно обяснение, което съм чувал, е, че прекалено много се работи в нашата болница. За някои е по-приемливо да вземат 700 лв., но да им е по-спокойно, вместо под високо напрежение - 200-300 лв. повече.

А конкретно за искания за по-високи заплати - стилът на управление на сегашния ръководен екип в “Пирогов” е максимална прозрачност и всички виждат, че сме дали възможния максимум, няма откъде да се осигурят повече средства.

Създадохме обаче справедлива методика за формиране на възнагражденията на всички нива и тези, които работят най-много, са и най-добре заплатените.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Докторе, кажи

Доц. Каракостов: Невронавигацията превежда хирурга до тумора без щети за мозъка, съкращава операцията

За пациентите от новините за научната ни конференция може да е интересно и това, че се изпитва апарат, който с електрически полета пречи на рака в мозъка да се множи. Сред организационните решения е да поискаме здравната каса да заплаща гръбначните операции според тежестта им. Това казва доц. Васил Каракостов, дм

Ахмет Кьормутлу: Помагаме за здравето и самочувствието

След мастектомия реконструктивната хирургия е от голямо значение за възвръщане на сексуалната идентичност на пациентките, казва хирургът от болница „Чорлу Ватан“ Д-р Ахмет Кьормутлу е завършил Медицинския университет „Османгази Ескишехир“ през 2007 г. Там е специализирал пластична хирургия. Работил е в различни болници до 2018 г

Проф. Асен Балтов: Постигнахме по-малко доплащане от джоба на пациентите за импланти

Добрата новина за съсловието е, че стойностите на клиничните пътеки ще бъдат увеличени от 5 до 15 процента, казва проф. Асен Балтов, директор на "Пирогов" и преизбран за втори мандат президент на Българската ортопедична и травматологична асоциация. Роден е на 19 септември 1966 г. в София. През 1994 г. завършва МУ- София. 2 г

Д-р Асенов: Големият полип за 10 години става рак на дебелото черво

Злокачествените заболявания и хроничният запек са предпоставка за развитие на рак на дебелото черво. В червата на всеки от нас има 15 килограма отрови, които водят до тежки заболявания, затова системното им пречистване е от огромно значение. Много хора смятат, че за да пречистят червата и стомашно – чревния тракт

В седмицата на рязко застудяване сме, мерете кръвното, може да “играе”

Тялото се адаптира към промените на времето за 7-10 дни, при някои динамиката е изпитание. При бърза и драстична смяна на времето от топло към студено първата система, която реагира, е кръвоносната. За метеорологично чувствителните и за хипертониците е свързано с по-голяма вероятност от дискомфорт.

Неврохирурзите обсъждат как генотипните маркери подобряват прогнозата при тумори в мозъка и гръбнака

Във фокуса на научния форум са и гръбначната хирургия и опитът в ендоваскуларното лечение на съдовите заболявания в мозъка. Лечението на най-честите първични мозъчни тумори – глиомите, и разширяващите се възможности на гръбначната неврохирургия ще бъдат във фокуса на обсъжданията в започващата днес XXVIII конференция на Българското дружество по

Последно от лого

Оживление

Последно от лого

Последно от

Последно от

Последно от

Още от Докторе, кажи

Проф. д-р Добрин Константинов: През 2020 г. българските пациенти с хемофилия ще имат достъп до нова терапия

Заболяването е хронично и потенциално инвалидизиращо, казва проф. д-р Добрин Константинов, дм, главен координатор на експертния съвет по детска хематология и онкология. Председател е на Българското научно дружество по детска хематология и онкология и началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”

Последно поколение апарати лекуват катаракта

Катарактата е главна причина за загуба на зрението при хора над 55 години. Представлява потъмняване на естествената леща, намираща се вътре в окото. Традиционната методика за премахване на катаракта (очното перде) е факоемулсификацията. Тази хирургична техника е безопасна и сигурна, когато процедурата се прави от опитен хирург

Вируси тормозят с хрема и гърлобол София, Пловдив и Ст. Загора, не е грип

Срещу пикорнавирусите: миене на ръцете и кърпички с хлорхексидин. Вирусни взривове с хрема, кихане, възпалено гърло, главоболие, умора в момента не се дължат на грип. Имаше такива подозрения от колеги инфекционисти, но изследвахме проби и не доказахме грипен вирус. Това съобщи микробиологът проф. Тодор Кантарджиев

България сред първите 14 в иновативна диагностика на автоимунни болести

България се нареди сред първите 14 държави в света, възприели с научен консенсус иновативен подход за тълкуване на резултатите от изследването на антинуклеарните антитела (ANA) при диагностиката и превенцията на автоимунни болести. Това стана ясно от изнесени данни по време на традиционния световен научен форум в Дрезден,

В началото влагали радий в шоколад и паста за зъби, сега радиацията е най-контролираната медицинска област

мятали са я за разкрасителна и лечебна панацея - произвеждали се дори одеяла с уран за болните от артрит. Откриването на рентгеновите лъчи носи на Мария Кюри две Нобелови награди, но и апластична анемия. Това разказва доц. Десислава Лефтерова-Костова, казва доц. Десислава Костова-Лефтерова - медицински физик,

Д-р Красимира Косева: Рязкото покачване и рязкото сваляне на температурата при децата могат да провокират фебрилен гърч

- Д-р Косева, сега е периодът, в който обикновено се ваксинираме срещу грип. Това ли е единственият начин да намалим риска от разболяване? - Да, противогрипната ваксина може да бъде поставена, но тя не гарантира, че няма да се разболеем. Защото, на първо място, тя не е панацея. Ваксината се прави на база прогноза на съответния щам

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber