Проф. Илия Салтиров: 80% е рискът от рецидив до 10 г. след премахване на камък в бъбрека

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7587120 Проф. Илия Салтиров: 80% е рискът от рецидив до 10 г. след премахване на камък в бъбрека Проф. Илия Салтиров: 80% е рискът от рецидив до 10 г. след премахване на камък в бъбрека www.24chasa.bg
Проф. Илия Салтиров

Редовната профилактика е задължителна, защото заболяването може да протича и без симптоми, казва ръководителят на Катедра "Урология и нефрология" и на Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия на ВМА

Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н. е ръководител на Катедра по урология и нефрология и началник на Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия на ВМА.

Завършва “Медицина” в МУ - София, през 1983 г. Специализира “Хирургия” и “Урология” във ВМА. Има научни интереси в областта на високотехнологичните и минимално инвазивни направления на съвременната урология.

Проф. Салтиров провежда редица следдипломни курсове и специализации в различни области на съвременната урология в България, Франция, Италия, Германия и др.

- Проф. Салтиров, пациентите на ВМА вече ще се лекуват в напълно обновената Клиника по ендоурология. От години тя е пионер във въвеждането на нови и щадящи методи за лечение на урологични заболявания - от камъни в бъбреците и уретера до туморни образувания. Очаква ли се нещо ново сега?

- Да, така е. С нетърпение очаквахме завършването на основния ремонт и преоборудване на стационарната част на клиниката. Във ВМА имаме условия, квалификация и екипи за извършване на най-съвременни минимално инвазивни операции на урогениталната система, но по отношение на условията в стационара и средата, в която се грижехме за пациентите след операцията, определено им бяхме длъжници.

Не само обновената клиника е повод за радост. Имаме и нови апарати и въведени нови методи за лечение през тази година. От пролетта във ВМА работи последно поколение апарат за магнитнорезонансна томография, закупен заедно с най-съвременна ултразвукова система с допълнително оборудване за извършване на т. нар. фюжън биопсия на простатата. Този метод беше въведен по разработена от ВМА програма за ранна диагностика на рака на простатната жлеза и вече се прилага в ежедневната практика. Началните резултати показват над 2 пъти повишаване на процента новооткрити карциноми на простатата в сравнение с обикновената биопсия. А при рака на простатата ранната диагностика означава ранно, ефективно и оздравително лечение за пациента.

Тази седмица клиниката получи и най-мощната и съвременна система за лазерна хирургия в света. Апаратът покрива всички приложения на лазерната енергия в урологията - от разбиване на бъбречни, уретерни и мехурни камъни независимо от техните размери и химичен състав до аблация на тумори на горния уринарен тракт и пикочния мехур (използване на лазерната енергия за изпаряване на туморната тъкан и унищожаване на туморните клетки), лазерна енуклеация или вапоризация при лечение на доброкачествено уголемяване на простатата (използване на лазерна енергия за съответно изрязване или изпаряване на простатна тъкан).

Всички придобивки са в резултат на разбирането на ръководството на болницата на ВМА, че пациентите заслужават най-доброто лечение и грижи, а това налага създаването и поддържането на медицински стандарти, отговарящи на европейските и световните.

- С какво се характеризира уролитиазата като заболяване? Каква е честотата му и какви рискове крие? Има ли връзка между други заболявания и камъните в бъбрека?

- Уролитиазата (образуване и наличие на камъни в пикочните пътища – бъбреци, уретери, пикочен мехур, уретрата) е заболяване с висока рецидивност и нарастваща честота в световен мащаб. Според различни източници индивидуалният риск от образуване на бъбречни камъни е между 5-10%. След отстраняване рискът от рецидив в първите 5 г. след това е около 50%, а след 10 г. стига 70-80%. Заболяването засяга 2 пъти по-често мъжете в сравнение с жените и предимно хора в работоспособна възраст.

Поради това заболяването се определя като социалнозначимо, защото е свързано със значителни икономически разходи, чести хоспитализации и нарушаване на качеството на живот и психосоциалното благополучие на пациента.

Уролитиазата и честите хирургични интервенции при пациенти с рецидивиращи камъни крият риск от усложнения и нарушаване на бъбречната функция. Нови клинични проучвания сочат, че

пациентите с

бъбречно-каменна

болест имат

двойно по-висок

риск за развитие

на хронично

бъбречно

заболяване

и достигане до крайна форма на бъбречна недостатъчност. Ето защо е изключително важно хирургичното лечение да се осъществява с минимално инвазивни методи, за да се съхрани максимално бъбречната функция, както и задължително да се провеждат метаболитни изследвания с цел корекция на метаболитните нарушения и профилактика за намаляване честотата на рецидивите. 

- Екипът на Клиниката по ендоурология заедно с колегите ви нефролози стартира програма за анализ на химичния и молекулярния състав на камъните, които отстранявате, както и метаболитно изследване за установяване на причината за образуването им. Какво показат резултатите?

- Търсенето и установяването на причините за образуване на камъни в отделителната система ни позволява по-ефективно да се борим с рецидивите и да предпазваме отделителната система от сериозни увреждания. Хирургичното лечение, което уролозите прилагаме обаче, отстранява само камъка, но не и причината за образуването му, която може да е патологичен процес в организма или неправилен начин на живот. Това е причината след няколко години тези пациенти отново да се връщат при нас с нов камък за поредна операция.

Всеки камък и интервенция крият риск от увреда на отделителната система. Затова, след като постигнахме изключително добри резултати в минимално инвазивното хирургично лечение на уролитиазата, започнахме да търсим и начин за установяване на причините за образуването на камъните и да определяме риска от рецидив, за да започнем навременна и ефективна профилактика. Преди около 5 г. стартирахме програмата за анализ на химичния и молекулярен състав на отстранените камъни, както и на всички необходими метаболитни изследвания, които да дадат информация за причината за образуване на камъка.

Това стана възможно благодарение на тясната колаборация с колегите от Катедрата по нефрология. Такива усилия определено бяха необходими, защото в България не се извършваше инфрачервена спектроскопия - еталон за определяне на молекулярния и точен химичен състав на уринарните камъни.

След обстойно проучване установихме, че в БАН има два апарата за такъв анализ, както и добре подготвени специалисти. Искам да изразя личното си задоволство от изключителния професионализъм и научно любопитство на проф. Цонко Колев от Института по обща и неорганична химия на БАН, с когото постигнахме интересни научни наблюдения. Провеждането на специализирани метаболитни изследвания е от изключителна важност и за диагностициране на редица метаболитни нарушения като повишено отделяне на калций, на оксалат, повишени нива на пикочна киселина в урината, ниско ниво на цитрат в урината и др., които са в основата на процеса на камъкообразуване.

Установяването на тези нарушения в урината при някои от пациентите налага провеждане и на допълнителни изследвания като ниво на паратхормон, пикочна киселина в серума и др. По този начин могат да се диагностицират различни заболявания, които са причина за образуване на камъни. Тук също бяха необходими определени усилия и да се търсят съмишленици, защото до този момент големите лаборатории изпращаха част от тези изследвания да се извършват в чужбина. Вече всички се правят у нас.

След завършване на изследванията се обобщават резултатите и се определя индивидуалният риск от рецидив. Един хирург не разполага с необходимото време за всички тези дейности, затова потърсихме сътрудничеството на колегите нефролози.

 Благодаря на д-р Даниела Петрова, която е в основата на това сътрудничество и не щадеше време и усилия, за да изградим мултифункционален екип, който да работи по проекта. В резултат можем да кажем, че ВМА е институцията, която в момента разполага не само с най-съвременна техника за диагностика и лечение на уролитиазата, но и с високоспециализиран екип, в който работят различни специалисти, осъществяващи цялостното лечение и профилактиката при пациентите с уролитиаза. Не са много клиничните центрове в Европа, които имат тези възможности и потенциал.

Длъжници сме на пациентите, защото разходите за повечето метаболитни изследвания и анализи на камъните не се поемат от здравната каса и се налага сами да ги заплащат. Надявам се в бъдеще да променим това, особено след като е ясно, че

около 10% от

населението

страда от

уролитиаза

и е по-добре да се заплащат разумни суми за изследвания, профилактика и навременно съвременно лечение, вместо големи суми за скъпо хирургично лечение, медикаменти, временна нетрудоспособност, хемодиализа и инвалидни пенсии. 

- Как се прави профилактика на рецидивите на това заболяване?

- В нашата клиника след хирургичното отстраняване на камъка пациентите се насочват за консултация с нефролог, който провежда нужните анкети и изследвания. В зависимост от установените метаболитни нарушения, химичен състав на отстранения камък и диагностицираните предразполагащи фактори в начина на живот и хранене всеки пациент получава индивидуални препоръки как да намали риска от рецидив с промяна на питеен и хранителен режим, физическа активност, прием на лекарства при необходимост и др. На 3 до 6 месеца след това се провеждат образни и при необходимост нови метаболитни изследвания. Целта е да се контролира ефектът от терапията за корекция на метаболитните нарушения и да се следи за рецидиви.

Резултатите ни показват, че при над 70% от лекуваните пациенти при първоначалното изследване се установяват нарушения, които имат пряко отношение към образуването на камъка и налагат съответно лечение. Това определя и важността на полаганите усилия за ефективна профилактика на рецидивите, която намалява този риск до 20-30%.

В Катедрата по урология и нефрология се стремим да имаме персонализиран подход в диагностиката, лечението и профилактиката на пациентите с уролитиаза и затова за всеки пациент разработваме индивидуален план за изследване и лечение.

- Припомнете симптомите на заболяването.

- Най-честият симптом при уролитиаза е болката с различна интензивност. От бъбречната колика, която е една от най- силните болки, до усещане за дискомфорт и тежест в областта на кръста. Наличието на кръв в урината и уринарните инфекции също са чести симптоми за камъни в бъбрека или уретера. Но не трябва да се забравя, че тези симптоми не са задължителни и заболяването може да се развива и почти безсимптомно. Пациентите с т. нар. коралиформени камъни често нямат симптоми в продължение на години, но инфекцията, която ги съпътства, може напълно да унищожи бъбрека и неговата функция. Затова не бива да се чака появата на болка, за да се търси лекарска помощ.

Пациентите, които са имали вече образуван камък, независимо дали са го елиминирали спонтанно, или е отстранен хирургично, трябва

да се подлагат

на периодични

прегледи

при специалист. При всички останали е необходимо да се извършва анализ на урина и ултразвуково изследване на отделителната система по време на годишните профилактични прегледи. Така може да се осигури ранна диагноза и навременно ефективно лечение.

- Минимално инвазивните операции са златен стандарт във все повече области на медицината. Какви са новите тенденции в лечението на уролитиазата?

- “Новите” методи за лечение на уролитиаза навлязоха още през 80-те години на XX век. Това бяха екстракорпоралната литотрипсия - метод, при който камъкът се разбива с ударни вълни, след което песъчинките се елиминират с урината, както и ендоскопските методи, при които в уретера или бъбрека се прониква чрез ендоскоп (оптичен инструмент) през естествените пикочни пътища или през малък канал, който се създава от повърхността на кожата до кухинната система на бъбрека. При тях разрушаването на камъка става под оптичен контрол с използването на различни форми на физична енергия (лазер, ултразвук и др.).

Днес с усъвършенстването на ендоскопите и енергийните източници почти няма камък, който да не може да бъде отстранен с някой от тези методи независимо от размера, местоположението и химичния му състав. И това става при максимално съхраняване на функцията и структурата на органите от отделителната система, а с това и на здравето, физическата, професионална и социална активност на пациентите.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Докторе, кажи

Жена в Пазарджик с възпаление на мозъка от западнонилска треска

В специализираната референтна лаборатория потвърдихме западнонилска треска при жена на 56 години от Пазарджик. Доказаха се антитела към вируса, който причинява инфекцията. Това е шести случай за лятото, съобщи проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.  Жената е с възпаление на мозъка.

Фейсбук и инстаграм стопират агитации срещу ваксините против морбили

При каквато и да е форма на интерес по темата потребителят ще е насочван към достоверни източници на информация Инициативата е част от усилията да се овладеят епидемиите от морбили в света Фейсбук и инстаграм въвеждат нова функция за борба с разпространението на анти ваксиналната дезинформация. Фейсбуk, която е собственик на инстаграм, обяви

Проф. Кантарджиев: Началото на учебната година и застудяването тестват епидемията от морбили

При симптоми лекарите да мислят и за западнонилската треска, вече има 5 тежки случая и у нас. Моделът на САЩ срещу кърлежови инфекции сработи – при 3 пъти повече ухапани заболелите от лаймска болест и марсилска треска това лято са по-малко. Тревожен е ръстът от 40% на вирусните мозъчни възпаления, при деца често причината е ехо-13

Световен конгрес в София "валидира" успеха на щадяща смяна на аортна клапа и роботизираната хирургия

Трансплантацията вече е рутинно лечение, пациенти живеят пълноценно над 40 г. Но нуждаещите се от здрав орган са много повече от възможностите да се намери подходящ донор, медицината работи усилено в 3 посоки за създаване на изкуствено сърце.  Прилагането на новостите в медицината е цел на всеки лекар,

1/3 от всички българи с рядката генетична болест на Фабри са от село Борино

Повечето са роднини, лекуват ги с над 3 млн. лв. на година 12 души, страдащи от много рядката болест на Фабри, са от родопското село Борино. Те са около 1/3 от всички българи с тази диагноза. Допреди няколко години са били половината от хората с това заболяване у нас. Болестта на Фабри се среща при по-малко от 1 човек на 100 000 души население

Високото кръвно и холестерола вече имат решение! Професор Здравков препоръчва мощен билков комплекс за справяне с хипертонията

„Препоръчвам на своите пациенти Кардиоксин при хронично високо кръвно и увредена кръвоносна система. Особено подходящ е за хора с прекарани инсулти и инфаркти, които са застрашени от повторен рецидив. За създаването на Кардиоксин, българските учени са похарчили цели 4 години. Откритието на годината беше номинирано за международна награда.

Последно от лого

Оживление

Последно от лого

Последно от

Последно от

Последно от

Още от Докторе, кажи

Д-р Сибила Маринова - МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”: Има нужда от повече подготвени координатори по донорство

5 от 10 реализирани донорски ситуации у нас за 2019 г. са от великотърновската болница Списъкът на хората, за които трансплантацията на орган е единствен шанс за живот у нас, нараства. По последни данни чакащите са 1139. От началото на 2019 година успешно реализираните донорски ситуации в България са 10

Започната навреме, рехабилитацията спестява над 60% от разходите за лечение

Във всички европейски държави терапията на пациенти, прекарали инсулт, продължава от 20 дни до 4 месеца. У нас касата плаща 2 пъти годишно за 7 дни, казва ръководителят на Клиниката по физикална и рехабилитационна - Проф. Илиева, на пациенти с какви заболявания помагат физиотерапията и рехабилитацията

В Плевен спасиха бременна с карцином и първото бебе (Обзор)

Премахване на маточната шийка заедно с тумора в ранна бременност и серклаж за износване на плода се прави за първи път в България След няколко месеца - преждевременно, но с пораснал плод, са направени две операции - секцио и отстраняване на матката с лимфна дисекция Млада бременна жена и първото ѝ бебе бяха спасени навръх Голяма Богородица

Д-р Надка Карафезиева: Без сладки, млечни, мазни храни и месо при стомашно-чревна инфекция

- Д-р Карафезиева, какви вируси ни разболяват това лято? Има ли нещо нетипично по отношение на инфекциите тази година? - По принцип лятото е сезонът, в който въздушно-капковите инфекции продължават да бъдат актуални. Характерни са за местата с много хора, където има влага. Плажът и басейните са едно естествено място за предаване на инфекции.

Хвани вълната на лятото. Стартирай лечение в Он клиник и вземи подарък: безплатен преглед

Забрави за проблема с ХЕМОРОИДИТЕ - бързо, eфективно и без операция В ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ премахват хемороиди и фисури без операция и без болка Учените съставиха типичен портрет на пациента с диагноза „хемороиди” • Той най-често е на възраст 30-50 години като съотношението с другите възрастови групи е 3:1.

Продължително кърмене пази бебетата от диабет, алергии и астма

Оптималният кърмачески период е 2 години Освен че е единствен начин за бебетата до около 6-месечна възраст да получават всички важни за здравия им растеж и развитие хранителни вещества, кърменето има редица дълготрайни ползи за здравето както на майката, така и на детето, дори и през по-късните етапи на неговото развитие

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber