Доц. Румен Бостанджиев: По-късното започване на сексуален живот не го прави автоматично по-отговорен

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6971626 Доц. Румен Бостанджиев: По-късното започване на сексуален живот не го прави автоматично по-отговорен Доц. Румен Бостанджиев: По-късното започване на сексуален живот не го прави автоматично по-отговорен www.24chasa.bg

При системно сексуално образование в страни като Холандия ранният полов опит е свързан с по-малко неблагоприятни последици като нежелани бременности, насилие, полово предавани инфекции, раждания в юношеска възраст, казва сексологът психотерапевт доц. д-р Румен Бостанджиев, дм. Разказва, че към сексологията се насочил, вдъхновен от примера на своя баща проф. Тодор Бостанджиев, който през далечната 1963 г. създава първия и единствен в България Сектор по сексология към Медицинска академия – София. В него доц Бостанджиев започнва терапевтичната си практика, след като завършва медицина през 1983 г. и придобива специалност по психиатрия. Завършил е две международни квалификационни програми по психотерапия – на Американската психологична асоциация по личностно центриран подход в Прага и Братислава и квалификационна програма по психодрама на Морено института в гр. Юберлинген – Германия. През 1993 г. преминава специализация по сексология и сексуално здраве в Холандия и Белгия, а през 2007–2008 г. завършва Първата международна академия по сексуална медицина, организирана от Европейската асоциация по сексуална медицина в Оксфорд, Лисабон и Рим.

- Доц. Бостанджиев, какъв е профилът на съвременния български мъж и на българската жена в сферата на сексуалните нагласи и предпочитания?

- През последните десетилетия не ми е известно някой у нас да е правил системни проучвания на сексуалните нагласи, ценности и поведения.

Това, което мога да споделя, са личните ми впечатления от ежедневните срещи с хора и двойки, потърсили помощ в терапевтичния ми кабинет. Тези впечатления са строго субективни и нямат претенцията да са представителни.

Усещането ми е, че за преобладаващата част от сънародниците ни

в зряла възраст

сексуалността

има смисъл

основно като

централен

елемент

от връзката

в двойката и семейството. Независимо че за по-младата генерация сексуалната изява се приема и като част от самоутвърждаването, от намирането на оптимална социална среда и удовлетворяващ лайфстайл. Сексуалната връзка преимуществено се търси в контекста на сравнително устойчиви и цялостни човешки отношения. По-малко са мъжете и жените, които са склонни да приемат сексуалните контакти като самоцелна активност, освободена от емоционална ангажираност и поемане на отговорност за цялостното благополучие на партньора.

В този смисъл ние сме по-близо до

семейно

ориентираните

модели на

сексуално

поведение дори

и с допускане

на паралелни

връзки,

които могат да компенсират рутината на брачната интимност. За българина семейството е първостепенна ценност. Макар и оскъдни, социологичните и народопсихологичните проучвания категорично разкриват приоритетното значение на родово-семейните връзки в българската традиция. Тя е определяща и в сексуалното поведение на съвременните поколения.

- С какво се обясняват разликите в семейните ценности в Южна и Източна Европа в сравнение с останалите региони на континента, ако решим да се вгледаме в пластовете под логичното обяснение “патриархални отношения”?

- Напоследък множество научни проучвания разкриват съществено различие в семейните модели и ценности, присъщи на културите в югоизточната и северозападната част на Европа. Най-общо се говори за родово-колективистични ценности, характерни за средиземноморската и източноевропейската традиция. Те се различават от индивидуалистичните семейни ценности, присъщи на западно- и централноевропейските култури и най-вече на скандинавската традиция.

В тези общества

децата много

по-рано се

отделят от

родителите си,

преминават през период на лично самоутвърждаване и добиване на самостоятелност и сравнително по-късно сключване на брак или създаване на семейство.

Връзките с родителското семейство са по-слаби за сметка на социалните и професионалните връзки, с които се обграждат младите семейства в Северна, Западна и Централна Европа.

Югоизточният модел е свързан с по-здрава патриархална традиция, която определя оставане на младите хора по-дълго свързани с родителските семейства и родовата общност. Присъща е по-ранна възраст на създаване на собствено семейство, но то като правило дълго време остава в икономическа и социална зависимост от семейството на родителите. Очакванията за социална и психологична подкрепа между различните генерации са значително по-силни и включват както

продължително

обгрижване на

вече пълнолетни

деца, така

и лично

обгрижване

на възрастните

родители

от техните вече семейни деца.

Изследователите търсят корените на това разделение в различното историческо и икономическо минало, като има основания да се счита, че подобно различие се е зародило още в периода на разпад на Римската империя и инвазията на варварските племена в Европа.

По-късно съществена роля оказва по-ранната индустриализация на Западна, Централна и Северна Европа, където преимуществено се развива индивидуализмът. В предимно аграрните култури на Юга и Изтока на континента по-дълго се запазват патриархално-родовите колективистични тенденции, тъй като те са свързани със семейния труд на полето и в родовото стопанство.

- Какви разлики забелязвате в сферата на сексуалността между днешните юноши и тези, които станаха родители малко преди и едновременно с промените у нас?

- Все още е твърде рано да се правят подобни съпоставки. За поколението, израснало в навечерието и първото десетилетие на промените, бе характерно ценностното объркване, присъщо на прехода.

Официалният

модел на

социалистическа

нравственост с

присъщия му

наивизъм и

лицемерие

бе брутално

заменен

с циничен

материализъм

и примитивен стремеж към оцеляване. Едновременно с това се наложиха ценностите на консуматорското общество, ориентирано изключително към материално благополучие и подценяване на човешките отношения и моралните принципи, на които те се основават.

Това нямаше как да не се отрази и върху сексуалните нрави.

Днешните юноши сякаш израстват в една по-нормална и балансирана среда.

Част от тях ясно се разграничават от примитивния консумативизъм на родителите си, без да престават да са здраво стъпили на земята. В съзнанието на тези младежи пълноценните човешки отношения придобиват все по-голямо значение като ключов елемент от високото качество на живот.

Има и млади хора, за които мечтата за материален просперитет е водеща. Често нейната реализация се свързва с “изгодни връзки”, при които успехът в междуличностните отношения се възприема главно като

умение да

подчиниш,

контролираш или

манипулираш

другия

За съжаление, този “силов” модел много често генерира конфликти и насилие.

- В кои случаи може да се каже, че се прибягва до злоупотреба със сексуалната тематика?

- През последната половин година станахме свидетели на активно заиграване със сексуалната тематика от страна на определени политически сили.

Те системно

залагат на

съществуващите

у нас хомофобни

нагласи

и така се опитват да спечелят популярност сред най-примитивните и консервативни среди. Тезата, която се поднася най-често чрез фалшиви новини, е, че европейската култура е разядена от червея на развратния неолиберализъм, който ерозира здравите морални устои на семейството и превръща обществото в хомогенна “биологична маса”, удобна за манипулиране от страна на международните концерни.

Любим инструмент на тази пропаганда е антиджендър агитацията, митовете за някакъв трети и енти пол, фалшивите внушения, че пледиращите за толерантност към различната сексуална ориентация се борят и за узаконяване на педофилията.

По света подобни позиции се отстояват от крайнодесните консервативни партии, но у нас видяхме как леви и националистични партии станаха флагман на антиджендъризма, подкрепяни активно от представителите на различните вероизповедания.

- Има ли нужда от здравно образование, част от което е сексуалната култура?

- Съвременното разбиране за здравето включва не само отсъствието на болести, но и наличието на психично и социално благополучие. От друга страна, революцията на невронауките от последните две десетилетия недвусмислено доказа

огромното

значение на

нашите

преживявания и

взаимоотношения

за справяне с

най-патогенния

съвременен

фактор – стреса

Най-ефективните усилия и инвестиции за подобряване на здравето са тези в профилактиката. Поради тази причина здравното образование днес е с приоритетно значение, а развитието на сексуалната и партньорската компетентност са неделима част от него. Колкото по-подготвени за отговорни и пълноценни семейни отношения са днешните поколения, толкова по-здрави ще са както те, така и бъдещото ни поколение. Затова повишаването на сексуалната култура на подрастващите е важна инвестиция в здравето на нацията.

- Последното проучване на Световната здравна организация показа, че у нас първият сексуален контакт на сегашните подрастващи е средно на 14 години, какъв е вашият коментар?

- По света хората вече не се интересуват толкова от възрастта при първите сексуални контакти, а дали те са съзнателни и отговорни.

През осемдесетте години бе установено, че младите хора в България започват по-късно сексуалния си живот от връстниците им в Западна Европа.

Поради наличието на системно сексуално образование в страни като Холандия обаче, по-ранното начало на полов живот там се съчетава със значително по-малко неблагоприятни последици като нежелани бременности, насилие, полово предавани инфекции и ранна раждаемост. Това налага да преосмислим тезата, че ако младите започват половата си активност по-късно, това автоматично ще ги направи по-отговорни и съзнателни в техните избори.

- Гордост или диагноза е свръхсексуалността - тема, която у нас се свързва едва ли не с мъжествеността?

- Подобно понятие въвежда

абсурдната идея

за количествено

нормиране

на сексуалните изяви, които по природата си са строго индивидуални и отговарят на специфичните очаквания и потребности на партньорите във всяка отделна двойка.

Различните хора имат различна нужда в качествено и количествено отношение за това, което преживяват в интимните си отношения. Тези потребности са динамични и се променят в различните житейски ситуации, през които преминава една партньорска двойка.

В този смисъл е твърде опасно да се спекулира с оценки кой е “свръхсексуален” и кой със “занижена сексуалност”. Обикновено зад подобни етикети стоят съвършено други проблеми в междуличностните отношения.

- Кога човек губи интерес към секса? Свързано ли е с възрастта?

- Еротичното преживяване е нещо изключително сложно и мистично. Едва ли някой би разгадал напълно какво е това, което придава еротично значение на възприятията ни, какво разпалва и поддържа еротичните страсти.

Загубата на интерес към секса на първо място е свързана със занемаряване на интимната връзка и натрупване на неотработени негативни преживявания.

Ако всеки от партньорите не полага грижа за себе си и за другия, за качеството на общуването, отношенията постепенно се обезличават и лишават от смисъл, хората престават да са си интересни и еротично значими.

Много често

затихването на

сексуалните

страсти погрешно

се отдава

на възрастта

Истинската причина е партньорската леност и очакването, че любовта ни ще остане свежа и без да се грижим за нея.

Животът е пълен с опровержения на този мит.

Поне 10 процента от двойките, които доживяват заедно дълбока старост, твърдят, че с годините връзката им става по-силна и истинска - като старото вино. Много възрастни хора, които взаимно допринасят за разнообразието и богатството на отношенията си, могат да проявят далеч по-силна страст от млади готованци, които очакват всичко в леглото да им се поднася на тепсия.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Сила за живот

От трилърите се затлъстява

Причините: стрес от ужасите и заседяване пред екрана с чипс и пуканки Седиш на дивана с часове, вперил поглед в телевизионния екран, механично нагъваш чипс и пуканки, а сърцето ти ще изскочи от напрежение при всяка екшън сцена на поредния страховит филм. Това може да е полезно за убиване на времето, но е вредно за килограмите,

Сърцето обича ли шафран?

Купуваме евтино шафран от съседна държава и много ни харесват вкусът и цветът, който дава на храната, чула съм, че подправката е и полезна, слагам я буквално на всичко. Но пък някои хора се опасяват от въздействието и върху сърцето. Mоже ли да обясните ефектите от шафрана и в какви количества подправката има полезно действие, пита наша читателка.

Първото кафе - 2 часа и половина след сън, за да е полезно

Нивата на хормона кортизол, който държи човек буден, достигат пик три пъти през деня. Пиенето на кафе тогава може да навреди С полезните свойства на кафето едва ли има човек, който да не е запознат. То е доказан естествен източник на антиоксиданти, важни за здравето, а освен това намалява и риска от развитие на редица заболявания.

Как да се борим сами срещу рака на гърдата

Отказ от вредни навици предотвратява 1 от 3 случая на опасната болест Страхът от рак на гърдата е сред кошмарите на съвременните жени. Но малко от тях са наясно, че могат да намалят риска от него, като загърбят вредни навици и променят начина си на живот. А още по-малко имат воля за подобна промяна, която не само може да надвие рака убиец,

Бедността променя гените ни

Според проучване на Северозападния университет в Илинойс социално-икономическото неблагополучие може да доведе до изява или потискане на заложеното в биологичния ни чип. Дали си беден, или богат, реализиран или тотално неуспял, се отразява на изявата на гените ни. Бедността оставя следа върху приблизително 10%.

Как да носим бебето за правилно развитие

Ортопедът: От носенето има 6 ползи, сред тях е предимства за опорно - двигателния апарат Преди да достигне самостоятелно ходене, новороденото преминава през бързо надграждащи се етапи на своето невро-моторно развитие. От изключително значение за здравето през целия следващ живот е в каква поза го поставяме, как го носим,

Последно от лого

Оживление

Последно от лого

Последно от

Последно от

Последно от

Още от Сила за живот

Охлюв дава надежда срещу алцхаймер и паркинсон

Мозъчен тръст от 7 института към БАН и 5 университета търси нови биологично активни средства срещу най-страшните болести. Болестите на Алцхаймер и Паркинсон са предизвикателство, срещу което медицината няма достатъчно силни оръжия. По различни механизми и двете рушат невроните в мозъка с необратими поражения.

Добрите, лошите и пролетната умора

Зимата си отиде и се хванахме за зеленото. Обаче. Все още влачим „опашките” на грипа. Чувстваме се уморени и в края на деня сме като пребити. След неделната лека разходка, сякаш сме пренасяли камъни. Първо да видим - кой ми „взема” силите? Свикнали сме да мислим за себе си в единствено число, за нашето тяло - като механичен сбор от органи и

7 продукта, които увреждат бъбреците

Пречат и полезни храни, ако се консумират изобилно Бъбреците вършат трудна работа. Филтрирането и изхвърлянето на токсичните вещества от кръвта е само част от нея. Тези органи поддържат правилния баланс на минералите и хранителните вещества в тялото, отделят хормони, които играят важна роля в производството на червените кръвни телца,

Стойте на слънце, за да няма шок при смяната на часа

Ярка светлина ще свери вътрешния ви часовник с летния. Имаме 10-ина дни за противошокова терапия на задаващото се от 31 март лятно часово време. Европа принципно реши, че ще спре игрите със стрелките 2 пъти в годината, защото това вреди на здравето, а не носи никакви икономически ползи. Но отложи промяната за 2021 г.

Черното е новият шик в храните, но има ли здравни ползи

Не си говорим за мастилото от сепия, а за активния въглен. Антрацитеночерен крем, сладолед, напитка, хляб, пица, бургер, кетъринг хапки... Предложиха ли ви вече храна с цвят на въглен? Пробива си път не само с атрактивния си необичаен вид, а като разширяване на детокс сериите за хигиена и за пречистване на вода съответно със сходната амбиция да

И шоубизнесът плаче… от алергии

Преумората и напрежението засилват чувствителността към иначе безвредни субстанции Славата и милионите са безсилни, когато става дума за алергии. С примери от шоубизнеса може да се изготви цял справочник с разновидностите на този синдром. Наричат алергичните заболявания бича на XXI век. Хората с хиперчувствителна имунна система добре знаят колко

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber