България ще е пионер в света, ако направи свой закон за санкциите по щатския “Магнитски”

https://www.24chasa.bg/novini/article/9899213 България ще е пионер в света, ако направи свой закон за санкциите по щатския “Магнитски” България ще е пионер в света, ако направи свой закон за санкциите по щатския “Магнитски” www.24chasa.bg
Проф. Иван Тодоров

Юристи одобряват идеята на президента

това да е първата задача на новия парламент

Според адвоката Екимджиев трябва да променим НПК и подобни санкции да бъдат законен повод за български процесуални действия

Как би изглеждал български закон “Магнитски”, каквато идея лансира Румен Радев сред елитен кръг дипломати в сряда на среща в Националния исторически музей в “Бояна”. Президентът сподели очакването си за подобен законодателен продукт пред посланиците на САЩ, Швейцария и страните от ЕС. Срещата не бе конфиденциална, но детайли не бяха оповестени. Поводът е налагането на санкции български лица по Глобалния закон “Магнитски” Законът предвижда налагане на икономически санкции от американското министерство на финансите на чуждестранни лица, които са уличени в корупция или нарушаване на човешките права. Засегнати досега по него са руски администратори, олигарси, африкански държавници и тежката санкция е обстоятелството, че всички парични преводи по света преминават през американски кореспондентски банки и така може да бъде спрян абсолютно всеки паричен превод по света.

Любопитното е, че законът “Магнитски” действа от името на САЩ за целия свят, но не може да ограничава имуществените права на американските граждани в саматата Америка, защото това може да стане стриктно съобразно реда, предвиден в конституцията - доказва го и съдебно решение.

От есента на миналата година има и нещо, което се нарича “Европейски Магнитски”, макар да не е толкова строго и ефективно. (Виж долу.) Служебното правителство публикува български списък по американския закон с цел да се избягват контакти със свързани лица от санкцииите и така да се предпази българската държава от евентуални щети. Български юристи от момента на появата на двата т.нар. “черни списъки” на фирми и лица, свързани с тримата санкционирани по оригиналния “Магнитски”, предупреждават, че в подобни действия на българските власти има малко законност.

Министър Асен Василев каза, че в Закона за обществените поръчки има клауза, която позволява участник в конкурс да бъде елиминиран, ако представлява заплаха за националната сигурност, което дава някаква законова обосновка на изготвянето на български списъци. Санкциите по американския закон “Магнитски”, които се налагат в България, без да има нарочен закон, който да обяснява какво следва да се прави, доведоха до абсурдни ситуации. Например в последния допълнен списък на българското правителство попаднаха и братята Найденови, чиито разкрития преди година всъщност доведоха до осветляването на незаконните дейности на Васил Божков. Един вид се получи, който е свидетелствал срещу Божков, също се санкционира, което едва ли е било цел на правителството.

Според известният български юрист Иван Тодоров “България би следвало за случаите, когато има санкционирани лица по закона “Магнитски” и по други аналогични закони на утвърдени демокрации, да приеме законова регулация”. Този нов закон следва по-детайлно да урежда предпазването на български граждани, организации и фирми от налагането на санкции срещу тях поради извършването на финансови и имуществени операции със санкционирани по закона “Магнитски” лица и техни фирми.

По подобие на закона “Магнитски” в този закон е мислимо да се предвиди

налагането

на финансови и

имуществени

ограничения

на български и чужди граждани с постоянно местожителство в чужди държави, но за действия, които засягат България или български граждани и фирми. Задължително е да има съдебна защита, категоричен е Тодоров

Адвокат Михаил Екимджиев също смята, че трябва закон, който да каже кой какво прави в такава уникална ситуация. “Ние нямаме световен и европейски опит, от който да черпим. Има подобна, но много по минималистична ситуация в Литва, където са приели закон”, казва той.

“Затова никой не би могъл да даде готова рецепта. Още повече, че тук става въпрос как една суверенна държава като България ще интерпретира в собствения си правопорядък осветяването на корупционни действия от физически и юридически лица, защото истинските, категоричните мерки се предприемат по американските закони.

Но все пак, ако сме добронамерени и искаме да демонстрираме добри отношения, на първо място трябва да има промяна в НПК. Едно подобно осветяване във всички случаи би трябвало да се интерпретира като

законен повод за

образуване на

наказателно

досъдебно

производство Защото, когато става въпрос за корупция, корупцията е публицистичен термин, а от наказателна гледна точка това е подкуп, злоупотреба с власт, длъжностно престъпление и т.н., трябва да е законен повод за наказателно разследване”, добавя известният адвокат.

“За да има по-голям шанс наказателното разследване, при всичките ми резерви към българската прокуратура струва ми се уместно да бъде подписана двустранна спогодба или ако има такава, знам, че има спогодба между България и САЩ, да бъде допълнена с разпоредба по силата на която американската администрация да предостави на българските власти по своя преценка необходимата информация за разследването. Това е въпрос на добра воля, на партниране”, казва Екимджиев. Разбира се, не можем да очакваме, че ще ни бъде предоставена цялата информация, защото част от нея е класифицирана, агентурна. Не можем да критикуваме или да искаме осветяването на всички източници,защото в някои случаи, особено ако те са в България, може да доведе до сериозни неблагоприятни последици за тях. Но някаква форма на сътрудиничество е повече от логично да се очаква и

ще бъде във

взаимен интерес

Не само САЩ да предупредят своя бизнес и банки за токсични корумпирани български фирми, но да се стигне до край и този светлинен лъч, който е насочен към конкретни лица и дружества в България, да може да добие конкретни образи.

Вероятно може да се върже и с Европейската прокуратура, защото разпоредбата, по силата на коята е създадена, предвижда тежки имуществени санкции, включително закриване на фирми.

Започне ли наказателното производство, има много български закони - ЗПКОНПИ, АПК, Закона за административните нарушения и наказания, при които, ако се установят данни за престъпления, паралелно да вървят данъчни проверки и ревизии, да бъдат наложени обезпечителните мерки. Българската прокуратура е показала, че може да занули, когато поиска, независимо дали трябва, или не.

Достатъчно е да се пипне НПК, да се предвиди сътрудничество между България и САЩ и оттам нататък имаме машина, която действа по-ефективно, отколкото е необходимо.

Списъкът, който публикува правителството, е действие адхок, което без закон и без парламент не може да направи нищо повече освен да потърси някакви връзки между осветените лица и фирми и техни бивши и настоящи съконтрагенти. Така че преди всичко да предупреди публичните институции да не харчат държавни пари за обществени поръчки и други сделки с тези фирми. А след това и частният бизнес, банките да имат едно наум, когато осъществяват трансакции с тези фирми.

Тоест има принцип в правова държава, че

всички

ограничения на

основни права и

свободи

трябва да бъдат базирани на закони, да бъдат извършени със закон, да преследват легитимна цел.

България има уникалния шанс да бъде пионер, като създаде добър и работещ закон без да папагалства. При такъв мащаб като у нас действително трябва закон, още повече че ние нямаме гаранции, че това няма да се повтори, казва Екимджиев.

Според проф. Пламен Киров този закон трябва да даде единно определение за свързани лица. Общата насоченост трябва да бъде какво разбираме под свързани лица, ако тръгнем да обявяваме свързани лица, за да предупреждаваме държавни или частни субекти. Ако се приеме закон, трябва да се каже кого приемат за свързано лице и да се посочи степен на свързаност, добавя известният юрист.

 

В ЕС може да

спират пътувания,

но със съгласие

на всички страни

Европейският съюз също има своя версия на американския закон “Магнитски”. Наричан официално Глобален режим на ЕС за санкции за нарушения на правата на човека. Документът бе приет в началото на декември 2020 г.

С него за първи път ЕС може да санкционира лица, образувания и органи, включително държавни и недържавни субекти, отговорни за, участващи във или свързани с тежки нарушения и погазване на правата на човека, независимо от това къде са извършени.

Макар разговорно да е наричан европейски закон “Магнитски”, ключова разлика с този на САЩ е, че

по него не може да бъдат налагани

санкции за участници в мащабни

корупционни схеми

ЕС може да налага забрана за пътуване на физически лица от целия свят и да запорира имуществото и банкови сметки както на хора, така и на организации и държавни структури. Наред с това на европейските граждани и компании ще бъде забранено да предоставят средства, пряко или непряко, на лицата и образуванията, включени в списъка. Предложение за налагане на санкции и включване в т.нар. черен списък може да прави всяка държава членка или Върховният представител на ЕС за външните работи - в момента Жозеп Борел. Наказания обаче ще бъдат прилагани само при единодушие на всички държави от ЕС в съвета, което предизвика опасения, че санкции ще бъдат налагани в много редки случаи.

Ограничителните мерки се прилагат за деяния като геноцид, престъпления срещу човечеството и други тежки нарушения и погазване на правата на човека например изтезания, робство, извънсъдебни екзекуции, произволни арести или задържане. Санкции ще могат да бъдат налагани и при трафик на хора, сексуално и основано на пола насилие, нарушения на свободата на мирни събрания, на свободата на мнение, на религията и убежденията, при положение че те са широко разпространени и систематични. По-малко от 3 месеца след приемането на закона беха обявени и първите лица, попадащи под ударите на закона. На 2 март 2021 г. Съветът на ЕС

санкционира четирима руски

граждани отговорни за арести,

както и широкообхватно и системно ограничаванена свободата на мирни събрания и на свободно сдружаване и свободата на изразяване в Русия. Александър Бастръйкин, председател на Следствения комитет на Руската федерация, Игор Краснов, главен прокурор, Виктор Золотов, главнокомандващ на националната гвардия, и Aлександър Калашников, директор на Федералната служба за изпълнение на наказанията, са включени заради участието им в произволния арест и наказателно преследване на Алексей Навални, както и заради репресии срещу мирните протести във връзка с незаконните действия срещу Навални. На четиримата бе забранено да влизат в ЕС, а активите им бяха замразени.

На 22 март 2021 г. ЕС наложи мерки срещу още 11 лица и 4 образувания, отговорни за нарушения в различни държави по света. Сред тях са масовите задържанияна уйгури в Синдзян, Китай, репресиите в КНДР, екзекуции и изчезвания в Либия, изтезанията на ЛГБТИ лица в Чечня, изтезанията и екзекуциите по бързата процедура в Южен Судан и Еритрея.

Преди 3 дни комисията на Европарламента по външни работи прие резолюция, с която призовава Глобалният режим за санкции на ЕС да бъде разширен и корупцията да бъде включена като наказуемо престъпление.

Евродепутатите настояват самите те също да могат да предлагат случаи на сериозни нарушения на правата на човека, за да се увеличи легитимността на санкционния режим. В резолюцията се иска гласуването с квалифицирано мнозинство също да бъде въведено вместо досегашното единодушие, тъй като това ще приложи режима по-ефективно. След действащия от 2016 г. американски закон “Магнитски”

няколко държави са

приели подобни режими на санкции

През 2016 г. Естония одобри закон, забраняващ влизането в страната на чужденци, признати за виновни в нарушаване на човешки права. Литва, Латвия и Великобритания, която по това време бе член на ЕС, също последваха примера и приеха подобни закони.

Нидерландският парламент многократно е искал от правителството да инициира подобно законодателство. То обаче отказва с аргумента, че подобен режим ще бъде по-ефективен, ако бъде приет на ниво ЕС, което доведе до въвеждането на европейския закон "Магнитски”.

Спечели безплатна реклама на стойност 10 000 лв за твоя бизнес!

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

54 са новозаразените с COVID-19

54 са новозаразените с COVID-19

БОЙКО РАШКОВ

Рашков отговори на Борисов: Щурмът на простащината започна

Снимки Фейсбук/Stanislava Armoutlieva

Саня Армутлиева се сбогува отново с любима преподавателка

Служебният министър на отбраната Георги Панайотов. Снимка МО

Черната кутия на падналия МиГ-29 още не е изпратена в Русия

Последната официална снимка на Тодор Живков като генерален секретар на БКП и държавен глава на НР България

Фамилията Живкови управлява България почти половин век

Десислава Атанасова. Кадър Нова тв

Десислава Атанасова: Ще бъдем, освен конструктивна, и подготвена опозиция

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber