В клуба на богатите доходите растат, лихвите по кредитите падат

https://www.24chasa.bg/novini/article/8803545 В клуба на богатите доходите растат, лихвите по кредитите падат В клуба на богатите доходите растат, лихвите по кредитите падат www.24chasa.bg
Премиерът Бойко Борисов, управителят на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Владислав Горанов обявяват приемането на България в чакалнята за еврозоната и в Банковия съюз.
Премиерът Бойко Борисов, управителят на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Владислав Горанов обявяват приемането на България в чакалнята за еврозоната и в Банковия съюз. СНИМКА: Министерски Съвет

Пряк контрол от ЕЦБ над големите банки, достъп

до 30 млрд. евро спасителен фонд при проблем

До 2022 г. доходите на българите трябва да растат с по-бързи темпове, инфлацията да остане ниска и под контрол, а лихвите по кредитите да продължат да намаляват.

Банките, работещи в България, ще бъдат контролирани от Европейската централна банка и БНБ, а при необходимост ще имат достъп до 440 млрд. евро от общия европейски спасителен фонд.

Това са едни от най-важните преки ползи от приемането ни в чакалнята на еврозоната и в Банковия съюз. Решението, което взеха единодушно финансовите министри на общността и европейските банкери, бе обявено в петък вечерта. България влиза във валутнокурсовия механизъм при сегашния курс на лева към еврото и с валутен борд. ЕЦБ и БНБ установяват тясно сътрудничество, гласи то.

Ако до допускането в чакалнята за еврото България трябваше да отговори на пет формални критерия, то при престоя си в нея, което означава през идните 2-3 години, тя ще трябва да покрие още изисквания. Едва тогава страната ни ще получи правото да замени лева с общата европейска валута и да стане част от клуба на богатите, каквато е еврозоната.

Освен формалното изискване за по-бързи темпове в настигането на средноевропейските доходи, разликата между най-богатите и най-бедните българи трябва да слезе от сегашните си високи нива- близо 10 пъти, до не повече от 2-2,5 пъти.

Средните доходи

на работещите

трябва да се

вдигат с поне

10-15% на

година,

за да се приближават с по-бързи темпове до средноевропейските. В момента те са малко над 50% от тях, а заложената цел е 70-90%.

Категоричното изискване на ЕЦБ към България, записано в доклада за конвергенцията от тази година, е едновременно с повишаването на доходите да не се допусне рязко увеличаване на инфлацията. И през идните 2-3 години тя трябва да остане с не повече от 1,5% разлика от тази в трите европейски държави с най-ниска инфлация за съответната година.

Влизането ни в Банковия съюз, засега само под формата на т.нар. тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ, пък означава, че Франкфурт, където е седалището на Европейската централна банка, може да изиска от БНБ да намали размера на минималните задължителни резерви за банките. В България в момента той е 10% за резервната база и 5% за привлечени от чужбина пари. Заради тези свръхизисквания към банките ни лихвите по потребителските кредити в България през 2017 г. са били с 25 базисни пункта по-високи от средните за еврозоната.

Освен двойния контрол за най-важните банки, които работят у нас, те ще получат достъп до фискална подкрепа чрез Европейския инструмент за финансова стабилност, който отпуска кредитни линии за финансови институции при определени условия. Неговият капацитет е 440 млрд. евро и може да се допълва със заеми до 60 млрд. евро от Европейския механизъм за финансово стабилизиране и до 250 млрд. евро от Международния валутен фонд. Това означава

финансов гръб

от общо 750

млрд. евро

Когато банковият съюз бъде изграден напълно, ще влезе в действие и общата схема за гарантиране на депозитите под 100 000 евро, независимо от това в коя държава от еврозоната работи банката.

След влизането си в еврозоната,част от средствата във фискалния резерв може да бъдат насочени към реалната икономика. В момента тези резерви са малко над 46,2 млрд. лв., като в тях влизат и резервните пари за пенсии, т.нар. Сребърен фонд, в който има около 2 млрд. лв., и фискалният резерв, който най-често е около 10-11 млрд. лв. По предварителни данни, след като прехвърлим част от валутните си резерви към ЕЦБ, икономиката може да разчита на около 4 млрд. лв. свеж финансов ресурс, който да влиза на порции след 2022 г.

Почти сигурното повишаване на кредитния ни рейтинг, след като от “Б” ще влезем в “А” отбора, означава повече чужди инвестиции, тъй като предприемачите разчитат този рейтинг като посочване на добро място за техните пари. Опитът на всички държави, влезли в еврозоната и дори само в чакалнята, показва

поне удвояване

на преките чужди

инвестиции

още в първите

2-3 години

Приемането ни в еврозоната ще доведе до още няколко преки ползи. Например по-ниски такси при банкови преводи в цялата еврозона. Българските банки имат едни от най-високите такси за преводи в целия Европейски съюз. Приемането на евродирективата за изравняването на външните преводи с вътрешните засега у нас доведе до вдигане на вътрешните. Прогнозата обаче е още след влизането ни в чакалнята таксите да започнат да намаляват и да се синхронизират със средноевропейските, което означава че ще бъдат поне 2-4 пъти по-ниски от сегашните. Постепенно ще отпаднат разходите за обръщане на левове в евро и обратно, както и такси и курсови разлики при превалутиране в евро и левове както при преки плащания, така и с банкови карти.

За българските фирми влизането в клуба на богатите означава по-ниски разходи при инвестиции и търговия извън страната ни, което ще ги направи по-конкурентни на техните партньори.

Влизането на българския лев в т. нар. чакалня стана възможно от поети категорични ангажименти на българските власти за спазване на стабилни икономически политики с цел предпазване на икономическата и финансовата стабилност и постигане на устойчива икономическа конвергенция, е записано в съобщението за приемането ни от ЕЦБ. Това означава допълнителни гаранции за икономическата и финансовата стабилност у нас.

Освен финансовия сектор приемането ни в чакалнята означава и въвеждане на европейските стандарти за контрол над небанковите финансови институции, каквито са застрахователите, пенсионните фондове, инвестиционните посредници. Страната ни трябва да повиши ефективността при управлението на държавните фирми.

ЕЦБ пък ще поеме директен надзор над значимите банки от 1 октомври 2020 г. Засега е ясно, че Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ минават под надзора на ЕЦБ. По неофициална информация ЕЦБ ще поиска такъв и над Райфайзенбанк, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Общинска банка.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на ЕК:Еврото ще донесе съществени ползи за българската икономика

“Самото приемане в ERM II не представлява голяма промяна, защото това решение по същество е свързано с фиксирането на българския лев към еврото. Но де факто в случая с България левът вече беше фиксиран към еврото. Но това, което е важно в случая е, че ERM II се приема като чакалня за присъединяването към еврозоната. Така че сега България има реални перспективи до няколко години да приеме еврото. А това ще донесе съществени ползи за българската икономика по отношение на по-ниски лихви, по-ниски обменни разходи, по-добра интеграция в единния европейски пазар”. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

“Така че глобално това означава положително икономическо развитие за страната. Освен това, другият аспект на вчерашното решение е свързан с това, че България се присъединява и към банковия съюз. Това означава, че големите банки в страната ще се наблюдават директно от Европейската централна банка, което бих казал, че дава съществена гаранция за стабилността на банковата система и на финансова стабилност като цяло”, уточни Домбровскис. Това, което е важно сега, е, че докато е в ERM II, България трябва да изпълни критериите от Маастрихт, свързани с бюджетния дефицит и дълга. По отношение на фискалните критерии страната вече е постигнала напредък, но трябва да бъдат изпълнени критериите, свързани с инфлацията и в дългосрочен план критериите, свързани с лихвите. България трябва да покрие и законодателните критерии и по-специално независимостта на централната банка трябва да е напълно в синхрон с изискванията на еврозоната. Във всеки случай страната трябва да бъде поне две години в чакалнята на еврозоната, преди да започне оценката на изпълнението на маастрихтските критерии”, подчерта Домбровскис.

Увеличението на цените заради еврото е мит

Първото опасение - от промяна на курса, от това, че левът е подценен или надценен, вече отпадна. Преговарящите представители на БНБ и финансовото министерство получиха изричен мандат от парламента да преговарят единствено за 1,95583 лева за евро. Втората най-честа мантра на противниците за приемане на еврото е, че всичко ще поскъпне. Данните за държавите, приели, еврото преди нас, напълно опровергават това очакване, тъй като значим ефект е нямало никъде в индексите на потребителските цени. Обективни причини за поскъпване няма, дори обратно - в дългосрочен план заради отпадането на трансакционните разходи за фирмите, вносните стоки би трябвало да поевтинеят. Естествено, ще има търговци, които ще заложат при цена 2 лв. не за 1,02 евро, колкото е тя при сегашния курс на лева към еврото, а например на 1,10 евро, но те ще бъдат коригирани от конкуренцията. БНБ губи суверенитет и не може да има своя парична политика, смятат трети. Естествено при влизането си в ERM II и в банковия съюз БНБ прехвърля правомощия към ЕЦБ. Отказът от парична политика обаче е факт от въвеждането на валутен борд през 1997 г. Повечето финансови експерти са категорични, че изнасянето на надзорни функции към ЕЦБ е ефективен механизъм да се засили ефективността на надзора и да намалее натискът към БНБ от големи и силни банки.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Безработните могат да подават документи онлайн, вместо да се редят пред бюрата по труда. Снимка: Архив

Фирми са поискали помощ за 62 000 работници по новия пакет "Заетост х 3"

Заявления за получаване на компенсации за запазване на 61 918 работни места и за наемане на 7194 безработни по трите мерки от пакета „Заетост х 3“ са подадени в Агенцията по заетостта до момента. Данните показват, че от въвеждането на извънредното положение на 13 март до 6 август други 114 163 безработни са започнали работа благодарение на

СНИМКА: КРИБ

КРИБ в писмо до Борисов: Протестите да се провеждат на точно определени места

От КРИБ са изпратили отворено писмо до премиера Бойко Борисов, в което регионални организации (клонове) на КРИБ в страната предлагат да бъде издадено разпореждане за провеждане на протести на точно определени места, с цел гарантиране на нормална стопанска дейност, както и за спазване на строги противоепидемични мерки

Сградата на НСИ Снимка: Архив

НСИ: Българите са песимисти за доходите си в следващата една година

Българите имат песимистична нагласа за финансовото си състояние през следващите 12 месеца, показва анкетата на Националния статистически институт, проведена през юли. Въпреки че нагласите за икономическото развитие в страната са по-добри от тези, отчетени през април, хората и в градовете, и в селата са песимисти за бъдещото състояние на семейния

Българската народна банка СНИМКА: Архив

В края на юни българите държали на депозит в банките 57.171 млрд. лв.

Депозитите на сектори нефинансови предприятия и домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на юни 2020 година са 9.905 млн. броя. На годишна база те намаляват с 2.8 на сто, съобщава Българската народна банка. Общият размер на тези депозити e 83.178 млрд. лева и нараства на годишна база с 9.0 процента

Китайската централна банка ще предприеме по-гъвкава и целенасочена парична политика

Китайската централна банка ще предприеме по-гъвкава и целенасочена парична политика

От Китайската централна банка заявиха вчера, че ще предприемат по-гъвкава и целенасочена парична политика и ще поддържат достатъчна ликвидност, за да подкрепят възстановяването на икономиката. За това информира Радио Китай. Плановете на банката са да поддържа разумно увеличение на паричното предлагане и финансирането в социалната сфера

Тол системата в момента у нас функционира нормално.

Надграждат толсистемата със 117 милиона лева

Толсистемата, която бе пусната в експлоатация през март т.г., ще бъде надградена с нови функции, като държавата в лицето на Агенция “Пътна инфраструктура” ще плати за това 117,9 млн. лв. без ДДС. Това личи от нова обществена поръчка, която ще се възложи пряко на изпълнителя на системата - обединението “Капш Трафик солюшънс” ДЗЗД

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

Депо за отпадъци Снимка: Архив

До 15 години 65% от битовите отпадъци трябва да се рециклират

До 2035 г. 65% от битовите отпадъци трябва да бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. Това гласят промени в Закона за управление на отпадъците, пуснати за обществено обсъждане. Те се налагат заради изисквания на европейска директива. В проекта са заложени и междинни цели от 55 и 60% съответно за 2025 и 2030 г

Доходността от отдаването на търговски площи под наем в момента в България е малко под 8%.

202 млн. вложени в инвестиционни имоти, годишният ръст е 21%

Доходността се свива в сравнение с миналата година През първата половина на 2020 г. общата стойност на инвестиционните сделки с бизнес имоти в България е била 202 млн. евро. Това се твърди в доклад на консултантската компания Calliers. Ръстът на сделките с такива имоти е 21%, сравнен със сделките през първата половина на 2019 г

Паническото пазаруване и теглене на депозити през март отдавна са само спомен.

Пандемията доведе до рекордна спестовност

Хората намаляват харчове и увеличават депозити Пандемията от коронавирус е довела до безпрецедентно повишаване на спестяванията на домакинствата в цяла Европа през второто тримесечие на 2020 г., показват публикувани в четвъртък данни на Евростат. Тази тенденция върви паралелно с друга - много силно свиване на разходите за крайно потребление

Стартирана е процедура за 24-часов мониторинг и поддържане на толсистемата

Стартирана е процедура за 24-часов мониторинг и поддържане на толсистемата

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка - договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, с предмет „Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за

Инспекцията по труда засилва контрола в морските курорти

Инспекцията по труда засилва контрола в морските курорти

Предвид активизирането на летния сезон Инспекцията по труда стартира традиционната си инспекционна кампания в морските курорти чрез подсилване на екипите с командировани служители от други области. Засилен контрол в тях се осъществява от 01.06.2020 г., но дирекциите, на чиито територии има курортни комплекси

СНИМКА: Ройтерс

Турската лира достигна най-ниското си равнище спрямо долара

Турската лира падна днес до ниво от 7,27 лири за долар, биейки предишния рекорден минимум от 7,26 лири за един щатски долар, регистриран през май тази година, предаде агенция ТАСС, като се позова на Блумбърг. Агенцията отбелязва, че националната валута на Турция се е обезценила с 3,2 процента, предава БТА

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber