До 300 000 евро за ремонт на селски църкви и манастири

https://www.24chasa.bg/novini/article/8777832 До 300 000 евро за ремонт на селски църкви и манастири До 300 000 евро за ремонт на селски църкви и манастири www.24chasa.bg
Субсидия няма да се дава на църкви и манастири, взели пари от първия прием на проекти. Прави се изключение само за изографисване и реставриране на стенописи.
Субсидия няма да се дава на църкви и манастири, взели пари от първия прием на проекти. Прави се изключение само за изографисване и реставриране на стенописи.

Плащат авансово до 50% от разходите, субсидията покрива цялата инвестиция

С до 300 000 евро безвъзмездна помощ се финансират възстановяването и ремонтът на църкви и манастири в селските общини. Парите са от Програмата за развитие на селските райони. Субсидията е до 100% от допустимите разходи. Подаването на проектите е по електронен път чрез системата ИСУН на https://eumis2020. government.bg/ до 17,30 часа на 23 септември. Заделеният бюджет е 28,5 млн. лв.

Това е втори прием на проекти. Първият бе преди 4 години в началото на програмния период. Тогава

интересът

бе огромен

- подадените проекти за ремонт на църкви и манастири бяха 348 със заявена субсидия от 209,752 млн. лв., или 4 пъти над определения по това време бюджет от 50 млн. лв. Така се стигна до точкуване на предложенията и отпадане на 75% от тях. Парите стигнаха за ремонт и възстановяване на 33 манастира и 56 църкви.

Тъй като сега сумата е по-малка, е взето решение да се намали и максималната стойност на един проект. Първия път таванът бе до 400 000 евро.

За да няма безразборно подаване на стотици проекти, бе взето решение в работната група да участват представители на Светия синод и оттам да селектират църквите и манастирите за ремонт. Затова и има ограничение проектите да се подават от местни поделения на вероизповеданията и трябва да са признати или регистрирани по Закона за вероизповеданията.

Има и още едно голямо ограничение -

могат да се

ремонтират

храмове само в

селски общини

Така отпадат църкви в села, които се водят към централна община - например община Велико Търново. Причината е, че от тази област само общините Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол са признати за селски райони. Идентична е ситуацията и със селата около столицата, които също са извън обхвата на подпомагането по тази програма.

Също така не могат да се финансират инвестициите в църкви, които са в национални курорти като Банско и Боровец, въпреки че тези общини са със статут на селски.

В описанието на мярката е посочено, че се предоставя фокусирана подкрепа с цел да се повиши качеството на живот и да се запазят културната идентичност и традиции в селските райони.

В правилата на процедурата е допусната възможност ремонтът на църквата да струва и над 300 000 евро, колкото е максималната субсидия. В този случай обаче местното поделение на вероизповеданията трябва да финансира със собствени средства разликата над тавана, като участието му може да бъде само в парична форма.

Максималната субсидия от 100% за ремонта на църквите е обоснована с това, че в тях има свободен достъп и не се събират входни такси, следователно инвестицията не генерира търговски приходи.

Европравилата допускат, дори и да има минимални такси, това да не се смята за нарушение на правилата за недопустима държавна помощ, ако тяхната стойност е такава, че не представлява цена на реална стойност на услугата, а много малка част.

Със субсидията може да се оправят течащи покриви, напукани и срутени стени, както и да се извърши изографисване или възстановяване на стенописите. Също така е допустимо оправянето на двора, засаждането на дървета и цветя.

Изискване за подпомагане на даден проект е дейностите, които включва, да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие. Това се удостоверява с декларация от кмета.

Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие, както и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН).

Към проектите, включващи разходи за строителство,

се прилагат

задължително

заснемане на

обекта или

архитектурен

план на сградата,

не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.

Трябва да се предоставят и инвестиционен проект в съответствие с изискванията на ЗУТ, подробни количествени сметки, разрешение за строеж, становище на главния архитект.

Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне.

При разходи за строително-монтажни работи, когато обектите са недвижими културни ценности, се прилага още графично и фотозаснемане на обекта или архитектурен план, когато за предвидените работи не се изисква одобрен инвестиционен проект.

При ремонта на селските църкви е задължително да няма двойно финансиране. Затова субсидия няма да се дава на местни поделения на вероизповеданията, на които е предоставено подпомагане за регионален туризъм от програма “Региони в растеж”.

От фонд “Земеделие” правят важното уточнение, че

субсидия по

новата процедура

не се дава за

обекти, които са

одобрени по

първия прием

през 2016 г., изключение се прави само за изографисване и реставрация на стенописи. Ще се финансират и непредвидени разходи до 5% от стойността на одобрените преки разходи. Покриват се и харчовете за нови машини, оборудване и обзавеждане. Общо разходите за хонорари за архитекти, инженери и консултанти не могат да надхвърлят 12%.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане.

За всеки заявен за финансиране разход кандидатът представя най-малко три оферти. Представя се и решение за избор на доставчик и изпълнител.

По процедурата не се допускат разходи за покупка или наем на земя и сгради, както и за нов строеж. Не се отпуска и субсидия за оборудване и обзавеждане втора употреба, като и разходи по договори за лизинг, застраховки, гаранции, лихви, неустойки и банкови такси.

При ремонта на църквите се допуска авансово плащане, което може да е до 50% от цялата субсидия.

Одобреният

проект

се изпълнява

до 36 месеца

Крайният срок не може да е по-късно от 15 септември 2023 г.

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват само през ИСУН чрез електронния профил на кандидата. Затова е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса си.

Субсидия няма да се дава на църкви и манастири, взели пари от първия прием на проекти. Прави се изключение само за изографисване и реставриране на стенописи.

Най-много точки за проекти от големи села и за паметници на културата

Ако се окаже, че подадените проекти надхвърлят бюджета от 28,5 млн. лв., ще се направи оценка с точки и комисия ще ги класира в низходящ ред. Най-много точки - 70, се дават, ако църквата е със статут на недвижима културна ценност. Ако храмът е от местно значение, точките са 50, а при положение че самата сграда няма категория, но самото населено място е от национално значение, се дават 20.

Ако духовният храм е на територията на населено място с до 500 души, се дават 5 точки. Двойно повече е за села от 501 до 2000 души. Най-много - 30 точки, има, ако обектът обслужва население над 30 000 души на общини от селски райони, като те могат да са разположени в една или повече области. Това всъщност са 104 поименно изброени манастира, които очевидно ще имат предимство. Само те имат възможност да стигнат максимума на точките, който е 100. Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

СНИМКА: "Радио Китай"

Летището на Хонконг възобновява трансферите за полети към останалата част на Китай

Пътниците, заминаващи от континенталната част на Китай, ще могат да се прехвърлят на международното летище в Хонконг от събота до 15 октомври, докато услугите за трансфер и транзит за тези, които пътуват до други дестинации в Китай останат недостъпни, съобщиха в четвъртък от Хонконгското летищно управление, съобщава "Радио Китай"

Коефициентът на безработица през второто тримесечие на 2020 г. е 5.9 на сто

Коефициентът на безработица през второто тримесечие на 2020 г. е 5.9 на сто

Коефициентът на безработица през второто тримесечие на 2020 г. е 5.9 на сто, съответно 6.2 на сто за мъжете и 5.5 на сто за жените. Това е с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2019 година, съобщава националният статистически институт. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт намалява с 8.2% на годишна база

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт намалява с 8.2% на годишна база

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 8.2 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 9.8 на сто спрямо първото тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни. Това съобщава Националният статистически

Добрите продуктови познания са определящ фактор при гаранцията за качество в Kaufland България

Добрите продуктови познания са определящ фактор при гаранцията за качество в Kaufland България

Виктория, Велина, Пламен и Димитър са дългогодишна част от екипа на Kaufland България и днес са едни от най-ключовите специалисти, които гарантират качеството на продукцията в търговската верига. Те са т.нар. обучители „Свежест“, квалифицирани да обучават екипите във всеки хипермаркет как да се грижат правилно за свежестта на продуктите от приема

За туристите в Гърция става все по-трудно

За туристите в Гърция става все по-трудно

Гръцките власти регистрираха "опасно нарастване" на новите случаи на коронавирус в страната. Правителството в Атина реагира и наложи нови ограничения, които пряко засягат и туристическия сектор, съобщава ДПА, цитирана от business.dir.bg. През последните три дни в Гърция с коронавирус са се заразили повече хора

БНБ пуска в обращение нова банкнота от 5 лева (Видео)

БНБ пуска в обращение нова банкнота от 5 лева (Видео)

Българската народна банка пуска в обращение последната банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 5 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще бъде в обращение от 4 септември 2020 г. като законно платежно средство, съобщиха от банката. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

Васил Велев: Няма да има пари за всички компании

Васил Велев: Няма да има пари за всички компании

Вчера от икономическото министерство обещаха още помощ за малкия и среден бизнес за възстановяване от кризата с COVID-19. Става дума за обща сума от 562 милиона лева. Предстои да се уточнят изискванията към кандидатите, а парите ще дойдат по две основни направления. 400 млн. лв. ще са по европейската програма REACTEU

Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че е конфискувало милиони долари от криптовалутни сметки СНИМКА: Pixabay

САЩ конфискуваха криптовалута, финансирала терористични групи

Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че е конфискувало милиони долари от криптовалутни сметки, които терористични групи, в това число Ал Каида и Ислямска държава, са използвали за финансиране на организирането на терористични заговори, предаде Асошиейтед прес. Групировките са използвали акаунтите, за да искат дарения

СНИМКА: Архив

Страни от ЕС са протестират заради натиска на САЩ над "Северен поток-2"

Двадесет и четири страни от ЕС са изразили пред Държавния департамент на САЩ протест във връзка със санкционния натиск от страна на Вашингтон над участниците в проекта "Северен поток-2". Това съобщава германското издание "Велт". Протестът е бил изразен по време на видеоконферентна връзка на 12 август

Въпреки коронакризата държавата събира повече пари от винетки

Въпреки коронакризата държавата събира повече пари от винетки

Коронакризата намали трафика по пътищата средно с 25% и толсистемата събира само около 40% от таксите, които беше планирано да събира. За сметка на това приходите от винетки за леки коле са се вдигнали. Засега с 2-3%, но се очаква до края на годината ръстът да стигне 10% и вместо 270 млн. лв. както през 2019 г. от тях да се съберат над 300 млн. лв

СНИМКА: Министерството на туризма

Марияна Николова пред Германия: Няма коронавирус на морето ни

По повод предупрежденията на германските власти за пътуване до областите Благоевград, Добрич и Варна бих искала да Ви уверя, че всички необходими мерки срещу разпространението на COVID-19 са взети от здравните власти и Министерството на туризма. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова в телефонен разговор с Томас Щефен

Министър Танева откри ремонтираната детска градина “Звездица” в Кнежа. Тя е обновена по проект за 1,8 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони.

Сушата остави без реколта 1 млн. дка

Близо 1 млн. дка са т.нар. пропаднали заради сушата площи, от които няма да се получи реколта. Това никога досега не се е случвало, заяви земеделският министър Десислава Танева при посещението си в Кнежа. Всички, които имат 100% пропаднали площи, ще бъдат обезщетени чрез държавна помощ през есента. Основните поражения са върху добивите от зърно в

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber