До 300 000 евро за ремонт на селски църкви и манастири

https://www.24chasa.bg/novini/article/8777832 До 300 000 евро за ремонт на селски църкви и манастири До 300 000 евро за ремонт на селски църкви и манастири www.24chasa.bg
Субсидия няма да се дава на църкви и манастири, взели пари от първия прием на проекти. Прави се изключение само за изографисване и реставриране на стенописи.
Субсидия няма да се дава на църкви и манастири, взели пари от първия прием на проекти. Прави се изключение само за изографисване и реставриране на стенописи.

Плащат авансово до 50% от разходите, субсидията покрива цялата инвестиция

С до 300 000 евро безвъзмездна помощ се финансират възстановяването и ремонтът на църкви и манастири в селските общини. Парите са от Програмата за развитие на селските райони. Субсидията е до 100% от допустимите разходи. Подаването на проектите е по електронен път чрез системата ИСУН на https://eumis2020. government.bg/ до 17,30 часа на 23 септември. Заделеният бюджет е 28,5 млн. лв.

Това е втори прием на проекти. Първият бе преди 4 години в началото на програмния период. Тогава

интересът

бе огромен

- подадените проекти за ремонт на църкви и манастири бяха 348 със заявена субсидия от 209,752 млн. лв., или 4 пъти над определения по това време бюджет от 50 млн. лв. Така се стигна до точкуване на предложенията и отпадане на 75% от тях. Парите стигнаха за ремонт и възстановяване на 33 манастира и 56 църкви.

Тъй като сега сумата е по-малка, е взето решение да се намали и максималната стойност на един проект. Първия път таванът бе до 400 000 евро.

За да няма безразборно подаване на стотици проекти, бе взето решение в работната група да участват представители на Светия синод и оттам да селектират църквите и манастирите за ремонт. Затова и има ограничение проектите да се подават от местни поделения на вероизповеданията и трябва да са признати или регистрирани по Закона за вероизповеданията.

Има и още едно голямо ограничение -

могат да се

ремонтират

храмове само в

селски общини

Така отпадат църкви в села, които се водят към централна община - например община Велико Търново. Причината е, че от тази област само общините Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол са признати за селски райони. Идентична е ситуацията и със селата около столицата, които също са извън обхвата на подпомагането по тази програма.

Също така не могат да се финансират инвестициите в църкви, които са в национални курорти като Банско и Боровец, въпреки че тези общини са със статут на селски.

В описанието на мярката е посочено, че се предоставя фокусирана подкрепа с цел да се повиши качеството на живот и да се запазят културната идентичност и традиции в селските райони.

В правилата на процедурата е допусната възможност ремонтът на църквата да струва и над 300 000 евро, колкото е максималната субсидия. В този случай обаче местното поделение на вероизповеданията трябва да финансира със собствени средства разликата над тавана, като участието му може да бъде само в парична форма.

Максималната субсидия от 100% за ремонта на църквите е обоснована с това, че в тях има свободен достъп и не се събират входни такси, следователно инвестицията не генерира търговски приходи.

Европравилата допускат, дори и да има минимални такси, това да не се смята за нарушение на правилата за недопустима държавна помощ, ако тяхната стойност е такава, че не представлява цена на реална стойност на услугата, а много малка част.

Със субсидията може да се оправят течащи покриви, напукани и срутени стени, както и да се извърши изографисване или възстановяване на стенописите. Също така е допустимо оправянето на двора, засаждането на дървета и цветя.

Изискване за подпомагане на даден проект е дейностите, които включва, да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие. Това се удостоверява с декларация от кмета.

Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие, както и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН).

Към проектите, включващи разходи за строителство,

се прилагат

задължително

заснемане на

обекта или

архитектурен

план на сградата,

не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.

Трябва да се предоставят и инвестиционен проект в съответствие с изискванията на ЗУТ, подробни количествени сметки, разрешение за строеж, становище на главния архитект.

Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне.

При разходи за строително-монтажни работи, когато обектите са недвижими културни ценности, се прилага още графично и фотозаснемане на обекта или архитектурен план, когато за предвидените работи не се изисква одобрен инвестиционен проект.

При ремонта на селските църкви е задължително да няма двойно финансиране. Затова субсидия няма да се дава на местни поделения на вероизповеданията, на които е предоставено подпомагане за регионален туризъм от програма “Региони в растеж”.

От фонд “Земеделие” правят важното уточнение, че

субсидия по

новата процедура

не се дава за

обекти, които са

одобрени по

първия прием

през 2016 г., изключение се прави само за изографисване и реставрация на стенописи. Ще се финансират и непредвидени разходи до 5% от стойността на одобрените преки разходи. Покриват се и харчовете за нови машини, оборудване и обзавеждане. Общо разходите за хонорари за архитекти, инженери и консултанти не могат да надхвърлят 12%.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане.

За всеки заявен за финансиране разход кандидатът представя най-малко три оферти. Представя се и решение за избор на доставчик и изпълнител.

По процедурата не се допускат разходи за покупка или наем на земя и сгради, както и за нов строеж. Не се отпуска и субсидия за оборудване и обзавеждане втора употреба, като и разходи по договори за лизинг, застраховки, гаранции, лихви, неустойки и банкови такси.

При ремонта на църквите се допуска авансово плащане, което може да е до 50% от цялата субсидия.

Одобреният

проект

се изпълнява

до 36 месеца

Крайният срок не може да е по-късно от 15 септември 2023 г.

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват само през ИСУН чрез електронния профил на кандидата. Затова е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса си.

Субсидия няма да се дава на църкви и манастири, взели пари от първия прием на проекти. Прави се изключение само за изографисване и реставриране на стенописи.

Най-много точки за проекти от големи села и за паметници на културата

Ако се окаже, че подадените проекти надхвърлят бюджета от 28,5 млн. лв., ще се направи оценка с точки и комисия ще ги класира в низходящ ред. Най-много точки - 70, се дават, ако църквата е със статут на недвижима културна ценност. Ако храмът е от местно значение, точките са 50, а при положение че самата сграда няма категория, но самото населено място е от национално значение, се дават 20.

Ако духовният храм е на територията на населено място с до 500 души, се дават 5 точки. Двойно повече е за села от 501 до 2000 души. Най-много - 30 точки, има, ако обектът обслужва население над 30 000 души на общини от селски райони, като те могат да са разположени в една или повече области. Това всъщност са 104 поименно изброени манастира, които очевидно ще имат предимство. Само те имат възможност да стигнат максимума на точките, който е 100. Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки.

Спечели безплатна реклама на стойност 10 000 лв за твоя бизнес!

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Хотелските услуги в целия ЕС са с най-ниски цени в България.

Хотели, цигари и алкохол най-евтини у нас от целия ЕС (Обзор)

Законът за свободната търговия в Хайнан отразява решимостта на Китай да продължи с отварянето си към света

Законът за свободната търговия в Хайнан отразява решимостта на Китай да продължи с отварянето си към света

Биткойнът е най-популярната криптовалута.
СНИМКИ: РОЙТЕРС

Биткойнът поевтиня за кратко под 30 000 долара за пръв път от януари

България, Румъния и Полша с най-евтини основни стоки в ЕС

България, Румъния и Полша с най-евтини основни стоки в ЕС

Министър Стела Балтова разговаря с посланика на Румъния у нас

Министър Стела Балтова разговаря с посланика на Румъния у нас

Китай откри богато находище на шистов нефт

Китай откри богато находище на шистов нефт

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber