300 000 фирми трябва да си намерят нов доставчик на ток до 10 септември

https://www.24chasa.bg/novini/article/8752947 300 000 фирми трябва да си намерят нов доставчик на ток до 10 септември 300 000 фирми трябва да си намерят нов доставчик на ток до 10 септември www.24chasa.bg
Ако фризьорски салон не може да си намери търговец на ток до 1 октомври, ще получи възможност да остане при крайния си снабдител, но на свободна цена, а не на регулирана.
Ако фризьорски салон не може да си намери търговец на ток до 1 октомври, ще получи възможност да остане при крайния си снабдител, но на свободна цена, а не на регулирана. СНИМКА: Снимка: “24 Часа”

Ако не го направят, остават при досегашния, но ще купуват на пазарни цени, а не на регулирани, според промени в Закона за енергетиката в сила от петък

От петък започна процесът по задължителното излизане на свободния пазар на ток за кафенета, ресторанти, баничарници, детски градини и всички небитови потребители.

От 26 юни, когато бяха публикувани в “Държавен вестник” промените в Закона за енергетиката, започва да тече 30-дневен срок, в който електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН трябва да уведомят малките фирми, че от 1 октомври спират да им продават ток на регулирани цени и те трябва да си намерят нов доставчик.

Става въпрос за

300 000 фирми и

такава промяна

досега не е

правена,

коментират експерти.

Реално малкият бизнес, който досега е купувал ток по определени от КЕВР цени, ще трябва да избере търговец до 10 септември, за да може доставката да започне от 1 октомври. Доставчик на електроенергия и сега се сменя до 10-о число на предходния месец.

Заради напрежението и сравнително краткия срок за либерализацията на пазара законодателят между двете четения предвиди отсрочка. Ако малкият бизнес не си намери нов доставчик, той остава при крайния си снабдител - ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН, но в качеството му на търговец. Тоест ще купува тока на свободни цени. Тази отстъпка ще важи до 30 юни 2021 г. Ако и дотогава малката фирма не си е намерила търговец, то снабдяването се прекратява и тя ще получава скъп ток от доставчика от последна инстанция.

Къде един фризьор или магазинер от село може да види търговците на ток и да си избере нов доставчик?

Законът предвижда до 31 декември 2020 г. КЕВР да направи платформа, на която търговците са задължени да публикуват оферти и да ги обновяват един път месечно. На нея с нещо подобно на калкулатор клиентът може да въведе потреблението си и да избере между изгодни за него оферти. Проблемът е, че до платформата има половин година, а дотогава малкият бизнес трябва да е направил избора си.

Собственикът на малка фирма може да види

кои са активните

търговци на

електроенергия

на сайта на Електроенергийния системен оператор. В списъка на търговските участници обаче са и фирмите от голямата индустрия, а те са повече от половината от 257-те компании, които са в него. Освен това там са и компаниите, които се занимават с внос и износ на електроенергия и нямат крайни клиенти. Така че, ако баничарят от малко населено място не се е занимавал с такъв избор, трудно ще се ориентира.

Според Красимир Живачки, изпълнителен секретар на Асоциацията на търговците на електроенергия в България,

фирмите,

които

се занимават със

сделки с крайни

клиенти, са

около

50-60

В този процес на масово излизане на малкия бизнес на свободния пазар активни ще бъдат и търговците на ток. Живачки допуска, че е възможно да се включат и големите в търговията. Законът задължава електроснабдителните дружества до 1 месец след публикуване на закона

да качат на

сайтовете си

списъци на

небитовите

потребители

Това трябва да е факт до 27 юли.

От тях търговците ще знаят към кого да отправят офертите си.

Каква информация ще има в тези списъци, още не е ясно - най-вероятно името на фирмата и идентификационния ѝ номер. Профилът на потребление няма да е публичен, тъй като той е собственост на самия клиент и е търговска информация.

След като избере търговец, малката фирма предоставя на него да извърши следващите стъпки. А те са регистрация на пазара на електрическа енергия, сключване на договор с мрежовия оператор - съответните електроразпределителни дружества на ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН, както и договор с доставчика от последна инстанция. Този доставчик е последната защита, застраховката, в случай че търговецът фалира или по някаква причина спре доставката на електроенергия. Тогава този клиент автоматично се прехвърля към доставчика от последна инстанция, която е снабдителното дружество на ЧЕЗ, “Енерго-Про”, ЕВН за съответната територия.

Цената на тока на този доставчик се определя от КЕВР и е висока, за да не се застояват клиентите при него, а бързо да си намерят друг търговец.

Законът позволява договорите с търговеца, с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция да бъдат сключвани по електронен път и с електронен подпис, а не да се вадят пълномощни при нотариуси.

Къде може

да се сбърка,

попита “24 часа” търговци. Най-елементарната грешка е да се избере търговец, който след това да фалира. Да се предпочете заради предлагана ниска цена, а след това клиентът да трябва да отиде при доставчика от последна инстанция. Съветът е да се провери в страницата на КЕВР дали е лицензиран.

Друга опасност е да се избере доставчик с висока цена на електроенергията.

Заради неопитност клиентът може да не избере най-добрия за него товаров профил на доставка на електроенергия. Опасност за търговците пък е новият клиент да не плаща, да фалира или да смени собствеността на фирмата, което при малките ставало често, казват опитни в търговията.

Ако на 1 октомври малка фирма, примерно ЕТ, не е успяла да си избере търговец, то тя може до 31 юни 2021 г. да остане при досегашния си краен снабдител, който обаче ще ѝ продава тока на пазарна цена.

“24 часа” попита ЕРП-тата как ще се прилага законът, и получи отговор само от “Енерго-Про”.

От компанията, която снабдява с електроенергия клиентите на регулирания пазар в Североизточна България, отговориха, че промените дават възможност всеки стопански клиент, присъединен на ниско напрежение, който до 1 октомври не си е избрал доставчик, да бъде снабдяван от съществуващия и до този момент доставчик (крайния снабдител), но в качеството му на търговец.

В този случай снабдяването ще се извършва чрез сключване на договор с типови условия, който се очаква да бъде одобрен от КЕВР до 31 август, със срок от 1.10.2020 до 30.06.2021 г. Целта е да се смекчат последствията от прехода за онези клиенти, които имат нужда от повече време, за да си изберат доставчик на пазара по свободно договорени цени, без риск да останат без захранване и с това да бъдат принудени да преустановят задълго дейността си. Ако до 1.07.2021 г. клиентът не е избрал друг доставчик, той ще се снабдява от доставчика от последна инстанция.

От “Енерго-Про” от седмица правят срещи с кметовете на общини в Североизточна България, за да ги запознаят с предстоящата либерализация на пазара.

Кои са неизвестните?

Все още не се знаят крайните цени на електроенергията за регулирания пазар от 1 юли.

Не се знае какви ще са типовите договори, по които ще се сключват сделки между малкия бизнес, който не си е намерил търговец, и досегашния му краен снабдител. Не е ясно какви ще са цените, по които фирмите, които ще останат при досегашния си доставчик - крайния снабдител, ще купуват тока.

Експерти от КЕВР казаха неофициално, че в типовите договори, които трябва да одобрят, няма да има цени, тъй като това са търговски договори и регулаторът няма как да се намесва.

Специалисти пък коментираха, че това ще е цена на пазара плюс надбавка. Досегашните крайни снабдители вероятно ще предложат добри цени на малкия бизнес, за да не го изгонят, коментират търговци. Законът предвижда фирмите да могат да напускат крайния снабдител през целия период до 31 юни 2021 г., без да дължат неустойки или допълнителни такси.

Неизвестните накараха някои да прогнозират, че ще има хаос на пазара на електроенергия.

Според други част от малките фирми ще се възползват от гратисния период и ще останат при досегашния си снабдител. Така ще изчакат изготвянето на платформата за търговия на дребно на КЕВР, както и ще имат време да се огледат какво става на пазара. Тези експерти прогнозират, че преходът ще е плавен и без кой знае какви сътресения. 

Основни изисквания

за участие на

свободния пазар 

“24 часа” помоли досегашните доставчици на електроенергия на малкия бизнес и търговци да набележат какви стъпки трябва да направи една малка фирма, за да излезе на свободния пазар. От “Енерго-Про” ни изпратиха какво трябва да свърши дребният бизнес.

По отношение
на договорите:
1. Клиентът да има сключен договор за комбинирани услуги с избран от него търговец или да има сключен договор за продажба на електрическа енергия с избран търговец и договор за участие в балансираща група с координатор на балансираща група (възможна опция само за клиенти, чието потребление са измерва почасово);
2. Клиентът да има сключен договор с доставчик от последна инстанция;
3. Клиентът да е в договорни отношения с оператора на електроразпределителната мрежа.
По отношение
на процедурите:
1. Търговецът, с когото клиентът е сключил договор, да стартира процедура по регистрация на клиента на свободен пазар и процедура по смяна на доставчик и координатор на балансираща група.
По отношение на
задълженията на
клиента към
предходния му
доставчик:
1. Клиентът не трябва да има просрочени задължения към предходния си доставчик.
По отношение
на обектите:
1. Клиентът да е титуляр на партидата, включително и ако е наемател;
2. Клиентът да може да предостави списък с всички обекти – клиентски и абонатен номер, наименование и адрес на всеки от обектите.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Lloyds Bank е една от британските банки, които са решили, че ще е неоправдан разход за тях да си извадят разрешително за работа в страни от Европейското икономическо пространство и предстои да закрият разплащателните сметки на хора и фирми от страни-членки на ЕС.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Британски банки закриват сметки на хора извън Англия

Заради Брекзит те губят право да оперират в ЕС, ако нямат специален лиценз Британски банки започнаха закриването на хиляди сметки на свои клиенти, които не живеят във Великобритания. Причината е, че след Брекзит те губят право да предоставят услуги на хора в ЕС, ако нямат специален нов лиценз.Това ще засегне както британци, живеещи в тези държави

Лидерът на СДСМ Зоран Заев СНИМКА: Ройтерс

Правителството на Северна Македония одобри помощ от 470 млн евро за икономиката

Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев представи на пресконференция днес пакет от икономически мерки на стойност 470 милиона евро, които са предназначени да подкрепят пряко икономическата и социалната сигурност на гражданите, както и да стимулират частното потребление в условията на пандемията от Ковид-19, предаде агенция МИА

Министърът на туризма Марияна Николова

Министърът на туризма ще настоява за по-евтини чадъри и догодина

Ще разчитаме българите да изберат зимните курорти и да подкрепят сектора в предстоящите студени месеци, заяви Николова Водим разговори безплатни чадъри и шезлонги да има и през следващия летен сезон. На работна среща с представители на концесионерите бе отчетено, че мярката е повишила посещаемостта на плажовете и те подкрепят идеята тази мярка да

На обходния път на Ловеч ще бъде направена цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Снимка Архив

АПИ: Трябват 3,5 млрд.лева за повишаване на пътната безопасност

Провокирани от зачестилите пътно-транспортни произшествия, включително на новопостроени или рехабилитирани пътища, експертите на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) заявиха достъп до обществена информация от Агенция „Пътна инфраструктура“. В заявлението отправихме 4 въпроса, касаещи средствата

Екоминистърът Емил Димитров провери миналия месец язовирите „Ястребино“, „Тича“ и „Цонево, след като премиерът Бойко Борисов му възложи да се вземат мерки за осигуряване на допълнителни източници на вода през 2021 г. заради засушаването.

Емил Димитров: Миналия януари имахме 4-5 критични язовира, този ще е само един

Водната криза не е свършвала 3 години. Още с първия график започнахме с ограничения. Тази година януари ще бъде различно от миналата - миналата година януари имахме 4-5 язовира, които бяха критични, сега ще имаме един за питейно-битово водоснабдяване. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на околната среда и водите Емил

ЛЪЧЕЗАР БОГДАНОВ

Лъчезар Богданов: Сега е моментът българският бизнес да привлече хора, които иначе биха заминали за работа в чужбина

Логично е точно по време на криза бизнесът да не мисли как да наема нови хора. Сега обаче е идеалният момент за нашия бизнес да привлече част от онези, които иначе биха заминали за чужбина. Това препоръча в студиото на Нова телевизия икономистът Лъчезар Богданов. Доходът от емигрантите е над 2 милиарда евро за година, което е важен

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

Вашингтон ограничи продажбата на технологии на китайския гигант Смик

Вашингтон ограничи продажбата на технологии на китайския гигант Смик

Вашингтон задължи американските компании да изискват разрешение за продажбата на технологиите си на китайския гигант в сектора на полупроводниците Смик ( Smic). Това е нов епизод във войната за технологична доминация между Китай и САЩ, съобщи днес в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Франс прес, предаде БТА

Бойко Борисов СНИМКА: Николай Литов

Борисов: Работодателите могат да кандидатстват за детски кътове във фирмите

През октомври тръгват две нови програми за подпомагане на бизнеса Непрекъснато работим за това да подкрепим хората и фирмите. От другата седмица работодателите ще могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове във фирмите, написа на страницата си във фейсбук премиерът Бойко Борисов. Така ще подкрепим работещите родители

Лъчезар Борисов КАДЪР: БНТ

Министър Борисов: Безработицата е едва 7,5%, запазени са над 300 000 работни места

Аз винаги съм реалист и държа на публичност, прозрачност и на скорост. В момента българската икономика има нужда от скорост за предприемане на мерките, за да съживим тази икономика, защото ако нямаме икономика, няма да има социална политика, бюджет и няма изобщо да си говорим за политика. В момента ние наблягаме на скоростта

Удобството при използване на безконтактна карта Visa

Удобството при използване на безконтактна карта Visa

За хората в България, a и навсякъде по света безконтактните разплащания в магазините вече не са просто удобство, а необходимост. Visa повиши лимита на безконтактните разплащания от 50 на 100 лева и данните показват, че българските потребители го възприеха много добре. Общият размер на сумата на извършените трансакции с безконтактни карти в

Силната енергия и уникалният модел са ключът към успеха на „Лидл България”

Силната енергия и уникалният модел са ключът към успеха на „Лидл България”

По случай годишнината на компанията ви представяме едно специално интервю „10 години в 10 въпроса“ с г-жа Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на „Лидл България” - Г-жо Драгийска, в „Лидл България” сте от първия ден - кои са крайъгълните събития за компанията? - Ние отворихме последни, след всички големи вериги, които вече бяха тук

"В условията на пандемия и бедност никой няма да се справи сам", заяви тпри изявлението си в ООН президентът на Аржентина Алберто Фернандес СНИМКА: Ройтерс

Страните от Латинска Америка поискаха свободен достъп до ваксини и заеми

На годишната сесия на Общото събрание на ООН страните от Латинска Америка поискаха свободен достъп до бъдещите ваксини срещу COVID-19 и международни безлихвени заеми, предаде Франс прес. В Латинска Америка са регистрирани около девет милиона заразени с коронавирус и над 330 хиляди починали от вируса

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber