60/40 до края на годината, бизнес и синдикати с 54 общи мерки

https://www.24chasa.bg/novini/article/8645396 60/40 до края на годината, бизнес и синдикати с 54 общи мерки 60/40 до края на годината, бизнес и синдикати с 54 общи мерки www.24chasa.bg
Безработните могат да подават документи онлайн, вместо да се редят пред бюрата по труда. Снимка: Архив
Безработните могат да подават документи онлайн, вместо да се редят пред бюрата по труда. Снимка: Архив

Затворените фирми да не плащат данък сгради и такса смет

60/40 да действа до края на годината, да важи за всички икономически дейности, както и да се трансформира в 80/20 по секторите “Туризъм” и “Транспорт”.

Това е една от 54-те мерки за справяне с коронакризата, около които се обединиха бизнес и синдикати, научи “24 часа” .

Различните предложения на социалните партньори бяха обсъдени на няколко заседания на тристранката, сега са готови с обединен пакет. Той вече е пратен до премиера Бойко Борисов, като очакват и становища от ресорните министерства. Самоосигуряващите се, които имат работници, също да могат да се възползват от схемата, предлагат синдикатите.

Само преди дни социалната министърка Деница Сачева съобщи, че новият дизайн на мярката 60/40 може да действа и до 30 септември. По нея вече ще могат да се наемат и безработни, а ще отпаднат редица условия - непълното работно време и прекратяването на работа. Фирмите ще трябва да доказват само спад с 20% на оборота заради вируса.

Поемане на 60% от разходите за заплати и осигуровки на екипажите на корабите под български флаг и тези, намиращи се на брега в изчакване на смяна, пък е предложение на КРИБ, което се подкрепя и от социалните партньори, и от транспортното министерство.

Бизнесът предлага да не се плащат данък сгради и такса битови отпадъци за затворени обекти и предприятия за периода, в който те не са работили.

Единодушна подкрепа е срещнало и предложението на КРИБ и БСК за изплащане на просрочените задължения на държавата и общините към бизнеса. А в случай че мярката не бъде изпълнена, да се даде възможност за отлагане на плащането на ДДС за неизплатени фактури, както и за въвеждане на данъчни облекчения за физическите лица.

Друго предложение е да се плаща минимална заплата на самоосигуряващите се по време на извънредното положение, но не повече от 3 месеца, като основен критерий да бъде средномесечен доход под 1000 лв. за 2019 г. и при деклариране на имотното състояние.

Минималното обезщетение за безработица да е 60% от осигурителния доход до края на 2020 г., е общо предложение на КНСБ и КТ “Подкрепа”, влязло в пакета.

Синдикатите настояват пред правителството и за допълнителен целеви отпуск до 20 дни за сметка на НОИ за уязвими групи работници - майки с малки деца, хронично болни и пр., като това да важи до края на годината.

Да има ваучери за храна на стойност линията на бедност - 363 лв., за уволнените без право на обезщетение за безработица, се иска още в пакета.

Пренасочване на товарния трафик към зелени коридори е още сред предложенията.

Вижте пълния списък на предложенията на бизнес и синдикати:

 - Прекратяване на задължението за заплащане на ТБО и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са преустановили дейността си

- Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода на извънредното положение и освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение. Задълженията да се редуцират до 1/6 за 2 месеца – по време на извънредното положение

- Изплащане на просрочените задълженията на държавата и общините към бизнеса. В случай че мярката не бъде изпълнена, да се даде възможност за отлагане на плащането на ДДС за неизплатени фактури, както и за въвеждане на данъчни облекчения за физическите лица

- Възможност за отлагане на задължението за патентен данък и данък за таксиметров превоз при намаляване на приходите не по-малко от 20% спрямо същия период на предходната година, както и по отношение на таксата за тротоарно право. Мярката да действа за 2 месеца.

- Допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., като се регламентира невъзможността за едностранно прекратяване на договорите и процедурите

- Допълване на възможност за предоставяне на „ВАУЧЕРИ ЗА ЗДРАВНА ПРЕВЕНЦИЯ“ от страна на работодателите към служители чрез промяна на Наредба № 7 от 2003 г. на Министерство на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

- Контрол на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани с COVID-19

- Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани капиталови разходи

- При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, в резултат на работата на комитетите за наблюдение.

- Изплащане на месечна компенсация за самоосигуряващите се лица в размер на една минимална работна заплата за времето на извънредното положение, но не повече от 3 месеца, като основен критерий да бъде средномесечен доход под 1000 лв. за 2019 г. и при деклариране на имотното състояние.

- Разсрочване за определен период след отмяната на ИП изплащането на осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица и за техни служители при спад поне 20% в доходите, като се запазят всички осигурителни права, произтичащи по закон.

- Отмяна на намаляването на срока за прилагане на компенсацията за непреки разходи за въглеродни емисии за предприятия от отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии парникови газове в цените на електрическата енергия. Настояване да се запази първоначално предвиденият срок за прилагане на компенсаторната схема – 1.07.2019 до 31.12.2020 г.

- Включване на компенсациите за непреки разходи за въглеродни емисии като неотложна мярка за подпомагане на индустрията в усилията ѝ да запази производството и работните места.

- Минималното обезщетение за безработица да се установи на 60 на сто от осигурителния доход (при запазване на максималния месечен размер на осигурителния доход) – до края на 2020 г.

- Въвеждане на допълнителен целеви отпуск до 20 дни за сметка на НОИ за уязвими групи работници (майки с малки деца, възрастни и пр.) до края на 2020 г.

- Подкрепа за предприятията за хора с увреждания по отношение на: осигурителните вноски за сметка на работодателя, изплащани от АХУ ; приоритетно изкупуване от държавата и общините на продукцията на ТПК; целево финансиране и закупуването на лични предпазни средства, произведени от ТПК; облекчения по отношение на месечните задължения за деклариране и внасяне на ДДС и отсрочване на плащането на всички публични задължения на ТПК; еднократна безвъзмездна финансова помощ и приоритетно отпускане на безлихвени кредити на ТПК.

- Самоосигуряващите се, които са и работодатели, т.е. имат и наети работници, да могат да се ползват от мярката 60/40 по отношение на работниците си

Да се поиска нотификация от ЕК за периода 31-юли – 31 декември 2020 г., която да позволи удължаване действието и разширяване обхвата на икономическите дейности от мерките в ПМС 55.

Предложения:

Обхватът на ПМС № 55 да бъде за всички икономически дейности.
или най-малко:

Включване на частните фирми в сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност - центрове за професионално обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и младежи и др.

Включване на икономически дейности като сектор „Селско стопанство“.
Включване на икономически дейности като сектор „Воден транспорт“.

Трансформиране на мярката 60/40 на 80/20 по отношение на секторите „Туризъм“ и „Транспорт“ .

- По отношение на лицата, уволнени по време на извънредното положение, които нямат право на обезщетение за безработица, да се предвиди натурална помощ с ваучери за храна на стойност линията на бедност.

- Преустановяване на спорадичната мобилна заетост на сезонни и социални работници

- Възможност за редукция на месечните, респективно дневните, договорени с подписаните унифицирани договори с Булгаргаз ЕАД, количества на доставка на природен газ.

- Промени в Закона за енергетиката за регламентиране възстановяването от „Булгаргаз“ ЕАД на надплатените от промишлените предприятия средства за природен газ през първото тримесечие на 2020 г.

- Да се регламентира механизъм за подкрепа (целеви ваучери) за плащането на сметки за ток, парно и вода за домакинства, които не разполагат с доходи поради извънредното положение

- Преразглеждане на възможност за отмяна на задължителната 14-дневна карантина за шофьори на автомобили, които се занимават с корабно снабдяване на територията на страната и на държави членки на ЕС.

- Въвеждане на електронни товарителници.

- Пренасочване на товарния трафик към железопътен транспорт и създаване на зелени железопътни коридори. В допълнение КНСБ предлага подобно пренасочване да се осъществи и по отношение на водния и въздушния транспорт.

- Осигуряване на реална подкрепа и рамка на българските търговски банки в прилагането на планове за подпомагане на корабособствениците при решаването на непосредствените финансови проблеми.

- Осигуряване на облекчен достъп до финансиране за морската индустрия в посока поддържане флота в добро експлоатационно състояние, инсталиране на системи за пречистване на баластните води (BWTS) и системи за пречистване на изгорелите газове (Scrubbers), съгласно влезли в сила изисквания на международни конвенции, както и за реализиране на стартирани вече инвестиционни проекти.

- Поемане на 60% от разходите за заплати и осигуровки на екипажите на корабите, плаващи под български флаг и тези, намиращи се на брега в изчакване на смяна.

- Отпадане на таксите в български пристанища за корабите с краен собственик български физически и юридически лица.

- Изменение в чл. 47, ал. 10 от Закона за водите, като се регламентира за периода от 1.04.2020 г. до 31.12.2020 г. концесионното възнаграждение да се определя на база реално използваните количества бутилирана минерална вода.

- Гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите.

- Облекчено издаване на визи на основните групи туристи като например – руски и турски, при пристигането им в България на място

- Секторна програма за заздравяване на туристическия бранш и на други, засегнати пряко и в сериозна степен от кризата.
След нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната.

- Разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат СЛЕД вдигането на извънредното положение

- Повишаване на степента на дигитализация на услугите, предоставяни от администрацията.

- Въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор. Създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес за регистриране на потърпевши компании

- Преминаване към електронен обмен на документи в секторите транспорт, логистика и спедиция, предвид опасността от пренасяне на заразата чрез хартиените документи между заетите в тези сектори лица и съответните контролни органи.

- Подписване на секторни споразумения (двустранни протоколи) за безопасни условия на труд, съобразени със санитарно-епидемиологичните изисквания и предписания във връзка с пандемията от COVID-19 и осигуряване на необходимите лични предпазни средства и материали за това.

- Максимално ускоряване на разплащанията за реализирани обществени поръчки от строителния и индустриалния сектор.

- Осъществяване на обществени поръчки за инфраструктурни проекти и проекти за енергийна ефективност, съобразени с инвестиционната програма по изпълнението на Стратегията 2030 и за постигането на амбициозните цели на Зелената сделка на ЕС.

- Осигуряване на целево финансиране на проекти за саниране на жилища и енергийна ефективност при: свобода за кандидатстване, външно финансиране от европейски програми и задължително участие (съфинансиране в разумни размери) от кандидатите за включване.

- Актуализиране на професиите, по които се финансира обучението на безработни лица, с приоритет на професиите от строителството, като се предвиди обвързване със заетост, вкл. на завърналите се от чужбина временно безработни лица, преминали обучение в България.

- Директно финансиране на работодатели от хотелиерския и туроператорския бизнес (средни и големи фирми с финансови затруднения) на база документално доказани щети и платените данъци към държавата.
Подаването на статистически данни да става по електронен път, еднократно - само към една институция, а държавата да разпределя информацията по служебен път към останалите (НСИ, НАП, НОИ), т.е. да не е необходимо фирмите да се занимават с несвойствена дейност.

- Да се възстановяват непреките разходи от въглеродни емисии на енергоинтензивните индустрии.

- Осигуряване на ликвидността на предприятията в сектор „Енергетика“ за изпълнение на оперативната им дейност при условията на удължени срокове за плащане на сметки и финансови затруднения на търговци.

- Осигуряване на финансовата устойчивост на предприятията от сектор „Енергетика“ на годишна база в условията на увеличени разходи и намалени приходи, в зависимост от прогнозите за излизане от кризата.

- Актуализиране на позицията на България по отношение на амбициозните цели на Зелената сделка и системата за търговия с емисии.

- Да се отложи промяната на регулираните цени и следващият регулаторен период да започне от 01.09.2020

- Финансово обезпечаване на разходи на задължените лица по Закона за енергийна ефективност по линия на програмите за излизане от икономическата криза.

- Безвъзмездно целево финансиране за всички транспортни оператори, извършващи обществен превоз на пътници по време на извънредното положение.

- Изготвяне на национален план за възстановяване на сектор „Земеделие“

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

СНИМКА: Pixabay

"Луфтханза" получи първия транш от милиардната държавна помощ

Първият транш от помощта на германската държава бе получена от националния въздушен превозвач "Луфтханза" (Lufthansa), предаде ДПА, цитирана от БТА. Седмица след годишното общо събрание, на което бе одобрен спасителният план, авиокомпанията вече разполага с първия транш от близо 1 милиард евро (1,12 милиарда долара) от кредитната линия

Кристин Лагард. Снимка РОЙТЕРС

Лагард: Кризата ще промени дълбоко икономиките, Европа е в отлична позиция

Икономическата криза, породена от пандемията от Ковид-19, ще промени дълбоко световната икономика към повече екология, дигитализация и по-съвременни начините на работа, а Европа е в отлична позиция за това, заяви днес президентката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от АФП, предаде БТА

Владимир Иванов КАДЪР: NOVA

6 лева по-скъпа е потребителската кошница тази година отколкото миналата по това време

6 лева по-скъпа е потребителската кошница тази година отколкото миналата по това време. Това сочат данните на Държавна комисия по стокови борси и тържища, коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стокови борси и тържища Според него причината е основно в лошото време, което е оказало много по-голямо влияние върху цените отколкото

Николина Ангелкова КАДЪР: БНТ

Ангелкова: Чака ни тежък туристически сезон - важно е да осигурим условия

Изключително труден и тежък сезон ни очаква. Важно е да осигурим условия, за да има сезон. Браншът зависи от клиента и затова е важно туристическият продукт, който се предлага от бранша, да бъде качествен и на разумна цена. Това заяви министърката на туризма Николина Ангелкова в студиото на "Панорама" по БНТ

При установено огнище на птичи грип се унищожават всички контактни кокошки.

България пред тотална забрана на износа на яйца и пилешко след птичи грип в Асеновград

Заразата се разпространява дори от кудкудякането на кокошките, вече е спрян експортът за трети страни България е пред угрозата от тотално спиране на износа на всякакви птици и птичи продукти. Ограниченията вече са въведени за експорта ни към трети страни като Русия, Албания, Турция, Ирак, съобщи за “24 часа” Иван Ангелов, зам

Евродепутатът Емил Радев

Емил Радев: Искаме край за дълговете на физическите лица

Искаме да има край за дълговете на физическите лица от частно правен характер, когато те вече няма как да ги плащат, посочи Емил Радев по повод идеята на ГЕРБ и Обединените патриоти за Закон за личния фалит, цитира думите му Би Ти Ви. „В момента в България наблюдаваме фигурата на вечния длъжник. Човек

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

СНИМКА: Pixabay

Словенска компания произведе първия електрически самолет със сертификат на EASA

Словенска компания произведе първия в света напълно електрически самолет, който е получил сертификат от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), което означава, че изпълнява стандартите и може да се използва за търговски цели, предаде Ройтерс. Самолетът на батерии Пипистрел Велис Електро е двуместен и е предназначен за

АЕЦ "Козлодуй"

Служител на АЕЦ "Козлодуй" е с COVID-19, под карантина в София е

Пробите на контактните с него са отрицателни Служител на АЕЦ „Козлодуй” е с положителна проба за Covid-19. Той се чувства добре и няма симптоми на заболяването. Поставен е под карантина в  София, където е изследван като контактен на лице с коронавирусна инфекция, съобщиха от централата. Установени са неговите контактни лица сред работещите в

Великобритания преговаря за участие в плана на ЕС за ваксина срещу COVID-19

Великобритания преговаря за участие в плана на ЕС за ваксина срещу COVID-19

В момента Обединеното кралство и Европейският съюз водят преговори за присъединяване на Лондон към плана на ЕС за закупуване на ваксина срещу коронавирус, съобщи в. "Файненшъл таймс". Европейската комисия обяви, че Брюксел "е поканил Обединеното кралство да изрази своя интерес, ако иска да участва в съвместния подход на ЕС по отношение на

СНИМКА: МЗХГ

МЗХГ с предложение за подпомагане по извънредната подмярка COVID-1

Министерството на земеделието, храните и горите представи пред бранша преразпределението на ставките за подпомагане на земеделските производители по извънредната подмярка COVID-1. Това стана по време на видеоконферентна среща заместник-министрите на земеделието, храните и горите Лозана Василева и Вергиния Кръстева с представители на браншовите

Председателят на КЕВР Иван Иванов (вдясно) и Пламен Младеновски, шеф на дирекция "Електро и топлоенергетика" . Снимка Архив

Финансист е предложен за председател на КЕВР, ясни 8 кандидатури

Финансист да оглави  Комисията за енергийно и водно регулиране, предлага парламентарната група на ГЕРБ. Това е Пламен Младеновски, който в момента е шеф на дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика". Младеновски е роден през 1981 г. в Плевен, магистър е по финансов мениджънт от УНСС. Работил е в частния бизнес, а между 2002 - 2010 г

2700 лв. помощ за оранжерия до 5 дка заради COVID-19

2700 лв. помощ за оранжерия до 5 дка заради COVID-19

Министерството на земеделието пусна новите ставки, в зависимост от големината на стопанствата Министерството на земеделието е направило нови изчисления за подпомагането на земеделците по извънредната мярка COVID-19. Преразпределението на ставките е представено на видеоконферентна среща с браншовите организации

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber