Горанов: Комисията по хазарта със съществено нарушение, третирала благоприятно оператори

https://www.24chasa.bg/novini/article/8636928 Горанов: Комисията по хазарта със съществено нарушение, третирала благоприятно оператори Горанов: Комисията по хазарта със съществено нарушение, третирала благоприятно оператори www.24chasa.bg
Горанов: Комисията по хазарта със съществено нарушение, третирала благоприятно оператори

Сумите са установени с осем акта, съставени на

"Евробет", "Еврофутбол", "Ню Геймс" и Национална лотария

Близо 4000 са ревизиите, които са извършени за 5 години на хазартните оператори, съобщи от парламентарната трибуна финансовият министър Владислав Горанов. Той отговори на въпрос на депутата от Коалиция за България Румен Гечев как е извършван контрол над тази дейност и как са събирани таксите от операторите. Комисията по хазарта е приела наредба, в която записаните правила противоречат на закона и не пораждат правни последици, обясни финансовият министър. Това нарушение в момента се обследва от съответните органи, уточни Горанов.
Ето пълният текст на отговора му. 

"Доста въпроси сте включили в това, сравнително кратко, изложение, но ще се опитам да отговоря в рамките на парламентарния правилник.
Годишните доклади за дейността на Държавната комисия по хазарта през годините са публикувани на интернет страницата на Комисията и са публично достъпни. В докладите се съдържа подробна информация за контролната дейност на комисията, както и броя на извършените проверки по спазване на Закона за хазарта.
За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г., при осъществяване на правомощията си, Държавната комисия по хазарта е извършила проверки по спазване на Закона за хазарта съгласно заповеди на председателя на Комисията по утвърден годишен план, проверки по текущи сигнали и жалби, както и проверки по писма на други институции.
За този период извършените проверки са 3137, от които 1727 са проверки съгласно чл. 89 от ЗХ, по утвърден годишен план за всяка година и са извършени в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ. Също така са извършени 1381 проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.
За извършените проверки през периода 2015 г. – 2019 г. са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на ЗХ, са съставени актове за установяване на административни нарушения, като за посочения период те са 378. Сред тях на лица – организатори на хазартни игри и не платили в срок дължимите вноски, са издадени 50 акта за установяване на публични държавни вземания. През периода 2015 г. – 2019 г. са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на ДКХ. Наложените за този период имуществени санкции са в размер на 1 411 000 лева.
За периода 2015 г. - 2019 г. Националната агенция за приходите, в рамките на своята компетентност, e извършила 812 проверки спрямо лица, осъществяващи хазартна дейност, като в т.ч. 210 проверки по прихващане и възстановяване, 337 проверки в обекти, 265 проверки за установяване на факти и обстоятелства. Съставени са 506 акта за установяване на административни нарушения, като към момента са издадени 254 наказателни постановления на стойност 190 319 лева. За същия период са извършени 31 ревизии на организатори на хазартни игри, при които допълнително установените задължения са в размер на 1 251 314 лева.
По отношение на втория Ви въпрос:
От 1 януари 2014 г., с влезлите в сила промени в Закона за хазарта, на ДКХ е вменено да администрира държавните такси от Закона. В чл. 30 са регламентирани държавните такси, които всички организатори на хазартни игри следва да заплащат към Комисията. В тази връзка, съгласно чл. 30, ал. 6 от ЗХ, организаторите на хазартни игри, които заплащат такси, подават за всеки месец в Комисията до 15-то число на следващия месец декларация, в която декларират дължимите такси и ги внасят по банкова сметка на Комисията в срока за подаване на изискуемата декларацията.
Председателят на ДКХ е изпращал докладни записки до министъра на финансите, съдържащи отчети за дейността и изпълнението на бюджета на Комисията на касова основа от февруари 2015 г. до януари 2018 г., включващи общия размер на събраните държавни такси по ЗХ, на събраните годишни вноски от организаторите на хазартни игри, с оглед спазване на мерките за отговорен хазарт, както и на събраните глоби, имуществени санкции и лихви. Информацията отчита нарастващ размер на приходите на годишна база за периода 2015-2019 г. и са както следва:
1. 1. Увеличението на приходите от държавни такси през 2016 г. (124 817 975 лв.), спрямо 2015 г. (94 268 070 лв.) е с 32,41 % и е в размер на 30 549 905 лв.
2. Увеличението на приходите от държавни такси през 2017 г. (138 315 016 лв.), спрямо 2016 г. е с 10,81 % и е в размер на 13 497 041 лв.
3. Увеличението на приходите от държавни такси през 2018 г. (157 295 622 лв.), спрямо 2017 г. е с 13,72 % и е в размер на 18 980 606 лв.
4. Увеличението на приходите от държавни такси през 2019 г. (170 721 644 лв.), спрямо 2018 г. е с 8,54 % и е в размер на 13 426 022 лева.
По отношение на третия Ви въпрос:
На основание чл. 22, ал. 1, т.15, както и на чл. 25, ал 1, чл. 32 и чл. 33 ал. 9 от Закона за хазарта с поредица от решения в периода 2015 г. – 2019 г., Комисията е утвърдила представените от организаторите правила, в които същите са се оповестили като комисионери. Следва да се има предвид, че утвърждаваните правила за организираните хазартни игри имат за предназначение да детайлизират разпоредбите на всички нормативни актове, които регулират хазартната дейност. Уредбата, която дават правилата, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба, но не може да е в противоречие със закона, или да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения. С оглед на това, изготвянето и позоваването на противоречащи на закона правила, не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малък от нормативно установения размер. Утвърдените правила в тази им част са нищожни, тъй като противоречат на закона и като такива не пораждат никакви правни последици.
С оглед на гореописаното и на основание чл. 92, ал. 3, изречение второ от ЗХ, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за неплатени в срок държавни такси по чл. 30, ал. 3 от ЗХ и лихви за забава са издадени 8 акта за установяване на публично държавно вземане от председателя на ДКХ на следните организатори на хазартни игри: „ЕВРОБЕТ” ООД, „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, „НЮ ГЕЙМС” АД и „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД.
Общият размер на установените публични държавни вземания по посочените 8 акта възлиза точно на 693 109 261,66 лева, от които 556 872 282,97 лева главници и 136 236 978,69 лева лихви.
По отношения правомощията на министъра на финансите, свързани с дейността на ДКХ, детайлно Ви отговорих в края на месец февруари, когато отново поставихте същия въпрос. Ако е необходимо, съм готов и в писмена, и в устна форма от трибуната да направя преглед на действащото законодателство.
В заключение, като обобщение – действително е допуснато едно съществено нарушение от страна на ДКХ, което в момента се обследва от правоохранителните органи дали е престъпление или не. Но с утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране по отношение налагането и внасянето на такси от няколко хазартни оператори, с което е допуснато невнасяне на посочената в моето изложение сума. 

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Андрей Пленкович СНИМКА: Ройтерс

Борисов и Пленкович се поздравиха за влизането в чакалнята на еврото

Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с премиера на Хърватия Андрей Пленкович по повод присъединяването на България и Хърватия към Валутния механизъм II. Двамата лидери се поздравиха взаимно за днешната историческа и за двете държави стъпка, която е от огромно значение за българските граждани и за гражданите на Хърватия

СНИМКА: Pixabay

Проект предвижда частните болници да правят обществени поръчки за лекарства

Частните болници да правят обществени поръчки за лекарства се предвижда в Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, предаде БТА. Проектът е публикуван днес на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане от 11 до 24 юли

Европейската комисия СНИМКА: Пламена Томева

Еврокомисията приветства присъединяването на България и Хърватия към ERM II

Европейската комисия приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II). Тя приветства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз. Това съобщиха от представителството на ЕК в България

ЕЦБ Снимка: Снимка: European Central Bank

ЕЦБ установява тясно сътрудничество с централната банка на България

Прекият надзор над българските значими кредитни институции ще започне на 1 октомври 2020 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение за установяване на тясно сътрудничество с Българската народна банка, след като бяха изпълнени необходимите надзорни и законодателни предпоставки, съобщиха от ЕЦБ

Ангелкова: Следващата седмица планираме старт на програмата за 35 евро субсидия

Ангелкова: Следващата седмица планираме старт на програмата за 35 евро субсидия

Опитваме се да бъдем навсякъде по Черноморието и в страната, да разговаряме с всеки предприемач, работещ в тази трудна ситуация за българския туризъм. Да бъдем до бранша и да коментираме всички наболели въпроси, а те са много, особено след последното развитие на епидемичната обстановка у нас, което дава отражение върху сектора и възможностите за

Сградата в София, в която е офисът на "Булгаргаз".
СНИМКА: ГЕРГАНА ВУТОВА

Газът през август поскъпва с 2,2%, прогнозата за септември е леко поевтиняване

След четири месеца на поевтиняване на природния газ  "Булгаргаз" предлага на КЕВР да утвърди за август поскъпване с 2,2%. Това става ясно от съобщение на компанията. Тя е внесла в комисията заявление за цена от 19,52 лв. за мегаватчас  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за топлофикациите

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

Пощенска банка e най-добрата банка в банкирането на дребно в България

Пощенска банка e най-добрата банка в банкирането на дребно в България

За трета поредна година Пощенска банка е носител на отличието от престижния международен конкурс World Finance Banking Awards Пощенска банка отново спечели престижното международно отличие в категория „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ (Best Retail Banks) в тазгодишното издание на конкурса World Finance Banking Awards

Шарл Мишел Снимка: Ройтерс

Шарл Мишел предложи фонд от 5 млрд. евро в помощ на пострадалите от Брекзит страни

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви днес, че преговорите между ЕС и Великобритания за бъдещите им взаимоотношения "не са лесни" и че държави, региони и индустрии ще пострадат тежко след 2021 г., независимо дали ще има споразумение, или не, предаде Ройтерс. След компромисното предложение за многомилиардна помощ за възстановяването

Славчо Славчев, регионален директор в Kaufland: 
Личният пример е ключов за мотивацията на екипа

Славчо Славчев, регионален директор в Kaufland: Личният пример е ключов за мотивацията на екипа

В поредицата „Професионалистите говорят“ таланти на Kaufland България разказват за работата и кариерния си път в компанията Пазаруването е неизменна част от нашето ежедневие, но рядко се замисляме какви процеси стоят зад перфектно заредените регали на хипермаркетите. Свежите продукти и качественото обслужване са плод от работата на един мотивиран

Росен Желязков Снимка: Архив

Желязков: През 2019 г. Румъния спря кореспонденцията по подготовката на договора за "Дунав мост" 3

През есента на 2019 г. румънската страна постепенно преустанови кореспонденцията по подготовката на договора за "Дунав мост" 3. Това заяви транспортния министър Росен Желязков в отговор на въпрос относно изграждането на моста, свързващ Свищов с румънския град Зимнич по време на парламентарния контрол

Китайската централна банка и компания Didi ще тестват заедно дигиталната валута

Китайската централна банка и компания Didi ще тестват заедно дигиталната валута

Китайската централна банка ще си партнира с няколко интернет компании, сред които Didi Chuxing, в тестването на дигиталната валута. Компанията, която е водеща в областта на таксиметровите услуги, каза в изявление, че е подписала сделка за стратегическо партньорство с банката, което включва проучване на прилагането на дигиталната валута в сектора

СНИМКА: Архив

НСИ отчита срив в нощувките и в оборота на хотелите през май

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в страната са функционирали 1103 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщава Националният статистически институт. Броят на стаите в тях е 30.5 хил., а на леглата - 61.1 хиляди

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber