Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи

https://www.24chasa.bg/novini/article/8601296 Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи www.24chasa.bg
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

- Избраници от БСП, ДПС и част от НДСВ са против книги и вестници също да бъдат освободени от този данък. Списъкът на гласувалите не е качен на сайта на парламента, каквато е обичайната практика от 2003 г. насам

- Алибито: игрите на щастието са освободени в Европа, а и не можело да се изчисли основата за пресмятане на налога

-  През 2014 г. хазартът е освободен и от данък върху оборота и операторите плащат само такса

5 юли 2006 година. Заседава 40-ото народно събрание. В дневния ред е второ четене на закона за ДДС.

Правителството на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев и финансов министър Пламен Орешарски внася списък от 12 услуги и стоки, за които предлага да не се начислява ДДС. В списъка на 10-о място е и хазартът, който по принцип от 1997 г., когато на власт отново е БСП с премиер Жан Виденов, е освободен от този данък заради евродиректива. Сред тези 12 услуги, освободени от ДДС, са също медицински, банкови, както и такива, свързани с вероизповедания.

На въпросното пленарно заседание през 2006-а народният представител от ОДС Любен Дилов-син и група разноцветни депутати предлагат към списъка да се добавят и книгите. В проекта на кабинета на тройната коалиция книгите и учебниците не са включени като “освободени доставки”.

Осем години по-късно, през 2014 г., хазартът ще изпадне съвсем и от облагането с корпоративен данък и ще премине на режим “такси”. Темата за облагането на книги и учебници ще остане висяща в четири парламента, ще бъде повдигана от опозицията всяка година и няма да намери решение и до днес.

През 2006 г. дебатът по предложението на Любен Дилов-син започва след почивката, около 11,45 ч.

“Уважаеми колеги, правя уговорката, че моето изказване ще е лишено от всякакъв политически патос. Обръщам ви внимание върху следния факт - самите издатели ясно съзнават, че те не печелят пряко от това, че доставката на учебници ще бъде освободена от ДДС”, заявява той и добавя: “Никой в тази зала не може да ме убеди, че българският език е по-малко застрашен от изчезване от английския език, където ставката е нулева, тоест освободен е от ДДС. Вестниците също са освободени,защото депутатите на Нейно Величество са решили, че английският език е застрашен и те трябва да го защитят с един такъв акт.”

Опитът на Дилов да “промуши” книгите сред освободените от ДДС стоки и услуги поражда само две изказвания. Той самият взема думата още веднъж, а също и за да поиска прегласуване. От двете основни парламентарни групи - Коалиция за България и ДПС, му опонират.

Първа Надя Антонова от Коалиция за България контрира: “Тук на няколко пъти се повдига темата за хазарта, че бил освободена доставка. Да, колеги, хазартът е освободена доставка от 1997 г. в цяла Европа. България не прави изключение. Неслучайно хазартът е освободена доставка. Никой от преждеговорившите, които апелираха за ДДС върху хазарта, не каза как би могла да се формира данъчната основа. Кой може да отговори тук как ще се формира данъчната основа за облагане по ДДС?

Какво ще

облагаме -

залаганията ли?

Какво ще

правим? Не е

възможно това,

колеги!

Затова хазартът е освободена доставка по ДДС, което не означава обаче, че данъчният режим по отношение на хазарта е облекчен. Напротив! Според Закона за корпоративното подоходно облагане организаторите на хазартни игри не плащат корпоративен данък. Те плащат окончателен данък върху приходите. Това разшифровано означава, че когато един организатор на хазартни игри плаща данък, на него не му се отчитат разходите…Виждате, че при хазарта данъчният режим не е облекчен. И тук се отчита естеството на самите хазартни игри. Толкова за хазарта.

Възразявам

да се поставя

въпросът така:

книгите имат

ДДС, хазартът

няма…

Много моля на държавната хазна да не се гледа като на една ламя, готова да погълне всеки. Държавната хазна са заплатите на учителите, заплатите на лекарите и много други придобивки... Ниският корпоративен данък от 15%, ниският данък общ доход на физическите лица означава, че държавната политика е у хората и у фирмите да имат свободни пари и те да избират дали ще си купят книги, дали ще си купят мляко и прочее”, обяснява депутатката.

ДПС обявява общата си позиция чрез Алиосман Имамов. Той определя темата като: “Доста деликатна и изключително благодатна за популизъм, бих казал, за евтин и примитивен популизъм. Защо? Аз също работя в сфера, която има пряко отношение към издаването на учебници и книги. Аз самият имам, издавал съм учебници, издавам учебници. И смятам, че в случая темата е изключително деликатна и популистка, защото повдига много сериозни въпроси за облагането на други стоки, които са от първа необходимост. Аз си задавам въпроса: защо никой не вдига глас срещу облагането с ДДС на доставките на хляб, олио, захар?

Защо? Това са стоки от първа необходимост. ДДС върху тези стоки се плаща от милиони потребители. Втори въпрос: каква е логиката ние да освободим от ДДС издаването на книги и учебници, а в същото време

да не освободим

от ДДС другите

източници на

информация в

съвременния

век например,

електронните

издания,

интернет, телевизионни- и радио услуги? Защо точно книгите? Трети въпрос: защо държавата да не предприеме мерки да стимулира четенето, казано съвсем популистки, по други начини, а не чрез данъчната система? Например да се осигури възможност библиотеките да имат достатъчно издания за желаещите да се образоват, да четат. Те да отидат там и без никаква грижа за това каква е цената на книгата и какво е ДДС-то върху книгата, да се образоват, предлага Имамов. 

Преди да бъде обявено гласуване на спорното предложение, думата отново взема Любен Дилов от ОДС. “Уважаеми колеги, да оставим настрана аргументите за хляба и за книгата и кой е по-голям и да кажем следното нещо. Оценката на Асоциацията на издателите е, че оборотът от български книги е около 60 млн. лв. годишно. Около 20% от него се осъществява от нерегистрирани по ДДС лица. Остават около 48 млн. лв. начислен данък добавена стойност, т.е. внасяният в бюджета ДДС от книги е около 8 млн. лв. Тази сума обаче е завишена и груба, защото има още ред обстоятелства, примерно освободените учебници и по сега действащия закон, които са около 50% от произведените изобщо в страната книги… Практически сумата, която няма да постъпи в бюджета, ако приемем освобождаването на книгите от ДДС, е малко по-малка от 2  млн. лв., по най-груби сметки, по най-завишени. За това става дума, за това спорим, а актът е много голям. Затова ви моля наистина, тук е Медина, тук се скача. Този чл.  42 е изключително важен. Ако успеем да приемем това предложение - нова т. 3, която казва: “освобождава доставката на книги, издадени на територията на страната”, загубата за фиска е много малка, а психологическият и изобщо ефектът, който самите вие като управляващи ще постигнете, е много голям. В смисъл, противното гласуване ви носи една-единствена полза - Съюзът на издателите се закани, че всички, които не са подкрепили освобождаването, ще ги изписват в книгите си за дълъг период от време.

Може би това е

единственият

шанс някои от

хората от

залата да

попаднат в

българска книга

Благодаря ви”, завършва Дилов.

Резултатът от последвалото гласуване според стенограмата показва, че от гласували 92-ма депутати сред тези, които го подкрепят, няма нито един от трите големи парламентарни групи - Коалиция за България, НДСВ и ДПС. 13 гласа “за” идват от групата на ОДС, 5 - от “Атака”, 6 от ДСБ, Български народен съюз дава 2 гласа в подкрепа на предложението и петима независими - също. Така предложението събира 31 гласа “за”. Почти толкова - 30, са гласовете “против” - 18 от БСП, 7 от НДСВ, 2-ма от ДПС и 3-ма независими. Въздържалите се са 31- 21 от БСП, 5-има от НДСВ, 2-ма от ДПС и 3-ма независими.

Следва поискано от Дилов прегласуване, което води до сходен резултат: 110 гласували, 35-има “за”, 43-ма “против”, 32-ма “въздържал се”.

2 милиона лева от облагането на печатни издания с ДДС са влезли в хазната през 2005 година, сочат експертни данни. От хазарт - нула лева.

През 2019 г.

приносът на

печатните

издания за

бюджета е около

10 милиона лева

От ДДС върху игрите на щастието продължават да не влизат приходи в бюджета.

Около 60 млн. лв. годишно са били данъчните постъпления от хазарт в България до 2014 г. , когато се променя режимът за облагането му. Първото предложение за изменение в Закона за хазарта е внесено на 13 ноември 2013 г. и на 19 декември 2013 г. хазартът минава в режим за облагане с такси. Според доклади на Комисията по хазарт те са около 200 млн. лв. за година. 

Прословутата поправка в закона, при която през 2014 г. лотариите не бяха обложени с държавна такса, струва на бюджета с 36 млн. лв. по-малко по сравнение със следващата 2015 г., когато депутатите на ГЕРБ поправиха “недовиждането” на предшествениците си.

От тогава досега у нас, противно на останалите европейски страни, липсват редуцирани ставки на ДДС за продукти от първа необходимост. За българската хазна се оказва, че няма значение дали купуваш яхта, или учебник за детето - върху всичко се начислява 20% данък.

Ето кои бяха против и кои се въздържаха - по азбучен ред:

Александър Радославов, КБ - против

Алиосман Имамов, ДПС - против

Анелия Мингова, НДСВ - против

Антония Първанова, НДСВ - против

Апостол Димитров, КБ - въздържал се

Ариф Агуш, ДПС - въздържал се

Атанас Мерджанов, КБ - въздържал се

Бойко Великов, КБ - против

Борис Николов, КБ - против

Борислав Ралчев, НДСВ - въздържал се

Валентин Милтенов, НДСВ - против

Васил Антонов, КБ - против

Васил Иванов-Лучано, НДСВ - против

Васил Калинов, КБ - против

Венелин Узунов, КБ - против

Весела Драганова, НДСВ - въздържал се

Владимир Кузов, независим - въздържал се

Георги Иванов, БНС - против

Георги Божинов, КБ - против

Димитър Дъбов, КБ - против

Емил Георгиев, КБ - против

Ердин Хаджиев, ДПС - въздържал се

Жори Алексиев, КБ - против

Захари Георгиев, КБ - против

Златко Златев, КБ - против

Иван Даков, КБ - против

Иван Гризанов, КБ - против

Ива Станкова, КБ - против

Иван Илчев, КБ - против

Иглика Иванова, КБ - против

Йовко Йовков, КБ - въздържал се

Иван Иванов, НДСВ - въздържал се

Йордан Цонев, ДПС - против

Йордан Йорданов, КБ - против

Камелия Касабова, НДСВ - въздържал се

Коста Цонев, НДСВ - против

Костадин Кобаков, КБ - против

Костадин Паскалев, КБ - въздържал се

Лютви Местан, ДПС - против

Михаил Миков, КБ - въздържал се

Мария Вълканова, КБ - против

Маруся Любчева, КБ - въздържал се

Мая Манолова, КБ - против

Младен Червеняков, КБ - против

Муса Палев, ДПС - против

Надка Янкова, КБ - против

Надя Кочева, КБ - против

Неджми Али, ДПС - против

Ненко Темелков, КБ - въздържал се

Николай Камов, КБ - против

Нигяр Джафер, ДПС - въздържал се

Надя Антонова, КБ - против

Олег Попов, КБ - въздържал се

Олимпи Кътев, НДСВ - въздържал се

Петър Симеонов, КБ - въздържал се

Пенко Атанасов, КБ - въздържал се

Петър Владимиров, КБ - въздържал се

Петър Кънев, КБ - въздържал се

Петър Мръцков, КБ - въздържал се

Петър Манолов, независим - въздържал се

Пламен Панайотов, НДСВ - против

Пламен Славов, КБ - въздържал се

Пламен Ранчев, КБ - против

Радослав Илиевски, КБ - въздържал се

Ремзи Осман, ДПС - против

Росица Янакиева, КБ - против

Румен Такоров, КБ - въздържал се

Снежана Гроздилова, НДСВ - против

Соломон Паси, НДСВ - въздържал се

Станчо Тодоров, независим - въздържал се

Тодор Кумчев, КБ - въздържал се

Филиз Хюсменова, ДПС - против

Христина Велчева, НДСВ - въздържал се

Яни Янев, НДСВ - въздържал се

Ясен Пенчев, КБ - въздържал се

*Това е списъкът с депутатите, които са се въздържали или са били против при гласуването книгите също да бъдат освободени от ДДС.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Пак рекорд: 1595 новозаразени с COVID-19, 17,65 % от тестваните; 16 са починали

Пак рекорд: 1595 новозаразени с COVID-19, 17,65 % от тестваните; 16 са починали

1595 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, което е със 123 случая повече от вчера. За последното денонощие са направени общо 9 038 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 34 930, от които 16 033 активни

Драгомир Стойнев СНИМКА: Архив

Още един депутат с COVID-19 - червеният Драгомир Стойнев

Зам.-шефът на групата на БСП Драгомир Стойнев е заразен с COVID-19. Това съобщи самият той във фейсбук. И двата теста, които си е направил, са дали положителен резултат, а социалистът незабавно е уведомил колегите си от всички групи, с които е работил в последните дни. Стойнев е втория депутат с COVID-19, след като преди ден стана ясно

АЛЕКСАНДЪР СИДИ

В “новия” 24 май има и “славянска книжовност”, и “българска азбука” (Обзор)

Редакция на името на празника бе подкрепена от ГЕРБ и ВМРО 24 май да е “Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”. Този компромисен вариант за прекръстване на празника, измислен от ВМРО и ГЕРБ, бе одобрен от социалната комисия в парламента

Кръстовището пред Ректората на Софийския университет СНИМКA: Николай Литов

106-ата вечер на протести в София бе посветена на недоволните студенти (Обновена)

Към демонстрация тази вечер се включиха и протестиращите  пред Ректората на Софийския университет студенти 22:00 ч. 106-ата вечер на антиправителствени протести в София приключи с традиционното блокиране на кръстовището на Орлов мост.  21:00 ч. Протестиращите се отправиха към Министерство на финансите, където обстрелваха сградата с яйца и домати

АНДОН БАЛТАКОВ

275-има в БНР подкрепиха шефа си, ГЕРБ подозират, че си тръгва, след като мандатът му не е удължен (Обзор)

Да бъде оттеглен предложеният от Министерството на културата проект за промени в Закона за радиото и телевизията. Това поискаха 275 служители на БНР в отворено писмо до президента Румен Радев, шефката на парламента Цвета Караянчева, премиера Бойко Борисов и посланиците на ЕС, САЩ и Великобритания. Така те защитиха шефа на БНР Андон Балтаков

доц. д-р Светослава Ковачева

Почина доц. д-р Светослава Ковачева

С дълбока скръб съобщаваме, че на 21 октомври почина доц. д-р Светослава Ковачева - непрежалим колега, скъп приятел, уважаван учен и преподавател. Това съобщиха от Академичния състав на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ на страницата си във Фейсбук. Нейните монографии, посветени на корпоративните комуникации

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от България

Изтребители F-16

САЩ пожела: Заедно да спрем Русия в Черно море (Обзор)

l Трябва да изградим морски център и по-силен флот l Вашингтон против китайци в българските пристанища l България е полезна, за да задържим Турция в НАТО България и САЩ трябва да се противопоставят на провокациите и агресивните действия на Русия в Черно море със съвместни действия. Това обяви в четвъртък помощник държавният секретар на САЩ Кларк

Екатерина Захариева: Имахме ползотворна среща с Любчо Георгиевски

Екатерина Захариева: Имахме ползотворна среща с Любчо Георгиевски

Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева се срещна с бившия премиер на Република Северна Македония Любчо Георгиевски. За това написа Захариева в профила си във Фейсбук. "С екипа ми имахме ползотворна среща днес с нашия приятел от Република Северна Македония и неин премиер (1998-2002 г.) Любчо Георгиевски", пише тя

Бившият евродепутат Николай Бареков.

Бареков: Състоянието ми не е розово. Двама най-близки са в болница. С пневмония сме

Лекувам се 12- и ден от COVID-19 без никакви тежки симптоми (освен хрема и сухо гърло в началото), но съм с пневмония - вкъщи. Това написа в профила си във Фейсбук бившият евродепутат и журналист Николай Бареков. Не съм отишъл да създавам хаос из болниците и да легна на леглото, вместо някой истински нуждаещ се

проф. Петко Салчев Кадър: БНТ

Проф. Салчев: Бързите тестове по направление от личните лекари ще се заплащат от НЗОК

Бюджетът на НЗОК издържа, няма проблеми до края на годината да се разплаща с договорените партньори. Това заяви пред БНТ проф. Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса. Взето е решение от Надзорния съвет на НЗОК клиничните пътеки 39 и 48, които са за лечение на белодробни заболявания

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов СНИМКА: Архив

Вижте заповедта за намаляването на броя на посетителите в нощните заведения

Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. Заповедта влиза в сила от утре, 23 октомври

"Модерна" още крачка напред към ваксината

"Модерна" още крачка напред към ваксината

„Модерна“ е завършила набирането на участници за проучването COVE Фаза 3 за ваксина от типа mRNA срещу COVID-19 (mRNA-1273), съобщиха от компанията.. Всички 30 000 участници във Фаза 3 от проучването COVE са записани. Фаза 3 от проучването COVE е проектирана така, че да оцени участниците с най-висок риск от тежка форма на инфекция с COVID-19 42%

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber