Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи

https://www.24chasa.bg/novini/article/8601296 Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи www.24chasa.bg
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

- Избраници от БСП, ДПС и част от НДСВ са против книги и вестници също да бъдат освободени от този данък. Списъкът на гласувалите не е качен на сайта на парламента, каквато е обичайната практика от 2003 г. насам

- Алибито: игрите на щастието са освободени в Европа, а и не можело да се изчисли основата за пресмятане на налога

-  През 2014 г. хазартът е освободен и от данък върху оборота и операторите плащат само такса

5 юли 2006 година. Заседава 40-ото народно събрание. В дневния ред е второ четене на закона за ДДС.

Правителството на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев и финансов министър Пламен Орешарски внася списък от 12 услуги и стоки, за които предлага да не се начислява ДДС. В списъка на 10-о място е и хазартът, който по принцип от 1997 г., когато на власт отново е БСП с премиер Жан Виденов, е освободен от този данък заради евродиректива. Сред тези 12 услуги, освободени от ДДС, са също медицински, банкови, както и такива, свързани с вероизповедания.

На въпросното пленарно заседание през 2006-а народният представител от ОДС Любен Дилов-син и група разноцветни депутати предлагат към списъка да се добавят и книгите. В проекта на кабинета на тройната коалиция книгите и учебниците не са включени като “освободени доставки”.

Осем години по-късно, през 2014 г., хазартът ще изпадне съвсем и от облагането с корпоративен данък и ще премине на режим “такси”. Темата за облагането на книги и учебници ще остане висяща в четири парламента, ще бъде повдигана от опозицията всяка година и няма да намери решение и до днес.

През 2006 г. дебатът по предложението на Любен Дилов-син започва след почивката, около 11,45 ч.

“Уважаеми колеги, правя уговорката, че моето изказване ще е лишено от всякакъв политически патос. Обръщам ви внимание върху следния факт - самите издатели ясно съзнават, че те не печелят пряко от това, че доставката на учебници ще бъде освободена от ДДС”, заявява той и добавя: “Никой в тази зала не може да ме убеди, че българският език е по-малко застрашен от изчезване от английския език, където ставката е нулева, тоест освободен е от ДДС. Вестниците също са освободени,защото депутатите на Нейно Величество са решили, че английският език е застрашен и те трябва да го защитят с един такъв акт.”

Опитът на Дилов да “промуши” книгите сред освободените от ДДС стоки и услуги поражда само две изказвания. Той самият взема думата още веднъж, а също и за да поиска прегласуване. От двете основни парламентарни групи - Коалиция за България и ДПС, му опонират.

Първа Надя Антонова от Коалиция за България контрира: “Тук на няколко пъти се повдига темата за хазарта, че бил освободена доставка. Да, колеги, хазартът е освободена доставка от 1997 г. в цяла Европа. България не прави изключение. Неслучайно хазартът е освободена доставка. Никой от преждеговорившите, които апелираха за ДДС върху хазарта, не каза как би могла да се формира данъчната основа. Кой може да отговори тук как ще се формира данъчната основа за облагане по ДДС?

Какво ще

облагаме -

залаганията ли?

Какво ще

правим? Не е

възможно това,

колеги!

Затова хазартът е освободена доставка по ДДС, което не означава обаче, че данъчният режим по отношение на хазарта е облекчен. Напротив! Според Закона за корпоративното подоходно облагане организаторите на хазартни игри не плащат корпоративен данък. Те плащат окончателен данък върху приходите. Това разшифровано означава, че когато един организатор на хазартни игри плаща данък, на него не му се отчитат разходите…Виждате, че при хазарта данъчният режим не е облекчен. И тук се отчита естеството на самите хазартни игри. Толкова за хазарта.

Възразявам

да се поставя

въпросът така:

книгите имат

ДДС, хазартът

няма…

Много моля на държавната хазна да не се гледа като на една ламя, готова да погълне всеки. Държавната хазна са заплатите на учителите, заплатите на лекарите и много други придобивки... Ниският корпоративен данък от 15%, ниският данък общ доход на физическите лица означава, че държавната политика е у хората и у фирмите да имат свободни пари и те да избират дали ще си купят книги, дали ще си купят мляко и прочее”, обяснява депутатката.

ДПС обявява общата си позиция чрез Алиосман Имамов. Той определя темата като: “Доста деликатна и изключително благодатна за популизъм, бих казал, за евтин и примитивен популизъм. Защо? Аз също работя в сфера, която има пряко отношение към издаването на учебници и книги. Аз самият имам, издавал съм учебници, издавам учебници. И смятам, че в случая темата е изключително деликатна и популистка, защото повдига много сериозни въпроси за облагането на други стоки, които са от първа необходимост. Аз си задавам въпроса: защо никой не вдига глас срещу облагането с ДДС на доставките на хляб, олио, захар?

Защо? Това са стоки от първа необходимост. ДДС върху тези стоки се плаща от милиони потребители. Втори въпрос: каква е логиката ние да освободим от ДДС издаването на книги и учебници, а в същото време

да не освободим

от ДДС другите

източници на

информация в

съвременния

век например,

електронните

издания,

интернет, телевизионни- и радио услуги? Защо точно книгите? Трети въпрос: защо държавата да не предприеме мерки да стимулира четенето, казано съвсем популистки, по други начини, а не чрез данъчната система? Например да се осигури възможност библиотеките да имат достатъчно издания за желаещите да се образоват, да четат. Те да отидат там и без никаква грижа за това каква е цената на книгата и какво е ДДС-то върху книгата, да се образоват, предлага Имамов. 

Преди да бъде обявено гласуване на спорното предложение, думата отново взема Любен Дилов от ОДС. “Уважаеми колеги, да оставим настрана аргументите за хляба и за книгата и кой е по-голям и да кажем следното нещо. Оценката на Асоциацията на издателите е, че оборотът от български книги е около 60 млн. лв. годишно. Около 20% от него се осъществява от нерегистрирани по ДДС лица. Остават около 48 млн. лв. начислен данък добавена стойност, т.е. внасяният в бюджета ДДС от книги е около 8 млн. лв. Тази сума обаче е завишена и груба, защото има още ред обстоятелства, примерно освободените учебници и по сега действащия закон, които са около 50% от произведените изобщо в страната книги… Практически сумата, която няма да постъпи в бюджета, ако приемем освобождаването на книгите от ДДС, е малко по-малка от 2  млн. лв., по най-груби сметки, по най-завишени. За това става дума, за това спорим, а актът е много голям. Затова ви моля наистина, тук е Медина, тук се скача. Този чл.  42 е изключително важен. Ако успеем да приемем това предложение - нова т. 3, която казва: “освобождава доставката на книги, издадени на територията на страната”, загубата за фиска е много малка, а психологическият и изобщо ефектът, който самите вие като управляващи ще постигнете, е много голям. В смисъл, противното гласуване ви носи една-единствена полза - Съюзът на издателите се закани, че всички, които не са подкрепили освобождаването, ще ги изписват в книгите си за дълъг период от време.

Може би това е

единственият

шанс някои от

хората от

залата да

попаднат в

българска книга

Благодаря ви”, завършва Дилов.

Резултатът от последвалото гласуване според стенограмата показва, че от гласували 92-ма депутати сред тези, които го подкрепят, няма нито един от трите големи парламентарни групи - Коалиция за България, НДСВ и ДПС. 13 гласа “за” идват от групата на ОДС, 5 - от “Атака”, 6 от ДСБ, Български народен съюз дава 2 гласа в подкрепа на предложението и петима независими - също. Така предложението събира 31 гласа “за”. Почти толкова - 30, са гласовете “против” - 18 от БСП, 7 от НДСВ, 2-ма от ДПС и 3-ма независими. Въздържалите се са 31- 21 от БСП, 5-има от НДСВ, 2-ма от ДПС и 3-ма независими.

Следва поискано от Дилов прегласуване, което води до сходен резултат: 110 гласували, 35-има “за”, 43-ма “против”, 32-ма “въздържал се”.

2 милиона лева от облагането на печатни издания с ДДС са влезли в хазната през 2005 година, сочат експертни данни. От хазарт - нула лева.

През 2019 г.

приносът на

печатните

издания за

бюджета е около

10 милиона лева

От ДДС върху игрите на щастието продължават да не влизат приходи в бюджета.

Около 60 млн. лв. годишно са били данъчните постъпления от хазарт в България до 2014 г. , когато се променя режимът за облагането му. Първото предложение за изменение в Закона за хазарта е внесено на 13 ноември 2013 г. и на 19 декември 2013 г. хазартът минава в режим за облагане с такси. Според доклади на Комисията по хазарт те са около 200 млн. лв. за година. 

Прословутата поправка в закона, при която през 2014 г. лотариите не бяха обложени с държавна такса, струва на бюджета с 36 млн. лв. по-малко по сравнение със следващата 2015 г., когато депутатите на ГЕРБ поправиха “недовиждането” на предшествениците си.

От тогава досега у нас, противно на останалите европейски страни, липсват редуцирани ставки на ДДС за продукти от първа необходимост. За българската хазна се оказва, че няма значение дали купуваш яхта, или учебник за детето - върху всичко се начислява 20% данък.

Ето кои бяха против и кои се въздържаха - по азбучен ред:

Александър Радославов, КБ - против

Алиосман Имамов, ДПС - против

Анелия Мингова, НДСВ - против

Антония Първанова, НДСВ - против

Апостол Димитров, КБ - въздържал се

Ариф Агуш, ДПС - въздържал се

Атанас Мерджанов, КБ - въздържал се

Бойко Великов, КБ - против

Борис Николов, КБ - против

Борислав Ралчев, НДСВ - въздържал се

Валентин Милтенов, НДСВ - против

Васил Антонов, КБ - против

Васил Иванов-Лучано, НДСВ - против

Васил Калинов, КБ - против

Венелин Узунов, КБ - против

Весела Драганова, НДСВ - въздържал се

Владимир Кузов, независим - въздържал се

Георги Иванов, БНС - против

Георги Божинов, КБ - против

Димитър Дъбов, КБ - против

Емил Георгиев, КБ - против

Ердин Хаджиев, ДПС - въздържал се

Жори Алексиев, КБ - против

Захари Георгиев, КБ - против

Златко Златев, КБ - против

Иван Даков, КБ - против

Иван Гризанов, КБ - против

Ива Станкова, КБ - против

Иван Илчев, КБ - против

Иглика Иванова, КБ - против

Йовко Йовков, КБ - въздържал се

Иван Иванов, НДСВ - въздържал се

Йордан Цонев, ДПС - против

Йордан Йорданов, КБ - против

Камелия Касабова, НДСВ - въздържал се

Коста Цонев, НДСВ - против

Костадин Кобаков, КБ - против

Костадин Паскалев, КБ - въздържал се

Лютви Местан, ДПС - против

Михаил Миков, КБ - въздържал се

Мария Вълканова, КБ - против

Маруся Любчева, КБ - въздържал се

Мая Манолова, КБ - против

Младен Червеняков, КБ - против

Муса Палев, ДПС - против

Надка Янкова, КБ - против

Надя Кочева, КБ - против

Неджми Али, ДПС - против

Ненко Темелков, КБ - въздържал се

Николай Камов, КБ - против

Нигяр Джафер, ДПС - въздържал се

Надя Антонова, КБ - против

Олег Попов, КБ - въздържал се

Олимпи Кътев, НДСВ - въздържал се

Петър Симеонов, КБ - въздържал се

Пенко Атанасов, КБ - въздържал се

Петър Владимиров, КБ - въздържал се

Петър Кънев, КБ - въздържал се

Петър Мръцков, КБ - въздържал се

Петър Манолов, независим - въздържал се

Пламен Панайотов, НДСВ - против

Пламен Славов, КБ - въздържал се

Пламен Ранчев, КБ - против

Радослав Илиевски, КБ - въздържал се

Ремзи Осман, ДПС - против

Росица Янакиева, КБ - против

Румен Такоров, КБ - въздържал се

Снежана Гроздилова, НДСВ - против

Соломон Паси, НДСВ - въздържал се

Станчо Тодоров, независим - въздържал се

Тодор Кумчев, КБ - въздържал се

Филиз Хюсменова, ДПС - против

Христина Велчева, НДСВ - въздържал се

Яни Янев, НДСВ - въздържал се

Ясен Пенчев, КБ - въздържал се

*Това е списъкът с депутатите, които са се въздържали или са били против при гласуването книгите също да бъдат освободени от ДДС.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Деца във Велико Търново опитват да спазват социална дистанция в градината.

Родителите се уплашиха, не пуснаха децата на градина – едва 16% ги заведоха в София (Обзор)

В Пловдив най-нетърпеливи, върна се всеки трети малчуган Близо половината от родителите, заявили намерение да заведат децата си на градина, не го сториха вчера. В първия работен ден за седмицата масово забавачките отвориха при стриктни противоепидемични мерки - отделни входове за всяка група, еднопосочно движение

Още през 2017 г. в България бяха направени демонстрационни гласувания онлайн, но все още този вид избори не са въведени.

У нас партиите против избори от вкъщи, в Австрия гласуват по пощата, Русия също го въвежда

ЦИК вижда 2023 г. като най-ранния срок за онлайн вот Отложиха гласуването за кметове в 14 населени места от юни за септември Правосъдният министър, който е привърженик на електронното гласуване, е убеден, че пандемията няма да е пречка парламентарните избори догодина да са по традиционния начин 2023 г

Социалистката Таня Найденова

Отказали спирачки или газ вместо педал за стоп - шефка на жени социалистки влезе с джипа в магазин

Шефката на жените социалистки от София Таня Найденова разби витрината на магазин с джипа си при нелеп инцидент в понеделник. При нелепия инцидент няма пострадали, съставиха акт за неправилна маневра на Таня Найденова, която опитвала да паркира Следобед в почивния ден тя имала работа в центъра на София. Видяла свободно място по ул

Обръщане на тренда! Хората с нова работа повече от новите безработни

Обръщане на тренда! Хората с нова работа повече от новите безработни

В най-тежките дни на кризата от 6 до 12 април 31 499 останали без поминък Дават 4,2 млн. лв. на работодателите, за да наемат инвалиди За първи път от началото на март, когато коронавирусът влезе в България, безработните са по-малко от хората, които са си намерили работа. Трендът се е обърнал в седмицата 18-24 май

СНИМКА: Pixabay

Осем жени убити от мъжете си в изолацията заради COVID-19

Центровете за защита на жертвите на домашно насилие препълнени, събират дарения да ги разширяват Осем жени са били убити от мъжете си, докато семействата са били затворени вкъщи по време на извънредното положение. Това обявиха от неправителствената организация “Български фонд за жените”. Само за април пък обажданията на горещата линия за деца

От разговор на Корнелия Нинова с Кирил Ананиев станало ясно, че заседание на пленума не може да има.

БСП пита Ананиев дали може да свика пленум

- Здравният министър - арбитър в червената лидерска битка - Корнелия Нинова и Кирил Добрев поотделно са се обърнали към него къде и как да съберат 150 другари - Заседанието на Националния съвет ще е драматично, големият въпрос е дали ще има конгрес преди прекия вот Здравният министър Кирил Ананиев ще трябва да реши спора в БСП дали може да се

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от България

200 млн. лв. губят дотук общините от кризата, не искат да плащат ДДС (Обзор)

200 млн. лв. губят дотук общините от кризата, не искат да плащат ДДС (Обзор)

Приходите им с 40% надолу в извънредното положение Общинските приходи са намалели с над 40% само за март-април, когато в сила бе обявеното извънредно положение. Това показва проучване на Националното сдружение на общините как кризата, предизвикана от COVID-19, се е отразила върху местните власти. Проучването е върху собствените приходи и

Кирил Ананиев

Ресторантите приемат клиенти на закрито от 1 юни, дискотеките остават затворени

Днес, 26 май, министърът на здравеопазването издаде заповед, с която отпадат част от мерките, въведени заради COVID-19. Съгласно заповедта, считано от 26 май, се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица

9-годишният Фирас Зеят е в трети клас и е отличник.

9-годишният Фирас от Сирия два пъти дарява спестените левчета - на бедно семейство и за операция

Когато идва с родителите си в България, момчето е едва на 2 години, но запомнило човещината Мечтае да има лаптоп, а като порасне, да стане полицай “24 часа” отличава Достойните българи на годината от 2003 г. насам. За тези 18 г., през които над 700 души бяха удостоени с престижното звание, инициативата се наложи като каузата

Николина Ангелкова СНИМКИ: Министерството на туризма

Ангелкова: Готвим се за туристически пътувания без прилагане на карантина

Българското правителство и Министерството на туризма предприеха спешни практически мерки за смекчаване на кризата, причинена от пандемията от COVID-19 и в подкрепа на туристическата индустрия – една от най-пострадалите в създалата се ситуация. Нашите действия следват координирания недискриминационен подход за възстановяване на свободното движение

Климент или Кирил? Кой създаде азбуката?

Климент или Кирил? Кой създаде азбуката?

Климент от уважение към Кирил ли кръсти азбуката на учителя си? Той ли е бил моторът на този интелектуален подвиг? Каква е истинската история на нашите букви? Защо чак през 1708 г. руският император Петър I провежда писмената реформа, опростявайки изписването на вече използваните в Русия български букви на св. Климент, т.е. на българската азбука

България изпрати пратка медицинска хуманитарна помощ на Република Молдова

България изпрати пратка медицинска хуманитарна помощ на Република Молдова

Днес Република Молдова получи партида хуманитарна помощ от българското правителство за борба с разпространението на инфекция Ковид-19. В церемонията по представяне на хуманитарна помощ участваха българският посланик Евгений Стойчев, ръководството на министерството на здравеопазването, труда и социалната защита на Молдова

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber