Десет банки вече са готови да кредитират бизнеса чрез ББР

https://www.24chasa.bg/novini/article/8592263 Десет банки вече са готови да кредитират бизнеса чрез ББР Десет банки вече са готови да кредитират бизнеса чрез ББР www.24chasa.bg
За разсрочване на задължения по кредити на физически лица ще може да се кандидатства до 26 юни т.г.
За разсрочване на задължения по кредити на физически лица ще може да се кандидатства до 26 юни т.г. СНИМКА: 24 часа

Заемите са до 300  000 лв.,

а гратисният период - до 3 години

10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас, съобщиха от Българската банка за развитие миналата седмица. 

Това са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и Юробанк България. Очакванията са и останалите трезори да предложат помощ за бизнеса.

Стартиралата гаранционна програма е част от правителствените антикризисни мерки с бюджет от 500 млн. лв. (Кои са останалите - виж по-долу.) В нея могат да се включат компании от всички сектори. Предварителните прогнози са това да бъдат главно фирми от най-засегнатите от пандемията области, каквито са търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

Българската банка за развитие предостави на търговските банки възможност за ползване на портфейлни гаранции общо за 1,6 млрд. лв. с цел включване в тях на отпуснати кредити на клиенти – малки и средни фирми, до 2 млрд. лева.

Фирмите, които ще кандидатстват за такъв заем, е достатъчно да отговарят на поне едно от следните условия: спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., като не е посочен размер на спада. Да имат неполучени вземания от клиенти, без да се изисква изрично посочване на причината или пък те да висят с неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г. Могат да получат одобрение за заем и заради отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината, както и заради затворени производствени съоръжения и офиси и намаления на броя на заетите лица.

Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е до

23 декември

2020 година

Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от отпуснатата сума.

Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, който може да бъде различен за различните компании, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

В програмата, която Българската банка за развитие управлява, ще могат да бъдат включвани както нови кредити, така и съществуващи, но при условие че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31 декември и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година.

Тези заеми са

една от осемте

мерки за

подпомагане

на бизнеса

заради пандемията, които обяви финансовият министър Владислав Горанов. Първият представен инструмент е също през ББР и предвижда отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд, и за самоосигуряващи се. Бюджетът по програмата е 200 млн. лв. Кредитите са до 4500 лв., теглени наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитите са безлихвени, като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема. Максималният срок на погасяване е 5 години с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Втората обявена мярка са

грантовете за

малки фирми

Тя е за общо 173 млн. лева, отделени по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. За него трябва да има доказан 20-процентен спад на месечния оборот. Субсидията ще е в размер на до 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., като ще помогне за покриване на разходи за поддържане на дейността в срок от 3 месеца. Проектните заявления се подават до 30 май.

Кредити до 50 000 лева за малки фирми предлага и

Фондът на

фондовете

Те са предназначени за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история, които обикновено нямат достъп до банково финансиране. Общият бюджет на програмата е 24 млн. лева. Финансирането е за инвестиционни и оборотни средства под формата на дългосрочни кредити максимум до 10 години.

Фондът на фондовете ще отпуска и по-сериозни по размер кредити - до 3,6 млн. лв., с които ще могат да се рефинансират задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Кредитите по тази мярка са предимно за оборотни средства, но се предвижда възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити максимум до 10 години.

Фондът на фондовете е основен инвеститор с ресурс от 150 млн. лева в

четири фонда за

рисков капитал,

които участват чрез дялови инструменти в стартъпи и иновативни предприятия. Инвестицията е средно около 800 хил. лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Включването е под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи, свързани с развитието на основния продукт или дейност.

Фондът на фондовете и партньори предлагат засилване на действащата мярка “Фондове за градско развитие” (ФГР). В периода на кризата тези фондове са атрактивни за бенефициенти като общини, публично-частни партньорства и общински предприятия, засегнати от кризата в секторите туризъм, градски транспорт, обслужващи дейности. Сроковете за финансиране са дълги - до 20 години, а лихвата е значително под пазарните. Финансирането може да се предоставя с гратисен период по главницата до три години, а предвид предоставяната допълнителна гаранция изискванията за обезпечение също са значително облекчени.

76  000 души поискаха

разсрочване на заеми,

57  000 са одобрени

Броят на получените в банки искания за отсрочване на кредити oт граждани и фирми надхвърля 76 000, а броят на вече одобрените превишава 57  000, съобщиха в края на миналата седмица от Асоциацията на банките в България.

Заради пандемията БНБ разреши на банките да въведат т.нар. кредитна ваканция и така да помогнат на хората, които са затруднени в обслужването на изтеглени от тях заеми. В условията изрично бе посочено, че това може да се извърши чрез промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без обаче да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Банките предлагат три механизма за това: отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, отсрочване на главница за до 6 месеца и отсрочка за т.нар. револвиращи кредити. Всяка банка може да договори с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред, предвиждат условията на мораториума. В такива случаи обаче те няма да могат да се възползват от временния принцип, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на заемите като необслужвани.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Икономиката-интубиране

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber