Пловдивският университет – „Четете и знайте“

https://www.24chasa.bg/novini/article/8523667 Пловдивският университет – „Четете и знайте“ Пловдивският университет – „Четете и знайте“ www.24chasa.bg
Пловдивският университет – „Четете и знайте“

Традиции, сигурност и бъдеще за кандидат-студентите

През предстоящата 2020/21 г. академична учебна година Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще празнува своята 60-годишнина. За много кандидат-студенти това ще е първа година във висшето училище. „Четете и знайте“ – препращаме към тях завета на Паисий Хилендарски.

Онлайн записване за кандидат-студенти на сайта на университета до 22 май

Традиции в обучението

ПУ „Паисий Хилендарски“ през годините се е утвърдил като водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по значимост в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Днес университетът провежда прием на кандидат-студенти в 9 факултета и два филиала. Университетски филиали има в градовете Смолян и Кърджали.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Разположен е в пететажен корпус на модерна нова университетска сграда. Факултетът е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 4700 студенти. Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.

Бакалавърски програми – Педагодически факултет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Най-големият сред деветте факултета. Отстоява многовековно присъствие на българския език, книжовност и култура в Европа и света като основен елемент на българската идентичност. Цел на факултета е и прокарването на мост между старите и новите представи за мястото и ролята на езиците, литературите и културите за запазване на хуманитарната идея като основна платформа за споделяне на идентичности в глобализиращия се съвременен свят.

Бакалавърски програми – Филологически факултет

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Организира и провежда учебен процес в пет професионални направления: История и археология, Социология, Антропология и науки за културата, Религия и Философия. Един от факултетите с най-много подписани поразумения с чуждестранни изследователски звена - към днешна дата 32 договора за партньорство.

Бакалавърски програми – Философско-исторически факултет

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Добрата реализация на възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, адвокатурата, администрацията, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за добрите традиции и високите стандарти, прилагани в обучението по право в Пловдивския университет.

Право – Юридически факултет

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Водещ регионален и национален образователен център в областта на икономическите и социални науки. Пътищата за постигане на тази цел се основават на установените традиции на академична и творческа свобода, насърчаване на иновациите и въвеждане на установените добри практики в съвременното висшето образование.

Бакалавърски програми – Факултет по икономически и социални науки

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Основан през 1961г., днес ФМИ е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Голяма част от преподавателите във факултета са преминали специализации в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа.

Бакалавърски програми – Факултет по математика и информатика

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ – Във факултета студентите имат възможност да получат по-задълбочени физични познания в областта на изучаваните инженерни дисциплини, а физичните направления имат възможност да повишат приложните аспекти на обучението. Като резултат във Факултета се създават специалисти, добри и в теорията, и в практиката, което им осигурява отлични възможности за по-добра реализация на пазара на труда. Всяка година преподаватели и специалисти от Политехническия институт Шънджън и Huawei посещават Пловдивския университет и провеждат обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет по съвременни мобилни комуникации и технологии.

Бакалавърски програми – Физико-технологичен факултет

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Биологическият факултет е акредитиран от НАОА за обучение в три професионални направления: „Биологически науки“, „Педагогика на обучението по...“ и „Биотехнологии“. Научната продукция, наред с качествената преподавателска дейност, създават безспорния авторитет на факултета, доказателство за което е високият му рейтинг.

Бакалавърски програми – Биологически факултет

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Единственият самостоятелен Химически факултет в България. За 2019 г. е с най-високата оценка от НАОА в рамките на Университета. Той обучава студентите в две професионални направления: „Химически науки“ и „Педагогика на обучението по химия“.

Бакалавърски програми – Химически факултет

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ - Във Филиал “Любен Каравелов” се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по..., Администрация и управление, Туризъм и Биологически науки. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. 

Бакалавърски програми – Филиал „Любен Каравелов“ - гр. Кърджали

ФИЛИАЛ СМОЛЯН - Във Филиал Смолян се обучават студенти за образователно-квалификационна степен “бакалавър” в единадесет специалности от направленията: Стопански науки, Природоматематически науки, Педагогика на обучението по ... и Педагогика.

Бакалавърски програми – Филиал – гр. Смолян

Сигурност в реализацията

Университетът има официална акредитация, която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени – "Специалист”, “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор”.

Днес в него се обучават 13 000 редовни и около 5 000 задочни студенти в 90 бакалавърски и повече от 100 магистърски програми по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии.

Мисия на висшето училище е да реализира основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение.

Бъдеще в технологиите и научните постижения във всяка сфера на знание

Съчетаването на класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии прави Пловдивския университет един от най-предпочитаните университети в България.

Университетът разполага с библиотека, университетско издателство, университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно развитие, отдел за научноизследователска и проектна дейност, спортна зала, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз, в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток.

Визията за развитие на Пловдивския университет е да продължи да бъде образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

Излиза първото класиране след седми клас

Излиза първото класиране след седми клас

Първото класиране след седми клас в гимназиите се очаква да излезе днес. Учениците, които завършиха седми клас и техните родители, ще могат да проверят къде са приети в електронната платформа: http://priem.mon.bg, след като бъде готово и публикувано първото класиране за прием в гимназиите от осми клас.  Очаквайте подробности

Директорът е горд с начина, по който са се справили всички в извънредното положение.

Цели 87% от децата в търновско училище влизат онлайн с научени уроци

Смарт класна стая чака учениците на 15 септември Проектът “Образование 4.0” на вестник “24 часа” и VIVACOM, който стартира през 2018 г., изведе темата за трансформацията на класната стая в синхрон с революцията в дигиталните технологии. Като част от инициативата беше популяризирано използването на облачни платформи за обучение и споделяне на

Ваня Кастрева

11 съвета как се влиза в желаната гимназия

Как правилно да се попълнят документите и да се подредят желанията, за да влязат седмокласниците в желаната гимназия? "24 часа" потърси за съвети и указания шефката на Регионалното управление на образованието в София-град Ваня Кастрева. Седмокласниците подават документи за първо класиране за гимназия от 3 до 7 юли включително

Проф. д-р Красимир Иванов получава орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

Проф. д-р Красимир Иванов получава орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

С орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие е удостоен проф. д-р Красимир Иванов с указ на президента, издаден на 22.06.2020г. и обнародван в Държавен вестник на 30.06.2020г. Ректорът на МУ-Варна в периода 2012 – 2020г. получава високото отличие за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в Република България

Примерът на град Девин в подготовката на квалифицирани кадри

Примерът на град Девин в подготовката на квалифицирани кадри

Директорът на Професионалната гимназия по електротехника г-жа Зелма Белберова разказва за защитената специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“ - Г-жо Белберова, каква е историята на паралелката „Автоматизация на непрекъснатите производства“ в Професионалната гимназия по електротехника „А. С. Попов“ в гр. Девин

Заместник-директорката Ваня Вълкова показва новото мултимедийно устройство.

След онлайн обучението в 23-о училище без слаби оценки на матурите

Супермодерен мултимедиен дисплей чака учениците на 15 септември Проектът “Образование 4.0” на вестник “24 часа” и VIVACOM, който стартира през 2018 г., изведе темата за трансформацията на класната стая в синхрон с революцията в дигиталните технологии. Като част от инициативата беше популяризирано използването на облачни платформи за обучение и

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Образование

Висшето училище по телекомуникации и пощи – най-бързо развиващото се специализирано училище

Висшето училище по телекомуникации и пощи – най-бързо развиващото се специализирано училище

Високотехнологично и бизнес ориентирано, ВУТП се налага сред лидерите в образованието Всяка година хиляди млади хора поемат по своя път в живота, започвайки с най-важната стъпка – избора на образование. Знанията и уменията дават кода, през който виждаме света, а той до голяма степен определя личността

Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация

Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация

За много кандидат-студенти, издържали успешно своите зрелостни или приемни изпити, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще отвори академичните врати на знанието и на тяхната бъдеща реализация. Пловдивската Алма матер, със своите 9 факултета и два филиала в градовете Смолян и Кърджали, обучава вече 60 години студенти по природни

Близо 500 кандидат-студенти подадоха документи за прием в Тракийския университет

Близо 500 кандидат-студенти подадоха документи за прием в Тракийския университет

Тук искат да учат младежи както от Германия, така и от Кралство Бахрейн Близо 500 кандидат-студенти вече подадоха документи за прием в Тракийски университет в Стара Загора, съобщиха от Ректората. По-голямата част от тях са се възползвали от възможността да заявят желанието си да се явят на изпити или да кандидатстват онлайн във висшето учебно

Да бъдеш студент във Военна академия „Г. С. Раковски“ = знание, увереност, престиж

Да бъдеш студент във Военна академия „Г. С. Раковски“ = знание, увереност, престиж

Кампания‘ 2020 за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТИ СЕГА! 1. Държавна поръчка – до 4 септември 2. Обучение срещу заплащане – до 25 септември За информация: тел.: +359 2 92 26 550; +359 2 92 26 572 http://rndc.bg и във Фейсбук #Военна академия Военната академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция и основен

Получи престижна бакалавърска или магистърска диплома от световно признат университет, учейки в България

Получи престижна бакалавърска или магистърска диплома от световно признат университет, учейки в България

Бакалавър-Магистър-МБА Искате да учите бакалавърска или магистърска програма в университет от световна класа, но в същото време не желаете да напускате родината? Свързвайки Великобритания с Югоизточна Европа, СИТИ Колидж предлага на студентите от България уникалната възможност да получат диплома от университет

„Можем да се справим заедно срещу Ковид-19", I награда, Симона Гергова, 10 години

Над 100 български деца правят Добро в творбите си

Младите творци виждат себе си като главни участници в благородни каузи в онлайн конкурса на ГЕОТЕХМИН „Аз съм щастлив, когато давам, а не когато получавам. Трябва да даваме повече, отколкото получаваме, и трябва да го правим, без да го афишираме.“ Това е написал в своето есе „Струва си да си добър“ 13-годишният Евелислав Кръстев

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber