Днес започва кандидатстването по схемата 60/40 към Агенцията по заетостта

https://www.24chasa.bg/novini/article/8382710 Днес започва кандидатстването по схемата 60/40 към Агенцията по заетостта Днес започва кандидатстването по схемата 60/40 към Агенцията по заетостта www.24chasa.bg
Днес започва кандидатстването по схемата 60/40 към Агенцията по заетостта СНИМКА: Архив
Днес започва кандидатстването по схемата 60/40 към Агенцията по заетостта СНИМКА: Архив

От днес започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването, съобщиха от МТСП.

Те са от секторите "Търговия на дребно" (без търговия с автомобили и мотоциклети), "Сухопътен транспорт", "Пътнически и въздушен транспорт", "Хотелиерство", "Ресторантьорство", "Питейна дейност", "Киносалони", "Туристическа дейност", "Артистична и творческа дейност", "Предучилищна и училищна дейност" - в частта за частните детски градини, и "Спорт". Заетите в тях са 289 000 души.

От сряда по приетото от Министерския съвет постановление нужда от подкрепа ще могат да заявяват и компаниите от всички останали сектори без "Селско, горско и рибно стопанство", "Финансови и застрахователни дейности", "Държавно управление", "Образование", "Хуманно здравеопазване и социална работа", "Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление", както и "Дейности на екстериториални организации и служби". Кандидатстващите работодатели от тази група трябва да декларират намаляване на приходите от продажби с поне 20 процента.

За учредените преди 1 март 2019 г. - с не по-малко от 20 процента през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. За учредените след 1 март 2019 г. - с не по-малко от 20 процента през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите ще е до седем работни дни от датата на подаване.

Допустимо е работодателите да кандидатстват за част от служителите си, както и за период, по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение - 13 март.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на хората за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекцията "Бюро по труда" по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекцията "Бюро по труда", ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

На страницата на Агенцията по заетостта вече е публикувана информация за работодателите - за необходими документи.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност: Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец); Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец); Заповед за преустановяване на работа.

Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната дирекция "Бюро по труда" на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.


Агенцията по заетостта отново призовава за използването на електронни услуги

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Това се посочва на страницата на АЗ.

Чрез Системата за сигурно електронно връчване хората могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ), раздел "Социални дейности"/ "Безработица и насърчаване на заетостта", на следния линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment.

Тази услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на своите клиенти, с цел тяхното улеснение и превенция. Така те могат да получават посреднически услуги за подпомагане на търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

Заявлението за регистрация се изпраща в съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), за която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ.

За улеснение при ползването на ССЕВ е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Ще бъде предоставена онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв. Повече информация може да се намери на: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на хората за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел "Социални дейности"/"Безработица и насърчаване на заетостта", са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване.

Агенцията по заетостта отново призовава своите бъдещи и настоящи клиенти да си останат вкъщи и да се насочат към електронните й услуги, като ги уверява, че дистанционно ще получат цялото необходимо съдействие. На тези, които въпреки това имат намерение да посетят бюрата по труда, Агенцията по заетостта обръщаме внимание, че са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Това е нареждане на здравния министър със заповед нр. РД-01-168 от 30.03.2020 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Подкрепата с оборотен капитал чрез НАП продължава през следващата седмица

Подкрепата с оборотен капитал чрез НАП продължава през следващата седмица

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева. Снимка Ройтерс

Кристалина Георгиева зове Г-20 да се бори с раздалечаването на икономиките

Екостикерите ще струват 4,70 лв.

От април автомобил на преглед само с платена Гражданска отговорност" (Обзор)


С излизането от коронакризата строителите започнаха отново да усещат проблем, от който в последно време не се оплакваха - липсата на квалифицирана работна ръка.

СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Бизнесът оптимист, но очаква цените да се качват

17 километра от магистрала “Европа” - частта между Сливница и Драгоман, бяха изградени от “Главболгарстрой” с половин година предсрочно и вече са в експлоатация.

Магистрала “Европа” готова до 2023 г.

Министерството на финансите.

1,2 млрд. повече разходи за пенсии и помощи, но бюджетът пак е на плюс

Покажи още

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber