Съдът ясно се произнесе – Златен Век има законно разрешение за строеж

https://www.24chasa.bg/novini/article/7957761 Съдът ясно се произнесе – Златен Век има законно разрешение за строеж Съдът ясно се произнесе – Златен Век има законно разрешение за строеж www.24chasa.bg
Проф. Огнян Герджиков
Проф. Огнян Герджиков

Интриганти използват фалшиви новини и жълти медии, за да градят имидж на „протестъри“

След като в заповедта на ДНСК за спиране на строителните работи на Златен Век бе поставен въпросът относно становище, касаещо прилагането на чл. 153 на ЗУТ, то Административния съд София-град, като институция, която е в правомощията си да коментира, взе отношение и посочи категорично, че разрешението за строеж на сградата Златен Век е в сила най-малко до 2028г.

В потвърждение на заключението за валидност се изказаха и едни от най-видните правни специалисти в България: проф. Огнян Герджиков, проф. Дончо Хрусанов, проф. Иван Тодоров, проф. Иван Русчев, проф. Димитър Костов, Явор Зартов и други.

В тази връзка, изказването на мнения от страна на граждани и институции, които нямат правомощия да дават равностойни експертни становища, е допустимо в една демократична държава, но дотолкова, доколкото не провокира фалшиви новини и не нанася материален и икономически ущърб на физически или юридически лица. Което, освен всичко останало, е и наказуемо!

Но явно тенденцията за изграждане на политически имидж чрез инсинуации, фалшиви новини и черен ПР все още не е излязла от мода у нас. И това в повечето случаи се прави с цел да се отклони вниманието на обществото от некадърността на самите субекти, които разпространяват тези фалшиви новини.

Абсолютна манипулация на общественото мнение бе и информацията, която ИК Лозенец разпространи, че Народното събрание е признало, че строежът Златен Век е незаконен!

Затова, за да разграничим аргументираните становища от манипулативните, потърсихме проф. Огнян Герджиков за експертен коментар на казуса, тъй като той е един от анализаторите му и го познава в детайли.

Проф. Огнян Герджиков: „Златен век” е законен строеж с валидно разрешително

- Проф. Герджиков, с какви мотиви ДНСК спира строежа на сградата „Златен век“? Има ли отношение валидността на разрешението за строеж към спирането?

Строежът е спрян поради констатирани технически несъответствия между одобрените проекти и изпълнени работи – неизпълнени отвори в плоча и други подобни, които според инвеститора са имали временен характер и са били технологично необходими към етапа на проверка. Тези несъответствия са били отстранени още преди издаването на заповедта за спиране, но въпреки това тя е издадена.

В заповедта за спиране ДНСК не твърди, че разрешението за строеж е изтекло. Нещо повече – преди няколко дни ДНСК отново потвърди че никога не са констатирали незаконен строеж, както и че съобразно сочена в решението на съда практика на ВАС, десетгодишният срок спрямо издаденото разрешение за строеж ще изтече през 2028 г.

Ако някой има по-различно тълкувание на тези въпроси, то аргументите му не се подчиняват на закона и на решенията на българския съд.

- Първоинстанционният съд вече се произнесе по жалбата срещу заповедта за спиране на строежа. В решението си съдът взел ли е отношение по валидността на разрешението за строеж?

- Да, Административният съд обяви заповедта на ДНСК за спиране на строежа за незаконосъобразна. В мотивите към решението си съдът прие, че новата редакция на нормата на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ следва да се прилага за правоотношенията, които не са приключили към датата на влизането й в сила, респективно към всички разрешения за строеж, чиито срок не е изтекъл към тази дата.

Съдът също така посочи, че считано от датата на последната презаверка, Разрешението за строеж за сградата „Златен век“ ще има действие най-малко до 2022 г. А ако се има предвид константната практика на ВАС, във връзка с действието на заповедите по чл. 154 от ЗУТ, с които се одобряват съществени промени по време на строителството, то срокът на разрешението за строеж ще изтече едва през 2028 г., тъй като за строежа последно е издавана заповед по чл. 154 от ЗУТ през 2018 г.

- Защо съдът е коментирал валидността на разрешението за строеж, след като строежът е спрян поради технически несъответствие с одобрения проект?

- В заповедта за спиране, като условие за продължаване на строителството след отстраняване на констатираните технически несъответствия, началникът на ДНСК е изискал предоставяне на становище от главния архитект за валидността на разрешението за строеж.

Наред с всичко останало, в жалбата на собственика на строежа е атакувано като недопустимо поставянето на такова условие и са представени аргументи за валидността на разрешението за строеж.

Именно във връзка с това съдът е взел отношение в мотивите на решението си относно недопустимостта на искането за становище от главния архитект, приемайки, че началникът на ДНСК сам е компетентен да прецени валидността на разрешението. И след като съдът подробно е изследвал въпроса на базата на закона, правната доктрина и константната практика на ВАС, е приел, че разрешението е валидно и ще бъде такова до 2028 г.

Тоест, съдът не само е имал необходимост да изясни ролята на Главния архитект на общината в казуса, но и е изследвал закона на базата на съществуващата вече практика – нещо, което може да бъде само от полза както на ДНСК, така и на останалите институции, които ще работят с подобни казуси.

Не бива да забравяме, че тази промяна в ЗУТ, засяга множество обекти от първа и втора категория като всички по-главни инфраструктурни проекти – метростанции, магистрали, железопътна инфраструктура и други. И ако не се изясни този въпрос веднъж за винаги, има опасност да се минира строителството на множество мащабни проекти в страната.

- Какви са следващите стъпки в процедурата?

- Решението на първоинстанционния съд е обжалвано от ДНСК пред ВАС. Въпросът относно законосъобразността на заповедта за спиране ще се реши окончателно от този съд.

До приключване на съдебното производство никой няма право да приема за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. И всички трябва да се съобразят с това, а не да се манипулира общественото мнение. При това от хора със съмнителна правна експертиза, но за сметка на това - със силни медийни образи.

- Миналия месец в медиите излязоха публикации, че Народното събрание било признало, че строежът е незаконен. Как ще коментирате тези публикации?

- Оказа, че въпросните публикации реферират към становище, подписано от Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, в отговор на запитване от Инициативен комитет „Лозенец“ относно прилагането на новите разпоредби на чл. 153 и 154 ЗУТ.

Становището изразява единствено личното мнение на председателя на въпросната комисия как, според него, трябва да се тълкуват посочените текстове от закона. Нещо повече, в становището изрично е подчертано, че по никакъв начин не се взема отношение по конкретния казус „Златен век“, с който авторът на становището нито е запознат, нито има компетентност да се произнася.

В този смисъл е напълно манипулативно и недобросъвестно публикуване на статии, които реферирайки към въпросното становище, недобросъвестно внушават, че „принципното“ становище е относимо към казуса „Златен век“ и че Народното събрание е признало сградата за незаконна – нещо, което Народното събрание нито е направило, нито е компетентно да направи.

Тъй като въпросът не е бил обсъждан на заседание на която и да е от комисиите в Народното събрание, дори е учудващо защо това становище е издадено на бланка на Народното събрание и с подпис на председател на комисия.

Това позволи и медийно интерпретиране на писмото на председателя на комисията, при което, макар вносителите на искането за становище да са поставили принципни въпроси, на които са получили и принципни отговори, очевидно са имали намерение да „пришият“ отговорите към конкретния казус, изопачавайки написаното от председателя на комисията. Така едно „принципно“ становище е използвано по безпринципен начин за въвеждане в заблуждение на обществеността.

- Въпросното тълкуване на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление има ли задължителен характер?

- Не, разбира се. Автентично тълкуване може да бъде направено само от Народното събрание, чрез приемане на тълкувателен закон. Освен че в случая не може да се говори за автентично тълкуване, не може да става и въпрос за задължително тълкуване на закона. Това е само лично мнение на председателя на комисията, което никого не обвързва.

И още нещо заслужава да се добави по случая. Преди време видях по телевизията кметът на Лозенец, който беше категоричен, че „Златен век“ е незаконен строеж и той щял да го събори. Останах поразен. Как е възможно орган на изпълнителната власт да демонстрира такова неуважение към правото. Първо, той няма правомощие да събаря каквото и да е било. И второ, кое му дава основание да твърди, че строежът е незаконен, след като веднъж – Административният съд обяви в решението си, че строежът е законен, ДНСК – също, а освен това цяла плеяда изтъкнати български професори, както и бивш председател на отделение на Върховния съд, изказаха категорични мнения за законността на „Златен век“. Подобно поведение на човек, който разполага с власт, да не зачита правото, което очевидно и не познава, разколебава правовия характер на държавата ни.

Проф. Огнян Герджиков е юрист, политик, председател на 39-ото народно събрание (2001-2005), председател на Комисията по правата на човека в 40-ото народно събрание (2005-2009 г.), служебен министър-председател на България в периода януари-май 2017.

Носител е на орден „Стара планина”, 20 години председател на Арбитражния съд на Българската стопанска камара от 1999 г., професор в СУ „Св. Климент Охридски”.

Ръководител е на Катедрата по гражданскоправни науки при Юридическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски” от 1993 до 1997.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

СНИМКИ: Ройтерс

Новият самолет на "Боинг" излетя на първи полет (Снимки)

Новият самолет на американската компания "Боинг" (Boeing) излетя днес от Сиатъл на първия си изпитателен полет, предадоха световните агенции. "Боинг" 777X е най-големият пътнически самолет с два двигателя в света. Той може да транспортира между 384 и 426 пътници. Полетът ще продължи между 3 и 5 часа, предава БТА

Стивън Мнучин СНИМКА: Ройтерс

Американски министър: Оптимист съм за търговска сделка с Великобритания

Министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин заяви днес, че е оптимист относно шансовете за постигане на търговско споразумение с Великобритания тази година, предаде Ройтерс. На конференция в Кралския институт за международни отношения Чатъм Хаус в Лондон Мнучин посочи, че е разговарял по въпроса с британския министър на финансите Саджид Джавид

СНИМКА: Pixabay

Добивът на петрол в Либия е намалял с 3/4 заради блокадата на находища

Добивът на петрол в Либия е намалял с три четвърти заради блокадата на терминали от една седмица, предаде Франс прес, като се позова на Националната петролна компания. Тя съобщи днес, че дневното производство е спаднало от над 1,2 милиона барела на малко повече от 320 000 барела, предава БТА. Намаляването на добива е причинило загуби в размер на

Кристалина Георгиева СНИМКА: Ройтерс

Кристалина Георгиева: Най-важно за България е да инвестира в хората

Разходната част на българския бюджет трябва да се подобри, като се насочат повече пари към инвестиции в хората, заяви пред БНР управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По думите ѝ страната ни има стабилна фискална рамка, което ѝ позволява да направи ключови за развитието капиталовложения в образование

Интересът към Велико Търново на туристическото изложение в Испания е изключително голям

Испански туроператори търсят партньори сред хотелиерите във Велико Търново

Шоуто "Царевград Търнов - звук и светлина" и Летният оперен фестивал "Сцена на вековете"  на Царевец се радват на много голям интерес от испански туроператори по време на международното туристическо изложение FITUR в Мадрид, написа във фейсбук кметът Даниел Панов . Общинската туристическа агенция представя Велико Търново и региона като целогодишна

СНИМКА: Pixabay

Иранската "Петропарс" разработва газовото находище Южен Парс

Иранската компания "Петропарс" (Petropars) ще разработва газовото находище Южен Парс след оттеглянето на френския енергиен гигант "Тотал" (Total) и на Китайската национална петролна корпорация (CNPC), съобщи иранският министър на петрола Биджан Зангане, цитиран от Ройтерс. "Сега, с оттеглянето на другите две компании от договора

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

СНИМКА: Радио "Китай"

Нараства потреблението на природен газ в Китай

Ръст на производството на природен газ отбелязва Китай за 2019 г., сочат официални данни от Държавната комисия за развитие и реформи. Страната е добила общо 177,7 млрд. куб. метра от синьото гориво, което представлява ръст от 11,5% на годишна база, предава bulgarian.cri.cn. През 2018 г. производството на природен газ се е разширило със 7

СНИМКА: Радио "Китай"

Технологичните иновации са двигател на китайския софтуерен и ИТ сектор

Китайският сектор за производство на софтуер и информационни технологии разчита все повече на технологичните иновации, показва проучване на Министерството на индустрията и информационните технологии, предаде bulgarian.cri.cn. Индексът за цялостното развитие на сектора продължава да нараства през последните години, като през 2019 г

СНИМКА: Pixabay

Влиза в сила Законът за горивата

Законът за горивата влиза в сила днес след повече от година на протести и спорове по основни текстове, предаде БНР. Народното събрание го гласува окончателно с всичките промени, договорени от правителството и браншовите организации. Консенсус бе постигнат трудно, но с очакванията да гарантира конкуренцията на пазара

Борис Джонсън СНИМКА: Ройтерс

Англия може да използва заплахата за високи мита в преговорите след Брекзит

Британският премиер Борис Джонсън обмисля да използва заплахата за високи мита като лост в търговските преговори с ЕС, Съединените щати и други страни след Брекзит, предаде Ройтерс, като се позова на материал от днес на в. "Таймс". Джонсън и министрите му са обсъдили на заседание тази седмица използването на митата като лост за ускоряване на

Снимки: МРРБ

Видин и Плевен са предложени за центрове на растеж в Северозападaда

Топ приоритетите за района са АМ „Хемус“, скоростния път и ж.п. коридор Видин-София, нови мостове и речни пристанища по р. Дунав Видин и Плевен са предложени да бъдат общините, двигатели и основни центрове на растеж в Северозападния район в програмния период 2021-2027 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството

Николина Ангелкова Кадър: бТВ

Ангелкова: Очакваме ръст на английски и немски туристи

Очакваме ръст на английски и немски туристи, въпреки фалита на „Томас Кук“. Около 20-24% очакваме ръст на туристи от английската компания „Джето Холидей“, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. „Още след фалита на „Томас Кук“ проведохме редица срещи с големите тур оператори, които дадоха заявка, че могат да заемат капацитета

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber