Вижте какво решава кабинетът на заседанието си утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/7863186 Вижте какво решава кабинетът на заседанието си утре Вижте какво решава кабинетът на заседанието си утре www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив
СНИМКА: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 13 ноември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АТАНАСИЯ СТОЯНОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО БАЛАРЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕР.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-56 „БРЕЗОВО - ПЛОВДИВ - ПЪТ II-86“, УЧАСТЪК ОТ КМ 90+000 ДО КМ 102+820 ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТО­ДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С ПОС­ТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. ЗА НЕПРЕД­ВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВА­НЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД-СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛАУРИНАС ЙОНУШАУСКАС - ЛИТОВСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЛИТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВИЛНЮС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТО­РИЯТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕС­ТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ - РАЗГРАД.

Внася: министърът на икономиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛ­ТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на културата

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРА­ТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО И ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.

Внася: министърът на финансите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИС­ТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА КУБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДА­ВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТ­ВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 11 АВГУСТ 2019 Г. В ТУРКМЕНБАШИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 604 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МИНИМАЛНИ КРИТЕ­РИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОН­КУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ.

Внася: министърът на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ ДРИНКС“ ООД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 1ХГ НА НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-КНЯЖЕВО“, РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СКЛЮЧЕН НА 28 АВГУСТ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛ­НАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „СОФ ДРИНКС“ ООД.

Внася: министърът на околната среда и водите

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Сотир Цацаров Снимка: Архив

ВСС освободи Цацаров като главен прокурор

Единодушно пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува оставката на главния прокурор Сотир Цацаров. Самият той не беше на заседанието. Своя глас дадох всички 20 присъстващи кадровици, а шефът на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов го пропусна и дойте минута по-късно. Представляващият съдебния съвет Боян Магдалинчев беше единственият

Диана Ковачева СНИМКА: Архив

Омбудсманът: Хората ще избягват да вписват водачите на една кола заради малуса

Стимулирането на добросъвестните шофьори по системата "бонус-малус" е доста малко  23% за период до 5 години може да не бъдат постигнати дори от добросъвестен собственик на автомобил, заради това, че в полицата се вписват и други лица като водачи. Техният малус с неговият автомобил може да се отрази върху неговата полица

СНИМКА: pixabay

Срути се укрепление на строеж в София

Укрепление на новострояща се сграда се срути тази сутрин. Инцидентът е станал при строителство на жилищна сграда на ул. „Шарл Шампо" в близост до ъгъла с ул. „Боянски водопад" в кв. „Манастирски ливади" – изток, съобщава БГНЕС. Сигнал за срутването е подаден през нощта срещу четвъртък. Властите са уведомени за инцидента

Сотир Цацаров Снимка: Архив

ВСС ще гласува оставката на Сотир Цацаров като главен прокурор

Днес ще се проведе пленум на Висшият съдебен съвет, на който се очаква да бъде гласувана оставката на главния прокурор Сотир Цацаров. Вчера парламентът избра досегашния обвинител номер едно за председател на Антикорупционната комисия. Цацаров беше избран с 165 гласа от депутатите, а след това поиска от кадровиците в съдебната власт да го освободят

Шофьор пръска със спрей, бие с метална палка на магистрала

Шофьор пръска със спрей, бие с метална палка на магистрала

Побой с метални палки на магистрала „Хемус”. Мъж е удрян в главата и е напръскан с лютив спрей, защото е аварирал, а бусът му е пречел на движението. Първоначално нападателят, който е тираджия, бяга, но малко след това е задържан от полицията, съобщи Нова. Всичко това се случва около тунел „Топли дол” на магистралата

„Нексас“ ЕООД организира провеждането на Пресконференция и Кръгла маса

„Нексас“ ЕООД организира провеждането на Пресконференция и Кръгла маса

На 12.12.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, в Интер Експо Център компания „Нексас“ ЕООД организира провеждането на две последователни събития - Пресконференция и Кръгла маса в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД“ по процедура

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от България

Д-р Иван Маджаров КАДЪР: NOVA

БЛС: Когато в два различни органа едновременно се получат кръвоизливи, няма спасение

„Когато в два различни органа едновременно се получат кръвоизливи, които блокират изцяло тяхната дейност, това състояние е неспасяемо", заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в студиото на „Здравей, България”. „Над 800 000 души в света умират от това, което причини смъртта на малкия Алекс

КАДЪР: NOVA

Шофьори се обръщат по таван заради маркировка и опасна мантинела

Шофьори се обръщат по таван заради маркировка и опасна мантинела. Такива ”каскади” не са рядкост на столичния бул. ”Никола Мушанов” при отклонението за болница "Надежда". Там булевардът неочаквано се стеснява. Хоризонтална маркировка свършва в бетонна мантинела, скосена като трамплин. Заради това, че преградното съоръжение не е обозначено със знак

Станислав Владимиров КАДЪР: БНТ

Отлагат въвеждането на по-строг режим на водата в Перник

Отлага се въвеждането на нов, по-строг режим на водата в Перник, който трябваше да влезе в сила от днес. Това съобщи за БНТ кметът на града Станислав Владимиров. Причината - в местното ВиК дружество влиза прокурист, който трябва да предложи нов тип организация на работа в него. Едва след това от ВиК ще изготвят нов вариант за режим

Участниците в дискусията за каузите на новите 30 години в редакцията на “24 часа” СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

България да привлича хора и богатства, не да е донор - цел за новите 30 години

12 умни и успели българи на първа дискусия за проекта на “24 часа” Как да стане: с фокус върху образованието, иновативните технологии, секторите с висока добавена стойност, преодоляване на 4 дефицита в обществото Има два типа страни - донори и привличащи хора и богатства. Национална кауза на България за следващите 3 десетилетия трябва да е от

СНИМКА: Архив

Тристранният съвет ще обсъди минималната заплата за 2020 година

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проект на постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата. Проектът предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 година. Предлага се минималната часова работна заплата да стане 3,66 лв

Маруся Мирчевска твърди, че е велик холивудски режисьор

"168 часа": Снахата на Живков взе 40 хил. лв. за филм за Ботев и изчезна

“Не можете да покриете разходите ми на холивудски режисьор. Трябват ми няколко милиона”, казала Маруся Мирчевска Приятел на Митко Цонев урежда сумата за документалната лента Настоявала българското правителство официално да я покани да направи продукцията Снахата на Тодор Живков Маруся Мирчевска взела 40 хил. лв

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber