Вижте какво решава кабинетът на заседанието си утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/7863186 Вижте какво решава кабинетът на заседанието си утре Вижте какво решава кабинетът на заседанието си утре www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив
СНИМКА: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 13 ноември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АТАНАСИЯ СТОЯНОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО БАЛАРЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕР.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-56 „БРЕЗОВО - ПЛОВДИВ - ПЪТ II-86“, УЧАСТЪК ОТ КМ 90+000 ДО КМ 102+820 ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТО­ДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С ПОС­ТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. ЗА НЕПРЕД­ВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВА­НЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД-СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛАУРИНАС ЙОНУШАУСКАС - ЛИТОВСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЛИТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВИЛНЮС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТО­РИЯТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕС­ТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ - РАЗГРАД.

Внася: министърът на икономиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛ­ТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на културата

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРА­ТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО И ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.

Внася: министърът на финансите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИС­ТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА КУБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДА­ВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТ­ВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 11 АВГУСТ 2019 Г. В ТУРКМЕНБАШИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 604 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МИНИМАЛНИ КРИТЕ­РИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОН­КУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ.

Внася: министърът на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ ДРИНКС“ ООД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 1ХГ НА НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-КНЯЖЕВО“, РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СКЛЮЧЕН НА 28 АВГУСТ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛ­НАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „СОФ ДРИНКС“ ООД.

Внася: министърът на околната среда и водите

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Снимка: Николай Литов/Архив

Протестиращи в София се вързаха с въжета и вериги на 1,5 м един от друг

В 143-ия ден на недоволство срещу правителството демонстрацията минава под надслов "100 синджира, не роби". Протестиращите спазват физическа дистанция заради коронавируса. Те се вързаха с въжета и вериги на 1,5 м. един от друг, за да може да спазват мерките. Но са категорични, че веригите са символ на мерките, които влязоха в сила от днес

Проф. Асен Балтов. Кадър Нова тв

Проф. Балтов: Очакваме новозаразените да намалеят в следващите 10 дни

„Очакваме да намалеят случаите на новозаразените в следващите 10 дни, а случаите на тези, които боледуват тежко и на тези, които за съжаление губят своите животи - в рамките на 3 седмици”, заяви директорът на „Пирогов” проф. Асен Балтов в предаването „Карай направо”. Проф. Балтов не смята, че мерките са закъснели

Вижте състоянието и ограниченията по пътищата към 17,30 часа

Вижте състоянието и ограниченията по пътищата към 17,30 часа

І. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: Температурите са в интервала от 3° до + 20°С Времето над страната е предимно ясно на места с разкъсана облачност. Слаб вятър духа в област: Шумен. Пътните настилки са предимно сухи, по усойните и планински райони частично заледени, обработени и проходими при зимни условия. Ограничена видимост поради мъгла: няма. ІІ

Бойко Борисов СНИМКА: Архив

Премиерът: България има най-ниските темпове на намаляване на БВП

Международната рейтингова агенция "Standard & Poor's" потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2' със стабилна перспектива. Според световните експерти от агенцията ние сме една от държавите с най-ниските темпове на намаляване на брутния вътрешен продукт

Хората с нулева кръвна група и отрицателен резус фактор са с по-нисък риск от зараза с COVID-19

Хората с нулева кръвна група и отрицателен резус фактор са с по-нисък риск от зараза с COVID-19

Мащабно изследване, обхванало 225 556 канадци, е поредното, което открива зависимост между кръвната група и риска от зараза с Ковид-19, предаде Ройтерс. Проучването установява, че за хората с нулева кръвна група и с отрицателен резус фактор (Rh), рискът да се заразят е малко по-нисък, отколкото за останалите, предаде БТА

Реаниматор загуби битката с COVID-19

Реаниматор загуби битката с COVID-19

Още един лекар не успя да пребори коронавируса. В болница след близо месец лечение почина д-р Иван Томанов, който бе реаниматор в Онкоболницата "Св. Мина" в Благоевград, прекрасен лекар, който винаги ще бъде запомнен с добротата към колегите си и пациентите.  Колегите му публикуваха пост в социалните мрежи: "Загубихме д-р Томанов

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от България

СНИМКА: pixabay

Нови случаи на нелегални боеве с кучета

Нов сигнал за нелегални боеве с кучета. Кървавите турнири се организират в полите на Рила, а залозите стигат до петцифрени суми, според източници на bTV. Видеозаписът, с който разполагаме, е от истински нелегален бой с кучета. Специално организиран в горите край Ихтиман. С подбрана и проверена публика

Във фоайето на Старозагорскака опера бе подреден траурен кът за Камен Чанев. СНИМКИ: Ваньо Стоилов

Изпратиха с аплодисменти в последния му път тенора Камен Чанев

Приятелката му сопраното Таня Иванова му дари за сбогом букет от бели хризантеми Ограничен кръг от най-близки роднини и колеги заради коронавируса изпратиха днес с аплодисменти в последния му път световноизвестния тенор Камен Чанев. По идея на старозагорския митропорит Киприан, който е заклет почитател на операта

СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Моловете опустяха (снимки)

След влизането в сила на новите мерки срещу разпространението на заразата, моловете в София по обяд са необичайно празни. Хората са много по-малко. Според ограниченията, които започнаха от 23,30 часа снощи в моловете работят магазини за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, оптики, лечебни заведения, зоомагазини,  банки и застрахователи

11 г. след трагедията в Охридското езеро, роднините на удавените още не са обезщетени

11 г. след трагедията в Охридското езеро, роднините на удавените още не са обезщетени

11 г. след трагедията в Охридското езеро, роднините на починалите 15 български туристи и останалите около 35 спасени, още очакват компенсации за преживените страдания. Делото стигна до ВКС, но бе върнато за ново разглеждане на Софийски апелативен съд. На 5 септември 2009 г. 55 български туристи се качват на корабчето "Илинден"

Всеки ден дезинфекцират столицата

Всеки ден дезинфекцират столицата

Извършва се ежедневна дезинфекция на обществени пространства, спирки, подходи към подлези, болнични заведения.Всеки ден се извършва дезинфекция на центъра за временно настанаване "Св. София" и дреги рискови места. Инспекторите продължават да извършват проверки в търговски обекти за носене на лични предпазни средства

Ламбо и Тодор Колев - близки приятели, които обичат да си погаждат номера...

Тодор Колев курдиса гола жена в леглото на Ламбо, докато той спи

Да си спомним с усмивка за Стефан Данаилов по повод 1 год. от смъртта му Измина една година от деня, в който ни напусна Стефан Данаилов - актьор емблема, който завинаги ще остане такъв. Ламбо, както май всички го наричаха, беше талантлив, красив, харизматичен, бохем, с неподражаемо чувство за хумор, душа на компанията, човек на живота

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber