Застрахователи изплащат обезщетения за жертви и ламарини по 3 млн. лева на ден

https://www.24chasa.bg/novini/article/7519849 Застрахователи изплащат обезщетения за жертви и ламарини по 3 млн. лева на ден Застрахователи изплащат обезщетения за жертви и ламарини по 3 млн. лева на ден www.24chasa.bg
От догодина обезщетенията за неимуществени вреди при катастрофи трябва да се изплащат по методика.

Методика за неимуществените вреди още няма 

Гаранционният фонд готов само с доклад

Компенсациите - високи, полиците - евтини, търсят варианти да не поскъпват

По 3,1 млн. на ден изплащат застрахователните компании като обезщетения. За 2018 г. в касите им са влезли 2,5 млрд. лв., а изплатените компенсации са 1,13 млрд. лв. Това са данни, предоставени от асоциацията на застрахователите.

Методика за определяне размера на обезщетенията обаче още няма. Отговорен за това е Гаранционният фонд, на който парламентът я възложи преди 8 месеца. Миналия ноември по спешност в Застрахователния кодекс бе заложен таван от 5 хил. лв. на по-далечни близки на загинал на пътя. И бе даден 6-месечен срок за изготвянето на методика. (Спазва ли се и какви са последствията - виж мнението на Илиана Христова - зам.-председател на КФН.)

В отсъствието на методика съдилища основно в провинцията продължават да отсъждат и по-големи компенсации от записаните в закона - 20 - 30 и дори 50 хил. лв., казват застрахователи. Първите обжалвания са вече във Върховния касационен съд и се очакват решения по тях.

Близо 2 месеца

след поръчката

на парламента

на сайта на Гаранционния фонд се появи обява за процедура за избор на консултант по проекта – на 29.01.2019 г.

Избраникът - “HLB България, до момента е представил единствено доклад без конкретни варианти, научи “24 часа”. Консултантът е направил пълен преглед на практиката в другите държави. Така регламент за обезщетения няма, кръгът на близките, които имат право на тях, може да се промени, а цената на полицата - също. При дискусията, на която

КФН не е

поканена и не е

присъствала,

мненията на застрахователи натежали към испанския модел, обясняват участници в нея. Това означава, че новата методика може да е комбинация от лимити за неимуществени вреди при смърт на пострадало лице и въвеждане на измерими критерии за имуществените вреди, като например издръжка за близки, в съответствие с дохода на загиналото лице.

Според доклада на консултанта във Великобритания, Германия, Франция основната цел на обезщетенията е пряко компенсиране на причинената вреда.

Размерът на обезщетението зависи от имуществените вреди. Например при смърт на съпруг или съпруга имуществената вреда се изчислява чрез обективен показател, какъвто е загубата на доход. Обезщетенията за неимуществени вреди,

т.е. за болка и

страдание, са

символични

Точно обратният модел е възприет в Испания и Италия. Там имуществените вреди се компенсират в ограничена степен, но за неимуществените се определят високи обезщетения и така се компенсират и подценените имуществени вреди.

Например при смърт на съпруг и баща съотношението на обезщетението за нанесените вреди - имуществени към неимуществени вреди в Англия би било 99:1, а в Италия и Испания -34:66.

Първият въпрос, който трябва да се реши с методиката за България, е какво да бъде това съотношение, до какво ще доведе то както за близките на пострадалите, така и за финансовата стабилност на застрахователната система.

Вторият казус, който трябва да получи отговор, е какъв да бъде кръгът на близките за обезщетяване. Докладът подсказва, че в Испания законът определя обезщетение да получат

само близки,

които са в общо

домакинство

с жертвата. Във Франция обезщетение има за близките, които едновременно са емоционално свързани и са в едно домакинство. Как това ще се доказва в България, ако се копира системата, не е ясно.

В Малта, Словакия и други държави “Гражданската отговорност” не покрива болки и страдания. Плаща се само за загуба на доход и издръжка на деца. В България в момента се изплаща обезщетение на по-широк кръг лица, ако са емоционално свързани, дори и да не са роднини.

Какви да са размерите на обезщетенията, е следващият важен въпрос, който чака отговор с методиката. В повечето държави обезщетенията за

неимуществени

вреди варират

от 5000 до

25 000 евро

По-високи обезщетения за неимуществени вреди са предвидени в Италия - 330 хил. евро, и Испания - 90 хил. евро.

Цените на “Гражданска отговорност” обаче там са по-високи. В Италия например средната цена на застраховката също е най-висока в Европа - 348 евро, при средно европейско ниво от 229 евро. Тоест, ако в България искаме да има по-високи обезщетения, както е в другите европейски страни, то цената на застраховката “Гражданска отговорност” трябва да е по-висока, но тя на практика се формира и спрямо нивото на заплатите в дадената държава.

Основна тежест при формиране на цената има рисковата премия, която зависи от щетимостта и размера на претенциите и изплатените обезщетения. И цената на полицата, и размерът на двата вида обезщетения са обвързани със стандарта на живот. Не само за да има т.нар. коефициент на покритие - т.е. повечето коли на пътя да имат полици, а и защото фактори като медицински разходи, загуба на доход отразяват ценови равнища. Казусът с неимуществените вреди е труден, защото няма обективни критерии за тях.

В България, от една страна, присъжданите обезщетения за неимуществени вреди са сред най-високите в Европа в сравнение със средния размер от 5 - 25 хил. евро, а от друга – цената на застраховката е сред най-ниските. Как това обаче гарантира финансова стабилност в сектора на застраховането и каква е възможността застрахователна компания да не може да изплати обезщетенията, е въпросът.

Нещо повече, по данни на Асоциацията на застрахователите размерът на обезщетенията расте. През 2013 г. той е бил 82 745 лв., през 2014 г. 90 383 лв., през 2015 г. - 102 751 лв.

Лек спад има през 2016 г. - 88 781 лв., за да се вдигне до 117 841 лв. през 2017 г. До юли 2018 г. актюерските изчисления на застрахователите са се основавали на очаквания за 2,5 - 3 наследници при един смъртен случай. Това означава среден размер за всички, имащи право на компенсиране, 350 000 лв.

Откъде идва

проблемът

и защо

Гаранционният

фонд

трябва да предприеме мерки?

С тълкувателното решение на ВКС от юли 2018 г. чувствително се разшири кръгът на лицата, които могат да претендират за обезщетение за смърт на близък при смърт в катастрофа. Увеличеният брой лица обаче води до по-висок общ размер на обезщетенията.

Това веднага се отрази на цената на полицата. По данни на Комисията за финансов надзор през май 2018 г. тя е струвала средно

232,61 лв., а

4 месеца след

решението вече

е 332,59 лв.

Едновременно с това анализът на показателя “щетимост”, който при неимуществените вреди се измерва с брой смъртни случаи в резултат на пътно произшествие, показва, че средно за Европа жертвите от катастрофи са 49 на 1 милион, а у нас са 96 на 1 милион. Още един важен фактор.

Така, въпреки че законодателят даде 6-месечен срок, който вече изтече, Гаранционният фонд не е готов с проекта на методиката. А тепърва трябва да има и обществени обсъждания, преди да се премине към изготвяне на наредба.

Илиана Христова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор

Ще настоявам Гаранционният фонд да изпълни задължението

си и да подготви методиката възможно най-бързо

- Поехте поста в КФН с ресор застраховане преди 2 месеца, а методика няма. Защо, г-жо Христова?

- Единствената информация, с която разполагаше КФН, когато поех поста, бе, че отворената процедура от Гаранционния фонд за избор на консултант току-що е финализирана. Фондът трябваше да подготви методика и да я предостави на комисията, на Министъра на здравеопазването и на Министъра на труда и социалната политика. Ние, заедно с колегите трябва да подготвим Наредба, с която да утвърдим методиката. Сега, заради забавянето от фонда, срокът за нас се скъсява драстично. По закон КФН има административен ангажимент със срок 7 декември 2019 г.

- Предприехте ли нещо и какво?

- След изтичане на срока, лично изпратих писмо до Гаранционния фонд, с което изисках информация. Получихме отговор от г-н Стоилков и г-н Михайлов, което гласи: „Съгласно договора на ГФ с консултанта изпълнението на втора фаза е предвидено да се извърши в 40 дневен срок, т.е. до 24.07.2019 г. След тази дата предвиждаме 20 - дневен срок за разглеждане и обсъждане в работната група за изготвянето на проект на методика.” От моя страна в момента, в който получим проекта на Методиката от ГФ, незабавно ще започне обществената дискусия, ще направя всичко възможно да се работи максимално интензивно и приоритетно, и категорично ще изработим наредбата в законния срок. Сигурна съм и че колегите от Министерство на здравеопазването  И Министерството на труда и социалните грижи ще са на линия.

- Ако тези срокове не се спазят?

- Срокът 7 декември 2019 г. не може да се прескача. 6 месеца имаха Гаранционния фонд, 6 месеца имат КФН и другите две институции, но вследствие забавянето на фонда се съкращава срокът на КФН и другите институции. А в него ние трябва да проведем и обществено обсъждане, което не може да е по-малко от 1 месец. Затова очаквам бързи действия от ГФ. Има вероятност ние дори да имаме 1 месец да я изработим. А нали и обществото трябва да има възможност за дискусия!

- Защо е важна тази методика?

- От изключителна важност е българските граждани да имат реалистична позиция, когато става въпрос за загуба на човешки живот при инцидент на пътя. Емоционалните, психическите последици след катастрофа и загубата на близък човек са огромни и не могат да се приравнят на каквато и да било сума. Нашите усилия обаче са да създадем работещ инструмент, с който да се постигне справедливост и изпълнение на ангажиментите на държавата. Ние правим всичко възможно в най-трудния момент близките на пострадалите да разчитат на справедлива подкрепа от закона и регулаторните органи. В комисията работим по нов начин - а именно да усетят гражданите и обществото отговорно отношение към тях и към държавата, в която всички искаме да живеем по-добре, никой да не бъде забравен и изоставен. Пример за това разбиране бе и категоричната ни позиция по изплащането на обезщетенията на близките на загиналите хора край Своге.

- Какви са приоритетите ви в сектор “Застраховане”?

- Съм и ще бъда абсолютно безкомпромисна по важни, изискващи бързо решение теми: обезщетенията , системата “Бонус-малус”, последиците по случая ЗК “Олимпик”. Сложни и тежки, но решими казуси, справянето с които ще повиши стабилността в застрахователния сектор, защитата на потребителите на застрахователни услуги и грижата за гражданите. Мисията ми е да постигнем справедливо обезщетение, което се прилага еднакво за всички пострадали, и да подкрепим усилията да спре войната по пътищата, което касае и въвеждането на "Бонус-малус."

- Защо не говорите публично за това?

- Комуникация по тези теми ще има, когато сме готови с аргументи и факти. Акцентът в работата ни е конкретност и обоснованост на предложенията. Нашата задача е, макар и не във всички случаи да имаме ангажимента по закон да го направим, да провокираме останалите органи и институции, застрахователите и т.н. да са активни и да изпълняват отговорностите си. Защото работим за хората на България.

- Но сте отворена за идеи и дискусии, предполагам?

- При всеки възникнал казус ще съм на линия да дискутираме. Искам да знам позицията, коментарите, критиките на всички заинтересовани страни. В този процес, комисията, и аз като зам.-председател, трябва да отговорим на трудните въпроси и уверявам ви, няма да се скрием зад някоя удобна “безсмислица”. Само така можем да предложим максимално ефективни решения на проблемите ни. Но няма да сме в медиите всеки ден, защото работата ни е в комисията. Медиите дават възможност да комуникираме свършена работа и да информираме за казуси и кризи.

- Очаквате ли много спорове, а и критики около “цената на човешкия живот”, която ще влезе в методиката?

- Вярвам, че човешкият живот няма цена. Емоционалната загуба няма цена. Никога! Застрахователното обезщетение няма да намали болката. Това, за което се борим е справедливост. Методиката трябва да осигури както даването на финансова подкрепа на близките на загиналите, така и финансова стабилност на сектора. Защото, ако изплатим повече от това, което имаме, на едни граждани, застрахователите могат да фалират и да не могат да изплатят на други. Имаше коментари, че слагането на “таван” нарушава правата на гражданите и свободата на съда да определи обезщетението. Как съдилищата в България ще отсъдят справедливо и еднакво за всички граждани, ако нямат референтна рамка за обезщетения, и как ще осигурят, че няма да минат онзи “таван” , след който ще има фалити на застрахователите?

Разберете, ситуацията е сложна – имаме близките на пострадалите, имаме гражданите, на които да не се налага да плащат твърде висока цена на “Гражданска отговорност” на автомобилистите, имаме и застрахователите, които искаме да са финансово стабилни. Застрахователите изчислиха миналата година, че искове без “таван” могат да доведат до дефицит в системата от близо 1 млрд. лв. Какво се случва при такъв дефицит, можем да предположим. Как се изчислява къде е балансът и какво ни очаква, без да имаме правила, които да спазваме всички?

Гаранционният фонд има за задача да предложи проект на методика с критерии, ясни индикатори и възможност за изчисляване на обезщетенията при имуществени и при неимуществени вреди, настъпили в резултат на смърт и телесни увреждания. Тази методика ни е нужна, за да има справедливост при обезщетяването и за двете страни – онези, които имат право на обезщетение, и онези, които са задължени да изплатят обезщетението. Лично аз настоявам за широко обществено обсъждане на методиката, гласът на гражданите и бранша ще е от изключителна важност.

- За финал, има ли връзка между системата “Бонус- малус” и методиката за обезщетенията. Ще помогне ли въвеждането на „Бонус- малус"?

- Категорично връзка има. За да не поскъпне за всички “Гражданската отговорност”, а само за рисковите и недобросъвестни водачи ще спомогне въвеждането на системата „Бонус- малус". От избирането ми за зам.- председател на КФН преди 2 месеца “Бонус-малус” е една от 3-те приоритетни теми. КФН има ангажимента и отговорността, заедно с МВР и Министерството на транспорта да изготви варианти за системата. Ние ще сме готови скоро за обществено обсъждане и повярвайте, комуникацията за целта на системата и дискусията по вариантите ѝ ще са приоритетни за нас. Ангажиментът е изцяло наш и по закон и задачата ни е поставена от Народното събрание. И още нещо, сигурна съм, че в подкрепа и на вас медиите, сте отбелязали високото ниво на прозрачност и на ежедневна комуникация от страна на КФН, както в медиите, така и като изчерпателност на интернет страницата ни. Искаме гражданите, медиите, всички заинтересовани страни да са информирани за етапите на задачите, по които работим, и за статуса на казусите при поднадзорните ни лица. Но най-вече за начините за превенция на подобни кризисни ситуации.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Сайтът на "24 часа" вече е най-големият в България

Сайтът на "24 часа" вече е най-големият в България

Досега десктоп и мобилният сайтове на "24 часа" бяха номер едно сред новинарските сайтове, сега изпреварват всички Сайтът на "24 часа" (24chasa.bg) вече е най-големият интернет портал в България, показват данните на метричната система Gemius за октомври. До миналия месец десктоп версията на сайта и мобилната му версия също бяха номер едно,

Снимка: Pixabay

Предприемачи очакват инвестициите в промишлеността да паднат с 9,1%

Инвестиционната бизнес анкета на Националния статистически институт, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2019 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 10,5 на сто по-малко в сравнение с предходната 2018 година. Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в

СНИМКА: Pixabay

Над 1 млрд. евро са пратили бг емигрантите в чужбина

Близо 1,176 млрд. евро са средствата, които българите в чужбина са изпратили към родината си през 2018 година. Това показват данните на Евростат, публикувани на 12 ноември. Така емигрантите остават най-големия чуждестранен инвеститор в България, а за първи път преводите, направени от тях, надхвърлят един милиард евро

Толтаксите за масовия тежкотоварен трафик ще са от 4 до 7 ст. на километър

Толтаксите за масовия тежкотоварен трафик ще са от 4 до 7 ст. на километър

Толтаксите за масовия тежкотоварен трафик – с тегло между 3,5 тона и 12 тона, ще са от 4 до 7 ст. на километър, в зависимост от емисионния клас на превозното средство. Това предвижда проектът на Тарифа за таксите, които се събират за ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван днес за обществено обсъждане, съобщават от МРРБ

Илиан Тодоров СНИМКА: Благой Кирилов

Илиан Тодоров оспорва пред съда вдигането на цените на водата в Софийска област

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров оспорва пред съда вдигането на цените на водата в Софийска област, съобщават от пресцентъра на областната управа. В жалбата на Тодоров до Административен съд - София град се оспорва решение на Комисията по енергийно и водно регулиране, с което е одобрен бизнес план за развитието на дейността на

Снимка:  "Радио Китай"

Китайските инвестиции в дълготрайни активи са нараснали с 5,2% за първите десет месеца

С 5,2% на годишна база през първите 10 месеца са нараснали китайските инвестиции в дълготрайни активи, сочат данни на Държавното статистическо бюро от този четвъртък. За този период общата им стойност е била 51,09 трилиона юана (7,3 трилиона долара), посочва "Радио Китай". Инвестициите в частния сектор са нараснали с 4,4% до 29,15 трилиона юана

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

СНИМКА: Pixabay

НСИ: Близо 15% са безработните висшисти у нас

125 400 хиляди са безработните лица в България като по-голямата част от тях са мъже. От всички безработни лица 14.8% са с висше образование, а 17.8% никога не са работили и търсят първа работа. Това става ясно от данните на националната статистика за основните показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2019

Теменужка Петкова СНИМКА: Архив

Петкова: "Мини Марица-изток" модернизира производството на въглища

"Европейското законодателство поставя нови предизвикателства пред нас и все по-високи изисквания в областта на енергетиката и въгледобива. Едно от условията да отговорим на тези предизвикателства и да бъдем конкурентоспособни е непрекъснатото повишаване на производителността на труда и ефективността на производството чрез обновяване на техническия

БВП нараства с 3.7% през третото тримесечие спрямо съответното на предходната година

БВП нараства с 3.7% през третото тримесечие спрямо съответното на предходната година

През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт /БВП/ нараства с 3.7 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7 на сто спрямо второто тримесечие на 2019 г. според сезонни данни, показват експресни оценки на Националния статистически институт. За третото тримесечие на 2019 г

Зоран Заев и Бойко Борисов Снимка: Архив

Борисов, Мицотакис и Заев се срещат по бизнес въпроси в Солун

Премиерите на България, Гърция и Северна Македония Бойко Борисов, Кириакос Мицотакис и Зоран Заев ще проведат тристранна среща в четвъртък в кулоарите на Солунската среща на върха 2019. Бизнес мероприятието е  организирано от Индустриалната федерация на Гърция, пише електронното издание на вестник Kathimerini

Лъчезар Богданов Кадър: БНТ

Лъчезар Богданов: Проблемът с втората пенсия е доста дълбок, заложен е от много време

Три варианта за получаване на пенсия от частните фондове предлага социалният министър. Първите плащания трябва да започнат след две години. Коментар по темата в студиото на сутрешния блок на БНТ направиха Лидия Шулева, бивш министър на труда и социалната политика и Лъчезар Богданов, икономист в Институт за пазарна икономика

Румен Драганов Кадър: БНТ

Румен Драганов: В България можете да дойдете от 27 летища на цена от 15 евра

България и още 8 държави членки подписаха съвместно писмо до Европейската комисия относно необходимостта от координирани действия ЕС да вземе отношение по ценообразуването в сектора на авиацията. "Не се очаква драстично поскъпване на самолетните билети. Ветрилото на цените на самолетните билети е много широко"

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber