Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче

https://www.24chasa.bg/novini/article/7410863 Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче www.24chasa.bg
В комбината за роботи "Берое" имало и малка учебна ГАПС в залата за реклама на продукцията - нея най-често показвали на гостите си. СНИМКА: Архив

Системата се смятала за върха на високите технологии в машиностроенето

Открива я Тодор Живков през 1983 г. като разширение на комбината за роботи "Берое" в Стара Загора

На 11 септември 1984 г. и Михаил Горбачов заедно със съпругата си Раиса посещава ГАПС-а на комбинат "Берое" в Стара Загора. Вдясно е главният му директор инж. Васил Тюркеджиев, зад него се вижда Огнян Дойнов. СНИМКА: Архив

С годините се променят не само думите в речника на българина, но и абревиатурите в него. Малцина вече си спомнят, че АПК преди 30 години означаваше аграрно-промишлен комплекс, ТКЗС беше трудово кооперативно земеделско стопанство, а ТПК - трудова производителна кооперация... В редичката на изчезващите понятия за масова употреба се нареди и популярната през 80-те години на миналия век абревиатура ГАПС - само специалист днес ще се досети, че зад четирите букви в съкращението се крие понятието гъвкава автоматизирана производствена система.

На 5 септември 1983 г. Тодор Живков лично открива първата ГАПС в България - в комбината по роботостроене "Берое" в Стара Загора. СНИМКА: Архив

Макар че подобна организация на производството съществува и сега - например във военните заводи "Арсенал" в Казанлък.

Михаил Горбачов и Тодор Живков влизат в комбината за роботи "Берое" в Стара Загора - датата е 11 септември 1984 година. СНИМКА: Архив

Тогава твърдели, и с право, че ГАПС-ът е едно от най-прогресивните направления в роботизацията на технологичните процеси, системата се е смятала за върха на високите технологии в машиностроенето. Първият подобен цех у нас бил открит в Комбината за роботи в Стара Загора на 5 септември 1983 г. лично от първия партиен и държавен ръководител Тодор Живков. Тогава обаче все още не говорили официално за ГАПС, а за разширението на научно-производствения стопански комбинат по роботика "Берое" и за внедряването в практиката на автоматизирани производствени линии за промишлени роботи. След официалната церемония Живков написал в почетната книга на комбината: "Когато дадем достатъчно такива и по-добри заводи, с които ще можем да произвеждаме всичко, тогава социалистическа България действително ще може да изнася интелект и да получава национален доход от "сивото вещество" на своя талантлив народ".

Залата с учебната ГАПС в завода. СНИМКА: Архив

Интересът към тази организация на производството бил голям. Неслучайно година по-късно - на 11 септември 1984 г., ГАПС-ът на комбинат "Берое" е една от спирките на съветската делегация начело с бащата на перестройката Михаил Горбачов, посетила Стара Загора. По онова време той все още е "само" член на Политбюро и секретар на ЦК на КПСС, генерален секретар става половин година след това.

Поредно посещение на съветска делегация в комбинат "Берое" в Стара Загора. Снимката не е датирана, но главен директор по това време е Васил Николов /в средата с бакембардите/. СНИМКА: Архив

Днес ГАПС-ът отдавна е разпартачосана и машините от нея са продадени поотделно, но кипарисите, засадени при онова посещение от Горбачов и Живков в "Алеята на дружбата" все още са живи и здрави в някогашния двор на несъществуващия от години завод "Берое". Макар че табелките край тях са изчезнали и трудно може да се определи кое дърво от кого точно е било засадено.

Михаил Горбачов спазил традицията гостите на комбинат "Берое" да засаждат свои дръвчета в "Алеята на дружбата". СНИМКА: Архив

"Всъщност гъвкавата автоматизирана производствена система представлява цех - чисто затворено помещение, в което най-често работят металорежещи машини с цифрово-програмно управление. Тези машини са обслужвани от рабокари и роботи. На практика технологията е безлюдна, участват само работници-настройчици, чията задача е да зададат задачите на машините и да ги пуснат в действие. Роботите изпълняват транспортните дейности между отделните машини - пренасят детайли и т.н. и имат централно управление чрез компютър". Това обясни пред "24 часа" последният директор на комбинат "Берое" преди приватизацията му Петър Цаклев.

Петър Цаклев е последният директор на завод "Берое" в Стара Загора преди приватизацията му през 1996 година. СНИМКА: Ваньо Стоилов

В първата българска ГАПС произвеждали детайли за промишлени роботи, които са неизменен елемент на... самата ГАПС. "Нашите специалисти видяха тази система в японската фирма ФАНУК, която беше пионер в това отношение. Държавата, която искаше да развива работостроенето, покани японски специалисти от ФАНУК да изградят ГАПС в Стара Загора и неслучайно машините в нея бяха японски и български. В ГАПС-а на "Берое" работеха около 40 машини, тогава казваха неофициално, че струвала около 10 милиона долара", спомня си още Петър Цаклев.

Промишлените роботи, разбира се, не са онези познати ни от филмите същества, които се усмихват, говорят и приличат досущ на хора. Цаклев припомня, че на практика робот е всяко автоматизирано устройство, което върши някаква работа, дори и пералнята вкъщи. Но според сложността на извършваните операции и степента им на интелигентност тези устройства са манипулатори, рабокари, роботи. Първо те замествали работниците в спомагателните им функции, след това "се проявили" и като работни машини - боядисвали, заваряли, монтирали.

В учебниците за инженери се казва, че промишленият робот е "автоматична машина с изпълнено устройство - манипулатор на промишлените роботи, с две и повече степени на свобода и с препограмируемо управляващо устройство за изпълнение на двигателни и управляващи функции в производствения процес. Те заменят аналогични функции на човека при преместване на произвежданите предмети и /или/ технологичната екипировка". Промишлените роботи са елементи, без които е невъзможна комплексната автоматизация на процесите и производствата. С използването им, при работата на машините с цифрово-програмно управление, микропроцесорната техника и други, човекът не участва пряко във производствения процес, а поема функциите на негов творец и контрольор. Промишлените роботи са основна предпоставка за създаване на принципно нови технологии без пряко участие на човека и имат огромно социално значение - нямаляват или премахват тежкия физически и монотонен труд".

Тази теория споделяла властта в България и превърнала някогашния завод за окомплектоване на металорежещи машини в Стара Загора в комбинат по роботика със свой Научен институт. Както казвали тогава, хората се учели "в движение" - освен продукция създавали и своите кадри. Според статистика от 1986 г. средната възраст на работещите в комбинат "Берое" 1700 души била 32 години.

В свое интервю пред тогавашното списание "Отечество" през същата 1986 г. главният директор на комбинат "Берое" инж. Васил Тюркеджиев споделя: "Комбинат "Берое" е завършекът на успехите на такива големи наши организации като Елпром, Хидравлика, ИЗОТ и на още около 75 други предприятия, които участват със своя продукция в създаването на роботи... Произвеждаме 18 вида роботи. Два от тях са лицензионни, а другите 16 са създадени от нашия Научноизследователски институт по роботика, който е неразделна част от комбината. Засега удовлетворяваме над 80 на сто от потребностите от роботи на социалистическия лагер. Основен наш консуматор на най-голямата група - електрохидравличните портални роботи с товароподемност 10, 40, 80 и 160 килограма, е автомобилната промишленост на Съветския съюз, в чийто предприятия работят над 4 хиляди манипулатора".

В онези години малка България е на второ място в свето по производство на промишлени роботи след Япония. Само за Съветския съюз са изнесени над 2 хиляди български роботи. По това време е създадено и научнопроизводственото обединение "Красний пролетарий - Берое", което свързва най-големия тогава завод в света за производство на металорежещи машини - стругове, с достатъчната вече практика на българските специалисти в създаването на роботи. Вече се говори да се развива производството на сензорни прибори и апарати, които, прибавени към тогавашното поколение роботи, трябвало да доведе до следващото им поколение. Давали си малък хоризонт за това - 5-6 години.

Работата била свързана с проблеми и много напрежение. Тюркеджиев например умира от инфаркт в директорския си кабинет година, след като дава интервюто си за списание "Отечество".

Всичко рухва след 1990 година, когато България губи в новите условия необятните и изгодни пазари на разпадналия се Съветски съюз. Новостроящата се сграда на Института за роботи остана недовършена. Фирмата се опитва да оцелява с нови производства, които нямат нищо общо с роботите - като например на машини за производство на автоболни гуми. Самият комбинат "Берое" е сложен на тезгяха за продажба по време на масовата приватизация през 1996 година. Първият му мажоритарен купувач е приватизационният фонд "АКБ Форес". Във времето следва сложна трансформация на собствеността на някогашната гордост на социалистическото роботостроене, за да се стигне до 31 октомври 2003 г., когато Окръжният съд в Стара Загора прекратява официално дейността на предприятието. По това време претенциите на кредиторите са за 11,5 милиона лева. Съдът дори отхвърля предложения оздравителен план на собствениците към онзи момент - транспортна фирма, защото намира, че заводът не разполага нито със сгради, нито с достатъчно машини, за да произвежда и погасява дъловете си.

Гордостта на "Берое" - ГАПС-ът, е разпартечосан, машините му са продадени поотделно. Същата съдба има и гъвкавата автоматизирана производствена система в друг старозагорски промишлен великан - приватизираният електронен гигант ДЗУ, който като част от унгарска фирма отдавна се раздели с голямата електроника.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Полиция и протестиращи са блокирали района около ВСС

Районът около ВСС е блокиран от полиция и протестиращи. В сградата на съвета днес ще бъде изслушан Иван Гешев и ще бъде гласувана кандидатурата му за главен прокурор. Движението по ул. "Екзарх Йосиф" при ВСС е спряно. Полиция допуска преминаване в района след проверка на документи за самоличност и багаж, предаде БТА

Провокация с боклука в София преди изборите

Вандали обръщат кофи за боклук в София. Мъже с качулки обикалят центъра и вадят отпадъците от контейнерите, разказва NOVA. От фирмите за сметоизвозване получават сигнали, че в тъмните часове на денонощието това е масова практика. Двамата мъже, които обърнали кофата, избягали без да обяснят какво ги е накарало да обърнат контейнера

Ангел Джамбазки: На 27 октомври столичани отново ще трябва да избират градоначалник

На 27 октомври столичани отново ще трябва да избират градоначалник. Реших да се кандидатирам, защото обичам града си и искам да бъда част от решаване на проблемите му. София е моят роден град. Основен приоритет за мен е сигурността - наболял въпрос, по който не се върши нищо в последно време. За решаването му залагам на повече камери за

Карлос Контрера: Работя за ред и сигурност по улиците на София

В политиката ангажиментите трябва да се изпълняват, посочва кандидатът на ВМРО за общински съветник София не е само централните булеварди, по които се движат лъскавите лимузини на чуждестранните делегации. Градът има и други квартали, затова през 2015 година като общински съветник от ВМРО поех грижата за северните райони на столицата ни

Говорителят на ЦИК: Готови сме за изборите

ЦИК е готов за провеждането на местния вот в неделя, увери говорителят на комисията Александър Андреев в Сутрешния блок на БНТ. Там, където са необходими последни указания да бъдат дадени или съответно да бъдат предприети някакви мерки за осигуряването и обезпечаването на нормалното протичане на изборния ден, в момента се дават, каза той

Камион разпиля бира на пътя край село Бараково

Камион разпиля каси с бира край село Бараково. Изведнъж ремаркето започнало да се тресе и товарът се изсипал, разказва шофьорът пред bTV. Карал е бавно. За щастие пътят, където е станал инцидентът, е равен. Завоят по-надолу бил с голям наклон и ако се беше случило там, е щяло да има по-големи щети. Друг камион се обърна в Кресненското дефиле

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Пожарникари търсиха изчезналото в Николаево момченце в кладенец (Обновена)

Втори ден се издирва изчезналото дете в стражишкото село Николаево. Момченцето е на година и половина и вече е обявено за общодържавно издирване. Родителите му разказват, че във вторник около 18:00 часа, детето е оставено без надзор на двора за около десетина минути, съобщи БНТ. Родителите незабавно подали сигнал на телефон 112

Аварирал тир в началото на Кресненското дефиле, движението е в една лента

Движението по път I-1 Симитли - Кресна в началото на Кресненското дефиле се осъществява в една лента поради аварирал товарен автомобил. Движението в района се регулира от пътна полиция, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна

Американският знак към Цацаров и Гешев

Българската прокуратура и специални служби имат добри професионални връзки с американските си колеги по принцип. Визитата от миналата седмица безспорно е подкрепа от американската “дълбока държава” Дни преди избора на главен прокурор, Сотир Цацаров, Иван Гешев и тримата шефове на най-важните спецслужби в България заминаха в САЩ.

Пожар в хостел в центъра на София снощи

Пожар пламна в хостел в центъра на София. Огънят е избухнал към 22:30 ч. на ул. „Княз Борис”, предаде bTV. Пожарът вече е напълно потушен, съобщиха от пресцентъра на МВР. Дежурен екип е останал на място през цялата нощ. Огънят е обхванал стая на първия етаж на сградата, която се намира на централната столична улица „Княз Борис”

ВСС гласува за нов главен прокурор днес

Висшият съдебен съвет избира нов главен прокурор. Единственият кандидат за поста е Иван Гешев. В момента той е заместник-главен прокурор. Процедурата за избор на главен прокурор беше открита на 15 юли. Действащият главен прокурор Сотир Цацаров беше избран на 20 декември 2012 г. и положи клетва на 10 януари следващата година

Кого харесахте за кмет? (анкета)

Гласувайте в анкетата на "24 часа" Кого харесахте за кмет на София? Кого харесахте за кмет на Благоевград? Кого харесахте за кмет на Бургас? Кого харесахте за кмет на Варна? Кого харесахте за кмет на Велико Търново? Кого харесахте за кмет на Видин? Кого харесахте за кмет на Враца? Кого харесахте за кмет на Габрово? Кого харесахте за кмет на Добрич

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber