Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче

https://www.24chasa.bg/novini/article/7410863 Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче www.24chasa.bg
В комбината за роботи "Берое" имало и малка учебна ГАПС в залата за реклама на продукцията - нея най-често показвали на гостите си. СНИМКА: Архив

Системата се смятала за върха на високите технологии в машиностроенето

Открива я Тодор Живков през 1983 г. като разширение на комбината за роботи "Берое" в Стара Загора

На 11 септември 1984 г. и Михаил Горбачов заедно със съпругата си Раиса посещава ГАПС-а на комбинат "Берое" в Стара Загора. Вдясно е главният му директор инж. Васил Тюркеджиев, зад него се вижда Огнян Дойнов. СНИМКА: Архив

С годините се променят не само думите в речника на българина, но и абревиатурите в него. Малцина вече си спомнят, че АПК преди 30 години означаваше аграрно-промишлен комплекс, ТКЗС беше трудово кооперативно земеделско стопанство, а ТПК - трудова производителна кооперация... В редичката на изчезващите понятия за масова употреба се нареди и популярната през 80-те години на миналия век абревиатура ГАПС - само специалист днес ще се досети, че зад четирите букви в съкращението се крие понятието гъвкава автоматизирана производствена система.

На 5 септември 1983 г. Тодор Живков лично открива първата ГАПС в България - в комбината по роботостроене "Берое" в Стара Загора. СНИМКА: Архив

Макар че подобна организация на производството съществува и сега - например във военните заводи "Арсенал" в Казанлък.

Михаил Горбачов и Тодор Живков влизат в комбината за роботи "Берое" в Стара Загора - датата е 11 септември 1984 година. СНИМКА: Архив

Тогава твърдели, и с право, че ГАПС-ът е едно от най-прогресивните направления в роботизацията на технологичните процеси, системата се е смятала за върха на високите технологии в машиностроенето. Първият подобен цех у нас бил открит в Комбината за роботи в Стара Загора на 5 септември 1983 г. лично от първия партиен и държавен ръководител Тодор Живков. Тогава обаче все още не говорили официално за ГАПС, а за разширението на научно-производствения стопански комбинат по роботика "Берое" и за внедряването в практиката на автоматизирани производствени линии за промишлени роботи. След официалната церемония Живков написал в почетната книга на комбината: "Когато дадем достатъчно такива и по-добри заводи, с които ще можем да произвеждаме всичко, тогава социалистическа България действително ще може да изнася интелект и да получава национален доход от "сивото вещество" на своя талантлив народ".

Залата с учебната ГАПС в завода. СНИМКА: Архив

Интересът към тази организация на производството бил голям. Неслучайно година по-късно - на 11 септември 1984 г., ГАПС-ът на комбинат "Берое" е една от спирките на съветската делегация начело с бащата на перестройката Михаил Горбачов, посетила Стара Загора. По онова време той все още е "само" член на Политбюро и секретар на ЦК на КПСС, генерален секретар става половин година след това.

Поредно посещение на съветска делегация в комбинат "Берое" в Стара Загора. Снимката не е датирана, но главен директор по това време е Васил Николов /в средата с бакембардите/. СНИМКА: Архив

Днес ГАПС-ът отдавна е разпартачосана и машините от нея са продадени поотделно, но кипарисите, засадени при онова посещение от Горбачов и Живков в "Алеята на дружбата" все още са живи и здрави в някогашния двор на несъществуващия от години завод "Берое". Макар че табелките край тях са изчезнали и трудно може да се определи кое дърво от кого точно е било засадено.

Михаил Горбачов спазил традицията гостите на комбинат "Берое" да засаждат свои дръвчета в "Алеята на дружбата". СНИМКА: Архив

"Всъщност гъвкавата автоматизирана производствена система представлява цех - чисто затворено помещение, в което най-често работят металорежещи машини с цифрово-програмно управление. Тези машини са обслужвани от рабокари и роботи. На практика технологията е безлюдна, участват само работници-настройчици, чията задача е да зададат задачите на машините и да ги пуснат в действие. Роботите изпълняват транспортните дейности между отделните машини - пренасят детайли и т.н. и имат централно управление чрез компютър". Това обясни пред "24 часа" последният директор на комбинат "Берое" преди приватизацията му Петър Цаклев.

Петър Цаклев е последният директор на завод "Берое" в Стара Загора преди приватизацията му през 1996 година. СНИМКА: Ваньо Стоилов

В първата българска ГАПС произвеждали детайли за промишлени роботи, които са неизменен елемент на... самата ГАПС. "Нашите специалисти видяха тази система в японската фирма ФАНУК, която беше пионер в това отношение. Държавата, която искаше да развива работостроенето, покани японски специалисти от ФАНУК да изградят ГАПС в Стара Загора и неслучайно машините в нея бяха японски и български. В ГАПС-а на "Берое" работеха около 40 машини, тогава казваха неофициално, че струвала около 10 милиона долара", спомня си още Петър Цаклев.

Промишлените роботи, разбира се, не са онези познати ни от филмите същества, които се усмихват, говорят и приличат досущ на хора. Цаклев припомня, че на практика робот е всяко автоматизирано устройство, което върши някаква работа, дори и пералнята вкъщи. Но според сложността на извършваните операции и степента им на интелигентност тези устройства са манипулатори, рабокари, роботи. Първо те замествали работниците в спомагателните им функции, след това "се проявили" и като работни машини - боядисвали, заваряли, монтирали.

В учебниците за инженери се казва, че промишленият робот е "автоматична машина с изпълнено устройство - манипулатор на промишлените роботи, с две и повече степени на свобода и с препограмируемо управляващо устройство за изпълнение на двигателни и управляващи функции в производствения процес. Те заменят аналогични функции на човека при преместване на произвежданите предмети и /или/ технологичната екипировка". Промишлените роботи са елементи, без които е невъзможна комплексната автоматизация на процесите и производствата. С използването им, при работата на машините с цифрово-програмно управление, микропроцесорната техника и други, човекът не участва пряко във производствения процес, а поема функциите на негов творец и контрольор. Промишлените роботи са основна предпоставка за създаване на принципно нови технологии без пряко участие на човека и имат огромно социално значение - нямаляват или премахват тежкия физически и монотонен труд".

Тази теория споделяла властта в България и превърнала някогашния завод за окомплектоване на металорежещи машини в Стара Загора в комбинат по роботика със свой Научен институт. Както казвали тогава, хората се учели "в движение" - освен продукция създавали и своите кадри. Според статистика от 1986 г. средната възраст на работещите в комбинат "Берое" 1700 души била 32 години.

В свое интервю пред тогавашното списание "Отечество" през същата 1986 г. главният директор на комбинат "Берое" инж. Васил Тюркеджиев споделя: "Комбинат "Берое" е завършекът на успехите на такива големи наши организации като Елпром, Хидравлика, ИЗОТ и на още около 75 други предприятия, които участват със своя продукция в създаването на роботи... Произвеждаме 18 вида роботи. Два от тях са лицензионни, а другите 16 са създадени от нашия Научноизследователски институт по роботика, който е неразделна част от комбината. Засега удовлетворяваме над 80 на сто от потребностите от роботи на социалистическия лагер. Основен наш консуматор на най-голямата група - електрохидравличните портални роботи с товароподемност 10, 40, 80 и 160 килограма, е автомобилната промишленост на Съветския съюз, в чийто предприятия работят над 4 хиляди манипулатора".

В онези години малка България е на второ място в свето по производство на промишлени роботи след Япония. Само за Съветския съюз са изнесени над 2 хиляди български роботи. По това време е създадено и научнопроизводственото обединение "Красний пролетарий - Берое", което свързва най-големия тогава завод в света за производство на металорежещи машини - стругове, с достатъчната вече практика на българските специалисти в създаването на роботи. Вече се говори да се развива производството на сензорни прибори и апарати, които, прибавени към тогавашното поколение роботи, трябвало да доведе до следващото им поколение. Давали си малък хоризонт за това - 5-6 години.

Работата била свързана с проблеми и много напрежение. Тюркеджиев например умира от инфаркт в директорския си кабинет година, след като дава интервюто си за списание "Отечество".

Всичко рухва след 1990 година, когато България губи в новите условия необятните и изгодни пазари на разпадналия се Съветски съюз. Новостроящата се сграда на Института за роботи остана недовършена. Фирмата се опитва да оцелява с нови производства, които нямат нищо общо с роботите - като например на машини за производство на автоболни гуми. Самият комбинат "Берое" е сложен на тезгяха за продажба по време на масовата приватизация през 1996 година. Първият му мажоритарен купувач е приватизационният фонд "АКБ Форес". Във времето следва сложна трансформация на собствеността на някогашната гордост на социалистическото роботостроене, за да се стигне до 31 октомври 2003 г., когато Окръжният съд в Стара Загора прекратява официално дейността на предприятието. По това време претенциите на кредиторите са за 11,5 милиона лева. Съдът дори отхвърля предложения оздравителен план на собствениците към онзи момент - транспортна фирма, защото намира, че заводът не разполага нито със сгради, нито с достатъчно машини, за да произвежда и погасява дъловете си.

Гордостта на "Берое" - ГАПС-ът, е разпартечосан, машините му са продадени поотделно. Същата съдба има и гъвкавата автоматизирана производствена система в друг старозагорски промишлен великан - приватизираният електронен гигант ДЗУ, който като част от унгарска фирма отдавна се раздели с голямата електроника.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

47 деца убити от 2001 г. насам, 654 бебета умъртвени за 40 г.

47 деца на възраст до 14 г. са убити в България от 2001 г. насам. Това става ясно от писмен отговор на вътрешния министър Младен Маринов до депутата Андон Дончев от “Воля”. Дончев поиска справка от министъра на 4 юли, дни след като 31-годишният Дилян Ботев от Габрово хвърли от мост невръстния си син, а след това заплаши да скочи след него,

При 1 лв. субсидия БСП няма откъде да вземе 3 млн., а патриотите 1,2 млн., за да върнат надвзетите пари от бюджета

Само ВМРО сигурни засега, че имат пари да платят Над 3 млн. лв. ще трябва да намери БСП, а по 400 хил. лв. трите партии в “Обединени патриоти” - ВМРО, НФСБ и “Атака”, за да успеят да платят обратно на бюджета надвзетите партийни субсидии. Причината е, че след намаляването на субсидиите от 11 на 1 лв.

Шефът на арестувания за кибератаката на НАП: Няма да разкодираме компютъра му за ГДБОП

„Няма да разкодираме служебния компютър на Кристиян, както поискаха от нас службите”, заяви Георги Янков, работодател на програмиста, който бе задържан за кибератаката на НАП, при гостуването си в „120 минути” по bTV.  Георги Янков от „Тад Груп” и основателят на „Софт Уни” Светлин Хаков коментираха в студиото на предаването последните развития по

Красимир Вълчев: Над хиляда хакерски атаки към МОН имаше по време на матурите

Над хиляда хакерски атаки с цел блокиране на сърварите към Министерството на образованието имаше по време на матурите. Това обясни Красимир Вълчев, министър на образованието в предаването "Беновска пита" на Канал 3. Кристиян Бойков беше хакнал преди години информация по вече свършен проект в сайта на Министерството на образованието.

Автомобили паркират върху дюните на плажа край Шкорпиловци

За неправилно паркирани автомобили върху дюни на плажа край варненското село Шкорпиловци сигнализираха до БНТ.  При проверка на място, наш екип установи стотици автомобили спрели непосредствено до пътя, както и няколко върху самия пясък. Плажът Изгрев край Шкорпиловци от години е притегателно място за хората, които предпочитат спокойствието.

Буги Барабата почина, пускат посмъртно новия му албум (Обзор)

Легендарният блус музикант и радиоводещ Буги Барабата почина внезапно в нощта на събота срещу неделя само на 58 години. Марио Събев, както бе истинското име на Буги, е бил опериран по спешност в петък. Новината на смъртта на Джентълмена от “Коньовица”, както наричаха музиканта по името на негова песен, бе съобщена от колегите му в радио Z-Rock,

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Сериозен ръст на желаещите да изкарат шофьорска книжка

Сериозен ръст на желаещите да изкарат шофьорска книжка. Причината е очакваното поскъпване на курса с около 250 – 300 лева заради увеличаването на броя на часовете по кормуване. Част от автошколите са записали двойно повече курсисти през последните дни, предаде NOVA.  20-годишният Никола има право да започне обучение за шофьор от две години.

Хакерите атакуват летищата в Бургас и Варна

Сайтовете на летищата в Бургас и Варна са станали жертва на хакерска атака, съобщиха за 24 часа от пресцентъра на аеропорта, който се намира във Варна.  Информацията е била блокирана, малко преди полунощ снощи. И към момента няма достъп до сайта на летище Бургас, установи репортерска проверка. От пресцентъра на Варна уточниха,

Си Ен Ен за пробива в НАП: Хакнаха цяла нация!

Асен Генов е доста бесен. Неговите лични данни бяха публикувани тази седмица, след като записи от повече от 5 милиона българи бяха откраднати от хакери от данъчната служба на страната. Така започва материал на Си Ен Ен за хакерската атакава в националната агенция по приходите.  В страна с едва 7 милиона души мащабът на такова източване на данни

Роженският събор събра над 280-хилядна публика

Рожен отново бе сцена на българската фолклорна музика и традиции през трите дни на Събора на народното творчество и животновъдството. Традиционната проява с над 100-годишна история събра на Роженските поляни от 19 юли до днес над 280 хиляди посетители и 3500 певци, танцьори и инструменталисти от всички фолклорни области на страната,

Верижна катастрофа затапи Е-79 край Симитли

Верижна катастрофа между четири автомобила затапи за над час главен път Е-79 между Симитли и Благоевград, предаде БГНЕС. Към 16:00 часа днес на изхода на Симитли в посока Благоевград се удариха четири автомобила, единият - с украинска регистрация. Няма пострадали, но тапата започваше от пътен възел Крупник-Брежани до кръговото кръстовище на входа

България и Северна Македония ще си сътрудничат в борбата срещу трафика на хора

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще подпише Протокол за сътрудничество между правителствата на България и Северна Македония в областта на борбата с трафика на хора. От страна на Северна Македония документът ще бъде подписан от Оливер Спасовски - вицепремиер и министър на вътрешните работи.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber