Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче

https://www.24chasa.bg/novini/article/7410863 Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче Николай Банев купил завода за първите български роботи, после го продали на парче www.24chasa.bg
В комбината за роботи "Берое" имало и малка учебна ГАПС в залата за реклама на продукцията - нея най-често показвали на гостите си. СНИМКА: Архив

Системата се смятала за върха на високите технологии в машиностроенето

Открива я Тодор Живков през 1983 г. като разширение на комбината за роботи "Берое" в Стара Загора

На 11 септември 1984 г. и Михаил Горбачов заедно със съпругата си Раиса посещава ГАПС-а на комбинат "Берое" в Стара Загора. Вдясно е главният му директор инж. Васил Тюркеджиев, зад него се вижда Огнян Дойнов. СНИМКА: Архив

С годините се променят не само думите в речника на българина, но и абревиатурите в него. Малцина вече си спомнят, че АПК преди 30 години означаваше аграрно-промишлен комплекс, ТКЗС беше трудово кооперативно земеделско стопанство, а ТПК - трудова производителна кооперация... В редичката на изчезващите понятия за масова употреба се нареди и популярната през 80-те години на миналия век абревиатура ГАПС - само специалист днес ще се досети, че зад четирите букви в съкращението се крие понятието гъвкава автоматизирана производствена система.

На 5 септември 1983 г. Тодор Живков лично открива първата ГАПС в България - в комбината по роботостроене "Берое" в Стара Загора. СНИМКА: Архив

Макар че подобна организация на производството съществува и сега - например във военните заводи "Арсенал" в Казанлък.

Михаил Горбачов и Тодор Живков влизат в комбината за роботи "Берое" в Стара Загора - датата е 11 септември 1984 година. СНИМКА: Архив

Тогава твърдели, и с право, че ГАПС-ът е едно от най-прогресивните направления в роботизацията на технологичните процеси, системата се е смятала за върха на високите технологии в машиностроенето. Първият подобен цех у нас бил открит в Комбината за роботи в Стара Загора на 5 септември 1983 г. лично от първия партиен и държавен ръководител Тодор Живков. Тогава обаче все още не говорили официално за ГАПС, а за разширението на научно-производствения стопански комбинат по роботика "Берое" и за внедряването в практиката на автоматизирани производствени линии за промишлени роботи. След официалната церемония Живков написал в почетната книга на комбината: "Когато дадем достатъчно такива и по-добри заводи, с които ще можем да произвеждаме всичко, тогава социалистическа България действително ще може да изнася интелект и да получава национален доход от "сивото вещество" на своя талантлив народ".

Залата с учебната ГАПС в завода. СНИМКА: Архив

Интересът към тази организация на производството бил голям. Неслучайно година по-късно - на 11 септември 1984 г., ГАПС-ът на комбинат "Берое" е една от спирките на съветската делегация начело с бащата на перестройката Михаил Горбачов, посетила Стара Загора. По онова време той все още е "само" член на Политбюро и секретар на ЦК на КПСС, генерален секретар става половин година след това.

Поредно посещение на съветска делегация в комбинат "Берое" в Стара Загора. Снимката не е датирана, но главен директор по това време е Васил Николов /в средата с бакембардите/. СНИМКА: Архив

Днес ГАПС-ът отдавна е разпартачосана и машините от нея са продадени поотделно, но кипарисите, засадени при онова посещение от Горбачов и Живков в "Алеята на дружбата" все още са живи и здрави в някогашния двор на несъществуващия от години завод "Берое". Макар че табелките край тях са изчезнали и трудно може да се определи кое дърво от кого точно е било засадено.

Михаил Горбачов спазил традицията гостите на комбинат "Берое" да засаждат свои дръвчета в "Алеята на дружбата". СНИМКА: Архив

"Всъщност гъвкавата автоматизирана производствена система представлява цех - чисто затворено помещение, в което най-често работят металорежещи машини с цифрово-програмно управление. Тези машини са обслужвани от рабокари и роботи. На практика технологията е безлюдна, участват само работници-настройчици, чията задача е да зададат задачите на машините и да ги пуснат в действие. Роботите изпълняват транспортните дейности между отделните машини - пренасят детайли и т.н. и имат централно управление чрез компютър". Това обясни пред "24 часа" последният директор на комбинат "Берое" преди приватизацията му Петър Цаклев.

Петър Цаклев е последният директор на завод "Берое" в Стара Загора преди приватизацията му през 1996 година. СНИМКА: Ваньо Стоилов

В първата българска ГАПС произвеждали детайли за промишлени роботи, които са неизменен елемент на... самата ГАПС. "Нашите специалисти видяха тази система в японската фирма ФАНУК, която беше пионер в това отношение. Държавата, която искаше да развива работостроенето, покани японски специалисти от ФАНУК да изградят ГАПС в Стара Загора и неслучайно машините в нея бяха японски и български. В ГАПС-а на "Берое" работеха около 40 машини, тогава казваха неофициално, че струвала около 10 милиона долара", спомня си още Петър Цаклев.

Промишлените роботи, разбира се, не са онези познати ни от филмите същества, които се усмихват, говорят и приличат досущ на хора. Цаклев припомня, че на практика робот е всяко автоматизирано устройство, което върши някаква работа, дори и пералнята вкъщи. Но според сложността на извършваните операции и степента им на интелигентност тези устройства са манипулатори, рабокари, роботи. Първо те замествали работниците в спомагателните им функции, след това "се проявили" и като работни машини - боядисвали, заваряли, монтирали.

В учебниците за инженери се казва, че промишленият робот е "автоматична машина с изпълнено устройство - манипулатор на промишлените роботи, с две и повече степени на свобода и с препограмируемо управляващо устройство за изпълнение на двигателни и управляващи функции в производствения процес. Те заменят аналогични функции на човека при преместване на произвежданите предмети и /или/ технологичната екипировка". Промишлените роботи са елементи, без които е невъзможна комплексната автоматизация на процесите и производствата. С използването им, при работата на машините с цифрово-програмно управление, микропроцесорната техника и други, човекът не участва пряко във производствения процес, а поема функциите на негов творец и контрольор. Промишлените роботи са основна предпоставка за създаване на принципно нови технологии без пряко участие на човека и имат огромно социално значение - нямаляват или премахват тежкия физически и монотонен труд".

Тази теория споделяла властта в България и превърнала някогашния завод за окомплектоване на металорежещи машини в Стара Загора в комбинат по роботика със свой Научен институт. Както казвали тогава, хората се учели "в движение" - освен продукция създавали и своите кадри. Според статистика от 1986 г. средната възраст на работещите в комбинат "Берое" 1700 души била 32 години.

В свое интервю пред тогавашното списание "Отечество" през същата 1986 г. главният директор на комбинат "Берое" инж. Васил Тюркеджиев споделя: "Комбинат "Берое" е завършекът на успехите на такива големи наши организации като Елпром, Хидравлика, ИЗОТ и на още около 75 други предприятия, които участват със своя продукция в създаването на роботи... Произвеждаме 18 вида роботи. Два от тях са лицензионни, а другите 16 са създадени от нашия Научноизследователски институт по роботика, който е неразделна част от комбината. Засега удовлетворяваме над 80 на сто от потребностите от роботи на социалистическия лагер. Основен наш консуматор на най-голямата група - електрохидравличните портални роботи с товароподемност 10, 40, 80 и 160 килограма, е автомобилната промишленост на Съветския съюз, в чийто предприятия работят над 4 хиляди манипулатора".

В онези години малка България е на второ място в свето по производство на промишлени роботи след Япония. Само за Съветския съюз са изнесени над 2 хиляди български роботи. По това време е създадено и научнопроизводственото обединение "Красний пролетарий - Берое", което свързва най-големия тогава завод в света за производство на металорежещи машини - стругове, с достатъчната вече практика на българските специалисти в създаването на роботи. Вече се говори да се развива производството на сензорни прибори и апарати, които, прибавени към тогавашното поколение роботи, трябвало да доведе до следващото им поколение. Давали си малък хоризонт за това - 5-6 години.

Работата била свързана с проблеми и много напрежение. Тюркеджиев например умира от инфаркт в директорския си кабинет година, след като дава интервюто си за списание "Отечество".

Всичко рухва след 1990 година, когато България губи в новите условия необятните и изгодни пазари на разпадналия се Съветски съюз. Новостроящата се сграда на Института за роботи остана недовършена. Фирмата се опитва да оцелява с нови производства, които нямат нищо общо с роботите - като например на машини за производство на автоболни гуми. Самият комбинат "Берое" е сложен на тезгяха за продажба по време на масовата приватизация през 1996 година. Първият му мажоритарен купувач е приватизационният фонд "АКБ Форес". Във времето следва сложна трансформация на собствеността на някогашната гордост на социалистическото роботостроене, за да се стигне до 31 октомври 2003 г., когато Окръжният съд в Стара Загора прекратява официално дейността на предприятието. По това време претенциите на кредиторите са за 11,5 милиона лева. Съдът дори отхвърля предложения оздравителен план на собствениците към онзи момент - транспортна фирма, защото намира, че заводът не разполага нито със сгради, нито с достатъчно машини, за да произвежда и погасява дъловете си.

Гордостта на "Берое" - ГАПС-ът, е разпартечосан, машините му са продадени поотделно. Същата съдба има и гъвкавата автоматизирана производствена система в друг старозагорски промишлен великан - приватизираният електронен гигант ДЗУ, който като част от унгарска фирма отдавна се раздели с голямата електроника.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Нов случай на африканска чума по свинете в Пловдивско

Открит е нов случай на Африканска чума по свинете, при дива свиня - открита в землището на гр.Перущица, в област Пловдив. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция по горите в Пловдив, Мирослав Димитров веднага след проведеното днес заседание на Областната епизоотична комисия, цитиран от БТА. Той каза,

Кон изскочи на Е-79, шофьор пострада

Шофьор е пострадал при инцидент на главен път Е-79, след като е изгубил контрол над автомобила си заради изскочил на пътното платно кон. Това съобщи за Фокус  Йони Гатовска, временно изпълняващ длъжността говорител на Областна дирекция на МВР – Благоевград. Водачът на моторното превозно средства е пътувал в посока от Благоевград към Симитли

Задържаха двама в Дупница, пребили мъж

30-годишен мъж от Сапарева баня и 20-годишен дупничанин са задържани за нанесен побой в събота, съобщи БТА. Изяснено е, че двамата мъже били повикани от тяхна позната, заплашена пред хранителен магазин на ул. "Венелин" в града от 42-годишен местен жител, известен с множество криминални деяния. Пристигналите двама му нанесли побой,

Съдят мъж, прострелял и убил кучета

Досъдебно производство е образувано за причиняване на смърт на две кучета. Сигналът за случая е получен вчера, около 7 часа - в землището на с. Росина, неизвестен е прострелял с огнестрелно оръжие и причинил смъртта на куче от породата "сибирски вълкодав", тежко увредено било и друго куче - порода "кангал", което по-късно починало

"Грийнпийс": България е сред най-големите замърсители със серен диоксид

България е сред най-големите замърсители с емисии на серен диоксид в световен мащаб. Това се казва в доклад на организацията "Грийнпийс". Начело на черната класация са Индия, Русия и Китай, предава bTV. Страната ни заема 19-то място и е единствената членка на Европейския съюз в топ 20. Списъкът с така наречените "горещи точки" включва общо три

В Сливен искат най-тежкото наказание за убийството на Кристин

Протест с искане за най- тежкото наказание на извършителя на убийството на 7- годишната Кристин Георгиева ще се състои в 17.00 часа пред сградата на Община Сливен, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен. Едновременно с протеста ще има и бдение в памет на загиналото дете. Заради убийството днес е Ден на траур в община Сливен

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Първо в "24 часа": Политологът Калоян Методиев е новият шеф на кабинета на Радев

Политологът Калоян Методиев е новият шеф на кабинета на президента Румен Радев, научи "24 часа". Той заема мястото на Иво Христов, който стана евродепутат. Методиев е член на Стратегическия съвет към президента, създаден през март. Кой е той: Калоян Методиев е роден на 24 април 1976 г. в град София. През 1994 г. завършва 133 СОУ „Ал. С

Проверяват Спешния център в Сливен заради смъртта на Кристин

Сливен е в скръб. В града днес е обявен ден на траур след жестокото убийството на 7-годишното момиченце в село Сотиря. Прокуратурата иска най-тежката мярка за неотклонение за обвинения за престъплението Мартин Трифонов. Близки, познати и граждани на Сливен ще се съберат по-късно през деня на бдение в памет на жертвата

РУ Вършец изяснява продажба на картина на известен монтански художник

На 08.08.2019 г. монтански художник заявил в РУ Вършец, че преди около 3 месеца уговорил продажбата на свое произведение - картина живопис с образа на Йордан Йовков, с 54-годишна жителка на село Спанчевци. Художникът предоставил картината на жената и получил капаро от 200 лв., с уговорка да се споразумеят за окончателната цена. На 03.08.2019 г

Катастрофа затвори АМ "Хемус", мъж е пострадал (Обновена)

Магистрала "Хемус" е затворена за движение в двете посоки от пътен възел Девня до пътен възел Неофит Рилски заради катастрофа, съобщиха от полицията във Варна. Екипи на "Пътна полиция" пренасочват движението към стария път Варна-София. Инцидентът е станал днес край Девня на мястото, където започват ремонтните дейности и движението става двупосочно

Иран предупреди САЩ срещу агресивни действия към освободения от Гибралтар танкер

Иран предупреди САЩ срещу всякакви нови опити да задържат в открито море иранския петролен танкер, който напусна Гибралтар, заяви днес говорител на иранското външно министерство по държавната телевизия, предаде Ройтерс. Иранският танкер, който стана част от конфликта между Техеран и Запада, вече плава към Гърция, след като напусна Гибралтар

Михаил Белчев опериран по спешност навръх рождения си ден

Големият поет и певец Михаил Белчев е бил опериран по спешност във Варна, разкри неговата съпруга Кристина Белчева пред "Телеграф". Заради това музикално семейство ще пропусне днес участието с в концерта "Старите приятели", който организират в летния театър в Бургас. Шоуто обаче не се отменя - всички останали участници ще пеят и ще се помолят за

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber