По нови учебни програми за профилирана подготовка ще се обучават гимназистите от учебната 2020/2021 година

https://www.24chasa.bg/novini/article/7126533 По нови учебни програми за профилирана подготовка ще се обучават гимназистите от учебната 2020/2021 година По нови учебни програми за профилирана подготовка ще се обучават гимназистите от учебната 2020/2021 година www.24chasa.bg
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане разработените проекти на учебни програми за профилирана подготовка на гимназистите, която ще се придобива в 11-и и 12-и клас от учебната 2020/2021 година. Учебните предмети за профилираното обучение са 15 - математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. В разработването на програмите са участвали университетски преподаватели и учители, съобщи пресцентърът на МОН.

Новите учебни програми ще дават не само теоретична подготовка. Целта им е да развиват и социалните, гражданските и културните компетентности на учениците, да подобряват уменията им за изразяване чрез творчество и да усъвършенстват дигиталните им компетентности. Профилираната подготовка представлява съвкупност от три до четири учебни предмета - два от тях определени на национално ниво, а останалите - на училищно. Едновременно с това всеки учебен предмет ще се състои от задължителни и избираеми модули.

Задължителните модули са насочени към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области. Това обучение е насочено към подготовка за продължаване на образованието в университет. Така се осъществява връзка между средното и висшето образование и плавен преход към университетското образование. Дава се възможност модулите да носят кредити и да се признават във висшите училища без изучаването на тези модули в отделни специалности на висшето образование. Програмите са дискутирани с учители и преподаватели преди да бъдат предложени за обществено обсъждане.

В края на профилираното обучение по математика се цели учениците да владеят прилагането на определения и на теореми при обосноваване на изводи, да моделират различни ситуации, да изследват модели и да интерпретират получени резултати. Чрез изучаването на профилиращия предмет информатика учениците ще могат да анализират информационни проблеми и да моделират решения, чрез използване на обектно-ориентиран подход, да създават програмни проекти и информационни системи.

В края на профилираното обучение по информационни технологии учениците трябва да умеят да използват съвременни технологии за обработка на големи масиви от данни, да проектират и работят с бази от данни за различни приложения на съвременни мултимедийни технологии за обработка на графична, видео и звукова информация. Цели се те да могат да прилагат съвременни уеб технологии при проектирането и изграждането на уеб приложения с различно предназначение и да решават проблеми, свързани с обработката и представянето на информацията със средствата на ИКТ и управлението на ИКТ проекти.

Български език и литература ще могат да изучават профилирано учениците с интереси в областта на хуманитаристиката. Предвижда се в цялата страна да има 100 такива паралелки. Задължителните модули са четири - "Езикът и обществото", "Езикови употреби", "Диалогични прочити" и "Критическо четене". В проектите за двата литературни модула има различни варианти за изучаване на автори и произведения. Те са предимно от българската класическа и съвременна литература, като присъстват и произведения на чужди автори. Учителите ще имат свободата да избират сами един от посочените варианти, с оглед интересите и възможностите на учениците си.

Акцентите в обучението по философия са утвърждаване на автономна и социално отговорна личност, развиване на философичен стил на мислене, формиращ у учениците критичност, креативност и систематичност.

Обучението по география е насочено към разширяване и задълбочаване на знания, умения и отношения, свързани с природноресурсния потенциал на Земята и устойчивото развитие, с геополитическата структура и организация на обществото, с развитието на световното стопанство, с преодоляване на енергийните проблеми и оценяване на международната икономическа интеграция, с географията на регионите и страните, с картографията и географското познание, с географската информация и електронното пространство, както и с изграждането на ключови географски компетентности.

Профилираната подготовка по биология и здравно образование включва четири модула: клетката - елементарна биологична система, многоклетъчната организация на биологичните системи, биосферата - структура и процеси, и еволюцията на биологичните системи.

Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици са разработени според общите нива на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка. Представени са проекти на учебни програми за профилирана подготовка по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за ниво В1.1, за ниво В1 и за ниво В2.

Профилираното обучение по история и цивилизации е в три модула - "Власт и институции", "Култура и духовност" и "Човек и общество". То предвижда надграждане на компетентности за разбиране и осмисляне на държавни модели, политически идеологии и функциониране на политическата власт.

В края на профилираното обучение по физика и астрономия всеки ученик ще задълбочи и систематизира знанията си за съвременните постижения по физика и ще осмисли фундаменталните взаимодействия в природата, ще увеличи информираността си за съвременните аспекти на астрофизиката и връзката им с постижения на физиката на микросвета.

Изискванията към всяка тема в учебните програми по химия и опазване на околната среда включват, освен чисто научни, и приложните аспекти на химичното знание. Това е основна предпоставка за изграждане на природонаучната грамотност на учениците, необходима за подготовката им за висшите училища и за бъдещата им реализация в природните науки и свързаните с тях технологии. Акцентът е поставен върху усвояването на практически умения за извършване на наблюдения и лабораторна работа.

Учебното съдържание на модулите по музика е структурирано съобразно необходимостта от тясно интегративно взаимодействие помежду им: "Музикална култура", "Музикален инструмент/пеене" и "Пиано/електронни клавишни инструменти".

Обучението по профилиращия учебен предмет изобразително изкуство цели да се осигурят възможности за продължаване на образованието в следваща образователна степен, ориентирана към приложно-практически аспекти на изобразителните изкуства /дизайн, приложни изкуства, изящни изкуства, изкуствознание, педагогика на изкуството, медийни изкуства, архитектура/.

Акцентите в учебните програми за профилирана подготовка по предприемачество са за формиране на финансова, управленска и предприемаческа култура у учениците. Възможностите, които предоставя профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт, са за усъвършенстване на двигателните знания и за умения и навици чрез овладяването на различни видове спорт. /

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Проф. Костадин Ангелов

Разпускат щаба, но брифингите остават, ще ги водят проф. Ангелов и доц. Кунчев

Европейската комисия иска да насърчи потреблението на биохрани, като при това предприема мерки те да са достъпни като цени за повечето европейци.

25% от земята в ЕС ще е за биохрани до 2030 г.

Щабът беше създаден със заповед на министър-председателя Бойко Борисов в началото на пандемията през февруари 2020 г.

Правителството закри Националния оперативен щаб - НОЩ

Най-ниска е заболяемостта във Видин, Разград и Кърджали.

Най-много болни от COVID-19 - в София, Варна, Русе, Перник и Софийска област

Вижте актуалната обстановка по пътищата на страната

Вижте актуалната обстановка по пътищата на страната

Извънредното правителствено заседание днес

България получава над 750 000 допълнителни дози от „Пфайзер“

Покажи още

Последно от

Видеосъдържание

Съветите на специалиста

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber