Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход

https://www.24chasa.bg/novini/article/7091949 Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход www.24chasa.bg

Нетрадиционно предизвикателство към участниците в IT кариерния форум и 11-я Startup Weekend Varna в ТУ – Варна

Startup Weekend Varna събра в ТУ - Варна над 50 бъдещи и настоящи предприемачи под мотото "No talk, All Action!". Университет и бизнес отново си подадоха ръка, за да мотивират младите и предприемчиви хора да споделят и осъществят идеите си за бизнес в България. 11-то издание на най-дълго просъществувалия Startup Weekend в България - този във Варна, за пореден път даде възможност на студенти и млади професионалисти за 54 часа да превърнат иновативната си идея в бизнес и да я представят пред активни инвеститори.

Този Startup Weekend Varna е посветен и на 30 години от завършването на първия випуск от специалност "Изчислителна техника" в Технически университет - Варна. За юбилея Факултетът по изчислителна техника и автоматизация организира и първите IT Кариерни дни в ТУ - Варна. Участваха фирми от аутсорсинга и IT технологиите като ADASTRA Bulgaria, EuroRisk Systems, Research Metrics, Flat Rock Technology, ACT BG, The Taxback Group, Immedis, Smart Pro, Beehive.

- Проф. Василев, представителите на бизнеса апелират към университетите за реални съвместни проекти. Разработвате ли такива и с какво са полезни те и за двете страни?

- В момента в ТУ - Варна обучаваме близо 5000 студенти и за тяхното бъдеще е важно ние да познаваме изискванията на техните бъдещи работодатели, за да им предоставим образование, адекватно на пазара на труда. Технически университет - Варна от години разработва съвместни проекти с бизнеса. 3-годишният международен проект за дуално обучение, в който участваме, е първа реална стъпка в България за въвеждане на дуалното обучение във висшето образование. Внедряваме пилотни учебни програми по специалността "Корабостроене и корабни машини", единствена по рода си в нашата страна. Голяма част от обучението ще се провежда в две варненски фирми. Заедно с Технически университет - Варна участват Германо-българската търговско-индустриална камара, "Кеппел Фелс Балтек" ООД и "МТГ Делфин" АД и издателство RAABE. Външни партньори са университети и представители на бизнеса от Германия, Австрия, Румъния и Хърватия.

С бизнеса в различни браншове провеждаме стажантски и кадетски програми. Прекият контакт със студентите по време на практиките и стажовете в предприятията дава възможност на фирмите да запознават студентите със своето производство и да разчитат, че след завършването си младите инженери ще останат при тях. При нас е практика и от години всички учебни планове да се утвърждават от представители на бизнеса. Технически университет - Варна е един от водещите в направление "Комуникационна и компютърна техника", което е и голяма отговорност. IT секторът е твърде динамичен и затова предоставя постоянно условия за стартиране на нови програми и обучения по инициатива на бизнеса и перманентна възможност за подбор на кадри. Имаме и много гостуващи преподаватели от бизнеса - нещо, което ще залегне вече и като принцип в Закона за висшето образование.

В инженерно-техническата област бизнесът разчита на университетите за достатъчно и качествено подготвени кадри, на съвместна развойна и патентна дейност и на подкрепа за продължаващото обучение и допълнителната квалификация на неговия персонал. Технически университет - Варна от своя страна разчита на финансова и материална подкрепа и на възможност за реализация на завършващите студенти. Субсидирането на университетите от частни фирми е световна практика, която за щастие се случва и при нас. Интересите на частния сектор са толкова тясно свързани с необходимостта от инженери, които трябва да бъдат подготвени през следващите години, че частният бизнес все повече и с все по по-голяма отговорност инвестира средства в образователния процес. Факт е, че най-модерните ни нови лаборатории, оборудвани с последна дума на компютърната и специализирана техника, са дарение от бизнес партньори. С "Шнайдер Електрик България" създадохме в ТУ - Варна първия у нас учебен Център за диспечерско управление и енергиен мениджмънт. Благодарение на "Айкарт Сървисиз" имаме лаборатория с 20 компютърни конфигурации последно поколение, специализирана в радиолокацията и радионавигацията. По инициатива на к.д.п. Андриян Евтимов - морски посланик на България в Международната морска организация, неотдавна получихме и голямо дарение за Университетската библиотека от "Старгейт Маритайм" и "Тайо Нипон Кисен" от изключително ценни комплекти от морски ковенции и професионални издания за подготовката на студентите в морските специалности.

Срещу предоставеното оборудване и ноу-хау за обучението на студентите ние поемаме и ангажимент да оpганизираме в тези лаборатории и центрове специализирани куpсове за повишаване квалификацията на служители на фиpмитедарители.

В момента работим по няколко проекта с партньори от бизнеса. Всички те са ориентирани към практически приложими разработки с широк обществен ефект. По eдиния от проектите, финансирани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", партньор е "Смарт Софт", с която разработваме световно иновативен продукт - CoLumbo. Той на практика въвежда на световния пазар услуга, която до този момент не съществува - персонализирано онлайн диагностициране на гръбначни проблеми, базирано на съвременни IT технологии. Друг проект, в който Технически университет - Варна е партньор с "МОС КОНСУЛТ", ще създаде иновативна образователна услуга в машиностроенето и ще генерира нови софтуерни продукти с директно приложение в машиностроителната практика.

Ясно е, че тук едната страна не може без другата, т.е. академичният и бизнес подходът не могат вече да са сами за себе си полезни. Въпреки спецификата на националната бизнес среда, всичко това са реални възможности да адаптираме нашето образование към нуждите на бизнеса и пазара на труда и да произвеждаме висококвалифициpани конкуpентоспособни специалисти, които да допpинасят за развитието на българската икономика.

- Има ли все още криза в образованието, породена от липсата на достатъчно кандидат-студенти, както през последните десет години?

- За нас кризата с недостига на студенти е преодоляна. През последните три години имаме постоянно увеличаване на броя на първокурсниците. Академичната общност на Технически университет - Варна влезе спокойно в петдесет и пета академична година, защото приехме 1500 студенти - бакалаври, магистри и докторанти. Те се обучават в 24 специалности "бакалавър", над 60 "магистър" и 28 докторски програми. За нас опората в годините на криза бяха и все още са специалностите от професионално направление "Комуникации и компютърни технологии". Благодарение на изключително високото качество на преподаване и подготовка, ТУ - Варна получи от МОН допълнителна субсидия и правото да разшири държавния прием в това направление. И тази година половината от първокурсниците ни са бъдещи хардуерни, софтуерни и комуникационни инженери. Това не е случайно - тези специалности се уповават на една много сериозна традиция в ТУ - Варна. Именно от една аудитория в нашия университет през далечната 1987 година тръгва за пръв път интернетът в България, а тази година отбелязваме 30 години от завършването на първия випуск "Изчислителна техника" в ТУ - Варна. Във времена на криза обаче е особено важно да се мисли не само за оцеляването в момента, а и за отговорността ни към бъдещото развитие на икономиката. В този смисъл управлението на университетата днес изисква прогнозиране на търсенето на професионалисти не само до следващите пет години, но и в по-дългосрочен план. Времето показа, че с право удържахме кадровия и научен потенциал в специалностите от професионални направления "Машинно инженерство" и "Енергетика", смятани традиционно за най-трудни, в които имаше огромен спад на кандидат-студенти и риск да ги загубим. И ето - тази година местата за машинни инженери са изцяло попълнени както за редовно, така и за задочно обучение. Възражда се и интересът към специалностите, свързани с корабостроенето и кораборемонта, по които единствено ТУ - Варна обучава инженери в България.

Проблемът с "изтичането" на кандидат-студенти към чуждестранни университети е особено болезнен и свързан не само с качеството на обучението у нас, а и със състоянието на материално-техническата база и кампусите на университетите.

- Отговаряте ли на очакванията и стандартите на съвременните млади хора?

- Нашите студенти имат най-хубавия като разположение и дадености университет във Варна. Ние имаме прекрасен кампус, в който се намират всички 12 учебни сгради, спортната база, стадион, три 18-етажни общежития, 200 декара уникален парк с прекрасни зони за отдих. Мисля, че такова съчетание и концентрация в България няма на друго място. Винаги апелирам към студентите да се възползват от даденостите на университета и да го пазят, за да го оставим още по-хубав и привлекателен и за техните деца.

Ще споделя една много добра новина не само за ТУ - Варна, но и за нашия град. Аз имах рядката възможност, изключителна въобще за ректор на университет в България, да подпиша неотдавна договор с дарител от Швейцария за 5 милиона евро. Споразумението беше сключено благодарение на съдействието на председателя на Съвета на настоятелите на ТУ - Варна д-р Христо Христов. Настоятелството ще управлява и контролира финансовите средства по договора и изпълнението на инвестиционните планове. Целите на дарението включват ремонт и въвеждане в експлоатация на блок 15 от студентските общежития, довършване на санирането на сградата на нов учебен корпус и най-значимата инвестиция - изграждане в кампуса на нов конгресен център за 3 милиона евро с конферентни, концертни и изложбени зали, зали за провеждане на културни и бизнес събития. Този център всъщност ще бъде придобивка не само за ТУ - Варна, но и за нашия град.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

ВСУ „Черноризец Храбър“ обяви прием и в задочна форма за специалността „Право“

В разгара на кандидатстудентската кампания за учебната 2019/2020 във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ най-предпочитаните бакалавърски специалности, които подготвят младите хора за професиите на бъдещето са „Предприемачество и бизнес“, „Информатика и компютърни науки“, „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“,

Различното езиково обучение, предназначено за реалния живот

Direct English разкрива нови хоризонти – всички, които желаят да придобият нови умения и да достигнат недокоснати хоризонти се насочват към Direct English Центъровете в град София или град Благоевград. Възможностите, които се предоставят ще изненадат всеки, чието съзнание свързва “завръщането в училище” просто със седене в задушна класна стая и

"Образование" - изтегли от тук безплатно приложението

Изтегли от тук безплатно приложението

Американският университет с нови специалности и засилен интерес от кандидат-студентите

Коя университетска специалност е в най-голяма степен специалност на бъдещето? Всъщност отговорът може би е, че само една специалност няма как да свърши работа, когато на вратата вече чукат умните машини, готови да вършат вместо нас тясноспециализирани дейности. Затова в последните години престижът на liberal arts,

СУ организира семинар за подготовката и квалификацията на учителите

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира на 13 и 14 юни семинар на тема "Подготовка и квалификация на учителите - приоритети и нови възможности". Това съобщи пресцентърът на висшето училище. На форума преподаватели от Софийския университет ще обсъдят с началниците на

Студентите, завършили ВУЗФ, получават едни от най-високите заплати в страната

Три нови магистърски програми разкрива бизнес университетът през есента Студентите, които са завършили Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), получават едни от най-високите заплати в страната. Това показва класация, която е част Националната рейтингова система на висшите училища в България.

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Образование

Доц. д-р Йордан Радков и центърът по интервенционална рентгенология към УМБАЛ „Св. Марина“ получиха Награда „Варна“ за 2019

Носителите на награда "Варна" за 2019г. в категория „Природни науки“ са доц. д-р Йордан Радков и екипът на центъра по интервенционална рентгенология към УМБАЛ „Св. Марина“ с ръководител доц. д-р Чавдар Бъчваров. Наградите бяха връчени днес на тържествена церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна от кмета Иван Портних и от председателя на

Студент от Техническия университет спечели стипендия от ЧЕЗ

Победителят е с интерес да се развива в сферата на намаляване на техническите загуби по мрежата Стивън Качулков от Техническия университет в град София спечели конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти, издание 2018-2019 г. До финала достигнаха трима участници. Сертификатите им бяха връчени в навечерието на Деня на българската просвета и

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов стана „Доктор хонорис кауза” на ВВМУ „Никола Вапцаров”

На вълнуваща церемония днес ректорът на ВВМУ „Никола Вапцаров” флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров удостои с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов. Високото академично звание бе връчено на проф. Иванов по решение на Академичния съвет на ВВМУ „Никола Вапцаров” от 5 март 2019г.

ЧЕЗ стартира кампанията по набиране на стажанти за 2019 година

Срокът за подаване на документи и събеседване е до края на месецюни ЧЕЗ стартира набирането на кандидати за стаж през лятото на 2019 година. До края на месец юни е срокът за подаване на документи и събеседване. Над 60 ученици, студенти и дипломанти ще получат възможност да станат част от екипите в компаниите от Групата на ЧЕЗ в България през

Дни на отворените врати в Техническия университет следващата седмица

Какво е усещането на управляваш кораб през фарватера на Варненското пристанище? Как новите технологии помагат на битката с най-коварните болести? Може ли да оцелее човек при силно земетресение? На тези и на много други въпроси, които провокират любопитството им, ще получат отговор посетителите на Техническия университет във Варна по време на Дните

Бизнес обучение в цял свят с Пощенска банка

MBA, EMBA и Advanced management са само част от програмите, които банката финансира Целеви потребителски кредит за бизнес обучения в цял свят, без аналог на пазара у нас, предлага Пощенска банка от този месец. С него могат да се финансират таксите по различни програми като Master of Business Administartion,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber