Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход

https://www.24chasa.bg/novini/article/7091949 Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход www.24chasa.bg

Нетрадиционно предизвикателство към участниците в IT кариерния форум и 11-я Startup Weekend Varna в ТУ – Варна

Startup Weekend Varna събра в ТУ - Варна над 50 бъдещи и настоящи предприемачи под мотото "No talk, All Action!". Университет и бизнес отново си подадоха ръка, за да мотивират младите и предприемчиви хора да споделят и осъществят идеите си за бизнес в България. 11-то издание на най-дълго просъществувалия Startup Weekend в България - този във Варна, за пореден път даде възможност на студенти и млади професионалисти за 54 часа да превърнат иновативната си идея в бизнес и да я представят пред активни инвеститори.

Този Startup Weekend Varna е посветен и на 30 години от завършването на първия випуск от специалност "Изчислителна техника" в Технически университет - Варна. За юбилея Факултетът по изчислителна техника и автоматизация организира и първите IT Кариерни дни в ТУ - Варна. Участваха фирми от аутсорсинга и IT технологиите като ADASTRA Bulgaria, EuroRisk Systems, Research Metrics, Flat Rock Technology, ACT BG, The Taxback Group, Immedis, Smart Pro, Beehive.

- Проф. Василев, представителите на бизнеса апелират към университетите за реални съвместни проекти. Разработвате ли такива и с какво са полезни те и за двете страни?

- В момента в ТУ - Варна обучаваме близо 5000 студенти и за тяхното бъдеще е важно ние да познаваме изискванията на техните бъдещи работодатели, за да им предоставим образование, адекватно на пазара на труда. Технически университет - Варна от години разработва съвместни проекти с бизнеса. 3-годишният международен проект за дуално обучение, в който участваме, е първа реална стъпка в България за въвеждане на дуалното обучение във висшето образование. Внедряваме пилотни учебни програми по специалността "Корабостроене и корабни машини", единствена по рода си в нашата страна. Голяма част от обучението ще се провежда в две варненски фирми. Заедно с Технически университет - Варна участват Германо-българската търговско-индустриална камара, "Кеппел Фелс Балтек" ООД и "МТГ Делфин" АД и издателство RAABE. Външни партньори са университети и представители на бизнеса от Германия, Австрия, Румъния и Хърватия.

С бизнеса в различни браншове провеждаме стажантски и кадетски програми. Прекият контакт със студентите по време на практиките и стажовете в предприятията дава възможност на фирмите да запознават студентите със своето производство и да разчитат, че след завършването си младите инженери ще останат при тях. При нас е практика и от години всички учебни планове да се утвърждават от представители на бизнеса. Технически университет - Варна е един от водещите в направление "Комуникационна и компютърна техника", което е и голяма отговорност. IT секторът е твърде динамичен и затова предоставя постоянно условия за стартиране на нови програми и обучения по инициатива на бизнеса и перманентна възможност за подбор на кадри. Имаме и много гостуващи преподаватели от бизнеса - нещо, което ще залегне вече и като принцип в Закона за висшето образование.

В инженерно-техническата област бизнесът разчита на университетите за достатъчно и качествено подготвени кадри, на съвместна развойна и патентна дейност и на подкрепа за продължаващото обучение и допълнителната квалификация на неговия персонал. Технически университет - Варна от своя страна разчита на финансова и материална подкрепа и на възможност за реализация на завършващите студенти. Субсидирането на университетите от частни фирми е световна практика, която за щастие се случва и при нас. Интересите на частния сектор са толкова тясно свързани с необходимостта от инженери, които трябва да бъдат подготвени през следващите години, че частният бизнес все повече и с все по по-голяма отговорност инвестира средства в образователния процес. Факт е, че най-модерните ни нови лаборатории, оборудвани с последна дума на компютърната и специализирана техника, са дарение от бизнес партньори. С "Шнайдер Електрик България" създадохме в ТУ - Варна първия у нас учебен Център за диспечерско управление и енергиен мениджмънт. Благодарение на "Айкарт Сървисиз" имаме лаборатория с 20 компютърни конфигурации последно поколение, специализирана в радиолокацията и радионавигацията. По инициатива на к.д.п. Андриян Евтимов - морски посланик на България в Международната морска организация, неотдавна получихме и голямо дарение за Университетската библиотека от "Старгейт Маритайм" и "Тайо Нипон Кисен" от изключително ценни комплекти от морски ковенции и професионални издания за подготовката на студентите в морските специалности.

Срещу предоставеното оборудване и ноу-хау за обучението на студентите ние поемаме и ангажимент да оpганизираме в тези лаборатории и центрове специализирани куpсове за повишаване квалификацията на служители на фиpмитедарители.

В момента работим по няколко проекта с партньори от бизнеса. Всички те са ориентирани към практически приложими разработки с широк обществен ефект. По eдиния от проектите, финансирани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", партньор е "Смарт Софт", с която разработваме световно иновативен продукт - CoLumbo. Той на практика въвежда на световния пазар услуга, която до този момент не съществува - персонализирано онлайн диагностициране на гръбначни проблеми, базирано на съвременни IT технологии. Друг проект, в който Технически университет - Варна е партньор с "МОС КОНСУЛТ", ще създаде иновативна образователна услуга в машиностроенето и ще генерира нови софтуерни продукти с директно приложение в машиностроителната практика.

Ясно е, че тук едната страна не може без другата, т.е. академичният и бизнес подходът не могат вече да са сами за себе си полезни. Въпреки спецификата на националната бизнес среда, всичко това са реални възможности да адаптираме нашето образование към нуждите на бизнеса и пазара на труда и да произвеждаме висококвалифициpани конкуpентоспособни специалисти, които да допpинасят за развитието на българската икономика.

- Има ли все още криза в образованието, породена от липсата на достатъчно кандидат-студенти, както през последните десет години?

- За нас кризата с недостига на студенти е преодоляна. През последните три години имаме постоянно увеличаване на броя на първокурсниците. Академичната общност на Технически университет - Варна влезе спокойно в петдесет и пета академична година, защото приехме 1500 студенти - бакалаври, магистри и докторанти. Те се обучават в 24 специалности "бакалавър", над 60 "магистър" и 28 докторски програми. За нас опората в годините на криза бяха и все още са специалностите от професионално направление "Комуникации и компютърни технологии". Благодарение на изключително високото качество на преподаване и подготовка, ТУ - Варна получи от МОН допълнителна субсидия и правото да разшири държавния прием в това направление. И тази година половината от първокурсниците ни са бъдещи хардуерни, софтуерни и комуникационни инженери. Това не е случайно - тези специалности се уповават на една много сериозна традиция в ТУ - Варна. Именно от една аудитория в нашия университет през далечната 1987 година тръгва за пръв път интернетът в България, а тази година отбелязваме 30 години от завършването на първия випуск "Изчислителна техника" в ТУ - Варна. Във времена на криза обаче е особено важно да се мисли не само за оцеляването в момента, а и за отговорността ни към бъдещото развитие на икономиката. В този смисъл управлението на университетата днес изисква прогнозиране на търсенето на професионалисти не само до следващите пет години, но и в по-дългосрочен план. Времето показа, че с право удържахме кадровия и научен потенциал в специалностите от професионални направления "Машинно инженерство" и "Енергетика", смятани традиционно за най-трудни, в които имаше огромен спад на кандидат-студенти и риск да ги загубим. И ето - тази година местата за машинни инженери са изцяло попълнени както за редовно, така и за задочно обучение. Възражда се и интересът към специалностите, свързани с корабостроенето и кораборемонта, по които единствено ТУ - Варна обучава инженери в България.

Проблемът с "изтичането" на кандидат-студенти към чуждестранни университети е особено болезнен и свързан не само с качеството на обучението у нас, а и със състоянието на материално-техническата база и кампусите на университетите.

- Отговаряте ли на очакванията и стандартите на съвременните млади хора?

- Нашите студенти имат най-хубавия като разположение и дадености университет във Варна. Ние имаме прекрасен кампус, в който се намират всички 12 учебни сгради, спортната база, стадион, три 18-етажни общежития, 200 декара уникален парк с прекрасни зони за отдих. Мисля, че такова съчетание и концентрация в България няма на друго място. Винаги апелирам към студентите да се възползват от даденостите на университета и да го пазят, за да го оставим още по-хубав и привлекателен и за техните деца.

Ще споделя една много добра новина не само за ТУ - Варна, но и за нашия град. Аз имах рядката възможност, изключителна въобще за ректор на университет в България, да подпиша неотдавна договор с дарител от Швейцария за 5 милиона евро. Споразумението беше сключено благодарение на съдействието на председателя на Съвета на настоятелите на ТУ - Варна д-р Христо Христов. Настоятелството ще управлява и контролира финансовите средства по договора и изпълнението на инвестиционните планове. Целите на дарението включват ремонт и въвеждане в експлоатация на блок 15 от студентските общежития, довършване на санирането на сградата на нов учебен корпус и най-значимата инвестиция - изграждане в кампуса на нов конгресен център за 3 милиона евро с конферентни, концертни и изложбени зали, зали за провеждане на културни и бизнес събития. Този център всъщност ще бъде придобивка не само за ТУ - Варна, но и за нашия град.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

Българските ученици на последните места по четене, математика и науки

България уменията на завършилите висше образование и професионално образование и обучение не отговарят достатъчно на нуждите на пазара на труда, а българските ученици са на последните места в представянето си по четене, математика и науки. Това се част от изводите в обзора за образованието и обучението в ЕС,

Престижно обучение по икономика и право в Tilburg University, Холандия

Tilburg University е един от водещите университети в Холандия, доказан лидер в обучението по икономика, бзнес науки и право. От 22 до 24 октомври представители на учебното заведение ще госуват в България, за да се срещнат с кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за обучение на английски език в Холандия.

Вълчев: Реализира се проект по програмата "Еразъм" за привличането на повече учители в българското училище

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че се реализира проект, финансиран от Европейската комисия по програмата "Еразъм". По компонент от програмата се финансират дейности за промяна на политиките и реформи в различните страни. Този проект беше високо оценен в началото на настоящата година и е за това как да привлечем

Министър Вълчев: Антикорупционно поведение може да се учи след 5-и клас

Според образователния министър Красимир Вълчев антикорупционно поведение може да се учи след 5 клас. В момента не е предвиден отделен час затова, посочи той пред медиите преди да участва във форум, посветен на темата, съобщи БТА. Той отбеляза, че предметът гражданско образование в най-голяма степен е свързан с темата корупция.

Италия в ТОП 10 на най-предпочитаните дестинации за обучение

Италия е все по-привлекателна не само като туристическа, но и като образователна дестинация. Близо 80 000 международни студенти, които търсят висококачествени академични програми, избират да се обучават именно там. В отговор на това, наред с огромния избор от специалности на италиански, университетите и академиите въвеждат все повече програми на

Проф. д.н. инж. Росен Василев, ректор на ТУ-Варна: Успешният модел в образованието днес е баланс на академизъм и бизнес подход

Нетрадиционно предизвикателство към участниците в IT кариерния форум и 11-я Startup Weekend Varna в ТУ – Варна Startup Weekend Varna събра в ТУ - Варна над 50 бъдещи и настоящи предприемачи под мотото "No talk, All Action!". Университет и бизнес отново си подадоха ръка, за да мотивират младите и предприемчиви хора да споделят и осъществят идеите

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Образование

Първите ученици с дуална форма на обучение постъпиха на работа в ЧЕЗ Разпределение

Докато учат, те ще работят и ще получават възнаграждение Четиринадесет ученици от 11 клас на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, гр. София и ПМГЕТ, гр Плевен започнаха практиката си в ЧЕЗ Разпределение. Това са първите ученици, които участват в дуалната форма на обучение и стартират своя трудов стаж в компанията, в рамките на проекта ДОМИНО.

Висше образование в Холандия – презентация на Radboud University

Radboud University – водещ университет в Холандия, ще проведе презентация в София, за да представи своите бакалавърски и магистърски програми на английски език. Събитието ще се състои на 11 октомври от 18:30 ч. в х-л „Маринела“ /бивш „Кемпински“/ . РЕГИСТРАЦИЯ С професори като нобеловия лауреат по физика от 2010 г.

Атанас Добрев: Качеството на образование ще определи дали България ще е богата (Обзор)

Словото на главния изпълнителен директор на Vivacom пред днешната конференция в рамките на инициативата на "24 часа" и Vivacom "Образование 4.0"  Ще започна с едно безспорно твърдение - няма нищо по-важно от образованието. Във вековете то не само е съхранило българщината, то ни е изградило. Съгласен съм напълно с министър Вълчев,

Красимир Вълчев: Образователната система трябва да свърже дигиталното с креативността (Обзор)

Словото на министъра на образованието и науката пред днешната конференция в рамките на инициативата "Образование 4.0" на "24 часа" и Vivacom Всичко започва от подготовката на учителите. Днес не сме сигурни през 2050-2060 г., когато днешните деца ще бъдат на пазара на труда, кои професии ще съществуват.

Гергана Паси: Мечтая в училище да се учи с Нешънъл джиографик и Хистъри

"Големият проблем е, че не знаем какъв е светът, в който ще живеем утре. Утре печеливши няма да са най-умните и най-силните деца, а най-адаптивните. Това качество трябва да култивира образователната система", заяви на финала на кръглата маса "Учители за дигитално образование" шефката на ДНК Гергана Паси.

Наредбата от 1994 г. не позволява да се учи с компютри

"Министър Вълчев направи изказване, което ме зарадва, защото за пореден път показа, че разбира колко е сериозно положението. Преди 10 г. смятахме, че към съществуващата образователна система трябва да добавим дигитални умения. Новият проблем е трудно решим. Според мен не съществува проблем за дигитални умения, всички ще имат такива.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber