„Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна

https://www.24chasa.bg/novini/article/6751608 „Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна „Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна www.24chasa.bg
Научна експедиция за видовото разнообразие в Странджа

В момента изключително в Технически университет – Варна се провежда обучение и в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър, на изключително търсените кадри със специалност „Инженерна екология”. Другият университет за подготовка на такива специалисти е ТУ – София, но само за магистри. В останалите български университети с екологично обучение то не е с инженерен профил. Създадена преди две години, специалността е приемник на специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” и вече търпи ново много добро развитие. Николай Жеков разговаря с изпълняващия длъжността ръководител на профилиращата катедра „Екология и опазване на околната среда”, доц. д-р Даниела Тонева.

- Доцент Тонева, какво добави новата специалност „Инженерна екология” към подготовката на студентите по опазване на природната среда?

- Приносът в това отношение е, че подготвяме еколози с инженерен профил. Това са специалисти с фундаментална инженерна и екологична подготовка, които получават знания, умения и компетенции по опазване на дивата природа и консервационните дейности, но и относно техническите и технологичните аспекти на опазването на околната среда, управлението на качеството на атмосферния въздух, водите, почвите, биологичното разнообразие. В обучението се акцентира върху решаването на екологичните проблеми на съвремието чрез методите, средствата и технологиите за опазване на околната среда. Затова студентите ни с право се дипломират като инженери-еколози, което отваря широко врати за работни места в редица сфери: в пристанищните структури и експлоатацията на флота, в промишлени предприятия, в сектора на възобновяемите енергийни източници, енергетиката, поддържането и управлението на пречиствателни инсталации и съоръжения, транспорта и логистиката, в застрахователния бранш, в държавни структури, както и на управленски позиции в международни компании.

Местното самоуправление в страната – общините, също изпитват сериозен недостиг на квалифицирани еколози с инженерно образование. Вече можем да се похвалим с наши студенти, успешно работещи в Басейнова дирекция - Варна, РИОСВ - Варна, Лабораторно-изпитвателния комплекс на „ВиК“, в ИА „Морска администрация“, в Регионалната здравна инспекция, в Института по океанология при БАН, а също и като еколози в общински администрации и неправителствени организации.

Освен бакалаври и магистри, ние обучаваме и докторанти по докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда”. Вече имаме и реализирали се по тази програма наши възпитаници. Някои от тях вече са преподаватели в университета или работят в предприятия като „Солвей соди”, също и в Община Варна и др.

- Какви по-специфични компетентности добиват студентите Ви, свързани с инженерството и екологията?

- Подготвени са за широк кръг от дейности, но ключовото е, че придобиват компетентност за прилагане на инженерни методи, нови технологии и иновации при опазването на околната среда. Много познания и практически умения усвояват и по време на учебните практики, заложени в учебния план от първи до трети курс. Имаме съдействието и на неправителствени организации, работещи за защитата на околната среда.

- Спецификата на професионалното направление предполага вероятно и участия на студентите по научни проекти?

- Да, студентите участват по български и европейски проекти. Това им дава възможност да посещават приоритетни природни местообитания, да извършват теренни наблюдения и анализи. Така успяват да усвоят знания и опит от утвърдени специалисти практици, учат се да работят в екип.

По международен проект наши студенти, единствени от страната, участваха в проучване в гр. Авейро, наричан Португалската Венеция. Тематиката е свързана с адаптацията към изменението на климата. Там работиха със свои колеги от Португалия, Холандия, Испания. Работиха и по европейски проект за опазване на биоразнообразието в Странджа планина. Участваха също в проект, свързан с мониторинга на морските отпадъци. Като говорим за международните ни контакти, при нас специализираха един семестър по програма „Еразъм +” студенти от Румъния от сродна на нашата специалност. Водим разговори в тази връзка и с университет от Словения. Програма „Еразъм+” е отворена и за стажове в чужбина на нашите възпитаници.

По вътрешните за страната проекти най-често нашите студенти от ТУ - Варна влизат в морето, за да взимат проби от морските води и да ги анализират. Така се обучават за работа с необходимата за експресни изследвания преносима техника.

- Преди 7 години катедрата работи по проект „Подобряване на екологичния статус на крайбрежните черноморски води и опазване на биологичното разнообразие чрез създаване на изкуствени местообитания.” Изпълни ли заданията си този проект?

- Спечелихме проекта с конкурс на МОН, беше финансиран с 250 000 лева от фонд „Научни изследвания”. Проектирахме и разположихме върху площ от 20 000 кв. м на морското дъно недалеч от гр. Черноморец изкуствено подводно местообитание – щормоустойчива метална конструкция с цел да стане изкуствено поселище на големи колонии черни миди. В този район се вливат значителни потоци отпадъчни води, а черната мида е техен незаменим филтратор. Целта, освен пречистването на водите, беше и за възстановяване на морските екосистеми и особено на дънните съобщества. Изпълнихме проектните задания, да, но разбира се, само в локален план на самото място при поставените конструкции. Там решително се подобри и популацията на черната мида, и въобще видовото разнообразие. С възстановяването на популациите на черната мида, се увеличи видовото разнообразие на морски червеи, ракообразни, дънните видове риби като писия, морски език, попчета и т.н. Но говорим за научноизследователски проект, по който не би могло да има финансов ресурс за монтиране на такива инженерни конструкции по цялото ни крайбрежие. Добър страничен ефект се получи и от поставените укрепващи конструкциите бетонни котви, които препятстваха гибелните за дънните съобщества набези на траулерните риболовни кораби.

- Катедрата има втора важна специалност – „Защита на населението при бедствия и аварии”.

- Тя не само е важна и хуманна, а и много предпочитана, поради което желаещите да я изучават са повече от местата ни за прием. За първа година наред с досегашната й задочна форма на обучение, която запазваме, обявихме и редовна форма. Но засега само по бакалавърска програма. Студентите от специалността получават подготовка като риск инженери за системата на държавната и местната администрации, в структурите за сигурността и защитата на населението и инфраструктурата. Също и за спасителни действия. Придобиват се умения за организиране и ръководство на издирвателни и спасителни операции при бедствия, аварии и природни катастрофи. Студентите са подготвени за действия при пожари, земетресения, наводнения и други рискови ситуации, както и за оказване на медицинска и психологическа помощ на пострадали. За целта се ползва единствения в страната тренажор – симулатор „RiskSim“ със специален софтуер за виртуално възпроизвеждане на критични събития. Тази година се дипломира първият випуск на тази специалност.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

ТУ – Варна във времето на автомобилното технологично надграждане

Високите технологии - не само белязаните със знака IT, станаха основна характеристика на последните десетилетия. Автомобилната промишленост също е сред секторите, които често минават в скоростната лента на технологичната надпревара. Но техниката, колкото и да е съвършена, си остава терен с много рискове за неподготвените и неспазващите

Родители: Училището става интересно с видеоуроци (Видео)

В България дигитални учебници няма, програмата пък не е от 21-и век Видеоуроците ще направят училището интересно и полезно за децата. Около това мнение се обединиха родителите от над 20 училища, които участваха в третата дискусия от инициативата „Образование 4.0“ на „24 часа“ и „Виваком“. Преди разговора на родителите такива се проведоха и с

Заниманията по интереси на учениците ще се предлагат в електронна платформа до 28 януари

Въвеждат се нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и финансирането им в държавните и общинските училища със средства от бюджета. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Промените в наредбите за приобщаващото образование и за финансирането на институциите предвиждат заниманията да се организират в

Махат модулите от малката матура след 7-и клас

920 лв. става стартовата заплата на начинаещ учител Изпитът след 7-и клас вече няма да се провежда на два модула - задължителен и по желание, а ще е цялостен. Първата част беше задължителна заради националното външно оценяване, а на втората се отговаряше по желание за кандидатстване в елитна гимназия.

Обучението в Технически университет – София – гаранция за успешна професионална реализация

В наши дни висшето образование не е просто достатъчно условие, а една от многото задължителни предпоставки за успешна професионална реализация. Това е ясно очертана тенденция, не само в България, но и в световен мащаб. Все по-лесният достъп до висше образование, наличието на широк избор от специалности,

Проф. Веселин Благоев заместник-ректор на Висшето училище по мениджмънт, Варна: Обучението при нас и във Великобритания е с еднакво качество имаме

Най-висок индекс на намиране на работа на завършилите „Администрация и мениджмънт“ студенти за 2017 - Проф. Благоев, висшето училище по мениджмънт заема челни места в различни класации по показатели за качество на учебния материал, международна ориентация, студентска мобилност и т.н., как постигате тези успехи?

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Образование

В НАТФИЗ прочути артисти учат бъдещи прочути артисти

Националната академия за театрално и филмово изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от държавата. Всяка година НАТФИЗ приема приблизително 220

Церемония по завършване на Международния факултет на University of Sheffield, се проведе в Солун

Кметът на Солун, Янис Бутарис, и писателката Виктория Хислъп, получиха почетни дипломи Стотици завършили University of Sheffield от целия регион получиха своите дипломи на тържествена церемония на международния факултет CITY College. Церемонията се проведе в Солунската концертна зала, следвайки същата академична процесия както церемониите на

197 абсолвенти от Електротехническия факултет получиха дипломите си за висше образование

В навечерието на студентския празник на тържествена церемония в Община Варна бяха връчени дипломите на 117 бакалаври и 80 магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна. Сребърни значки на ТУ – Варна за отличен общ успех от следването и държавните изпити получиха 12 абсолвенти - десет от ОКС „бакалавър“ и двама от ОКС

ТУ – Варна отличи изявени студенти и преподаватели в навечерието на студентския празник

В навечерието на 8 декември беше спазена традицията в Технически университет – Варна всяка година преди студентския празник академичната общност да се събере в зала 114 за тържественото награждаване на студенти с отличен успех и постижения на национални олимпиади, конкурси и състезания в различни области на науката, изкуството, предприемачеството,

В Джулюница решават задачи на таблети и пазят в клас ковчеже на приятелството

Училището в лясковското село е единственото иновативно в област Велико Търново - в него няма отпадащи ученици Има класове “Изследователи”, “Всезнайковци”, “Пазители на историята” Министерството на образованието и науката събра в понеделник повече от 800 представители на училищата, университетите, бизнеса и родителски организации на първия

С 3D образи на Земята и Луната физиката става забавна в час

С 3D изображения на планетите и спътниците уроците по физика стават интересни и забавни за децата в пернишкото ОУ "Св. Иван Рилски". В него дигиталните иновациите са заменили скучните учебници. Децата имат комбинирани уроци по химия, физика и биология, за да могат по-лесно да усвояват материала чрез иновациите - тоест микро и макро космоса- от

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber