Спират износа на боклук към страни извън ЕС

https://www.24chasa.bg/novini/article/10437535 Спират износа на боклук към страни извън ЕС Спират износа на боклук към страни извън ЕС www.24chasa.bg
Страните от ЕС вече ще бъдат силно ограничени да изнасят огромните си количества отпадъци в държави, където екологичните норми са занижени.
Страните от ЕС вече ще бъдат силно ограничени да изнасят огромните си количества отпадъци в държави, където екологичните норми са занижени.

Експорт може да има само ако инсталациите в неевропейските страни отговарят на екологичните стандарти

Гражданите на Европа произвеждат по 2,5 млрд. тона отпадъци всяка година. Голяма част от тях заминават далече от границите ѝ. Миналата година 33 млн. тона са били изпратени в страни, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Впоследствие половината от тях са

били изгорени,

закопани или

оставени да

гният на сметища

на открито

Според ново предложение на Европейската комисия този износ, включително и на метален скрап, трябва да се ограничи и да се сложи край на европейската практика за износ на замърсяване, пишат медии в Брюксел. Те уточняват също, че голямото количество от изнесения миналата година боклук се е озовало в Турция. Най-много скрап през 2019 г. пък е изнасян за Египет, Индия и Пакистан - общо около 2,3 млн. тона.

“Всички предприятия в ЕС, които изнасят отпадъци извън съюза, трябва да бъдат сигурни, че инсталациите, които са получатели на тези отпадъци, са управлявани по екологично рационален начин. В рамките на ЕС целта ни е да улесним процедурите на рециклиране. Изпращането в депа за отпадъци и изгарянето трябва да бъдат затруднени, докато рециклирането трябва да бъде улеснено”, заяви зам.-шефът на ЕК Франс Тимерманс.

Основната цел е в синхрон със Зеления пакт да бъде максимално развита кръговата икономика, като акцентът бъде поставен на повторната употреба на материалите и суровините. В допълнение ще се засили контролът над нелегалния трафик на боклук. Според изчисленията около 30% от отпадъците се изнасят на места, където не съществува никаква законова регулация. Става дума за много печеливш бизнес, с който се занимава организираната престъпност и

от който се

печелят около

9,5 млрд. евро

на година

Според новия регламент износ на отпадъци към трети страни ще може да се осъществява единствено ако някоя от тези дестинации го пожелае, като преди това успее да убеди ЕС, че притежава необходимите технологии за екологичната им обработка. Комисията ще следи процеса и ще го спира, ако установи тежки щети върху околната среда в държавата, която получава боклука. Очаква се предложените мерки да наложат високи стандарти в управлението на отпадъците в третите държави, внасящи евроотпадъци, което може да им донесе екологични и икономически ползи. Мерките също така ще намалят емисиите на парникови газове и ще допринесат за постигане на целите за климата, тъй като ще насърчат използването на рециклирани материали в ЕС, които имат много по-нисък въглероден отпечатък от първичните суровини (като въглища, желязна руда, боксит, целулоза и нефт), използвани понастоящем от промишлеността. На следващ етап ще бъде изготвен списък на държавите, на които е разрешено да внасят отпадъци от ЕС.

За да се намери решение на проблема с отпадъците, представяни като “употребявани стоки”, ще бъдат разработени специфични обвързващи критерии, за да се прави разграничение между отпадъци и употребявани стоки по отношение на определени изделия, пораждащи особена загриженост, като употребяваните превозни средства, батериите и някои видове текстил.

Основна причина за зависимостта на ЕС от този специфичен износ е, че съюзът генерира твърде много отпадъци. Настоящото предложение относно превозите съответства на общата цел в Европейския зелен пакт за намаляване на генерирането на боклук. През следващите месеци комисията ще предложи нови правила за постигането и на тази цел, включително чрез регулиране на проектирането на опаковки и други продукти, за да се гарантира, че те не водят до отпадъци, които е невъзможно да бъдат използвани повторно или рециклирани.

Всяка година

между

държавите от ЕС

се превозват

почти 70 милиона

тона отпадъци

По отношение на вътрешния превоз комисията предлага пълна цифровизация на всички процедури, като специално внимание ще бъде обърнато на отпадъците от “зеления списък”. Те не са опасни, но заради някои примеси третирането им все още може да причини замърсяване на околната среда и да навреди на общественото здраве.

Ще бъде изработена хармонизирана класификация на отпадъците на равнище ЕС, за да се преодолее настоящата разпокъсаност на пазара, където даден превоз на отпадъци може да бъде подложен на различни тълкувания и процедури, когато пресича вътрешните граници. Ще се изработят нови по-строги условия за превозите на боклуци за изгаряне и депониране, така че те да бъдат разрешени само в ограничени и добре обосновани случаи.

Що се отнася до незаконния трафик, Европейската комисия ще подкрепя транснационални разследвания с помощта на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която разполага със съответния експертен опит. Това ще укрепи цялостния капацитет за правоприлагане на ЕС и на неговите държави членки. Ще бъде създадена и група за правоприлагане в областта на превозите на отпадъци, за да се засили сътрудничеството и координацията срещу незаконния трафик. Тази група ще включва екологични, митнически, полицейски и други съответни национални контролни органи, както и европейски и международни правоприлагащи мрежи.

Новите мерки относно износа на отпадъци ще започнат да се прилагат 3 г. след влизането в сила на новия регламент, като ще бъде оставено достатъчно време за подготовка за насочването на потоците към по-устойчиво третиране, а също и за прехода към нови стопански модели и за увеличаване на цялостния капацитет на ЕС за справяне с продуктите и материалите, които се изхвърлят. Поради това се очаква, че третирането на допълнителни отпадъци в ЕС не само

ще бъде от полза

за околната среда,

но и ще предостави възможности за подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и за подкрепа на създаването на нови работни места в кръговата икономика.

Предстой предложението на Еврокомисията да бъде представено за одобрение на Европарламента и държавите членки.

Според представители на предприятията за рециклиране обаче новото предложение не прави достатъчна разлика между видовете материали. “За жалост, в рамките на ЕС все още няма достатъчно разграничаване между, от една страна, боклука, който ние, гражданите, хвърляме в кофите, и продуктите от инсталациите за рециклиране - казва Емануел Катракис, генерален секретар на Европейската конфедерация на индустрията за рециклиране. - Това са суровини, които могат да заменят първичните суровини, използвани в производството и за които достъпът до международните пазари е ключов едновременно за конкурентоспособността, но също и за да се отговори на амбициите на ЕС.”

Според прогнозите на Световната банка ежедневното производство на боклук на глава от населението в богатите държави се очаква да се увеличи с още 19% до 2050 г.

Проблемът с износа на боклука е част от трите инициативи, които ЕК предложи миналата сряда. Другите две са свързани с прекратяването на безнаказаното изсичане на горите в ЕС и със защитата и възстановяването на почвите на територията на съюза.

В края на октомври Европейската комисия излезе и с друга инициатива, която засяга ограничаването на максимално допустимите количества на химикалите с токсични свойства в отпадъците, така че при рециклирането им те да не се връщат в индустриалния цикъл. Предложението е да се въведат строги ограничения за максимално допустимите концентрации на следните три вещества или групи вещества в отпадъците: перфлуорооктанова киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с нея съединения — откриват се в непромокаеми текстилни изделия и в пожарогасителна пяна; дикофол — пестицид, използван по-рано в земеделието, и пентахлорофенол, неговите соли и естери — откриват се в третирана дървесина и в текстилни изделия.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от TREND Европа

Още поне 10 години евтини разговори в Европа! (Видео)

Още поне 10 години евтини разговори в Европа! (Видео)

Едни искат цифрово евро, други - криптовалутите да се забранят напълно

Едни искат цифрово евро, други - криптовалутите да се забранят напълно

Бързи и модерни влакове заменят полетите на къси разстояния

Бързи и модерни влакове заменят полетите на къси разстояния

Страсбург: По-малко антибиотици за животните

Страсбург: По-малко антибиотици за животните

Част от членовете на Асоциацията на пчеларите от Верона

Градът на Ромео и Жулиета зове Европа да спаси пчелите

Само 6 граждански инициативи са се увенчали с успех за 10 г.

Само 6 граждански инициативи са се увенчали с успех за 10 г.

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber