Добри новини за глобите, но за кого - за нарушителите, за КАТ или за държавата

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9059523 Добри новини за глобите, но за кого - за нарушителите, за КАТ или за държавата Добри новини за глобите, но за кого - за нарушителите, за КАТ или за държавата www.24chasa.bg
Добри новини за глобите, но за кого - за нарушителите, за КАТ или за държавата

Добре е, че се дава възможност за споразумение. Но ако Пътна полиция издава само фиш, това генерира корупция

Не всички са престъпници, но смея да твърдя, че не познавам човек, който да не е извършил административно нарушение. Така че би следвало всеки да се поинтересува от големите промени в Закона за административните нарушения и наказания.

Приети на първо четене без нито един глас против, те въвеждат възможността за споразумение между нарушителя и наказващия орган. За да стане това, и двете страни трябва да се съгласят:

- извършено ли е действието, описано в акта,

- съставлява ли то определеното административно нарушение,

- дали е извършено от посочения в акта нарушител,

- дали е извършено виновно.

При издаването на електронен фиш по Закона за движение по пътищата по изключение един орган установява нарушението и налага наказанието. Министерският съвет предлага промени в Закона за движение по пътищата - наказанията да се налагат само с фиш. Тоест без да има първо акт за установяване на нарушението, а после – налагане на наказанието от друг орган. Предлаганото опростяване улеснява връчването на съобщението за наложеното наказание, но смея да твърдя, че това ще генерира немалка корупция по пътищата. Е, освен ако не се заснема ефективно всяко действие на катаджията.

К

олкото до споразумението, целта заслужава подкрепа: да се ускори производството; да се облекчи и ускори процедурата по събиране на държавните вземания от глоби; да се облекчи процесът на доказване; да се разтовари съдебната система от твърде много административнонаказателни дела.

Споразумение няма да се сключва при повторно извършено нарушение, при наличие на престъпление, когато признанието на нарушителя не се подкрепя от материалите по преписката и др.

Сключването на споразумение ще е обвързано със заплащане на глобата и/или имуществената санкция в размер на:

- 70% от минимума за съответното нарушение – напр. ако е указано, че глобата е от 1000 лв. до 5000 лв., размерът на договорената санкция по споразумението ще е 700 лв.; или

- 70% от абсолютния размер - например е фиксирано, че глобата е 1 000 лв. без възможност за преценка – размерът на договорената санкция по споразумението ще е 700 лв.; или

- 70% от половината от максимума - когато е определен само максимум – напр. е посочено, че глобата е до 1 000 лв., тогава размерът на договорената санкция по споразумението ще е 350 лв.

Когато наказанието е фиксирано, би следвало да се предвиди заплатената сума да е 70% от половината на предвидената глоба, т.е. да е 35% от глобата.

По-сериозните намаления са много важен стимул за изпълнение на наказанията. Защото голяма част от тях просто не се изпълняват. И това е много по-сериозен подход, отколкото да има километрични опашки по границите, за да се връчват и събират глоби, а хората без глоби да бъдат наказвани да чакат с часове, без да са виновни. Проблемът със съобщаването на наказанието би се решил, ако се въведе ефективно електронно връчване на съобщенията на всеки гражданин и организация.

Със споразумението няма да може да се заменя предвиденият в закона вид административно наказание с друг вид, нито ще може да се договаря размер на другите видове наказания извън глобата и имуществената санкция. Ако в споразумението се съдържа разпореждане за конфискуване, съобразено с тези норми, и се засягат правата на трето лице – собственик на вещите, то ще следва да даде писмено съгласие. Няма да е предмет на споразумението евентуалното обезщетение, поискано от пострадалото лице – то ще бъде насочено да потърси правата си по общия исков ред.

Смисълът е глобата и/или имуществената санкция по споразумението да бъдат заплатени, макар и в намален размер, но в 14-дневен срок. Когато това не стане, споразумението ще отпадне.

Извън случаите на споразумение едно от основните нововъведения е, че когато нарушителят не желае да обжалва наложената глоба,  може да заплати в 14-дневен срок 80 на сто от нейния размер. Срокът, в който нарушителят може да направи и писмени възражения, се увеличава от 3 на 7 дни.

Това е сериозна гаранция за реална защита на правата на гражданите, защото досега те просто не можеха да реагират за 3 дни.

Проектът предвижда замяна на термина “местожителство” със значително по-точните правни термини “постоянният адрес” на нарушителя или адресът на управление на едноличния търговец или юридическото лице”.

Ще бъде изключена възможността за освобождаване от административнонаказателна отговорност при маловажни случаи на лица, извършили нарушения, свързани с безопасността на движението (за всички видове транспорт), след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

Тук използването на термина “аналози” създава неопределеност. Има си списък на наркотичните вещества, който се актуализира непрекъснато. Много аналози на тези вещества, чието използване не е забранено, се използват като лекарства. Съвсем не винаги действието на аналозите е същото като на включените в списъка наркотични вещества.

В наредба са определени три групи наркотични вещества. В третата група са най-безопасните, които се предписват като лекарства и за които най-често фармацевтичната компания производител препоръчва да се прави конкретна преценка от лекар дали влияят върху поведението на конкретния човек след определен брой часове. Това се прави във все повече държави.

В приетите на първо четене промени се предлага времето, през което нарушителят е бил лишен от право да упражнява съответната професия или дейност до издаване на наказателното постановление, да се приспада при определяне на срока на такова наказание.

Проектът предвижда да се даде право на прокурора на протест и когато наказващият орган при маловажен случай не налага наказание, а отправя предупреждение към извършителя, както и когато наказващият орган прекратява производството с резолюция. Това е замислено като мярка срещу корупцията. Но не е предвиден механизъм как прокурорът да научава за тези случаи. Пък и сериозно се съмнявам, че административната прокуратура ще тръгне да се занимава с тези случаи. Би следвало да се търси възможност освобождаването от наказателна отговорност да се съобщава на административен орган и ако той в кратък срок не се произнесе, освобождаването да влиза в сила.

Указват се случаи, които забраняват определени длъжностни лица да съставят актове за дадено нарушение:

- ако актосъставителят е пострадал от нарушението или е съпруг или роднина на нарушителя или пострадалия по права линия без ограничение и по съребрена линия – до четвърта степен (т.е. включително, ако са първи братовчеди);

- ако актосъставителят е заинтересуван от изхода на производството по налагане на административно наказание или има с нарушителя или пострадалия особени отношения, които пораждат основателни съмнения в неговото безпристрастие. Особени могат да са всякакви отношения – на любовници, близки приятели, враждуващи съседи и пр.

В акта за установяване на нарушението нарушителят ще може да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до електронен адрес, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване по смисъла на Закона за електронното управление.

С проекта се предвижда срокът за обжалване от страна на граждани на наказателното постановление да се удължи на 14-дневен, за да се даде възможност за по-ефективна организация на защитата им.

Парламентарната група на “Обединените патриоти” предлага при системно и повторно извършено административно нарушение да може да се налага наказание “безвъзмезден труд в полза на обществото”, който да бъде от 40 до 200 часа годишно  и може да продължава до 2 г.

“Обединените патриоти” предлагат за нарушаване на обществения ред да се налага задържане в териториалните структури на МВР до 25 денонощия. Всъщност именно дребното хулиганство обхваща случаите на сериозно нарушаване на обществения ред. А по сега действащия указ за борба с дребното хулиганство е предвидено задържане в поделенията на МВР до 15 дни, което прави предложението на “Обединените патриоти” излишно.

МВР се обяви категорично против това предложение на ОП поради простата причина, че няма места в арестите. 25 денонощия си е почти като наказание лишаване от свобода и е много по-силно от сега съществуващите наказания. Преди да се мисли за такива наказания, следва да се осигурят подходящи помещения. В сегашните арести на МВР и един ден престой е голямо наказание.

Освен това при административни нарушения по принцип максималното наказание не бива да надвишава 10 дни задържане. Задържането е ефективна мярка при сравнително тежки нарушения, когато някой не си изпълнява наложеното наказание в случаите на повторност или системност на нарушението. А също и когато има сравнително тежки нарушения, които водят например до отнемане на книжката, но нарушителят продължава да управлява без нея.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Анализи

Иван Кръстев

При поражение на Тръмп какво ще се случи с европейските популисти

Те ще търсят съюзници извън Запада, а Орбан написа манифест за бъдещия централноевропейски антилиберализъм В началото на април изследователката Киара Пагано отбеляза иронично: „Италия днес е по-затворена, отколкото Матео Салвини някога дори е мечтал“. Тя имаше право, затова не бива да се учудваме, че много от политическите коментатори тогава бяха

Вирусът стана тиранозавър

Вирусът стана тиранозавър

Как да се предпазим, как да се лекуваме - въпросите стават все повече Потресаваща информация сподели мой приятел във фейсбук – американски учени се мъчели да направят тиранозавър от ембрион на кокошка. И снимки има. Проверих, оказа се, че както в повечето фалшиви новини и в тази има зрънце истина. През 2006 г

Откъде извират Мангъровците?

Откъде извират Мангъровците?

Преди си мислех, че разбираме колко всъщност сме тъпи, най-ясно в деня, когато излизат резултатите от парламентарните избори. Но после дойде COVID-19 и оттогава усещането ми за човешка глупост се променя с всеки изминал ден и достига нови и нови невиждани висоти. Също така преди коронавирусът да долети от родината на заразите Китай, смятах просто

Свърши ли епохата на големите емигрантски пари, след като вирусът изтри 2,4 млрд. лв.

Свърши ли епохата на големите емигрантски пари, след като вирусът изтри 2,4 млрд. лв.

През септември потокът на българите за работа и учене в чужбина се възстанови в голяма степен. Но дойде втората вълна Според данните на БНБ за платежния баланс преводите от емигранти са намалели с близо две трети за първите осем месеца на настоящата година. От януари до август статистиката на централната банка отчита 291 милиона евро приход

Доклад: Заради COVID киберпрестъпността у нас скача

Доклад: Заради COVID киберпрестъпността у нас скача

- Бандитски мрежи търсят юпита - Най-голям е криминалният пазар на секс услуги - 1 млрд. лв. годишно, пише Центърът за изследване на демокрацията - Броят на кражбите на коли се доближава до нивата от края на 80-те години Пандемията от коронавирус повиши риска от киберпрестъпност, но ограничи редица други престъпни пазари

Премиерите Зоран Заев и Бойко Борисов работят за добрите съседски отношения между двете страни.

Да блокираме ли Северна Македония за ЕС?

Едва 1,3% от хората край Вардар мислят, че сме най-големият им приятел Дали България трябва да блокира началото на преговорите на Северна Македония за членство в ЕС? Как да постъпят нашите управляващи на междуправителствената конференция за интеграцията през декември? Какво ще се случи преди това на 10 ноември

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Анализи

Това не е “втора вълна” на вируса, това е цунами

Това не е “втора вълна” на вируса, това е цунами

Много скоро у нас ще е като в Италия и Франция през пролетта Слагайте маските, идиоти! Новата вълна на COVID-19 ще е 10 пъти по-мощна, отколкото беше през пролетта. Това няма да е вълна, а цунами! Казват ни го надпартийните числа. На 24 октомври новите заразени у нас бяха 1582-ма. През пролетта пикът бе на 24 април – едва 91 за деня

Лидерът на “Демократична България” Христо Иванов бе министър във второто правителство на Бойко Борисов. Той обяви коалиция с ГЕРБ за невъзможна, но после допусна, че ако Борисов не е начело, има поле за разговори.

СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Какво ни чака след изборите? Нови заедно с тези за президент

Невъзможната мисия да се състави правителство след следващия вот, когато и да е той. “Експертен” ще е ключовата дума за кабинет всички срещу ГЕРБ Защо толкова се искат предсрочни избори, след като те ще са най-много месец преди редовните? За да се вземе властта по втория начин. Това важи и за тези, които искат да свалят сегашното правителство

Три съвета към Закона за радиото и телевизията

Три съвета към Закона за радиото и телевизията

Вместо управителни - надзорни и програмни съвети в БНТ и БНР Отвори се Законът за радиото и телевизията, медийната среда се разтресе и властта се заклати. Забелязали ли сте, че така става винаги, когато се отвори ЗРТ? Властта, която и да е тя, колчем посегне към Закона за радиото и телевизията, получава проблем. Прокоба някаква има тук

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

Трима, сред които и Плевнелиев, могат да наследят Борисов като премиер

Така председателят на ГЕРБ ще изпълни обещанието си да не стои на власт, ако не мине проектът на партията му за нова конституция, но и да остане с патриотите докрай Кметът на Враца Калин Каменов, евродепутатът Андрей Новаков и бившият президент са в късата листа с качества, които лидерът им цени Управленският мандат да бъде довършен до края му

Коментар на седмицата №1: Справедливост при пенсиите? Не, от 1 януари системата ще е взривена

Коментар на седмицата №1: Справедливост при пенсиите? Не, от 1 януари системата ще е взривена

Политически капризи обезсмислят парите за възрастните българи според внасяните осигуровки и трудовия стаж. Оттук нататък естественият път е към социални помощи на глава, а не на всеки според заслуженото 1 януари 2021 г. се очертава като исторически ден за България. На тази дата ще станем първата държава, която е закрила пенсионната си система

Коментар на седмицата №3: “Тренд”: ГЕРБ спря ерозията  - 24,1%, БСП - 23,6%

Коментар на седмицата №3: “Тренд”: ГЕРБ спря ерозията - 24,1%, БСП - 23,6%

5+2 партии в следващия парламент, сочи проучването на изследователския център по поръчка на "24 часа" Повишава се тревожността от COVID, но 50% не искат връщане на строги мерки През октомври подкрепата за основните политически сили е стабилизирана след два месеца резки промени в електоралните нагласи

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber