Росен Тодоров: Бюрото по защита не е НСО - ние пазим заплашени свидетели срещу организираната престъпност

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8743820 Росен Тодоров: Бюрото по защита не е НСО - ние пазим заплашени свидетели срещу организираната престъпност Росен Тодоров: Бюрото по защита не е НСО - ние пазим заплашени свидетели срещу организираната престъпност www.24chasa.bg
Росен Тодоров

Мерките, които прилагаме, се определят от заплахата, а не от това дали опазваме главния прокурор, или свидетел, казва директорът на Бюрото по защита при главния прокурор 

Още акценти от интервюто:

В момента се грижим за сигурността на магистрати и свидетели

Има случаи, когато още по време на предварителната защита някои отказват да влязат в програмата

Имало е информация за опасни неформални контакти на наши служители. При подобни данни незабавно вземаме мерки

- Г-н Тодоров, тъй като за първи път се появявате публично като директор на Бюрото по защита при главния прокурор, разкажете нещо повече за себе си?

- Завършил съм Военното училище във Велико Търново със специалност “Войсково разузнаване”. Две години служих в парашутния полк в Пловдив като командир на взвод. От 1992 до февруари 2020 г. бях служител на Националната служба за охрана (НСО). Там преминах през всички длъжности от разузнавач до началник на отдел. През 2016 г. с указ на президента бях назначен на длъжност заместник-началник на службата. От февруари съм служител на Бюрото по защита, а от 2 март 2020 г. със заповед на главния прокурор Иван Гешев съм негов директор.

- Бюрото за защита не е позната структура. Какво представлява?

- С изменението на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, през 2014 г. отдел “Бюро по защита на застрашени лица” към Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието беше преструктуриран в Бюро по защита като самостоятелна организационна единица при главния прокурор. Добавени бяха и нови функции. 

Целта на закона е да подпомага борбата с тежките умишлени престъпления и с организираната престъпност, като осигурява специална защита на хората, чиито показания, обяснения или информация са от съществено значение за наказателното производство. 

През тези години подходът при предоставяне на защита се промени значително. Целта е да се прилагат най-добрите и съвременни способи за осигуряване на безопасността на защитените лица.

От февруари 2020 г. е добавена и нова функция на бюрото - организира и осъществява охраната на прокурори и следователи.

- Каква е разликата в работата в НСО и в Бюрото по защита?

- Ако имате предвид функциите на Бюрото и НСО? Да, има разлика. Основен приоритет при нас е защитата на свидетелите и на магистратите при изпълнение на техните служебни задължения.

Бюрото освен специалната защита и  дейността по охрана на прокурори и следователи осъществява и личната физическа охрана на защитени свидетели при условията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).То също така довежда принудително лица до органите на съдебната власт, когато това е разпоредено от главния прокурор.

Бюрото има право да охранява и обезпечава провеждането на действия по разследването пак по разпореждане на главния прокурор. Организирането и осъществяването на специална защита е дейност, която се извършва само от служителите на бюрото.

Всичко това изисква различна организация на работа и специфична подготовка на служителите.

По отношение на осъществяването на личната охрана там нещата са сходни и всички се стремят да прилагат добри практики от цял свят.

- За сигурността на колко души отговаря бюрото в момента? Ако може да посочите и какви са те - магистрати, свидетели, подсъдими? 

- Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, ясно казва, че бюрото осигурява защита на две категории хора. Първата са защитените свидетели. Това са хората, чиято сигурност - здраве и живот, са заплашени във връзка с наказателно производство. Втората са прокурори и следователи, застрашени при изпълнение на служебните задължения.

 В момента работим и по двете направления, тоест грижим се за сигурността както на магистрати, така и на свидетели.  

- Има ли разлика при опазването на един магистрат например и подсъдим или свидетел?

- Да. Има съществена разлика в начина, по който се осигурява безопасността на магистратите и на защитените свидетели. 

  Целта на охраната при прокурорите и следователите е да се гарантира безпрепятственото изпълнение на служебните им задължения и нормален начин на живот.

При защитените свидетели трябва чрез извеждането  от обичайната им среда на живот и дейност да се повиши тяхната безопасност. Разбира се, когато това не е достатъчно, се прилагат и допълнителни мерки за сигурност.

- Има ли застрашени хора, които бюрото е настанило извън България и ги охранява в чужбина?

- Имаме такива случаи. Законът предвижда  възможността за преместване в друга държава. Ако анализът на средата за сигурност покаже, че на наша територия не може да се гарантира безопасността на защитеното лице, се прилага и тази мярка. Когато това се реализира, работим в тясно взаимодействие с нашите чуждестранни партньорски служби.

- Кои държави са предпочитани за настаняване на  наши защитени свидетели - от Европейския съюз или извън него?

- Работим с партньорски служби от целия свят. Бюрото участва в много международни форуми, свързани със защитата на свидетели, където обменяме опит и осъществяваме контакти с аналогични звена. При избора на мястото за настаняване влияят много фактори. Оценяват се възможностите за интеграция и характерът на лицата, средата, в която ще попаднат, и др. Не на последно място от значение е и желанието за сътрудничество от приемащата страна.

- Не стана ясно. Със свидетелите, които са в чужбина, постоянно ли има ваш служител, или той само ги настанява, после се връща и поддържа дистанционен контакт? В чужбина защитените свидетели работят ли и ако да, вие ли им намирате работа? 

- Както вече казах, работим с нашите партньори в държавата, в която настаняваме защитените лица. Дейността по настаняването и осигуряването им се извършва в условията на конспиративност и не мога да дам подробности. В настоящия момент няма служители на бюрото, изпълняващи служебните си задължения в чужбина.

- В България има ли защитени свидетели от други страни?

- Към днешна дата няма.

- Според закона на вашите служители може да се издават временно нови данни, има ли в момента сред тях такива, които работят със сменени имена?

 - Законът дава възможност за изготвяне на документи с нови основни данни, както на защитените лица, така и на служителите на бюрото. По този начин се повишава сигурността и на двете страни. Служителите ни използват тези документи при строго определен ред и само за служебни нужди.

- Имало ли е случай, когато някой е отказвал вашата защита?

- Задължително първо се разясняват условията и редът за включване в програмата и произтичащите от това задължения. Има случаи, когато още по време на предварителната защита някои отказват да влязат в програмата или по-късно я напускат по собствено желание. Това е тяхно право, гарантирано от закона.

- Разкажете за случай, при който на вашите служители е било особено трудно. Например защитаваният  не се е съобразявал с препоръките, опитвал е да се измъкне от служителите.

- Не е възможно да се споменават нито имена, нито дори малки детайли от изпълнението на програмата за защита. Нарушаването на мерките за безопасност и пренебрегването на нашите препоръки повишават риска и за защитените, и за служителите на бюрото. За съжаление, се сблъскваме и с такива случаи. Да не забраняваме, че работим и с криминално проявени лица.

- Има ли цели семейства, чиято защита е поверена на вашата служба?

-  Много лесно може да се въздейства на даден човек, ако се заплашат най-близките му хора. Затова при определени случаи мерките по специалната защита се прилагат и за цели семейства.

- Всеки заплашен свидетел ли може да се обърне към бюрото?

- Основното изискване, за да бъдат приложени мерките от специалната защита спрямо конкретен човек, е показанията, обясненията или информацията, която той дава, или с която разполага, да са от съществено значение за наказателното производство и да съществува заплаха за живота и здравето му. 

В закона има разписана процедура кой може да предложи предоставянето на специална защита и по чие искане става. Една от възможностите е това да е по искане на застрашеното лице. 

- Как опазвате застрашени свидетели, които са в затвора?

- Когато има такъв случай, защитените лица се настаняват в друго място за изтърпяване на наказанието. Това става във взаимодействие с Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция за изтърпяване на наказанията. 

- Има ли разлика при защитата на главния прокурор Иван Гешев, чиято охрана поехте от края на април, и останалите, за чиято сигурност се грижите?

- Има разлика в обема и обхвата на прилаганите мерки, но те се определят от степента на застрашеност (заплахата), а не от заеманата длъжност или социален статус. Това важи за защитените лица и за охраняваните прокурори и следователи.

- Знаем, че Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) и жандармерията се намират във “Врана”, централата на НСО е близо до бул. “Черни връх”? Къде се помещава бюрото?

- В София. Мисля, че това е достатъчно.

- Един ваш служител направи впечатление при задържането на бившия зам.-министър на околната среда Красимир Живков най-вече заради посиненото око. Разкажете за него? Как беше пострадал?

- Въпреки наложените ограничения във връзка с COVID-19 ние се стремим да поддържаме подготовката на служителите на добро ниво. Тренировките се провеждат в условия, близки до реалните, и понякога се случват и такива неща. 

- Как се става служител на бюрото?

- Личният състав се попълва от хора, които отговарят на изискванията за свободната длъжност и имат определени умения и опит в различните направления на дейност в бюрото. В повечето случаи това са квалифицирани служители от службите за сигурност и обществен ред. Обявяваме и конкурси. В тях могат да участват всички, които отговарят на изискванията за съответната длъжност. 

- Казвате, че вашите служители трябва да притежават специални умения. Конкретизирайте.

- Казах, че трябва да имат умения и опит в определено направление на дейност. Няма нищо специално. Просто добри специалисти, обикновени, нормални хора, дисциплинирани и мотивирани да работят.

- В бюрото има ли психолог, който да работи както със служители, така и със защитените свидетели?

- Да. Има звено, което осигурява психологическа помощ и подкрепа на защитените лица и подпомага работата на служителите.

- Понякога - не често, разбира се - служители на подобни структури заработват и частно. Как опазвате вашите служители от подобни изкушения?

- Още в процеса на подбор на кадри се извършва проучване за надеждност на кандидатите. Има предвидени процедури за контрол на служителите. Разбира се, няма стопроцентова гаранция за възможни отклонения, но при такива случаи няма да се допускат компромиси. Контролът е над всичко. Изключения не се правят за никого.

- Досега случвало ли се е за служител на бюрото да има данни за опасни неформални контакти?

 - Има такива, но сама разбирате, че информацията за подобни контакти в повечето случаи е класифицирана. При наличие на данни за подобно нещо се вземат незабавни мерки.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Иван Портних: Варна става европейски център за иновации, медицина и дигитализация

Иван Портних: Варна става европейски център за иновации, медицина и дигитализация

Започнахме годината с отлични финансови показатели и устойчивост, казва кметът на града Надграждаме постигнатото, като обединяваме усилията на интелигентните хора и привличаме съмишленици, за които развитието на Варна може да бъде кауза Университетите работят за създаване на квартал на иновациите - Г-н Портних

Проф. Олег Асенов

Проф. Олег Асенов: Въпреки коронакризата събираме повече пари от винетки за леките коли

Ниските държавни заплати гонят IT експертите от толсистемата, казва членът на управителния съвет на АПИ - Проф. Асенов, кое наложи да се дават нови 117 млн. лв. на “Капш” – фирмата, която изгради толсистемата, този път, за да я поддържа в продължение на 5 години? Когато започна изграждането ѝ, неколкократно бе съобщавано

Кметът Николай Димитров със съпругата си Нури

Николай Димитров: Изживейте любовта под звездното небе на Несебър

С правилно разпределяне на парите благоустрояваме всички селища в общината, казва кметът на общината Старият град е част от националния 3D интерактивен каталог на България – IWALK.BG, имаме и мобилно приложение с името Nessebar Населението се увеличи многократно в последните години - това е оценката

Андрей Новаков - евродепутат от ЕНП/ГЕРБ

Андрей Новаков: Аз – премиер, това е твърде дълъг пас за мен

Ако има нужда от мен в следващо правителство, не бих бягал от отговорност ОЩЕ АКЦЕНТИ: Съжалявам, че не съм бил там при посегателството над журналист на конференцията на ГЕРБ Надявам се и мисля, че включително в левицата растат будни хора С ковчези и призиви за смърт се опорочава протестът на иначе младите и готини хора С евродепутата от ЕНП/ГЕРБ

Петър Ганев, ИПИ

Петър Ганев: 2% от данъка върху доходите да отиват в общината според ЕГН-то

Така за пръв път можеш да решиш какво ще се прави с част от твоите налози, казва старши икономистът на Института за пазарна икономика  - Господин Ганев, преди време ИПИ публикува изследване на местните данъци, от което излезе, че в годината на местните избори – 2019-а, никоя община не е посмяла да пипне нито един местен данък, за сметка на 2020 г

Проф. Михаил Константинов е изборен експерт, и председател на борда на директорите на “Информационно обслужване” АД, което брои изборите.

Проф. Михаил Константинов: Без машини изборите ще са незаконни

Трябват 20 000 устройства, 130 млн. лв. и гаранции, че няма да се разнася зараза При този вот избирателят не е сигурен какво става с гласа му - Една от ясните цели на протеста и неговите вдъхновители е машинно гласуване на предстоящия парламентарен вот. Близо ли сме до въвеждането му, проф. Константинов

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Симеон Дянков

Симеон Дянков : В кризисни времена политическият цикъл се ускорява, няма нищо страшно в това

Трябва бързо и смело решение. Два са възможните варианти – оттегляне на повечето министри и вид експертно правителство или направо да се върви към избори, казва бившият вицепремиер и финансов министър Още акценти:  Финансите се управляват сравнително добре, неслучайно  България влезе в чакалнята на еврозоната Трябват промени, за да се върви напред

Водещият на рубриката “Включване Z” Митьо Маринов (вляво) разговаря с Лидия Даскалова и Кристиян Стефанов.

Младите от протеста: Искаме тук да градим живота си (Видео)

Две млади лица на протеста - политолозите Лидия Даскалова и Кристиан Стефанов, пред Митьо Маринов в новата рубрика на "24 часа" "Включване Z" В новото от поредицата интервюта 24 годишният Митьо Маринов задава въпроси на две от младите лица на протеста - младият политолог Кристиан Стефанов и зам.-председателката на Националното представителство на

Венцислав Върбанов: Таван по региони за рентите, станаха прекалено високи

Венцислав Върбанов: Таван по региони за рентите, станаха прекалено високи

От 20 г. не е имало толкова тежка година в земеделието, казва председателят на Асоциацията на земеделските производители в България - Г-н Върбанов, в последните дни имахте няколко срещи с премиера и министър Танева. Доволни ли сте от обещаните милиони в подкрепа на производителите? - Определено сме доволни от резултатите

ЖИВКО ТОДОРОВ

Живко Тодоров: Стига политически канибализъм, партиите трябва да си говорят и след изборите

- Прекалено се изостриха личните отношения между политиците, с агресия не става, казва кметът на Стара Загора - Нужен е диалог между президент и премиер, липсата му не е добра за хората - Амбицията ми е да изкарам докрай кметския си мандат, не ме спрягайте за друго   - Г-н Тодоров, как изглежда ситуацията в страната през прозореца на кметския

Биляна Алексиева

Жената с подписите срещу блокадите: Васил Божков опорочи протеста

Над 3000 души са подписаха само за ден и половина. Искаме нещата да се случват по правилния начин, без анархия и безредици,  казва в интервю за "24 часа" Биляна Алексиева.   - Г-жо Алексиева, вие внесохте подписка в прокуратурата и в МВР срещу блокадата на три софийски кръстовища. Защо? - Лично внесох подписката срещу блокадата на София в

Янаки Стоилов: БСП не показва категорична решимост да скъса със зависимостите

Янаки Стоилов: БСП не показва категорична решимост да скъса със зависимостите

За 30 години партията не е била в по-сложна ситуация за запазването си като първостепенна политическа сила, казва известният юрист, който е и член на Националния съвет на партията Още акценти от интервюто: Опасявам се, че прекият избор и конгресът няма да сложат финал на кризата в БСП Над 50 предложения за председател на БСП - това не е израз на

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber