Деница Сачева: Само 7 бранша не могат да ползват схемата 60/40

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8381817 Деница Сачева: Само 7 бранша не могат да ползват схемата 60/40 Деница Сачева: Само 7 бранша не могат да ползват схемата 60/40 www.24chasa.bg
Деница Сачева: Само 7 бранша не могат да ползват схемата 60/40

Това са  горско, рибно и селско стопанство, болници, училища, банки и застрахователи

За тях ще има специални програми или получават финансиране от еврофондовете

Подпомагане ще има дори за частните детски градини

Над 4500 потърсиха помощ за пенсии, обезщетения, болнични. Но най-често ни питат колко ще продължи извънредното положение?

Няма да променяме съотношението на помощта, това е временна мярка само за 3 месеца

9000 са загубили работа от началото на кризата, но 4000 са намерили

С министъра на труда и социалната политика разговаря ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА

- Г-жо Сачева, правителството прие вече схемата 60/40, която ще подкрепя фирмите, за да не съкращават работници. Кои фирми финално могат да кандидатстват за помощта?

- В постановлението са разписани две групи икономически сектори. В първата са тези браншове, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на извънредното положение. Включително и юридическите лица, които оперират само в територията на населени места, които са затворени - в случая говорим за Банско. Те могат да кандидатстват директно. Като в тази група попадат търговия на дребно, но без търговията на автомобили и мотоциклети, сухопътен транспорт, пътнически, въздушен транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, питейни заведения, киносалони и туристическа дейност, както и артистична и творческа дейност. Включва се и предучилищната дейност в частта за частните детски градини и спорт.

Втората група икономически сектори трябва да доказват, че имат 20% намаление на приходите от продажби през март 2020 г. спрямо март 2019 г. Това е много широка група от икономически сектори, като в това число влизат добивната и преработващата промишленост, строителството, операции с недвижими имоти и т.н.

- Кои сектори няма да могат да кандидатстват за тази помощ?

- Има 7 икономически сектора, които са изключени от обхвата на това постановление. Такъв е сектор “Горско, селско и рибно стопанство”, защото това е област, в която има отделни програми по линия на земеделието, а и там има по-специфични регулации, свързани с държавната помощ. Изключен е и секторът на хуманното здравеопазване и социалната работа, защото за всички юридически лица, които имат договори с НЗОК и реализират в момента спад на приходите, ще има специална програма, която ще бъде представена от Министерството на здравеопазването съвсем скоро. В сектора на образованието, защото бюджетите там са по линия на държавния и общинския бюджет. По предложение на министерството на образованието тук изключение прави частният сектор по линия на частните детски градини. Като заплатите на учителите и съответно на заетите в детските градини също са гарантирани, но не през това постановление. От неговия обхват е изключено и държавното управление и секторът за финансови и застрахователни дейности, защото там няма забрани за работа - напротив, банки и застрахователни компании продължават да работят.

- Откога фирмите ще могат да подават документи за помощта?

- От днес, 31 март. Снощи бяха качени на страницата на Агенцията по заетостта всички документи, които са необходими. Подаването на документи ще става електронно, на хартия ще бъдат приемани по изключение.

- Какви ще са сроковете?

- Документи ще могат да се подават в рамките на следващите 3 седмици. Максималният срок за произнасянето от Агенцията по заетостта е 7 дни от подаването на документите. Това е максималният срок, хипотетично една фирма може да подаде документи днес, но да получи одобрение още утре. След това максималният срок, в който фирмата може да получи парите от Националния осигурителен институт, е до 5 дни.

- Има ли разчети заделените 1 млрд. лв. по тази схема за колко работници ще стигнат?

- Тази мярка ще струва около 1 милиард лева. Още 480 млн. лв. има във фонд “Безработица” за изплащане на обезщетенията на безработните, регистрират в бюрата по труда. В момента не могат да се направят точно разчети, защото всичко зависи от това колко работодатели ще се възползват и какви са осигурителните доходи на работниците. Само в секторите, които са пряко засегнати от заповедта на здравния министър, са наети около 289 000 души. Смятам, че с тази мярка ще можем да обхванем доста повече хора. Трябва да се отчете и фактът, че работодателите могат да се възползват от тази мярка за месец, два или три.

Фирмите, които са въвели и непълно работно време, също могат да кандидатстват по тази програма. Разписан е и отделен ред за кандидатстване на компаниите, които са създадени след март 2019 г. Фирмите ще могат да кандидатстват и за всички работници, които имат валиден трудов договор, сключен преди 13 март.

- Работодателите са категорични, че тази схема няма да работи за всички фирми. Основната причина е, че те ще трябва да плащат и пълните осигуровки, така помощта не е 60/40, а 23 на 77%. Настояват постановлението да се прилага за месец, а през това време да има законодателна промяна за по-голяма помощ от държавата. Това възможно ли е?

- Първо, това не е мнението на всички работодателски организации. Второ, искам да кажа категорично, че мярката 60/40 е към осигурителния доход на работника. Това е важно, защото тази мярка не е само за подкрепа на работодателите, за да запазят служителите си, но и подкрепяме това работникът да не намалява доходите си. Още в самото начало обявихме, че осигуровките ще бъдат за сметка на работодателя и работника. Ние проучихме опита и на други държави и се оказа, че те подхождат по същия начин. Рано е още да правим такива големи кардинални мерки по отношение на различни бизнеси, преди още да имаме достатъчно добър анализ. Има сектори, които още отсега е ясно, че ще бъдат засегнати, каквито са всички икономически дейности в сферата на туризма. Но има други дейности, за които все още не е ясно как ще се отразят бъдещите трансформации заради кризата и загубата на международни пазари. От самото начало обявихме, че това е спешна подкрепа за заетостта и краткосрочна мярка, която ще е в рамките на 3 месеца. Тя е насочена към онези предприемачи, които имат нужда от това мостово финансиране, за да могат да запазят компаниите си жизнеспособни за този период.

Разбира се, че вследствие на по-детайлни и по-сериозни анализи могат да бъдат прилагани други мерки. Нека отбележим, че законът за извънредното положение действа до 13 април. Не мисля, че е реалистично на 30 март да обявим мярката 60 на 40, а в края на тази седмица да има нови промени, с нови разчети. Според мен искането за промяната на съотношението няма как да бъде удовлетворено, нямаме никакви основания, нито имаме време за подобна промяна, нито имаме конкретен анализ, който да покаже, че мярката 60 към 40 не работи, за да се търсят други варианти. Напротив, точно обратното, ние смятаме, че ще има доста компании, които ще се възползват от нея.

- Обмисляте ли помощ и за самоосигуряващите се?

- Обмисля се възможността осигуряващите се лица също да имат достъп до безлихвените кредити до 1500 лв., каквито ще се отпускат на човек, който има трудов договор, но е излязъл в неплатен отпуск. Все още е рано да дискутираме други мерки, които обмисляме.

- Има ли вече вълна от безработица? Обмисляте ли създаването на платформа, където фирмите да си обменят служители по време на кризата?

- Това насочване се прави в момента от бюрата по труда. От началото на кризата досега почти 4000 са хората, които са намерили работа, а 9900 са я загубили. Със сигурност процесите по трансформация ще продължават.

- Общините вече могат да кандидатстват по разширената схема за “Патронажна грижа” за възрастни и хора с увреждания. Каква помощ могат да получат хората?

- Общините ще могат да наемат персонал, който да доставя услуги по домовете - доставка на храна и лекарства, продукти от първа необходимост, включително да съдействат за плащането на битовите сметки и други административни услуги. На всички, които ще бъдат наети от общините, ще им бъдат осигурени предпазни средства и дезинфекциращи препарати. От първи април ще се приемат заявления за общините за финансиране по програмата “Топъл обяд”. Получихме одобрение от Министерството на финансите за нови 5,1 млн. лв., които да се насочат към почти 20 хил. души в цялата страна.

Миналата седмица правителството направи дарение за 20 хил. лв. за фонд “Социална закрила”, като с тези средства ще бъде осигурена храна за почти 300 социално слаби семейства. Този жест бе последван и от целия политически екип на Министерството на труда и социалната политика и от изпълнителните директори на всички агенции - те дариха още 7000 лв. за 90 семейства.

- Отворена е и телефонна линия към министерството. Какво питат възрастните хора?

- Въпросите са много различни. Над 4500 са обажданията до този момент и са основно свързани с пенсиите, обезщетенията за безработица, болничните. Задават се и много въпроси за коронавируса. Един от най-честите е колко ще продължи извънредното положение.

- Как ще работи доброволният щаб?

- Ще има обща платформа, на която доброволците да се регистрират - вероятно доброволец.бг. БЧК разполага с почти 18 хил. доброволци, общините са събрали 1500, а по линия на пожарната има още около 3000. В платформата ще има обобщена информация в кои сектори доброволецът може да се включи и с какво може да помогне. Условно те ще бъдат разделени в няколко сектора - здравеопазване, социален и логистика. Има много хора, които искат да се включат, благодаря им за тази солидарност и добротворчество.

CV

Родена на 2 ноември 1973 г. в София

Магистър по връзки с обществеността от СУ “Св. Кл. Охридски” и по здравен мениджмънт. Бакалавър по социална педагогика

От 1999 до 2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговаря за връзките с Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия

От 2016 до април 2017 г. е зам.-министър на труда и социалната политика във втория кабинет на Бойко Борисов

2017-2019 г. е зам.-министър на образованието и науката

Настоящ министър на труда и социалната политика

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Икономиката-интубиране

Покажи още

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber