Даниел Панов: Програмата за саниране трябва да продължи, близо 704 000 жилищни сгради у нас имат нужда от обновяване

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8239069 Даниел Панов: Програмата за саниране трябва да продължи, близо 704 000 жилищни сгради у нас имат нужда от обновяване Даниел Панов: Програмата за саниране трябва да продължи, близо 704 000 жилищни сгради у нас имат нужда от обновяване www.24chasa.bg
Даниел Панов
Даниел Панов СНИМКА: Йордан Симeонов

Мними адвокати затрупват общините с искания по Закона за достъп до обществена информация и с един имейл точат публични средства, казва в интервю председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините и кмет на Велико Търново

Още акценти от интервюто:

Между 3 и 6 млн. лв. е субсидията за обществен превоз по губещи линии. Настояваме за промени, за да не останат хората в отдалечените населени места без обществен транспорт

Кметовете са собственици на ВиК инфраструктура, но нито имат право да я управляват и стопанисват, нито знаят състоянието ѝ

Освен превозвачите, за които решенията за платена пътна мрежа са свързани с бизнеса им, трябва да бъдат чути и хората

След въвеждане на толсистемата голяма част от трафика може да се пренасочи по общински пътища, които са безплатни. Това ще влоши състоянието им

Получихме от АПИ предложение за съвместно поддържане на проблемните пътни участъци в общините

- Г-н Панов, отново бяхте избран за председател на управителния съвет на НСОРБ. Какво свършихте през изтеклия мандат и кои ще са приоритетите ви през новия?

- Най-големият дял от дейността на НСОРБ е да представлява интересите на общините пред централните институции и в законодателния процес.

Винаги са ни чували. Сега е важно да ни разбират и да се вслушват в това, което казваме. Много от моите колеги са в местната власт пети и шести мандат. Това са хора, които не просто наблюдават обществените процеси в последните няколко десетилетия, но те са участвали активно, били са част от всички промени, усещали са ефекта и на добрите решения и са посрещали последиците от необмислените. Опитните колеги, с които съм работил и в управителния съвет, и в НСОРБ, винаги виждат проблемите в цялост и прогнозират много точно въздействието върху различните групи хора.

Днес нерядко реакциите на институциите са по-скоро спонтанни, отколкото добре премислени. Те са реакция на дадена ситуация, а не въздействие върху процеса. Да, някои решения могат да срещнат неразбиране, да провокират недоволство, но когато са задълбочено обмислени и сериозно мотивирани, това дава значителна доза решителност в отстояването им. Именно в този процес на оглеждане на проблема от всички страни и в анализа на предишните грешки и постижения, НСОРБ има потенциал да бъде неоценим и най-важното - добронамерен съветник, защото и ние, както и държавните институции, нямаме друг интерес освен обществения - на хората.

- Настоявате АПИ да излезе с ясни правила за подялба на поддръжката на спорните участъци от пътната мрежа, за да не се налага хората да плащат винетки, за да ходят на работа например. Колко са проблемните участъци и колко общини са засегнати?

- Настояваме да не бъдат пренебрегвани хората и тяхната потребност да стигнат до училището, болницата или гробището. Не искам да бъдем разбрани неправилно – не защитаваме онези, които досега са нарушавали закона, като не са си купували винетка, и сега се гневят, защото няма да могат повече да нарушават закона. Но смятаме, че наред с превозвачите, за които решенията за платена пътна мрежа са свързани с бизнеса им, трябва да бъдат чути и хората. Защото за тях платените пътища са свързани с живота им. Нищо повече. Когато през 2004 г. е направен списъкът на платените пътни участъци, потребностите на хората не са били отчетени. Този проблем избива сега, когато правителството въвежда съвременните механизми за контрол, и затова на нас се пада задачата да поправяме чужди грешки. Обърнахме се към МРРБ и АПИ с настояване да обсъдим проблема, да потърсим решение, специалистите да разработят правилата и те да са ясни и валидни за всички. Така никой няма да се опитва да противопоставя кметовете на привилегировани и пренебрегнати

Имаме отговор от АПИ, в който се предлага на общините вариант с конкретни параметри за съвместно финансиране на пътищата от републиканската мрежа. Предстои да уточним конкретните процедури, които ще предприемат общините. След въвеждане на толсистемата обаче е възможно значителна част от трафика да се пренасочи по общински пътища, които не са платени. А това ще влоши значително състоянието им. Знаете, че общините имат ограничен ресурс за поддръжка.

- Обявихте, че ще настоявате държавата да продължи програмата за саниране. Защо е важна тя?

- Първо, защото огромна част от жилищния фонд има остра нужда от саниране. По данни на МРРБ става дума за 703 978 жилищни сгради. Ако умножите по броя на семействата с жилища в тях, става ясно колко хора имат нужда от подобряване на условията, в които живеят. Второ, защото санирането е неразделна част от пакета мерки за енергийна ефективност, които трябва да въведем както на национално и общинско ниво, така и всеки от нас в дома си и в навиците си. Ако доскоро екологичните проблеми бяха важни, но пренебрегвани, днес са неотложни. Европа, чиято неразделна част сме ние, има ясни цели в тази посока и не можем да не участваме в процесите, обединени под понятието “зелена сделка”. Санирането значително намалява потреблението на енергия за отопление и това е част от усилията на цялото общество.

Трето, защото това са средствата, които хората усещат като инвестирани в техния дом и живот.

И не на последно място, защото санирането променя облика на цели райони в градовете.

- Искате да има и общи правила за субсидирания обществен превоз на пътници от обезлюдените селища. Какво предлагате?

- В момента има сериозни разлики в размера на субсидиите по общини и области. От друга страна, субсидиите за градски транспорт в големите градове са значително по-високи от тези за междуселищните линии. Брутната сума е близо 142 млн. лв. на година. От тях едва между 3 и 6 млн. лв. са за губещите линии в планинските и други населени места.

Тук не става дума за компенсациите за издадените карти за пътуване на пенсионери и военни. Тях общините ги получават от бюджета и ги превеждат на превозвачите, макар и не в пълен размер, но за това решение местната власт няма никаква вина.

Много превозвачи вече се отказват от нерентабилни линии и хората от планински и отдалечени населени места остават откъснати от общинския център, от училище, от работа.

НСОРБ и сдруженията на превозвачите години наред участват в поредица от безрезултатни заседания на работна група към транспортното министерство. Досега не сме срещнали никакво разбиране и желание от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” да се намери гъвкаво решение на проблема. Бяха определени срокове за промени в наредбата за субсидиите и компенсациите. Тези срокове изтекоха миналата година и нищо от нашите предложения не беше отразено в законопроекта, с изключение на замяната на термина “планински” със “слабонаселени” райони. В работната група освен експертите на НСОРБ участват и представители на общините Кюстендил, Стара Загора, Угърчин и Самоков.

С Камарата на автобусните превозвачи подготвяме предложения и се надяваме ИА “Автомобилна администрация” да демонстрира желание за решаване на проблемите, защото страдат хората, общините и бизнеса. Кой е доволен от тази ситуация?

- Докъде стигна работата ви с Министерството на финансите за нова основа за изчисляване на данък сгради и такса смет?

- Миналата година за първи път поставихме пред Министерството на финансите въпроса за актуализацията на данъчните оценки. Надявам се да постигнем напредък. Казваме го сега, за да има време до есента, когато се подготвят общинските бюджети.

- Покрай водната криза в Перник казвате, че кметовете не са достатъчно критични и взискателни към институциите, от които зависят инвестициите във водния сектор, а мълчанието е съучастие. Как може да се промени това, за да няма хора на воден режим в XXI век?

- С диалог. На общото събрание на НСОРБ екоминистърът Емил Димитров обърна внимание, че ВиК дружествата поради редица задължения все още не могат да започнат изпълнение на проектите за обновяване на водоснабдителната мрежа. Някои от тях дори не са започнали да подготвят апликационните форми, а това е свързано с предпроектни проучвания и дълъг процес на проектиране. Огромен финансов ресурс по ОП “Околна среда” е поставен пред риск да не бъдат усвоени средствата. В предходни периоди общините преминаха през изпълнението на проекти за канализация и предупреждавахме за риска отговорността за водоснабдителната мрежа да бъде оставена само в ръцете на ВиК дружествата. Днес това е факт. Кметовете са само собственици на инфраструктура, която е в неясно техническо състояние и е предоставена за управление на друг - ВиК дружества, асоциации и т.н. Този друг събира таксите за вода, защитава поскъпването на цената ѝ, демонстрира по документи инвестиции…. А резултатите са аварии и безводие. С ясното съзнание, че кметовете, където са членове на водните асоциации, имат минимална възможност да искат по-добра отчетност и да упражняват известен контрол, апелирах към тях: когато са информирани за проблеми, да не премълчават на принципа “да не се изложим пред чужденците”. Това е най-лошият подход.

Дори в Перник е било възможно да бъдат взети мерки, ако някой беше извикал за проблема навреме.

- Какво стана с искането ви за 2% подоходен данък, който да остава за общините?

- Все още е искане. Не сме изоставили и идеята за преотстъпване на 2% от подоходния данък. Искаме обсъждане, в което да участват и богатите общини, които имат голям интерес от това, и малките, за които е важна държавната субсидия. Отнасяме се с нужния респект към мотивите на държавата по този въпрос, но смятаме, че мнението на 265-те общини също трябва да бъде уважавано. Остава обаче въпросът готови ли сме общините за ефективно управление на този ресурс. Затова освен твърди в искането си трябва и да си напишем домашното - за какво ще бъде използван този ресурс и как ще бъде инвестиран.

- Разкажете за проблема със заявленията за достъп до информация, с които са засипани някои общини. Защо смятате, че това е престъпна схема за източване на публични средства?

- В различни периоди при нас постъпват множество сигнали от общини. Обикновено се касае за един и същи тип въпроси, подавани по Закона за достъп до обществена информация. Хората, които изпращат запитванията, са едни и същи. Питанията се адресират към 10, 20 и повече общини едновременно и обикновено се изпращат от адвокатски кантори. Даже не мога да си представя кой е този влиятелен човек в държавата, който има едновременно интереси и развива дейност на територията на половин България. Схемата е безхитростна: обикновено се искат данни за години назад, обемът информация е голям и на практика трудно може да бъде подготвен в рамките на предвидения в закона срок. Така само след 3 дни общината вече е потенциален подсъдим с гръмкия мотив “отказ за предоставяне на достъп до обществена информация”. Административната санкция е 500 лв. Умножете едно заявление до 30 общини по 500 лв. Печелите 15 000 лв. с един имейл. И това се повтаря непрекъснато, имената на изпращачите са вече до болка познати на общините, обикновено се представят като пълномощници на жителите Х или Y, които обаче не са и чували да са проявявали интерес към архив за служебни командировки или изпратени данъчни известия за последните 7 години. С какво тези хора са по-различни от телефонните измамници? С това, че са правно грамотни?

Общините си плащат присъдените глоби, но това са публични средства. Досегашният опит и от работата на общинските съвети и на общините недвусмислено навежда на мисълта за група лица, които използват правото, предоставено им от Закона за достъп до обществена информация, за източване на публичен ресурс. НСОРБ събира подробна информация за тези случаи от всички общини. Потърсили сме съдействие от компетентните институции.

 

Визитка:

Завършва Националния военен университет “Васил Левски”, специалност “Машинен инженер”. Доктор по защита от бедствия и катастрофи. Магистър по публична администрация от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

До 2002 г. прави военна кариера. 9 г. е начело на туризма като управител на общинското дружество “Царевград Търнов”.

Трети мандат кмет на Велико Търново

На 26 февруари 2020 г. бе избран за втори мандат за председател на УС на НСОРБ

Женен, с двама синове

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Храбрин Иванчев: Новите автомобили с онлайн регистрация в КАТ догодина

Храбрин Иванчев: Новите автомобили с онлайн регистрация в КАТ догодина

Асоциацията на вносителите предлага скрапинг програма за замяна на колите над 15 г. чрез държавен екобонус при покупка на нова кола От началото на годината автомобилите над 20 години у нас са се повишили с над 150 хиляди бройки Предлагаме единен регистър на МПС и първоначален преглед за техническа и екологична годност на всички нововнесени

Георги Свиленски: Партия на Радев ще е грешка - не може да е по-добра алтернатива от БСП

Георги Свиленски: Партия на Радев ще е грешка - не може да е по-добра алтернатива от БСП

Още акценти от интервюто с председателя на предизборния щаб на социалистическата партия: Левицата претендира, че може да даде честно, некорумпирано, некрадливо управление, което да работи в интерес единствено на хората Целта ни не е да дойдем на власт, а да дадем управление, което да изведе България от тази тежка ситуация Не мога да коментирам как

Калина Андролова: Отрицателният тест на Радев не означава нищо

Калина Андролова: Отрицателният тест на Радев не означава нищо

Ден-два след контакта проверките често не са достоверни, твърди журналистката Заради президента кабинетът няма полезен ход с мерките срещу COVID - Президентът Радев замина за форума в Естония, без да обяви контакт със заразения с коронавирус ген. Димитър Петров, макар и предупреден още преди визитата си, прекратена от Естония предсрочно

Николай Димитров: Въпреки кризата поддържаме Несебър с безупречна визия

Николай Димитров: Въпреки кризата поддържаме Несебър с безупречна визия

Налага се да намалим някои харчове - трябва да се степенуват по важност в тези трудни времена, казва кметът на града Сега приоритет е да осигурим отопление за детските градини и училищата, както и пари за зимно поддържане на пътищата и да подпомогнем социално слабите С рибния фестивал “Есенни пасажи” се стремим да удължим сезона и да развием

Проф. Богов: Ще търся баланса да са добре и лекари, и пациенти – в COVID кризата всички са потърпевши

Проф. Богов: Ще търся баланса да са добре и лекари, и пациенти – в COVID кризата всички са потърпевши

Създаваме COVID отделение с 21 легла в кардиологията, като втора стъпка ще открием класическо инфекциозно отделение Ще работя и за реновирането на старите сгради и навлизането на високите технологии за диагностика и лечение Абсурд е заради директорския стол да си изоставя пациентите - постът е нещо временно в живота на лекаря

Милен Марков

Милен Марков: Имаме възрастта на колите, искаме и звезди за безопасност

При шофиране трябва да се почива на всеки три часа, а когато возим деца - на два, казва експертът в Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" Още акценти В петък има най-много катастрофи, в интервала от 16 до 20 часа При техническите прегледи да се записват не само годините на автомобила, но и километрите

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Ая Таха и Сезен Хабилов: Разбрахме, че ще имаме дете, след изолатора и карантината

Ая Таха и Сезен Хабилов: Разбрахме, че ще имаме дете, след изолатора и карантината

За нас е чест и привилегия да сме част от достойните българи “Пирогов” ни научи на смирение и на това да си готов във всеки следващ момент за всичко. В нашия случай учи и на любов Преди 7 месеца не знаехме нито с какво се сблъскваме, нито резултата от евентуална среща с вируса, което беше най-лошото Първо Сезен

Почти невъзможен е кабинет след вота без ГЕРБ или БСП с подкрепа от Трифонов

Почти невъзможен е кабинет след вота без ГЕРБ или БСП с подкрепа от Трифонов

Задава се фотофиниш на изборите и най-трудното съставяне на правителство след промените. Може да се стигне до нови избори, казва политологът Димитър Ганев   Вътрешната опозиция в БСП вече се олицетворява само от Кирил Добрев и неговите 40-50 души - Г-н Ганев, в трети месец на протести сме. Можем ли вече да кажем кой спечели и кой загуби

Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров

Проф. Димитър Димитров: Студенти се обучават във фирми с преподавателите си - накрая оценка дава и бизнесът

l Университетите не трябва да се делят на изследователски и преподавателски - всички и образоват, и правят наука, казва ректорът на УНСС l Държавата търси експертното ни мнение - Проф. Димитров, как ще се отрази на университетите и конкретно на вашия увеличението на бюджета за висше образование за догодина с 50 млн. лв.

Васко Василев

СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Васко Василев: Когато заминах за Москва на 8 г., трябваше да забравя, че съм детето чудо

Много музиканти сега ще загубят работата си, но ще останат най-добрите Популярният по цял свят цигулар Васко Василев отпразнува своя 50-годишен юбилей. Той избра да отбележи повода с българските си фенове и направи концерт навръх рождения си ден - 14 октомври, в София. На следващия ден в ранни зори отпътува от страната ни за поредните си музикални

Деси Банова-Плевнелиева

Деси Банова-Плевнелиева: Лъжа е, че се развеждаме. Ще заведем дело за клевета

Тя е известна още преди да срещне съпруга си - президента Росен Плевнелиев (2012-2017). Влиза в телевизията в средата на 90-те години, минава през няколко предавания и телевизии, преди да попадне на мястото си като водеща на времето по Нова телевизия. Деси Банова истински се вълнува от темата за климата, прави филми за това, участва в конференции

Снимка РУМЯНА ТОНЕВА

Проф. Греди Асса: Лекарите днес дирижират времето и това е голямата промяна, дошла с COVID-19

Всичко е политизирано и като художник е важно да вмъкна зрителя в нов свят, в който той да се чувства щастлив, свободен и независим от внушения на телевизия, социални мрежи, радио, преса Лекарите са новите възрожденци. Виждам у всеки един от тях безусловна всеотдайност Най-големият дял от натрупаните с усилията на всички постъпления трябва да

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber