Отвореност и сътрудничество за споделено бъдеще

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7866807 Отвореност и сътрудничество за споделено бъдеще Отвореност и сътрудничество за споделено бъдеще www.24chasa.bg
Н. Пр. Си Дзинпин, президент на Китайската народна република Снимка Ройтерс

Основна реч на Н. Пр. Си Дзинпин, президент на Китайската народна република при откриването на Второто китайско международно изложение за внос Шанхай на 5 ноември 2019 г.

Ваше Превъзходителство президент Еманюел Макрон,

Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова присъства
на официалното откриване на изложението в Шанхай и се срещна с И Лиенхун, губернатор на провинция Дзянси.
СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова присъства на официалното откриване на изложението в Шанхай и се срещна с И Лиенхун, губернатор на провинция Дзянси. СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Ваши Превъзходителства премиер Андрю Холнес, премиер Кириакос Мицотакис и премиер Ана Бърнабич,
Ваши Превъзходителства говорители на парламента,
Ваши Превъзходителства ръководители на международни организации,
Ваши Превъзходителства ръководители на делегации,
уважаеми гости,
дами и господа,
приятели,
В този прекрасен сезон, оцветен с дълбоки есенни оттенъци, изпитвам голямо удоволствие да се събера с вас край река Хуанпу. Обявявам откриването на второто Китайско международно изложение за внос!
В самото начало, от името на китайското правителство и народа, както и от мое име сърдечно приветствам всички бележити гости, дошли отдалеч! Към всички стари и нови приятели, събрани тук от цял свят, отправям моите топли поздрави и най-добри пожелания!
Преди година,
на същото това
място, се
положи
тържественото
начало
на Китайското международно изложение за внос. Днес ние сме щастливи, че във второто изложение на тема “Нова ера, споделено бъдеще” към нас се присъединиха още повече приятели. Вярвам, че всички вие ще намерите участието си в събитието за полезно и възнаграждаващо!
Дами и господа,
приятели,
На изложението миналата година обявих инициативите, които Китай трябва да предприеме в петте области на по-нататъшно отваряне, и посочих три конкретни стъпки за Шанхай, за да се отвори по-широко към света. Една година по-късно тези инициативи и стъпки бяха изцяло въведени. Шанхайската пилотна зона за свободна търговия вече има специална зона Линганг, а в други провинции на страната са създадени шест нови пилотни зони за свободна търговия. Шанхайската стокова борса пусна научно-технологично табло за иновации, като системата за регистрация беше използвана за списъка на компаниите. В района на делтата на река Яндзъ е въведен план за интегрирано развитие на региона като национална стратегия. На национално ниво Законът за чуждестранните инвестиции ще влезе в сила от 1 януари догодина. Система за управление, съчетаваща национално третиране преди установяването и отрицателния списък, е въведена в цялата страна. Значителен напредък се постига в увеличаването на вноса с цел повишаване на потреблението и намаляването на тарифното ниво. За миналогодишното изложение по време на моите двустранни събития с чуждестранни лидери
бяха договорени
98 инициативи,
от които 23 вече
са завършени,
47 отбелязват добър напредък, а 28 са в състояние на стабилно изпълнение.
Дами и господа,
приятели,
Икономическата глобализация представлява тенденцията в историята. Подобно на големите реки в света- Яндзъ, Нил, Амазонка и Дунав - всички те преминават напред в безмилостно течение и нищо не може да спре тяхното мощно движение, нито подводните течения, нито подводните рифове.
От проблемите, пред които е изправена световната икономика, нито един не може да бъде решен самостоятелно от една държава.
Всички трябва да поставим общото благо на човечеството на първо място, а не да поставяме собствения си интерес пред общия.
Трябва да имаме по-открит начин на мислене и да предприемаме по-отворени стъпки и да работим заедно, за да направим световния пазар още по-голям. Трябва да засилим механизмите за споделяне на ползите в световен мащаб и да проучим нови начини на международно сътрудничество. Целта е да дадем по-голям тласък на икономическата глобализация и да премахнем пречките, доколкото можем.
За да може това да се случи, бих искал да предложа следното:
Първо, нека работим заедно за изграждането на отворена световна икономика чрез сътрудничество. С развитието на световните вериги на стойност и доставки страните са взаимносвързани една с друга и интеграцията на тяхната икономика е на дневен ред.
Разстоянията
между
държавите
стават все
по-кратки и
взаимодействията
между страните
нарастват,
оттам и вероятността за различия и несъгласия. Правилното решение се състои в консултациите и сътрудничеството. Всички проблеми могат да бъдат уредени в духа на равенството, взаимното разбиране и приспособяване. Трябва да насърчаваме развитието чрез отваряне и задълбочаване на обмена и сътрудничеството между нас. Трябва да се “хванем за ръце” помежду си, вместо да "пускаме" ръката на другия. Трябва да “събаряме стени”, а не да “издигаме стени”. Трябва да стоим твърдо срещу протекционизма и унилатерализма. Трябва непрекъснато да сваляме търговските бариери, да оптимизираме световните вериги на стойността и доставките и заедно да насърчаваме пазарното търсене.
Второ, нека работим заедно за изграждане на отворена световна икономика с иновации. Иновационното развитие е от съществено значение за устойчивия растеж на световната икономика. Това, което виждаме, е нов кръг от научно-техническа революция и индустриална трансформация, които достигнаха исторически момент за големи пробиви. Държавите трябва да засилят сътрудничеството в областта на иновациите. Трябва да улесним интеграцията на науката и технологиите с икономическия растеж и да увеличим споделянето на резултатите от иновациите.
Трябва да
премахнем
бариерите, които
възпрепятстват
потока от знания, технологии, таланти и други фактори на иновациите и да подкрепим нашия бизнес в технически обмен и сътрудничество. Това е начин да разгърнем потенциала за иновации. И за облагодетелстване на човечеството с по-доброто използване на знанията, трябва да засилим защитата на интелектуалната собственост. Последното, което искаме, е да заглушим потока от знания или да създадем или дори да разширим технологичното разделение между нас.
Трето, нека работим заедно за изграждането на отворена световна икономика за взаимна изгода. Трябва да работим за визията на приобщаващо и взаимноизгодно развитие. Трябва да работим заедно,
за да запазим
международния
ред, залегнал
в целите и
принципите на
Хартата на ООН,
да поддържаме основните ценности и основни принципи на многостранната търговска система, да насърчим либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите и да направим икономическата глобализация по-открита, приобщаваща, балансирана и полезна за всички. Трябва наистина да работим за изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН и да увеличим подкрепата за най-слабо развитите страни, така че ползите от развитието да достигнат до повече страни и народи.
Дами и господа,
приятели,
На прага на нова историческа отправна точка Китай ще отвори все по-широко вратата си към света. Комунистическата партия на Китай току-що приключи четвъртото пленарно заседание на 19-ия централен комитет. Взето бе решение за по-нататъшно поддържане и подобряване на социалистическата система с китайски характеристики и за модернизиране на системата и капацитета на страната за управление. Това включва множество значителни мерки за задълбочаване на реформите и разширяване на отварянето.
Китай ще се придържа към основната си държавна политика за отваряне към света, ще продължи да бъде ангажиран с отварянето, за да насърчава реформите, развитието и иновациите. Това ще доведе до отваряне на още по-високо ниво.
Първо, Китай ще продължи да отваря пазара си. Китай има население от 1,4 милиарда. Неговото население със среден доход е най-голямото в света.
Огромният
китайски пазар
има неограничен
потенциал
Китайците често казват: “Светът е голямо място и искам да видя повече от него”. Това, което искам да ви кажа днес, е, че китайският пазар е толкова голям, че всички трябва да дойдете и да видите какво може да предложи. Китай ще използва по-добре основната роля на вътрешното потребление в икономическото развитие и ще насърчи по-стабилния вътрешен пазар, за да стимулира местния растеж и да създаде повече пространство за глобален растеж. Китай ще обърне по-голямо значение на вноса.
Ще продължим
да намаляваме
тарифите и
институцио-
налните
трансакционни
разходи,
ще развиваме демонстрационни зони за насърчаване на вноса чрез творчески средства и ще внасяме по-висококачествени стоки и услуги от цял свят. Ще предприемем стъпки за насърчаване на балансирано развитие както на вноса и износа, така и на търговията със стоки и услуги, на двупосочната търговия и инвестиции, на търговията и индустрията. По този начин ще осигурим свободен, но подреден поток както на международните, така и на вътрешните фактори на производство, ще подобрим ефективното разпределение на ресурсите и ще задълбочим интеграцията на пазарите.
Второ, Китай ще продължи да оптимизира своята структура на отваряне. Отварянето на Китай към света е всестранно и многоотраслово. Бързо се формира нов модел на цялостно отваряне. Китай ще продължи да насърчава смелите опити и експерименти в пилотните зони за свободна търговия и ще засили развитието на пристанището за свободна търговия Хайнан като ускорители на отварянето. Китай ще продължи да прилага интегрирани стратегии за регионално развитие за региона Пекин-Тиендзин-Хъбей, Икономическия пояс на река Яндзъ, района на делтата на река Яндзъ и района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао и
ще изготви нова
национална
стратегия за
опазване на
околната среда
и висококачествено развитие в басейна на Жълтата река. Целта е да се търси по-голяма синергия на отварянето между различни части на страната.
Трето, Китай ще продължи да подобрява бизнес средата. Подходящата бизнес среда осигурява необходимото условие за оцеляване и процъфтяване на предприятията. На 24 октомври Световната банка публикува своя Doing Business Report 2020, който класира Китай на 31-о място, с 15 места по-напред от миналата година, когато бе на 46-о. Миналия месец Китай издаде правилник за оптимизиране на бизнес средата. В бъдеще Китай ще продължи да премахва основните ограничения в икономическото развитие, ще ускорява реформите по отношение на ключовите връзки и области и ще модернизира системата и капацитета за управление като институционална подкрепа за отваряне на високо равнище и висококачествено развитие. Китай ще продължи да насърчава благоприятна бизнес среда, която се основава на пазарни принципи, уредени от закона и в съответствие с международните стандарти. Ще дадем на чуждестранните инвестиции по-голям пазарен достъп до повече сектори, допълнително ще съкратим негативния списък и ще подобрим институциите за насърчаване и защита на инвестициите и информационното отчитане. По отношение на защитата на интелектуалната собственост ще създадем среда, която оценява ценността на знанието, ще подобрим правната рамка, ще засилим правоприлагането и защитата чрез граждански и наказателни правосъдни системи.
Четвърто, Китай ще продължи да задълбочава многостранното и двустранното сътрудничество.
Китай е
шампион в
международното
сътрудничество и
привърженик
на мулти-
латерализма
Китай подкрепя необходимите реформи в СТО, за да може организацията да играе по-голяма роля в насърчаване откритостта и развитието и многостранният търговски режим да бъде по-авторитетен и ефективен. По-късно днес следобед китайската страна ще бъде домакин на неформалната министерска среща на СТО. Очакваме откровен обмен, който ще доведе до съвместни действия за подобряване на глобалното икономическо управление. Щастлив съм да отбележа, че вчера 15 държави, участващи в Регионалното цялостно икономическо партньорство (RCEP), приключиха текстовите преговори и се надявам споразумението да бъде подписано и да влезе в сила възможно най-скоро.
Китай ще се
радва да сключи
високостандартни
споразумения за
свободна
търговия с
повече държави Ще ускорим преговорите за инвестиционно споразумение между Китай и ЕС, споразумение за свободна търговия между Китай и Япония и Корея и споразумение за свободна търговия между Китай и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Ще останем активно ангажирани в сътрудничеството в рамките на ООН, Г-20, АТИС и БРИКС, за да придвижим напред икономическата глобализация.
Пето, Китай ще продължи да развива сътрудничеството “Един пояс, един път”. Към днешна дата Китай е подписал 197 документа със 137 държави и 30 международни организации по сътрудничеството “Един пояс, един път”. Китай ще следва принципа на обширни консултации, съвместен принос и общи ползи, философията на отворено, зелено и чисто сътрудничество и висококачествения, ориентиран към хората и устойчив подход за насърчаване на висококачественото сътрудничество “Един пояс, един път”.
Дами и господа,
приятели,
В бъдеще Китай ще следва новия подход за развитие и иновационната стратегия за развитие и ще удвои усилията си за насърчаване на нови двигатели на растеж чрез изместване на модела на растеж, подобряване на икономическата структура и създаване на нов растеж. Вярваме, че подобни усилия ще доведат не само до висококачественото развитие на Китай, но и до нови възможности за растеж на световната икономика.
Вярвам в
светлите
перспективи на
икономическото
развитие
на Китай Развитието на Китай, гледано през обектива на историята, е неразделна част от напредъка на цялото човечество. Китай ще протегне ръцете си и ще предложи на страните по света повече възможности за пазар, инвестиции и растеж. Заедно можем да постигнем развитие за всички.
Дами и господа,
приятели,
Китайската цивилизация винаги е ценяла мира под небето и хармонията между народите. Нека всички да работим в този дух и да допринасяме за отворена глобална икономика и за общност с общо бъдеще за човечеството.
Благодаря ви!

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Коронавирусната пандемия затруднява работата на журналистите

Коронавирусната пандемия затруднява работата на журналистите

Коронавирусната пандемия ограничи достъпа на журналисти до много събития и ценни данни, в някои случаи дори стана причина за цензура и заплахи, отслабвайки още малко обезкървения вече печат. Оредяха присъствените пресконференции, по-малко въпроси се задават предварително, понякога въпроси изобщо няма, а искания за сведения остават без отговор

Виктор Димчев

Законите не са цирк. Децата не са реквизит

Само на метри от сегашната сграда на Народното събрание се намират останките от Колизеума на Сердика. Законите не са цирк. Децата не са реквизит. Гражданите не са магарета. Хората не са стадо, че да бъдат залъгвани с кабинетен ПР и шумна постановка. Онези, които запазят приличие, ще останат на сцената, докато се върти. Да си знаете

Радослав Златков, VIVACOM: За нас образованието е кауза

Радослав Златков, VIVACOM: За нас образованието е кауза

„За нас образованието е кауза. На принципна, че трябва да сме здрави, за да помогнем на оставалите създадохме VIVACOM университет, в който развиваме най-перспективните си служители. Колеги помагат за прехода между академичното образование и истинския бизнес.“ Това обясни в началото на конференцията „Образование 4

Венелина Гочева, министър Красимир Вълчев и Радослав Златков от VIVACOM дадоха начало на обсъждания на "Образование 4.0"

Красимир Вълчев: Има тиха промяна в образованието - преподавателите развиват култура на иновации

В българското образование все повече се случва една тиха промяна и тя е развитието на култура на иновациите сред преподавателите. Не развитие на отделни иновативни училища, а създаването на масова култура на иновации. Тази констатация направи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри шестата конференция „Образование 4

Христо Стоянов СНИМКА: Фейсбук

Протестиращите окончателно се провалиха и морално с окупирането на НС

АБСУРД Мисля, че протестиращите окончателно се провалиха и морално, и интелектуално с окупирането на Народното събрание. Ако те искат законност искам да им кажа, че нахлуването в Народното събрание би трябвало, и е, терористичен акт. Да родиш дете с недъзи, за да го използваш като щит до този момент го има само в един разказ на Мопасан

Патриарх Неофит СНИМКА: Архив

Патриарх Неофит: Нека новата учебна година да е успешна, мирна и благословена

Българският патриарх Неофит отправи приветствие към учителите и учениците за началото на новата учебна година, публикувано на сайта на Българската патриаршия. "Възлюбени в Господа братя и сестри, скъпи ученици, с архипастирска любов и всесърдечни благопожелания приветстваме всички вас - учители, ученици и служители в администрацията на българските

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Мнения

Италия отново отваря училищата: огромно организационно усилие, а и здравен риск СНИМКА: РОЙТЕРС

Италия отново отваря училищата: огромно организационно усилие, а и здравен риск

Изминаха повече от шест месеца, откакто италианските ученици бяха принудени да си останат вкъщи, заради карантината срещу новия коронавирус. Предприетите стъпки те да бъдат върнати отново в училище са едно огромно организационно усилие, а и здравен риск. Никоя друга страна в света, с изключение на Китай

Каква е целта на протеста - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Каква е целта на протеста - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов. Виж останалите карикатури

Анри Кулев нарисува асиметричната информация

Анри Кулев нарисува асиметричната информация

Д-р Антонина Желязкова / СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Коментар на седмицата №1: Антонина Желязкова: Радев постъпи грозно, неетично, нахално. И противоконституционно

Публикуваме отново най-четените коментари и анализи на изминаващата седмица. Този е №2 и е събрал над 138 000 прочитания. В парламента трябва да започне процедура по обвинение срещу президента, смята културният антрополог и директор на Международния център за малцинствата и културните взаимодействия "На 2-ри септември беше мъчително да се гледа

Завещание на седмицата: В новия Холивуд: Хари Потър - индианец, Хърмаяни - смугла мулатка

Завещание на седмицата: В новия Холивуд: Хари Потър - индианец, Хърмаяни - смугла мулатка

Добре, че филмите за Хари Потър не са заснети днес. Кой знае как биха изглеждали на белия екран любимите ни герои от книгите на Джоан Роулинг, ако се борят за "Оскар" в категория за най-добър филм след наколко години? Едно е ясно след новите стандарти на Академията, които влизат в сила от 2025 г., едва ли ще бъдат обикновени, бели и скучни

Дания възприе нов подход към миграцията
на фона на плановете на ЕС за реформи

Дания възприе нов подход към миграцията на фона на плановете на ЕС за реформи

Датското правителство назначи тази седмица специален пратеник, който "да помогне за отварянето на вратите" към нов подход по отношение на миграцията към Европа и да "гарантира, че истинските бежанци получават помощ по-бързо и по-качествено в близките райони". Назначението бе направено на фона на подготовката на Европейската комисия да обяви големи

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber