Сергей Цветарски: Лошата демография у нас не почна от 10 ноември, а още от 70-те години

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7858278 Сергей Цветарски: Лошата демография у нас не почна от 10 ноември, а още от 70-те години Сергей Цветарски: Лошата демография у нас не почна от 10 ноември, а още от 70-те години www.24chasa.bg
Сергей Цветарски
Сергей Цветарски

Сега купуваме много повече, отколкото преди 1989 г., казва председателят на НСИ 

Още акценти

Когато сравняваме цени от 1990 г. със сегашните, трябва да сме много внимателни

С годишния доход през 1989 г. сме могли да купим 429 кг свинско, а сега - 819 кг

Подоходното неравенство у нас сега е станало твърде високо 

Социализмът два пъти забрани абортите, но това не помогна за раждаемостта

Демографски най-зле сме били в средата на 90-те години

 

- Господин Цветарски, може ли да се отговори еднозначно на въпроса кога българинът е живял по-добре – преди или след 10 ноември 1989 г.?

-На мен лично ми е трудно да отговоря еднозначно. Това е всеобхватен въпрос от рода на “Щастлив ли сте?”. Как да отговориш едносрично на нещо, което няма един-единствен измерител, а представлява комплекс от показатели, които отразяват различни аспекти от понятието щастие.

Може би някой научен колектив ще може да отговори, но трябва да задълбае в много от аспектите, на това, което се разбира под “добър живот”. Има много такива индекси – на човешкото развитие, на щастието и т.н. Аз като ръководител на НСИ съм длъжен да се фокусирам върху осигуряването на качествена статистическа информация и така да подпомогнем експертите и изследователите да проникнат в дълбочина на изследваните проблеми.

- Изследванията, които сега статистиката прави, същите ли са, каквито е правила преди 30-40 години, т.е. може ли да има проследимост на данните, за да видим как са се променяли някои тенденции?

- Няма как да са напълно еднакви, поне в по-голямата си част. Защото през този период от време са се променили коренно системата, обществото. Появили са се и нови процеси. Какво да кажем например за инфлацията?

- Нима тя не се е мерела при социализма?

- Тя дори не се е наричала “инфлация”, а “общ индекс на цените”, който няма нищо общо с днешните понятия. Просто защото не е имало пазарна икономика.

При социализма нямаше и нужда да се мери инфлацията, защото цените навсякъде бяха еднакви и се определяха от Главното управление по цените. Сегашното наблюдение няма нищо общо с тогавашното. Изменение на цените тогава можеше да се види само на кооперативните пазари за селскостопански стоки най-вече заради сезонни изменения и това единствено внасяше някакъв цвят в индекса на цените.

При това онзи индекс се е изчислявал като съотношение на стокооборота между две последователни години. При централизирана промяна на цените, случваща се веднъж на 3-4 години и мотивирана най-вече от външни причини, разликата не се наричаше “инфлация”, а “корекция на цените”.

Съвременното помесечно наблюдение на цените е въведено в България през май 1990 г., но това бяха първите ни стъпки към сближаването ни с европейската практика, което стана факт към 1995 г. Между другото, при преговорите за влизане в ЕС първата затворена преговорна глава бе “Статистика” през 2000 г., с което беше признато, че нашата статистика отговаря на основните стандарти.

Затова, когато се сравняват цени от 1990 г. със сегашните, трябва да сме много внимателни. По-вярно е, ако приемем за начало 1995 г.

- Тогава как са се изследвали покупателните възможности на българина преди 1990 г. и как можем да разберем какво сме могли да купим с тогавашните заплати?

- Покупателната способност е сравнително добре изследвана, защото това се прави чрез наблюдението на домакинските бюджети. Това е най-старото статистическо изследване, което се провежда и в момента. Началото е поставено още през 1925 г., но не се е правело регулярно като сега, а през по-дълги периоди от време. От 1962 г. вече се провежда редовно. Допреди няколко години беше месечно изследване, а сега е тримесечно.

Само че ако ще правим сравнения с тогава, има много условности. Не можем например да сравним сегашните си разходи за комуникации с тогавашните, защото през 1962 г. дори стационарните телефони са били рядкост, а днес тези разходи се правят предимно през мобилните ни телефони, които тогава не са съществували.

Колите са били една на хиляда домакинства, а сега много семейства имат по две и дори по три коли.

- Но нуждата от храна е една и съща.

- Дори хранителните навици много са се променили през този период. Това, което виждам обаче, е, че като цяло покупателните възможности за повечето стоки са се увеличили с много между 1989 и 2018 г.

Има едни изключения, които се отнасят до стоки, които можем да кажем, че по онова време са били субсидирани.

Например детските обувки. През 1989 г. с годишния си приход едно домакинство е можело да купи 245 чифта детски обувки, чиито цени са били субсидирани от държавата. Днес, когато те не се субсидират, с годишния доход може да се купят 207 чифта.

Същото е и за хляба – през 1989 г. сме могли да си купим 4614 бели хляба, а днес – 4155, т.е. малко по-малко. Но хлябът беше субсидиран. Млякото също. Субсидията беше и под формата на държавни помощи, и под формата на задържане на цените.

Забележете обаче, че покупателната способност не се измерва само чрез средната работна заплата, а се взима предвид целият паричен доход на домакинството за една година. Самият паричен доход много се е променил през годините. Навремето в него не е имало приход от самостоятелна и предприемаческа дейност, защото не е имало такива, не е имало приход от обезщетения за безработица, защото безработицата е била екзотика.

За повечето основни хранителни стоки обаче сравнението е недвусмислено в полза на сега. С тогавашния годишен паричен доход например сме могли и да си купим 429 килограма свинско месо през 1989 г., а сега – 819 кг. Можели сме да си купим 278 кг трайни колбаси, а сега – 425 кг.

Тогава сме могли да си купим 3 телевизора с годишния приход на едно домакинство, а сега – цели 12. Навремето телевизорите бяха лукс. Това са само илюстративни примери, но показват тенденцията.

- Едно от вечните оплаквания, които чувам, е от увеличаващото се неравенство между българите. Как се е развивала тази тенденция през времето?

- Към момента подоходното неравенство у нас е с високи равнища. През времето на социализма официално не се е изчислявал този показател освен в научни разработки.

Първите официални данни на НСИ за доходното неравенство са от 1992 г. Оттогава до 2009 г. то се изчисляваше по данни от наблюдението на домакинските бюджети. През 2009 г. въведохме ново наблюдение – “Статистика на доходите и условията на живот”, което е доста по-различно като методология и затова между двата периода данните трудно могат да бъдат сравнени.

Между 1992 и 2009 г. общоизвестният коефициент на Джини у нас беше около 30%. Това е дълбочината на отклонението от линията на равенството. По онова време това изглеждаше много добре на фона на данните за същия показател на много други европейски държави, които показваха около 35%.

Когато хармонизирахме изследването, този показател се повиши и стигна стойности до 35,9%. Този резултат пак е сравним с данните на другите европейски държави и не ни поставя в много по-лоша позиция от тях.

След това в продължение на две години беше 33%. От 2015 г. обаче почна отново да нараства – беше 37% през 2015 г., увеличи се до 37,7% на следващата година, а през 2017 г. стигна дори до 40,2%, след което спадна до 39,6%.

Това ни поставя в най-високия сегмент на подоходното неравенство сред членките на Европейския съюз.

Има още един показател - “Отношение на дохода на най-богатите 20% към най-бедните 20% от домакинствата”, който през 2018 г. достигна 7,7 пъти. Този индекс също показва, че подоходното неравенство в България е голямо.

- През кои от тези последни 30 години демографските процеси в България са били най-зле?

- Ако разположим кривите на раждаемостта, смъртността, естествения прираст и др. на една графика, ще можем да видим различни тенденции. Общото, което ги обединява, е, че най-трудните в демографско отношение години са в средата на 90-те, чак до 1998-1999 г.

Разбира се, всеки показател си има своите специфични особености. Например детската смъртност днес е несравнимо по-ниска, отколкото през 1989 г., намалението е трикратно. Но има два пика, които са през 1990 г. и през 1995-1996 г., което е логично – това явление реагира мълниеносно на промените. Тогава имаше недостиг на стоки от първа необходимост и лекарства.

Раждаемостта не реагира толкова рязко на икономическата ситуация. Тя намалява доста през 1995-1997 г., но после тръгна нагоре. Пикът е през 2008-2009 г., след което има лек спад.

Но искам да обърна внимание на нещо – у нас много често се говори, в напълно кръчмарски стил, за висока смъртност и ниска раждаемост на 1000 души. Това са показатели, които са лесно смилаеми, но не показват нищо, а даже подвеждат.

Броят на родените деца на хиляда души не означава нищо освен сравнение във времето, защото в тези хиляда души влизат и мъжете, старците и самите деца, които, както знаете не раждат. Когато има влошена възрастова структура на населението, както е у нас, този показател подвежда. Най-точният показател е, когато отнесеш броя на родените деца на броя на тези, които са способни да ги създадат - жените в детеродна възраст. Така се стига до средния брой на децата, родени от една жена.

Този показател не само не намалява, но и расте след дупката в периода 1995-1997 г. Тогава той стигна до 1,09 деца на една жена. Сега е вече 1,56, което е малко над средното европейско равнище. Тенденцията е, че след онзи спад следва непрекъснато нарастване и сега сме на равнището, на което сме били през 1990 г.

А интересното за този показател, който принципно е важен, е, че неговият спад изобщо не е свързан с прехода – той започна да пада устойчиво от началото на 70-те години на миналия век.

По същия начин можем да бъдем подведени и от данните за смъртността. Най-точна характеристика на смъртността дава показателят “Очаквана продължителност на живота”, който отчита вероятностите за умиране на всяка една възраст и така не се влияе от възрастовата структура на населението. Ако сравните две села – в едното живеят 50 възрастни човека, а в другото – 50 младежи, какво ще получите? Естествено, че в едното смъртността ще е висока при нулева раждаемост, а в другото – обратното.

Аз съм чувал дори хора с академични претенции и научни титли да се вайкат, че смъртността в България била висока, давайки пример с броя на умрелите на хиляда души. И почват едни сравнения със смъртността в Зимбабве например. Но в Африка структурата на населението е съвсем друга. Точният измерител е средната продължителност на живота, която отчита повъзрастовата вероятност за смърт, и тя не намалява, дори напротив. Може би не се увеличава с толкова, колкото на нас ни се иска, но се увеличава. Средните европейски показатели са такива, че всяко десетилетие средната продължителност на живота се увеличава с по две години.

- А миграцията, която беше непозната преди промените, не ни ли унищожава демографски?

- Миграцията е наистина сериозният проблем. Защото тя не само директно отнема от броя на населението, тя косвено “изнася” раждаемост, а “внася” смъртност. Навън отиват да живеят младите жени в детеродна възраст, а се връщат в по-висока възраст. Очевидно това влошава възпроизводството на населението.

За съжаление, демографските процеси не могат да се управляват директно, те само акумулират ефекта от останалите секторни политики. В България впрочем имаме горчив опит от прилагане на директни “демографски” мерки. При социализма на два пъти имаше забрани на абортите, освен при медицински случаи. Първият е през 1968 г., а вторият – през 1973 г. Нашите данни показват, че на следващата година – съответно 1969 и 1974 г., ражданията рязко скачат. Но след това драстично спадат и отиват на едно много по-ниско равнище, отколкото са били преди забраната.

Населението реагира по този начин на подобни забрани. Просто отхвърля директната намеса в процеси, които са интимни.

CV

Роден е на 19 юни 1958 г. в Плевен

     Завършил е УНСС

     Специализирал е в САЩ, Малта и Русия

     В продължение на 3 години е бил маркетинг директор на “Мобилтел”

     В НСИ е бил последователно директор на дирекция “Регионална статистика”, съветник на председателя на НСИ, зам.-председател и председател на НСИ от юни 2014 г.

     Има научни публикации у нас, във Великобритания и САЩ

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Димитър Радев: Няма основание да се очаква глобална криза с мащабите на онази отпреди десетина години

Димитър Радев: Няма основание да се очаква глобална криза с мащабите на онази отпреди десетина години

Банковият сектор сега е в състояние да устои и на най-негативния сценарий, категоричен е управителят на Българската народна банка Още акценти: Очаквам всички условия за пълноценното ни участие в ЕРМ-2 и Банковия съюз да бъдат изпълнени през 2020 г. Въвеждането на еврото ще стимулира институциите за политики и мерки с голям икономически

Димитър Николов: Град, който строи нови училища, има бъдеще - Бургас е такъв

Димитър Николов: Град, който строи нови училища, има бъдеще - Бургас е такъв

Скоро бургазлии сами ще казват какво искат пред дома си и нещата ще се случват по-бързо Държа на вниманието към детайла, тъй като да откриваш дефекти в новоизпълнен проект, дразни не само живеещите наблизо хора, но и мен Много важно е средното образование да е обвързано с нуждите на бизнеса, който не търси само висшисти

Доц. Владислав Миланов: Това нелепо издание - преводът на "Под игото", трябва да се спре

Доц. Владислав Миланов: Това нелепо издание - преводът на "Под игото", трябва да се спре

“Под игото” е не просто литература, “Под игото” е свят на българското - Вие сте сред критиците на преведения от издателство “Византия” на Нели Стефанова роман “Под игото”. Защо, доц. Миланов? - Защото съвестта ми на филолог, на гражданин и на човек, който силно обича езика и родината си, не може да се примири с подобни неразумни (в смисъла на

Нели Стефанова е родена през 1958 г. във Велико Търново. Завършила е книгоиздаване в Москва. Работила е като симултанен преводач. След 1989 г. основава издателство “Византия” и е сред първите частни издатели у нас.

Нели Стефанова: За превода на “Под игото” надават викове като фенове на футболен мач

Има тенденция децата у нас да си говорят на английски, казва преводачката на "Под игото" със съвременни термини - Преведохте “Под игото”, взривихте мрежата и възмутихте филолози. Смятате ли го за грешка, г-жо Стефанова? - В никакъв случай. Защото всяко подобно явление се появява на белия свят само ако от него има остра обществена необходимост

Арх. Любо Георгиев: 74% от хората в центъра са напълно доволни от живота в София

Арх. Любо Георгиев: 74% от хората в центъра са напълно доволни от живота в София

През 2050 г. София ще е компактен, но не презастроен град, който се управлява заедно с гражданите, казва в интервю ръководителят на екипа на "Визия за София" и директор на "Софпроект" Още акценти от интервюто: Софиянци се вълнуват от градската среда, транспорта и околната среда Рестриктивни мерки като по-скъпа синя зона например са

Радослав Златков: Качеството на мрежите и услугите трябва да е водещо

Радослав Златков: Качеството на мрежите и услугите трябва да е водещо

Във “Виваком” сме готови за 5G, от стратегията ни като оператор зависи как ще бъде развита новата технология, казва главният технически директор на “Виваком”: - При демонстрацията на възможностите на 5G мрежата на “Виваком” казахте, че се гордеете с нея. Каква е причината за това? - Гордея се с всичките ни мрежи, защото, на първо място смятам

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ

Емил Караниколов: Предлагаме на съседи да се обединим за производство на коли на бъдещето

Състезаваме се за инвестиции помежду си и обираме трохите, казва министърът на икономиката Още акценти С “Хюндай” работата ни продължава усилено със същия професионализъм и отговорност както с "Фолксваген" - Г-н Караниколов, бяхте в САЩ в екипа на премиера Бойко Борисов. Извън темите на разговорите с президента Доналд Тръмп за покупката на F-16

Петя Димитрова: Стартираме мащабна трансформация на още по-голямата си клонова мрежа, за да осигурим отлично потребителско изживяване

Петя Димитрова: Стартираме мащабна трансформация на още по-голямата си клонова мрежа, за да осигурим отлично потребителско изживяване

Успяхме да осъществим придобиването на Банка Пиреос България в рекордно кратък срок, с което Пощенска банка става още по-голямa и силна, казва главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка - Г-жо Димитрова, през тази седмица открихте на уникално събитие три нови “дигитални” офиса на Пощенска банка

БОЯН РАШЕВ

Боян Рашев: Ако искаме чисти градове, ни трябват евтин ток, газ и парно

Най-големият замърсител е отоплението с дърва и въглища в домакинствата, казва експертът по управление на околната среда и ресурсите, управляващ партньор в denkstatt: Г-н Рашев, какъв е делът на тецовете в замърсяването на въздуха и в промените в климата? - Активисти, политици, лобисти продължават да смесват замърсяването на въздуха и

Менда Стоянова: Защо общините не ползват споделени услуги, за да събират повече от данъци

Менда Стоянова: Защо общините не ползват споделени услуги, за да събират повече от данъци

Дано се види “хляб” в идеята и се намерят поддръжници, казва шефката на бюджетната комисия в парламента И още акценти Бюджетът отговаря на управленската програма, около която се формира коалицията, затова не очаквам изненади при гласуването За криза е много рано да се говори, въпреки че има известно забавяне в растежа на икономиките Ефектът

Златко Живков: Монтана посреща зимния си
празник с амбициозна програма 2020

Златко Живков: Монтана посреща зимния си празник с амбициозна програма 2020

Приключваме големи основни ремонти на 7 улици в града и два четвъртокласни пътя, казва кметът на града Изпълняваме програма “Топъл обяд” за около 540 възрастни и хора в неравностойно положение, основно в селата По предварителна информация бюджетът ще има ръст между 10 и 17% за заплати, зимно почистване, образование, здравеопазване

Стенли и дъщеря му Никол

СНИМКИ: ЦВЕТАН ИГНАТОВСКИ/ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС

Стенли: Заради глем рока ходех с обувки с високи подметки и токове и баща ми искаше да ги среже

Никол Сланева: Като малка спрях да пея, когато татко си е вкъщи Ще има ремикс на общата ни песен “Чужди тела”, а Никол ще запише и първото си солово парче След дълга пауза Станислав Сланев-Стенли издаде соловия си албум “Чужди тела”. Така се нарича и първата песен, която се завъртя в ефира още преди излизането на тавата

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber