Виолета Коритарова: За да улесним хората, вече половината общини в България могат да издават имотни скици

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7702457 Виолета Коритарова: За да улесним хората, вече половината общини в България могат да издават имотни скици Виолета Коритарова: За да улесним хората, вече половината общини в България могат да издават имотни скици www.24chasa.bg
Виолета Коритарова
Виолета Коритарова СНИМКА: Йордан Симеонов

Нотариусите предпочитат сами да си вадят документите от Кадастрално-административната информационна система, казва шефката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

- Госпожо Коритарова, какво стана с идеята, която бе лансирана едновременно с вашето назначаване на поста преди една година – на геодезистите да се даде право да издават имотни скици, за да се намалят по този начин опашките пред гишетата на агенцията? Всъщност много ли са геодезистите в България?

- Веднага след постъпването ми на тази длъжност започнахме обсъждането на такива промени в закона с браншовите камари, които са общо четири в нашия бранш, за да може измененията да се реализират по най-добрия начин, да няма обструкции и нещата да протекат гладко. Предложихме тази промяна в закона и

от май 2019 г.

тя вече е факт

Сега сме на финалната права да одобрим наредбите, които се изискват.

По същество даваме възможност на правоспособните лица да предоставят услуги на гражданите от името на агенцията. Това обаче е възможност, а не задължение за тях. В България има над 2000 регистрирани правоспособни лица по геодезия - физически лица и фирми. Може би не всички те ще проявят интерес да издават скици от наше име. Но поне 10-20% от тях мисля, че ще се съгласят.

Ние ще впишем желаещите в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, който се води от агенцията, ще им дадем права и в техните офиси гражданите ще могат да заявяват и получават скици за поземлени имоти, сгради и схеми на самостоятелни обекти.

Геодезистите ще вадят по електронен път скиците и ще ги разпечатват на желаещите, като тук трябва да подчертая ясно, че правоспособните лица няма да имат възможност да нанасят изменения в кадастралната карта.

- Скици и сега могат да се вадят по електронен път, нали? Защо според вас хората отбягват да се възползват от тази възможност?

- Могат и сега, да. Но сякаш въпросът не е дали услугата е разработена по най-добрия начин като процес, важна в това отношение е и спецификите ѝ. За да поръчаш скица за собствения поземлен имот или схема на апартамента, ти

трябва да можеш

да разчиташ

кадастралната карта

На нашия портал има графики и ти трябва да визуализираш обекта, за който искаш съответния документ, а не всеки умее това.

Аз апелирам все пак гражданите да ползват е-услугите ни. Ние сме дали възможност това да се прави и без електронен подпис, поне в момента на заявяването на услугата. Заявяваш я и прикачаш необходимите документи в сканиран вид. След това скицата на хартия трябва да се получи на гише, но все пак по този начин спестяваме едно ходене до службата по геодезия, картография и кадастър. Тя може да се получи в цялата страна, независимо от местонахождението на имота. Ако имате имот в Бургас и искате да си извадите скица, можете да го направите и в София, и в която и да е друга точка на страната.

- Не може ли като в сайта на НАП да дадете възможност да се вади скица и срещу персонален идентификационен код (ПИК)?

- Работим и над такава възможност, но все пак имайте предвид, че в сайта на НАП срещу ПИК получаваш информация. Нашите услуги обаче се заплащат.

Що се отнася до таксите, имаме вече промяна в тарифата, направена миналата сряда. Там изрично е посочено, че общините и геодезистите ще получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ за себе си, т.е. 30% от таксата.

- Самата такса променя ли се?

- Не се променя – нашите такси си остават същите. Например схема на апартамент се вади срещу 20 лева, за нива е 5 лева, а за поземлен имот в градската част, т.е. парцел, е 20 лв.

- А не може ли чисто и просто службите в България, на които е необходима тази скица, сами да си я вадят от вашия портал толкова често, колкото искат? Има ли изобщо връзка между вашата система и други ведомства?

- Да, ние сме дали безплатен достъп на много общини и областни управи, те са определили и инструктирали своите служители, които работят с нашата система. За собствени нужди те могат да правят и безплатни справки. Общините най-често правят справки за поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти, собственост на общината.

- Извинете, но те не си ли знаят имотите?

- За да ги актуват, да ги отдават под наем или за да ги продават, те също трябва да имат скица.

- Смисълът на въпроса ми беше друг – дали не могат общините, вместо да изискват от гражданина скица на имота му, да влизат в системата и сами да си я вадят?

- Не е еднозначен отговорът на този въпрос. Може би трябва да има и някакви нормативни изисквания. Сега в закона пише, че когато изискваш услуга от една администрация, трябва да ѝ представиш набор от документи. Единият от изискваните документи е имотна скица. И много администрации все още изискват всички документи, включително и скицата, да са ѝ налични, и то на хартия.

Например данъчните служби

едва сега искат от

нас достъп до

нашата система,

защото, когато се декларира един имот за данъчни нужди, освен документ за собственост се изисква и имотна скица.

Същото се изисква и когато изчисляват данъчната оценка на имота. Ясно е, че това засяга хората в момента, в който правят имотна сделка, т.е. сравнително рядко, но все пак

не е редно един човек

да вземе голям брой

скици на имота и да ги

разнася от учреждение

на учреждение

Затова водим цял кръг от разговори с различни ведомства, за да улесним процеса за гражданите. Отворили сме максимално достъпа до Кадастрално-административната информационна система и на много администрации сме дали правото на безплатен достъп.

Имаме редица успехи в това отношение. Ето, например от общо 265 общини в България 140 действат и като наши фронтофиси – те имат правото да издават скици и дори разполагат с наш печат, с който да ги подпечатват. Когато оглавих агенцията преди една година, споразуменията с такива общини бяха около 40.

Същото споразумение имаме и с областните управи, дори с много общински служби по земеделие и областни дирекции “Земеделие”.

При нотариусите цялата процедура действа почти изцяло само електронно, и то от 4 години. При изповядване на сделка, когато се събират всички необходими документи за целите на нотариалното производство,

повечето нотариуси

предпочитат сами

да си вадят

имотната скица

Те обаче не могат да издават на гражданина скица – просто я разпечатват за службите по вписванията, тъй като там актуалната скица трябва да е налична в досието на имота.

Трябва да кажа, че всеки работен ден нотариусите в страната заявяват и получават по 15-16 имотни скици. Има области в страната, в които нотариусите работят изцяло само електронно.

- Кои са тези области?

- Така започнаха във Велико Търново, те са най-напред. Във Варна също всички нотариуси работят само електронно.

- Има ли и други държавни или общински служби, които могат директно да си вадят скици?

- Постигнахме съгласие с областните дирекции “Земеделие”. При отдаването на земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда също се изисква скица на имота. Така че

тези дирекции имат

право безплатно

да правят справки

- Какво стана с покритието на територията на страната с цифрови кадастрални карти, кога ще бъде приключено напълно?

- Предстои окончателно завършване на преобразуването на картата на възстановената собственост. Т.е. това, което правеха преди общинските служби по земеделие за земеделските и горските територии, вече е изцяло наша отговорност.

В момента са завършени 87% и

до края на годината

със сигурност ще

приключим и ще има

100% покритие

на страната с цифрови кадастрални карти за земеделските и горските територии.

Остава да се направят цифровите кадастрални карти само на населените места. Към момента имаме такива карти на всички областни центрове и на големи общински центрове, на всички населени места по Черноморието, на всички национални курорти – навсякъде, където има оживен граждански оборот.

До края на месеца обявяваме обществени поръчки за изработване на цифрови кадастрални карти на нови, по-малки населени места.

Това всъщност е предвидено и в одобрената от правителството в сряда програма за дейностите по създаването на кадастъра и Имотния регистър за 2019 г. По силата на програмата например през тази година се предвижда обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на цифров кадастър на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 311 населени места. Продължава изработването и одобряването на такива за землищата на 253 населени места в 14 области.

Това е приоритетна дейност и неслучайно кабинетът включи в сряда агенцията в

списъка на обектите със

стратегическо значение

за националната сигурност

Целта на тази крачка е гарантиране на безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално-административната информационна система. За да изпълняват своето предназначение, тези системи трябва да отговарят на съвременните изисквания. Решението ни позволява предпиремаме всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете и негативните последици за агенцията и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

CV

l Магистър по геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София

l Дългогодишен служител е на Агенцията по геодезия, кадастър и картография, като преди това е работила в Министерството на земеделието, горите и храните и в Министерството на образованието

l Има редица професионални квалификации в Нидерландия, Австрия и Германия

l Изпълнителен директор е на агенцията от 20 юни 2018 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Иван Кадев: Казусът с втория кабинков лифт на Банско трябва да се реши по европейските правила в най-кратък срок

Иван Кадев: Казусът с втория кабинков лифт на Банско трябва да се реши по европейските правила в най-кратък срок

Само построяването му ще спре големите опашки, казва кметът на Банско - Г-н Кадев, очаквахте ли такава силна подкрепа от жителите на Банско, с която станахте кмет още на първи тур? - Повярвах в силната подкрепа на моите съграждани от първия момент, в който реших да се кандидатирам. Но човек не може да прогнозира нещата до последния процент

Красен Станчев: Ако 50% от дохода отиват за храна, има проблем. Но българите харчат 30%

Красен Станчев: Ако 50% от дохода отиват за храна, има проблем. Но българите харчат 30%

Обективни критерии показват, че сега живеем по-добре, отколкото преди 30 години, казва икономистът - Статистика за БВП през годините. която обявихне наскоро, показва, че през 1880 г. БВП на човек у нас е с 40% по-висок от Гърция, малко повече от Румъния и два пъти по-нисък от САЩ. След това нещата рязко се обръщат

Инж. Павлин Костов е завършил Техникума по електротехника и електроника, а висшето му образование е по специалност “Eлектроинженерство” в Техническия университет София. Почти цялата професионална кариера на инж. Костов е преминала в “Топлофикация Сливен” където работи от 17 години. Бил е на няколко позиции преди да поеме поста на изпълнителен директор.

Павлин Костов: Предлагаме евтина и чиста енергия на нашите клиенти

Ако направим съпоставка на цените на парното в България, мисля, че в момента предлагаме най-изгодното отопление, казва изпълнителноят директор на “Топлофикация Сливен” - Инж. Костов, в последните години топлофикационните дружества се гледат под лупа дали отговарят и спазват изискванията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и

Лиляна Павлова: ЕИБ вече има 85 
проекта в България за 5,36 милиарда евро

Лиляна Павлова: ЕИБ вече има 85 проекта в България за 5,36 милиарда евро

Ще продължим да се фокусираме върху това, което можем най-добре - намаляване на неравенството и поддържане на инфраструктурата и конкуренто способността, казва вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Още акценти: Ангажираността на Европейския инвестиционен фонд е знак за доверие в потенциала на българските фирми Новата ни

Теодора Петкова

Теодора Петкова: Децата трябва да знаят, че зад парите не стоят само блага, а и възможност да направиш добро за някого

Достъпно и с примери нека да влязат в света на финансите. Представям си го като учебен предмет, казва новият главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Още акценти: Да говорим с тях и затова, че на всекиго по-равно, не е възможно На финансово грамотен клиент можеш да обясниш защо начинът, по който предлагам нещо да се случи

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ СНИМКА: 24 ЧАСА

Елен Герджиков: Групата на ГЕРБ и СДС няма да влиза в никакви други коалиции за управлението на София

Ще публикуваме поименно гласуване за всяко решение на СОС. Така работата ни ще е още по-прозрачна, казва председателят на Столичния общински съвет Обновяване на кварталите,чист въздух и е-община са приоритетите за мандата Няма пречка Борис Бонев да е зам.-шеф на СОС. Гражданите, гласували за него

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Желю Ганчев: Италианци и българи са източили от вецове у нас 40 млн. евро. Имам документи, мога  да го докажа и в съда, ако се наложи

Желю Ганчев: Италианци и българи са източили от вецове у нас 40 млн. евро. Имам документи, мога да го докажа и в съда, ако се наложи

Има система за отклоняване на средства, която работи от 15 години. За италиански компании са отивали 77%, за български - 23%, твърди предприемачът, който има 42% от "ПВБ пауър България" - Г-н Ганчев, обявихте публично, че от “ПВБ пауйър България” и “ВЕЦ Своге” са отклонени 40 млн. евро, които са отишли за лично облагодетелстване на български и

Илияна Йотова: Чрез големия разговор за бъдещето на България да възстановим връзките помежду си

Илияна Йотова: Чрез големия разговор за бъдещето на България да възстановим връзките помежду си

Още акценти от интервюто с вицепрезидента: Инициативата на “24 часа” е важна - разглеждам я като пилотен проект, в който да се включат много българи, в отворена дискусия без забранени въпроси и “изтрити мнения” Можем да се обърнем към хората и с въпроси в специална интернет платформа 30 г. по-късно бетонът и бодливата тел са разрушени

Иван Димитров: До средата на 2020 г. ще предоставим честоти за развитие на 5G в България

Иван Димитров: До средата на 2020 г. ще предоставим честоти за развитие на 5G в България

Телекомите са все по-ориентирани към удовлетворяване на очакванията на клиентите, които са станали и много по-взискателни към качеството на услугите и обслужването, казва председателят на КРС - Докъде стигнаха разговорите за освобождаването на честоти за 5G в България? - До средата на 2020 г. ще предоставим честотен ресурс

Снежина Петрова. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Снежина Петрова: Ще правим нова трактовка на “Под игото” с моите студенти, за да разберат младите архаичния език

След спектакъла “Медея” се чувствам успяла, казва актрисата - Г-жо Петрова, честита награда! Получихте отличието за хуманитаристика "Богдан Богданов". За спектакъла "Медея" ли е? - Да, Не, за проекта, от който спектакълът е част. В мотивите на журито бяха споменати интердисциплинарността на проекта, популяризиране богатството на културата

Владимир Левчев: С баща ми сме спорили. Но не с лични нападки - той беше либерален комунист

Владимир Левчев: С баща ми сме спорили. Но не с лични нападки - той беше либерален комунист

Заминах за САЩ, за да започна на чисто. Там по-ясно чувствах, че съм българин. Във Вашингтон бях учител и университетски преподавател. Но съм бил и продавач, пощальон, книжар Владимир Левчев Роден на 17 октомври 1957 г. Завършва английска гимназия и изкуствознание в Художествената академия. През 1982-1989 г

Лидия Шулева: Държава, която иска да запази младите, трябва да показва вдъхновяващите примери на успех

Лидия Шулева: Държава, която иска да запази младите, трябва да показва вдъхновяващите примери на успех

Още акценти от интервюто с експерта икономист: Да дадем признание на предприемачите, които успяха въпреки много негативни неща, които се случват. 74% от хората казват -  новините са негативни. Въпросът е къде са позитивните Защо предното стъкло на автомобила е огромно, а огледалото за задно виждане - малко? Защото трябва да гледаме напред

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber