Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7613052 Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа www.24chasa.bg
Проф. дтн инж. Николай Вълканов

От две години има спад на цените на металите с 30%, въпреки това инвестираме и увеличаваме заплати, казва председателят на Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ 

Слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни

искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците, и това се спазва

Минно-геоложката камара е доайен в дуалното обучение, работим по въпроса още преди да стане национална кауза

- Г-на Вълканов, колко пари произведе миннодобивната индустрия през 2018 г. и колко в първото полугодие на тази? Какви са приходите на компаниите в бранша и как се вписват сред другите отрасли?

- Минават 3 млрд. лв. И е ръст с около 3% спрямо 2018 г.

- Как се отразява забавянето на икономическия растеж в световен мащаб във вашата дейност? Миналата година имаше спад на борсовите цени между 20 и 30%, но въпреки това у нас минната индустрия отчете растеж.

- Общо произведената продукция за миналата година е 109 млн. тона. Спад на цените има и през тази година, дори в малко по-висока граници от миналата, предимно в цветните метали - мед, злато, олово, цинк и сребро. Затова,

ако цените бяха

по-високи с 30%,

приходите

щяха да бъдат

към 4 млрд. лв.

Въпреки ниските цени те не са били такива от 2008-2009 г., ние продължаваме да работим успешно благодарение на огромните инвестиции, които се направиха през последните години – над 2 млрд. лв.

- Какъв е делът на индустрията в БВП на страната? Беше към 5 процента, промени ли се?

- Винаги се е движил между 4 и 5%, зависи от цената на металите на борсата.

- Какви инвестиции направи минната индустрия и в какво? Казвали сте, че ако не са инвестициите, мините ще са затворили.

- Инвестициите са 215-220 млн. лв. за 2017 г. Средногодишно за периода от 2010-2018 имаме над 300 млн. лв.вложения на година, или това прави над 2,5 млрд. лв.

Има и нови проекти, единият е рудникът “Ада тепе” в Крумовград, който тези дни ще бъде открит. Знаем, че последните 40 години чисто нов рудник не е откриван, пускани са отворени и затворени рудници, но нов – не. Инвестициите в сектора, които са направени, тези 2,5 млрд. лв., са за иновации, нови технологии, нов тип оборудване, проекти за опазване на околната среда.

- Какви иновации и нови технологии?

- “Горубсо-Мадан” и “Горубсо-Златоград” през 2018 г. продължиха започналия през последните години процес на смяна на минния модел, внедрявайки най-модерни машини и методологии.

- “Горубсо-Мадан” е фирмата, в която преди години миньорите стачкуваха за заплати.

- Стачкуваха, преди пет-шест години стачкуваха. Ние (“Минстрой холдинг” – б.а.) го купихме през 2012 г. с натрупаните 45 млн. лв. дългове. Сега е модерно, с нов минен модел, със сравнително скъпи нови машини, всяка струва по 300 хил. лв. Това са пробивни машини, товарачи, камиони. Инвестиционната програма на “Минстрой холдинг” за двете дружества е 20 млн., във всяко по 10 млн. лв. за 2019 г. “Елаците-Мед” през 2018-2019 г. внедриха иновативна технология по обезводняване и уплътняване на депонирания хвост с помощта на специализирани машини. Те внедриха и модерни технологии за планиране на минните работи. През 2018 г. “Дънди прешъс металс” получи международна награда за технологично лидерство. От края на 2018 г. в рудника в Челопеч се работи с безпилотен дрон, изградиха пилотен смартцентър. “Каолин” стартира през 2018 г. изграждането на филтрационен сушилен цех в обогатителната фабрика във Ветово. “Асарел-Медет” изгради, с оборудване на “Сименс”, изцяло нова автоматизирана диспечерска система за контрол и управление на водите.

- Какво се случва с търсенето и проучването на природни богатства? А и с разработването им?

- Имаме достатъчно проучени нови обекти и във Велинград - за волфрам, и в Трън - за злато, но по различни причини, предимно свързани с опасенията на зелени организации, се спира изграждането. За волфрама има решение на ЕС тези находища да се разработят, тъй като това е ценна суровина, но при нас няма да се разработва. Този въпрос винаги е свързан я с парламентарни избори, я с местни и местните власти се съобразяват.

Това е като

случая с

втория лифт на

Банско, все го

искаме,

но го няма

- Нещо ми направи впечатление в отчета на камарата. Произведената продукция е за 3 млрд. лв., а износът е над 6,3 млрд. лв. Защо?

- Ние произвеждаме концентрат за 3 млрд. лв., а металургичната индустрия внася допълнително концентрат, тъй като българският не е достатъчен, за да запълни мощностите на тези големи предприятия. Те изнасят готов метал – мед, алуминий, злато, сребро, затова при износа е по-висока стойността.

- Отчита се ръст на рудодобива, но спад при въглищата. Екоизискванията явно се отразяват на този подотрасъл. Какво ще се прави?

- Намаленото производство е свързано със спада на въглищата на “Мини Марица-изток”, те се движат между 20 и 30 млн. т, спадът от над 11% идва от по-малкото производство на електроенергия от въглищните централи и най-вече от ТЕЦ “Марица-изток 2”. Знаем ситуацията с централата, която плаща големи суми за въглеродни емисии, затова имаме спад. Но изискванията на Европа за чистия въздух се засилва непрекъснато и това поставя на сериозни изпитания българския въгледобив. В Европа се затварят много от въглищните рудници и централите, които работят на въглища, увеличава се производството на електроенергия от ВЕИ и от атомната енергетика, но предимно от ВЕИ.

- Какво прибра държавата от концесиите?

- Концесионните възнаграждения с ДДС са 89 млн. лв.

- Неправителствени и патриотични организации казват, че те са ниски и така се ограбва държавата. Доколко са прави?

- Не можем да кажем ниски или високи са концесионните възнаграждения на държавата. Те са колкото са в Европа. И българските, като европейските, са между 2 и 3%. За да бъдат по-високи, при тези ниски цени на металите, при инвестициите, които правим, трябва да намалим някои разходи. Или да свием инвестициите, или заплатите. Да не забравяме и увеличението на цената на електроенергията, повишението за енергоемките предприятия, каквито са в минната индустрия и металургията, е 20-30%.

Рудодобивът и металургията трябва да се съобразяват, че произвеждат суровини и метали, които нямат постоянна цена, влияят се от Лондонската метална борса. А от две години има спад на цените на металите с 30%. Давам пример с цинка - през 2017 г. беше 3600 долара, сега е 2200 долара, говорим за близо 50% спад. А

през това време

електроенергията

се е качила

с 30% на сто,

има спад на приходите и ръст на разходите, а увеличаваме заплатите, увеличаваме инвестициите. Ножицата толкова се свива, че ако някой увеличава концесионните възнаграждения, трябва да се намалят други разходи. И слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците и това се спазва.

Имаше искания, да, но за бизнеса е изключително важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа.

- Какво е увеличението на заплатите в бранша?

- Увеличаваме всяка година с около 10% заплатите и може би сме единственият отрасъл, който има подписан колективен трудов договор с КНСБ и “Подкрепа” и това стана възможно заради добрия социален диалог в отрасъла. Средната заплата в страната за миналата година е 1100 лв., а при нас е 1786, или в годишен размер е 21 233 лв., а за страната е 13 хил., така че имаме една от най-високите средномесечни работни в индустрията. А увеличението с 10% годишно сме си го записали в колективния трудов договор със синдикатите.

- Камарата отчита добро разбирателство с Министерството на енергетиката и съдействие в промяна на законодателството. Какво пречеше и какво постигнахте?

- Имаше два закона, които пряко ни касаеха. Единият беше Законът за подземните богатства. С дълга и компетентна работа на специалистите на министерството и на камарата постигнахме единодействие и добро законодателство. Вторият беше законът за горивата, в първоначалния му вид минната индустрия беше ощетена.

Под ръководството на министъра на икономиката Емил Караниколов и със съвместна работа на всички засегнати се постигна справедлив за всички подготвен закон. Така че нашата камара има добри отношения с държавата, с министерствата на енергетиката,на икономика и на екологията и съвместно решаваме възникналите въпроси.

- Има ли недостиг на квалифицирана работна ръка? Има ли нови инициативи при обучението на работници и специалисти?

- Този въпрос е съществен за страната, провеждат се редица мероприятия между Министерството на образованието и науката, вузовете и бизнеса. Минно-геоложката камара е доайен в дуалното обучение, работим по въпроса още преди да стане национална кауза. Имаме 315 ученици в специализираните училища в Мадан, Панагюрище, Пирдоп, при “Каолин”. През 2019 г. се дипломират първите ученици по системата за дуално образование. Давам конкретен пример – в Мадан имаме 80 ученици, които учат минни специалности, те получават безплатен обяд, а които имат успех над 4,50 - и стипендии. Грижата за средните специалисти е изведена като приоритет и в Челопеч, “Елаците”, “Минстрой”. Имаме опит в подготовката на висшите кадри и сме доста напред спрямо другите браншове и другите организации.

В Минно-геоложкия университет работим в настоятелството, аз съм му председател, но там участват Челопеч, “Елаците”, “Асарел”, “Каолин”. Всяко едно предприятие реновира една или две зали в университета, осигурява достъп за провеждане на стажантските програми, практиките. Отпускаме стипендии, “Минстрой” е отпуснал 35 стипендии за 2019 г., изнасяме лекции в университета. Искам да спомена ректора на университета проф. Любен Тотев, който осигурява връзката между университета и бизнеса. Той има огромна заслуга това да се случва. С дуалното образование сме напред и във висшето образование имаме най-добри резултати.

Бизнесът трябва

да отделя

огромни

средства за

подготовка на

своите кадри,

това е начинът да имаш добри специалисти, трябва да се грижиш за тях. Това е свързано с обучението, със заплатите, които да бъдат европейски, да се грижиш за работниците – да имат транспорт, дрехи, храна. В нашия отрасъл го правят всички.

- Все още ли е на мода при вас корпоративната социална отговорност?

- Това не е мода, а ясно осъзната отговорност на компаниите за ролята им в развитието на националната икономика и местните общности. Проектите са многобройни - грижа за работните места, екологични проекти, наука и образование, здравеопазване, подобряване на инфраструктурата, подпомагане на местния бизнес. Много от дейностите ги аутсорстваме, за да захранваме местните фирми с работа. Маркирам го общо, иначе за всяка компания трябва да напишем най-малко по 2 страници, но го казвам с голяма степен на гордост за постигнатото в регионите.

- Ако говорим за перспективи, какво още се очаква в развитието на миннодобивната индустрия? Догодина какво ще отчетете?

- Преди това искам да пожелая на всички миньори, специалисти по случай празника на миньора, който е на успението на св. Иван Рилски, много здраве, лично щастие и, разбира се, успехи и безопасна работа.

Стараем се всяка

година да бъдем

по-добри от

предходната

и в добива, и в заплащането, и в безопасността.

Надявам се на ръст от 3 до 5%, защото инвестициите дават основание за това, както и да отчетем една от най-високите заплати в страната. Очаквам да увеличаваме производството, заплащането, да намаляваме злополуките, да опазим природата. Това си пожелаваме, но преди всичко живи и здрави за всички в отрасъла.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Елина Гаранча, оперна певица: Ние сме като спортистите, тичаме маратон, в който има различни предизвикателства

В София ще представя класически произведения, миксирани с по-модерна музика Истинска звезда на световната оперна сцена ще пее за първи път пред българската публика. Мецосопраното Елина Гаранча ще направи галаконцерт в зала 1 на НДК на 23 септември. В събитието ще участва Софийската филхармония под диригентската палка на Карел Марк Чичон,

Проф. Красимир Калинов: Проучванията преди избори не са социология

Най-достоверни са интервютата “лице в лице” по домовете Слабите места - лош въпросник, непредставителна и/или малка извадка анкетирани - Наближават избори, в които ни предстои да видим и данни от много електорални проучвания. Някои твърдят, че правените месец преди кампанията са най-достоверни, други - обратното, трети казват,

Хамид Хамид: Предсрочното освобождаване също трябва да се преосмисли, пускането на Полфрийман провокира хората

Трябва каталог за престъпленията, при които да се прилага бързият съд. Ако се приеме предложението на ГЕРБ, обвиняемите по някои нашумели висящи дела пак ще може да се възползват от него, казва заместник-председателят на ПГ на ДПС - Г-н Хамид, как ще коментирате предсрочното освобождаване от затвора на Джок Полфрийман

Радина Червенова: Слязох сама от върха с благодарност към Телевизията

Болестта ми не е била тайна. Не съм я крила, но не съм я и афиширала, защото за мен тези неща не са повод за пиар, казва известната тв водеща През всичките тези години бях на върха в новините като водеща на централната емисия, а новините са върхът на телевизията. Оттук нататък трябва да търся нещо друго Най-красивата водеща на “По света и у

Христо Монов: Как протестърът Калин Калпакчиев ще ходи отсега нататък по улиците. Предсрочното освобождаване на Полфрийман е удар по държавността

Този съдебен състав няма място в съдебната система. Той може да бъде прекрасен адвокат на дявола, какъвто всъщност е, казва бащата на студента Андрей Монов, убит от Джок Полфрийман  - Г-н Монов, в петък в системата на Софийския апелативен съд бяха публикувани мотивите на съдиите Калин Калпакчиев, Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева за

Георги Свиленски: В БСП сме категорични в закона да се запише, че съкратено производство за умишлени престъпления няма да има

Още акценти от интервюто на зам.-шефа на групата на БСП в парламента: Участието на червени депутати в кампанията за кметове показва отговорността, с която БСП подхожда към тези избори и иска да ги спечели Националният съвет не подреди листата във Варна, а даде модела как трябва да изглежда тя - така организацията ще бъде още по-мотивирана В

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Райна Кабаиванска: Днес искат главната героиня в “Травиата” да е слаба, за да я съблекат по бикини на сцената

Още не съм видяла случай консерватория да създаде готов певец, казва оперната прима - Госпожо Кабаиванска, позволете първо да ви честитя наградата “Мария Калас”, която ви връчиха наскоро в Италия. - Благодаря. Хубава награда, защото става дума за един връх в оперното изкуство, какъвто беше Калас. - Но вие сте в момента единствената българска

Андрей Иванов: С Бойко Борисов спряхме заменките в София през 2007 г.

Още акценти от интервюто с общинския съветник на ГЕРБ в София: В листите за съветници трябва да има баланс между нови и утвърдени имена Няма място за обиди - ГЕРБ ще реши кого да подкрепи  От 2010 г. правят кампании срещу мен - десетки данъчни и прокурорски проверки отхвърлиха обвиненията - Г-н Иванов

Волен Сидеров: Ще бъда принуден, по-скоро призован, да се кандидатирам за кмет на София

Още акценти от интервюто: Комитет предлага да изляза за столицата, за да се справя с подигравката с традиционните ценности И Каракачанов, и Симеонов години ми завиждаха, че пробих и се задържах, след като 10 пъти ме погребваха Как да ви кажа дали подкрепям властта, като аз не съществувам? Аз съм фантом, изтрит от Искрен

Тодор Попов: За последните 4 години в Пазарджик са разкрити 4218 нови работни места

Имаме модерно сметище, изграждаме компостираща и сепарираща инсталация, в края на месеца ще изберем изпълнител за рекултивацията на старото сметище, казва кметът на града - Г-н Попов, на финала сте на третия ви пореден мандат сте като кмет на община Пазарджик. С каква равносметка го завършвате? Изпълнихте ли ангажиментите,

Проф. д-р Мария Иванова: Ваксина против африканска чума можем да изработим, трябва финансиране

Фризерът не унищожава вируса в месо от болно прасе През 1990 г. заради липса на пари унищожихме единствената генна банка на редки породи български свине Трудно ще се справим с тази зараза - разпространява се чрезфураж, вода, контакти, въздух, птици, от движението на човека Човек не може да се зарази от африканска чума - този вирус е специфичен за

Йорданка Фандъкова: Готова съм с проекти за 8 нови парка, за да стане София по-зелена, и с 5 разширения на метрото, за да не спира развитието й

Старите жп линии стават зелен ринг, който ще свързва големите паркове и кварталите, казва в интервю столичният кмет Още акценти от интервюто: Ще има промени не само при общинските съветници от ГЕРБ, но и в структурата на общината. Предлагам София да има зам.-кмет по дигитализацията Длъжници сме на софиянци за Витоша и Борисовата градина - ще

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber