Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7605064 Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората www.24chasa.bg

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър 

Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината

Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс

- Г-н Димитров, вие сте в края на третия мандат като кмет на Несебър. Какво се промени за тези 12 години в града и общината?

- Три последователни мандата жителите на община Несебър гласуваха доверие на мен и моя екип. Това е най-явното доказателство за одобрението, което нашата работа получава. Промените са видими и ярки.

Разшириха се дейностите в социалната сфера. Построиха се и предстои изграждането на многофункционални обществени сгради по всички населени места. Разработват се различни екологични проекти, като за голям успех приемам реализацията на

пречиствателната

станция, обслужваща

Несебър, Слънчев

бряг и Равда, и

претоварната станция

Предстои същинската работа по реконструкцията на рибарското пристанище в Стария град, напредват и дейностите по саниране на училище “Любен Каравелов”. За мен най-важни са проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в община Несебър.

- С кои градоустройствени решения най-много се гордеете?

- В последните години вложихме много усилия и средства в различни градоустройствени проекти. Несебър вече е с променен облик. Работихме много за оформяне на център в новия град и резултатите са видими.

Центърът за култура и образование “Артиум” получи национално признание и е победител в конкурса “Сграда на годината 2018” в категория “Сгради култура и паметници на културата”.

Реконструираната сграда на пощата доби съвсем нов облик и се вписа по неповторим начин в площадното пространство. Реализацията на сградата на старото кметство, която е и паметник на културата, също е повод за гордост. През изминалите няколко месеца завършихме изключително важни за облика на града проекти - реконструкцията на кръговото кръстовище за Слънчев бряг, улиците “Хан Крум”, “Христо Ботев”, възстановихме множество знакови за града обекти като порт Несебър, фонтана в южния парк и др.

Всичко това допринася за добрата визия на града и го превръща в емблематичен в инфраструктурно отношение.

- Трудно ли се управлява община като Несебър - с огромна курортна база, която многократно увеличава населението си през лятото?

- Факт е, че многократното увеличаване на населението през летните месеци може да предизвика някои сътресения, но това е начинът на живот в нашата община от десетилетия. Ние сме свикнали да управляваме процесите на рязко нарастване на човекопотока.

Извършваме предварителна подготовка на инфраструктурата - транспортна и комуникационна, въвеждаме летен режим на сметосъбиране, охрана и др. За целта работим и с различни държавни структури като Районното управление на МВР, Районната прокуратура и др.

В началото на всеки летен сезон правим отчет за

подготовката на

общината да

посрещне

многобройните

посетители

и се гордеем с добрата организация, която създаваме и благодарение на която осигуряваме спокойствието на гражданите и гостите си.

- Как се постига балансът между туризъм и опазване на културно-историческо наследство? Старият Несебър като град на ЮНЕСКО успя да се съхрани въпреки превратностите на времето.

- Аз не смятам, че има конфликт между опазването на културно-историческото наследство на района и туристическия бизнес. Ние приветстваме всеки посетител и сме готови да му разкрием прелестите на древния Несебър. Античният ни град е основна цел на пътуването за множество туристи. Нашата политика е да промотираме Несебър на всички възможни нива. Дейностите по опазване на културното наследство са едни от най-важните за града ни.

Тази година участвахме в няколко мисии, една от които в централата на ЮНЕСКО в Париж. В нея се включиха министърът на културата Боил Банов и зам.-министърът г-жа Гешева.

Участвахме и в

48-ата сесия на

ЮНЕСКО в Баку,

където представители на общината бяха нашите архитекти.

Срещите ни приключиха успешно и получихме препоръки, по които предстои да работим и да съблюдаваме предписанията, които международните организации са ни отправили. От две години община Несебър работи по съвместен проект на ЮНЕСКО в партньорство с “Нешънъл Джиографик”.

Проектът цели да популяризира уникалното ни историческо и архитектурно наследство. Нашето присъствие на страниците на едно от най-авторитетните издания редом до най-разпознаваемите обекти на световното културно наследство е признание за универсалната ценност, която Несебър представлява.

- На туризма ли се дължи основно високият жизнен стандарт на населението?

- Да, може да се каже, че населението в община Несебър е заето основно в туризма. Немалка част от хората се препитават и с друг, традиционен за града поминък - рибарството.

В последните години се наблюдава и различна по вид икономическа активност. Свидетели сме на появата на дребни предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост, където също се откриват работни места. Световната глобализация създаде необходимите условия и много жители на общината намират работа в чужбина през неактивните зимни месеци.

- Не забравяте и селата във вътрешността, които нямат нищо общо със запустелите и обезлюдените в други краища на страната?

- С гордост мога да кажа, че селата на община Несебър в последните години бележат забележителен разцвет.

Много чуждестранни и български граждани избраха да се заселят постоянно в тях. Това се дължи основно на

правилно и

пропорционално

разпределените

бюджетни средства,

което дава възможност да се инвестира в транспортната, образователната и социалната инфраструктура. Стараем се да осигурим и да поддържаме високо ниво на услуги за жителите на общината и това дава своите плодове. Съставните селища на Несебър са живи и многолюдни.

- Ще се кандидатирате ли за четвърти мандат?

- Този въпрос е най-актуалният за всеки действащ кмет, но за момента съм концентриран върху предстоящи и текущи задачи като успешното и спокойно протичане на туристическия сезон и провеждането на празника на града, който е свързан с огромна организационна дейност. През годините той се превърна в събитие с качествата на самостоятелен туристически продукт и стана цел на туристически пътувания.

Освен това общината работи по няколко големи проекта, чиято реализация е свързана с административни срокове: рибарското пристанище, училището и др.

- Как виждате развитието на туризма, който е важен отрасъл за общината? В последните години се усеща остра нужда от кадри.

- Туристическата индустрия се превърна в едно от основните приходни пера в бюджета на държавата. Това е отрасъл, чиито специфики трябва да бъдат отчитани своевременно. В последните години нуждата от подготвени и квалифицирани кадри в туризма е въпрос, който не търпи отлагане.

Местният туризъм

има нужда от кадри,

притежаващи не само професионални знания, умения и опит, но и желание да работят за повишаване на имиджа на община Несебър като туристическа дестинация.

За тази цел съм провел редица срещи и разговори с директора на Професионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов” инж. Славчо Станелов. Обсъждани бяха варианти за разширяване и модернизиране на учебното заведение, което има десетилетна история и е създадено, за да захранва курортния комплекс с подготвени кадри.

Сега туризмът се нуждае от работници в сферата на обслужването - сервитьори, готвачи, администратори, портиери, екскурзоводи. В Бургас има 3 висши учебни заведения, които дават образование в различни магистърски програми - икономика на туризма, мениджмънт в туризма и т.н.

Вземайки предвид всички тези особености, стигнахме до решението да разширим базата на гимназия “Иван Вазов”, като изградим

модерен

образователен

център,

който да отговаря в пълна степен на тенденциите в бързо развиващия се сектор на туризма. Това ще даде възможност учебното заведение да разшири дейността си чрез откриване на нови, съобразени с изискванията на бранша специалности и паралелки, в които ще се обучават мотивирани кадри с добра езикова и професионална квалификация.

В по-дългосрочен план се предвижда училището постепенно да премине към колежанска форма на обучение, която ще осигури необходимите на туризма висококвалифицирани ръководни кадри.

- Провеждате завидна социална политика, която през годините е оценявана високо с награди и признания на различни форуми. С какво още бихте искали да подпомогнете социално слабите и уязвими слоеве от населението?

- Политиката на

грижа и помощ към

всички социални

групи в общината е

основа за развитието

на множество обществени услуги, с които подпомагаме нашите съграждани. Един от приоритетите в общинската политика е развитието на социалните дейности, гарантиращи доброто жизнено ниво на всички обществени групи.

Несебър е един от малкото градове в България, които подпомагат финансово семействата на новородени деца. И това е само част от широката програма за подкрепа за лица от всички социални категории - млади родители и семейства, възрастни хора с ниски доходи и здравословни проблеми, семейства с репродуктивни проблеми.

Общината поддържа Център за обществена подкрепа, Център за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, Социален патронаж, Детска млечна кухня с един филиал и разливочни в почти всяко населено място. Общинското ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни социални услуги независимо от финансовия ресурс, с който разполага.

За своята успешна работа в социалната сфера общината търси партньорство с различни фондации и НПО. Съвсем наскоро

в здравната къща

бяха извършени

профилактични

прегледи за рак

на гърдата

За 3 дни през кабинета преминаха 203 жени. Това стана възможно благодарение на фондация “Една от 8” със съдействието на общината. Други интересни инициативи, в които Несебър се включи през последните години, е организирането на курсове по компютърна грамотност за пенсионери. В този проект работихме заедно със сдруженията с нестопанска цел “Авигея шаама” и “Верният настойник”. През зимните месеци проведохме профилактични прегледи по населените места.

Те са свързани най-вече с профилактика и мониторинг на диабетици и хора, застрашени от диабет. Тези дейности общината извършва съвместно с центъра “Диабетни грижи” - Бургас, и “Авигея шаама”.

- Оценката на кой политик или общественик ви е най-скъпа?

- Оценката на изявените в обществото хора е важна и ласкаеща, но най-ценна е оценката на съгражданите. Тя осмисля моята работа и дава стимул на мен и моите колеги да продължаваме да работим с все по-голяма енергия и упоритост за интересите на община Несебър.

Вече 12 години заемайки тази длъжност, мога да кажа, че моите съграждани са най-мъдрият и обективен съветник. Тяхната оценка получавам всеки ден. Те са моят коректив и тяхното мнение приемам за меродавно.

- Две поредни години детско-юношеската академия на “Милан” избира Несебър за тренировъчен лагер и търсене на таланти. Това част от стратегията ви ли е за удължаване на сезона и в периферните месеци извън лятото чрез изграждане на спортно-техническа база подобно на турските курорти?

- Развитието на спортния туризъм е един от начините за удължаване на туристическия сезон. Той е също и сред престижните форми на туризъм. Чрез неговото развитие се разширяват и възможностите за съпътстващи допълнителни услуги, които са източник на добри приходи и стимул за местната икономика. Ние планираме разширяване на спортно-техническата база, но не само с цел да развиваме спортен туризъм.

Приоритет за нас

е и физическата

активност на жителите

на общината

Относно удължаване на сезона чрез развитие на алтернативни форми на туризъм, то нашият регион преимуществено се стреми да привлича посетители, заинтересовани от културния, поклонническия, конгресния и др. форми на несезонен туризъм.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

След арест на румънска банда телефонните измами намаляха с 33 процента

Имаше няколко сигнала за двамата убити край Негован, но не стигнахме до следа, казва заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция" старши комисар Николай Хаджиев - Старши комисар Хаджиев, в последните дни работите по намерените двамата убити край с. Негован. Какво може да кажете за разследването

Доц. Даниел Вачков: Българо-македонската комисия се обедини за цар Самуил, за Гоце Делчев разговорите не са лесни

Надявам се да стигнем до решения, които да са исторически коректни и същевременно да са приемливи за двете общества, казва директорът на Института за исторически изследвания при БАН - Доц. Вачков, член сте на българо-македонската комисия, която трябва да обсъди общата история и образователните програми.

Проф. Генчо Начев: Предлаганият здравен модел е стъпка в правилната посока, но ако се въведе изведнъж, има риск да фалира цялата система

Без остойностяване на медицинските услуги, въвеждане на критерии за качество и жесток контрол всеки допълнителен лев за здраве само ще потъне, казва директорът на УМБАЛ "Света Екатерина" Още 2005 г. можехме да въведем диагностично свързаните групи. Изчисленията тогава показаха, че разходът ще се качи с 50%, и тази стъпка не се предприе

Шефът на Пътна полиция: Заснехме 10 746 шофьори с превишена скорост над 50 км/ч

Издали сме 950 370 акта, фиша и електронни фиша за първите 7 месеца на годината, казва Росен Рапчев - Комисар Рапчев, август месец традиционно е най-тежък откъм катастрофи. Какви мерки вземате това лято? - Не само август, а трите летни месеца – юни, юли и август, са най-натоварени и с най-сериозен пътен травматизъм. 78 са загиналите през август м

Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа

От две години има спад на цените на металите с 30%, въпреки товаинвестираме и увеличаваме заплати, казва председателят на Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ  Още акценти Слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците,

Нанси Шилър: Дарихме 221 млн. долара в 886 проекта

Повече от половината от тези средства са отпуснати от Фондация “Америка за България” за образование в страната, казва президентът на Фондацията Част от екипа на “Америка за България”, отговарящ за проектите на фондацията заедно с президентката Нанси Шилър, разказват за някои от най-успешните ѝ инициативи

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Проф. Антоний Тодоров: С Мая Манолова за първи път има условия за пробив в управлението на ГЕРБ в столицата

Още акценти от интервюто: Тя в момента не е изпълнителна власт, за да решава проблеми. Нейната работа като омбудсман е именно да говори И Фандъкова, като е започнала като кмет, не е имала по-голям опит от нея. Хората се учат Нинова развърза ръцете на градската организация да подкрепи кандидатура на обществения защитник в София Резултатите

Марта Вачкова: Баща ми страдаше от Митко Бомбата. А аз се радвам, когато ме сочат: Виж, мамо, сестра Жекова!

Актрисата отпразнува 60-ия си юбилей на морето заобиколена от приятели, както в детството си - Г-жо Вачкова, това лято отпразнувахте 60-ия си юбилеен рожден ден на морето, нали така? - Да, като в детството ми. Когато бях малка, винаги прекарвах рождения си ден на морето. От една страна, като ученичка страдах, че не съм със съучениците си

Асен Александров: Най-сетне на учителя се дава свобода той да е царят в клас, а не учебната програма

Атестирането е добър подход, трябва да се мисли и за стимули на тази база - сега разликата между най-добрия и най-лошия преподавател е до 30 лв. на месец, казва директорът на столичното 51-о средно училище "Елисавета Багряна" - Г-н Александров, защо трябва учителите да бъдат атестирани - за първи път се въвежда редовно оценяване на всеки 4 години

Кирил Добрев: Дребнавостта не отива на БСП и ако нещо е добро за София - като Мая Манолова, няма проблем да го подкрепим

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Само ние имаме вроден инстинкт да оставяме на заден план тяснопартийните си интереси. Изискваме обаче уважение и принципност В тази кампания ще изненадаме избирателя с изцяло ново поколение политици в БСП, готово да влезе сега в местната власт.

Румяна Коларова: Мая Манолова изчаква септемврийската социология и е нервна - името й се коментира прекалено рано

Още акценти от интервюто: Местните избори са вододелът - оттях зависи както бъдещето на ГЕРБ, така и на лидера на БСП Номинациите ще тръгнат след 15 септември. До тогава може да има промяна в нагласите България има нужда от конструктивна лява алтернатива. Иначе дясното ще започне да предлага социалните решения Слави Трифонов е пред

Емил Нешев: Единствени в ЕС сме без хеликоптер линейка, а ни трябват поне 5 за реакция в “златния час”

Още акценти от интервюто: Лятно време спасяването е само на ръце, колата стига, докъдето има път, казва шефът на Планинската спасителна служба Губят се хората, които подценяват планината Само през миналата седмица имахме 10 спасителни акции  Издирването на туристи може да струва и 150 хил. евро Тръгвайте към върховете с уважение и респект В

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber