Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7605064 Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората www.24chasa.bg
Николай Димитров: Промените в Несебър
са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър 

Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината

Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс

- Г-н Димитров, вие сте в края на третия мандат като кмет на Несебър. Какво се промени за тези 12 години в града и общината?

- Три последователни мандата жителите на община Несебър гласуваха доверие на мен и моя екип. Това е най-явното доказателство за одобрението, което нашата работа получава. Промените са видими и ярки.

Разшириха се дейностите в социалната сфера. Построиха се и предстои изграждането на многофункционални обществени сгради по всички населени места. Разработват се различни екологични проекти, като за голям успех приемам реализацията на

пречиствателната

станция, обслужваща

Несебър, Слънчев

бряг и Равда, и

претоварната станция

Предстои същинската работа по реконструкцията на рибарското пристанище в Стария град, напредват и дейностите по саниране на училище “Любен Каравелов”. За мен най-важни са проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в община Несебър.

- С кои градоустройствени решения най-много се гордеете?

- В последните години вложихме много усилия и средства в различни градоустройствени проекти. Несебър вече е с променен облик. Работихме много за оформяне на център в новия град и резултатите са видими.

Центърът за култура и образование “Артиум” получи национално признание и е победител в конкурса “Сграда на годината 2018” в категория “Сгради култура и паметници на културата”.

Реконструираната сграда на пощата доби съвсем нов облик и се вписа по неповторим начин в площадното пространство. Реализацията на сградата на старото кметство, която е и паметник на културата, също е повод за гордост. През изминалите няколко месеца завършихме изключително важни за облика на града проекти - реконструкцията на кръговото кръстовище за Слънчев бряг, улиците “Хан Крум”, “Христо Ботев”, възстановихме множество знакови за града обекти като порт Несебър, фонтана в южния парк и др.

Всичко това допринася за добрата визия на града и го превръща в емблематичен в инфраструктурно отношение.

- Трудно ли се управлява община като Несебър - с огромна курортна база, която многократно увеличава населението си през лятото?

- Факт е, че многократното увеличаване на населението през летните месеци може да предизвика някои сътресения, но това е начинът на живот в нашата община от десетилетия. Ние сме свикнали да управляваме процесите на рязко нарастване на човекопотока.

Извършваме предварителна подготовка на инфраструктурата - транспортна и комуникационна, въвеждаме летен режим на сметосъбиране, охрана и др. За целта работим и с различни държавни структури като Районното управление на МВР, Районната прокуратура и др.

В началото на всеки летен сезон правим отчет за

подготовката на

общината да

посрещне

многобройните

посетители

и се гордеем с добрата организация, която създаваме и благодарение на която осигуряваме спокойствието на гражданите и гостите си.

- Как се постига балансът между туризъм и опазване на културно-историческо наследство? Старият Несебър като град на ЮНЕСКО успя да се съхрани въпреки превратностите на времето.

- Аз не смятам, че има конфликт между опазването на културно-историческото наследство на района и туристическия бизнес. Ние приветстваме всеки посетител и сме готови да му разкрием прелестите на древния Несебър. Античният ни град е основна цел на пътуването за множество туристи. Нашата политика е да промотираме Несебър на всички възможни нива. Дейностите по опазване на културното наследство са едни от най-важните за града ни.

Тази година участвахме в няколко мисии, една от които в централата на ЮНЕСКО в Париж. В нея се включиха министърът на културата Боил Банов и зам.-министърът г-жа Гешева.

Участвахме и в

48-ата сесия на

ЮНЕСКО в Баку,

където представители на общината бяха нашите архитекти.

Срещите ни приключиха успешно и получихме препоръки, по които предстои да работим и да съблюдаваме предписанията, които международните организации са ни отправили. От две години община Несебър работи по съвместен проект на ЮНЕСКО в партньорство с “Нешънъл Джиографик”.

Проектът цели да популяризира уникалното ни историческо и архитектурно наследство. Нашето присъствие на страниците на едно от най-авторитетните издания редом до най-разпознаваемите обекти на световното културно наследство е признание за универсалната ценност, която Несебър представлява.

- На туризма ли се дължи основно високият жизнен стандарт на населението?

- Да, може да се каже, че населението в община Несебър е заето основно в туризма. Немалка част от хората се препитават и с друг, традиционен за града поминък - рибарството.

В последните години се наблюдава и различна по вид икономическа активност. Свидетели сме на появата на дребни предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост, където също се откриват работни места. Световната глобализация създаде необходимите условия и много жители на общината намират работа в чужбина през неактивните зимни месеци.

- Не забравяте и селата във вътрешността, които нямат нищо общо със запустелите и обезлюдените в други краища на страната?

- С гордост мога да кажа, че селата на община Несебър в последните години бележат забележителен разцвет.

Много чуждестранни и български граждани избраха да се заселят постоянно в тях. Това се дължи основно на

правилно и

пропорционално

разпределените

бюджетни средства,

което дава възможност да се инвестира в транспортната, образователната и социалната инфраструктура. Стараем се да осигурим и да поддържаме високо ниво на услуги за жителите на общината и това дава своите плодове. Съставните селища на Несебър са живи и многолюдни.

- Ще се кандидатирате ли за четвърти мандат?

- Този въпрос е най-актуалният за всеки действащ кмет, но за момента съм концентриран върху предстоящи и текущи задачи като успешното и спокойно протичане на туристическия сезон и провеждането на празника на града, който е свързан с огромна организационна дейност. През годините той се превърна в събитие с качествата на самостоятелен туристически продукт и стана цел на туристически пътувания.

Освен това общината работи по няколко големи проекта, чиято реализация е свързана с административни срокове: рибарското пристанище, училището и др.

- Как виждате развитието на туризма, който е важен отрасъл за общината? В последните години се усеща остра нужда от кадри.

- Туристическата индустрия се превърна в едно от основните приходни пера в бюджета на държавата. Това е отрасъл, чиито специфики трябва да бъдат отчитани своевременно. В последните години нуждата от подготвени и квалифицирани кадри в туризма е въпрос, който не търпи отлагане.

Местният туризъм

има нужда от кадри,

притежаващи не само професионални знания, умения и опит, но и желание да работят за повишаване на имиджа на община Несебър като туристическа дестинация.

За тази цел съм провел редица срещи и разговори с директора на Професионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов” инж. Славчо Станелов. Обсъждани бяха варианти за разширяване и модернизиране на учебното заведение, което има десетилетна история и е създадено, за да захранва курортния комплекс с подготвени кадри.

Сега туризмът се нуждае от работници в сферата на обслужването - сервитьори, готвачи, администратори, портиери, екскурзоводи. В Бургас има 3 висши учебни заведения, които дават образование в различни магистърски програми - икономика на туризма, мениджмънт в туризма и т.н.

Вземайки предвид всички тези особености, стигнахме до решението да разширим базата на гимназия “Иван Вазов”, като изградим

модерен

образователен

център,

който да отговаря в пълна степен на тенденциите в бързо развиващия се сектор на туризма. Това ще даде възможност учебното заведение да разшири дейността си чрез откриване на нови, съобразени с изискванията на бранша специалности и паралелки, в които ще се обучават мотивирани кадри с добра езикова и професионална квалификация.

В по-дългосрочен план се предвижда училището постепенно да премине към колежанска форма на обучение, която ще осигури необходимите на туризма висококвалифицирани ръководни кадри.

- Провеждате завидна социална политика, която през годините е оценявана високо с награди и признания на различни форуми. С какво още бихте искали да подпомогнете социално слабите и уязвими слоеве от населението?

- Политиката на

грижа и помощ към

всички социални

групи в общината е

основа за развитието

на множество обществени услуги, с които подпомагаме нашите съграждани. Един от приоритетите в общинската политика е развитието на социалните дейности, гарантиращи доброто жизнено ниво на всички обществени групи.

Несебър е един от малкото градове в България, които подпомагат финансово семействата на новородени деца. И това е само част от широката програма за подкрепа за лица от всички социални категории - млади родители и семейства, възрастни хора с ниски доходи и здравословни проблеми, семейства с репродуктивни проблеми.

Общината поддържа Център за обществена подкрепа, Център за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, Социален патронаж, Детска млечна кухня с един филиал и разливочни в почти всяко населено място. Общинското ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни социални услуги независимо от финансовия ресурс, с който разполага.

За своята успешна работа в социалната сфера общината търси партньорство с различни фондации и НПО. Съвсем наскоро

в здравната къща

бяха извършени

профилактични

прегледи за рак

на гърдата

За 3 дни през кабинета преминаха 203 жени. Това стана възможно благодарение на фондация “Една от 8” със съдействието на общината. Други интересни инициативи, в които Несебър се включи през последните години, е организирането на курсове по компютърна грамотност за пенсионери. В този проект работихме заедно със сдруженията с нестопанска цел “Авигея шаама” и “Верният настойник”. През зимните месеци проведохме профилактични прегледи по населените места.

Те са свързани най-вече с профилактика и мониторинг на диабетици и хора, застрашени от диабет. Тези дейности общината извършва съвместно с центъра “Диабетни грижи” - Бургас, и “Авигея шаама”.

- Оценката на кой политик или общественик ви е най-скъпа?

- Оценката на изявените в обществото хора е важна и ласкаеща, но най-ценна е оценката на съгражданите. Тя осмисля моята работа и дава стимул на мен и моите колеги да продължаваме да работим с все по-голяма енергия и упоритост за интересите на община Несебър.

Вече 12 години заемайки тази длъжност, мога да кажа, че моите съграждани са най-мъдрият и обективен съветник. Тяхната оценка получавам всеки ден. Те са моят коректив и тяхното мнение приемам за меродавно.

- Две поредни години детско-юношеската академия на “Милан” избира Несебър за тренировъчен лагер и търсене на таланти. Това част от стратегията ви ли е за удължаване на сезона и в периферните месеци извън лятото чрез изграждане на спортно-техническа база подобно на турските курорти?

- Развитието на спортния туризъм е един от начините за удължаване на туристическия сезон. Той е също и сред престижните форми на туризъм. Чрез неговото развитие се разширяват и възможностите за съпътстващи допълнителни услуги, които са източник на добри приходи и стимул за местната икономика. Ние планираме разширяване на спортно-техническата база, но не само с цел да развиваме спортен туризъм.

Приоритет за нас

е и физическата

активност на жителите

на общината

Относно удължаване на сезона чрез развитие на алтернативни форми на туризъм, то нашият регион преимуществено се стреми да привлича посетители, заинтересовани от културния, поклонническия, конгресния и др. форми на несезонен туризъм.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Ваня Николова е родена в Горна Оряховица  Завършва Историческия факултет на Софийския университет  Репортер и редактор в сп. “Клуб М”  До 2006 г. е сценарист, редактор и изпълнителен продуцент в тв форматитe “Биг Брадър” 1, “Стар Академи” и др. Главен редактор на българската версия на италианското лайфстайл списание МАХ  През 2002 г

Доц. Рачо Стоев

Доц. д-р Рачо Стоев: Децата, родени по време на Виденовата криза, са по-ниски

Веганството се явява много по-нетолерантна форма на идеология от православието, което  освобождава децата от пост, казва ръководителят на секция по антропология към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН - Доц. Стоев, как се променя антропологично българинът

Иван Гешев: Конфискация на автомобила при пияни и дрогирани шофьори ще има огромен възпиращ ефект

Иван Гешев: Конфискация на автомобила при пияни и дрогирани шофьори ще има огромен възпиращ ефект

Още акценти от интервюто на главния прокурор пред "24 часа": Прочетох, че НСО чака от нас информация. Колебая се дали това е нахалство, или некомпетентност, или и двете  Ние сме общият враг, който сплотява хора като подсъдимия Василев, подсъдимия Прокопиев и други олигарси Ще дам всичко от себе си, за да направя това

Йордан Цонев: Кризата показа дефектите, пътя за отстраняването им трябва сами да намерим

Йордан Цонев: Кризата показа дефектите, пътя за отстраняването им трябва сами да намерим

Сегашният икономически модел се изчерпва, доколкото увеличи неравенствата. Свят, в който 1% от хората притежават повече от останалите 99%, е обременен с огромни социални конфликти, казва зам.-председателят на ПГ на ДПС ДПС коригира мярката 60/40 и тя стана работеща, също някои от заемите на ББР за хората и за бизнеса ДДС може да се диференцира

Георги Марков

Георги Марков: Провал с коронакризата може да помете правителства в Европа

Начинът, по който се справи Борисов, му носи нов мандат, казва депутатът от ГЕРБ Още акценти от интервюто: Няма друг демократ в Европа като Бойко, грижи се и за опозицията От аферата в Костинброд, вдъхновена от Мая Манолова, създаде цял омбудсман Какво е да строши лев да развие и “Да, България” с т.нар

ПЕТЪР КЪНЕВ

Петър Кънев: При всяка криза и бизнесът, и хората се обръщат към държавата - нищо страшно! В целия свят е така

В надзорите на важни компании трябва да доминира опозицията, казва председателят на икономическата комисия в парламента Още акценти Защо само у нас държавата е лош стопанин? И въпреки това по-лош от държавния монопол се оказва частният Лошото е, че не се включиха вестниците и списанията в проекта за намаляване на ДДС

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Нора Гудев е психотерапевт в Лондон.

Нора Гудев, психотерапевт: На хората им е нужен кураж, а не всяване на страх

Има полза от епидемията - интересуваме се повече от здравето си, казва българката, която преболедува К-19 и помага на бездомни в Лондон Българката Нора Гудев е психотерапевт в Лондон. Идва преди 12 г. в британската столица, за да учи журналистика, но още по време на следването си започва да помага на хора, преминаващи през трудни житейски ситуации

Даме Стойков

Даме Стойков: Преживях ужаса COVID-19, имам антитела, ще давам кръв за серум

Мерките срещу коронавируса бяха взети навреме и това смекчи броя на заразените Председателят на Обединени спортни клубове “Локомотив” (Сф) и вицепрезидент на федерацията по джудо Даме Стойков бе заразен с коронавирус през март. След лечение в болница и карантина той се възстанови. През април бившият национал по джудо и участник на олимпийските

МУРАВЕЙ РАДЕВ

Муравей Радев: Свалянето на ДДС и раздаването на пари може да доведе до Виденова катастрофа

Има по-лесно решение – 150 млн. лв. да постъпят в хазната, а този бизнес да ги получи директно по определени правила и ред веднага, казва бившият финансов министър Още акценти: Когато нещо работи добре, не се пипа. Дори и с благородни на пръв поглед цели Повече държава - да, ако може, двойно повече, но в публичния сектор

Екатерина Тупарева

Екатерина Тупарева: Надявам се българските рекламодатели да подкрепят повече българските медии

Фармацията, финансите и магазините са категориите, чиито инвестиции в реклама нарастват, казва главният изпълнителен директор на комуникационната компания “Огилви груп България” - Г-жо Тупарева, има ли голям спад на рекламния пазар у нас заради пандемията от коронавирус? - Очакваната икономическа криза в световен мащаб, за съжаление

Черният сценарий: наесен силна втора  вълна COVID-19, съчетана с грип и морбили

Черният сценарий: наесен силна втора вълна COVID-19, съчетана с грип и морбили

СЗО оценява, че се справяме с коронавируса, но отпускане може да нанесе такъв удар 3 в 1  Сега е добър момент за малко забавяне на темпото на живот и продължаване на внимателното общуване на ръба на физическата изолация Истината е, че никой не може да “види” ясно в бъдещето как ще се държи пандемията България отрано взе мерки

КРИСТИАН КОСТОВ

Кристиан Костов: В Москва излизаме само до супермаркет или аптека

Правя музика за европейския, азиатския и англо-американския пазар Кристиан Костов стана популярен у нас покрай участието си в “Х Фактор” през 2015 и 2016 г., когато се класира втори. През 2017 г. представя страната ни на Евровизия. Миналата година участва в най-голямото тв шоу за професионални световни изпълнители в Китай - Singer

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber