Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7605064 Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората www.24chasa.bg

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър 

Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината

Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс

- Г-н Димитров, вие сте в края на третия мандат като кмет на Несебър. Какво се промени за тези 12 години в града и общината?

- Три последователни мандата жителите на община Несебър гласуваха доверие на мен и моя екип. Това е най-явното доказателство за одобрението, което нашата работа получава. Промените са видими и ярки.

Разшириха се дейностите в социалната сфера. Построиха се и предстои изграждането на многофункционални обществени сгради по всички населени места. Разработват се различни екологични проекти, като за голям успех приемам реализацията на

пречиствателната

станция, обслужваща

Несебър, Слънчев

бряг и Равда, и

претоварната станция

Предстои същинската работа по реконструкцията на рибарското пристанище в Стария град, напредват и дейностите по саниране на училище “Любен Каравелов”. За мен най-важни са проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в община Несебър.

- С кои градоустройствени решения най-много се гордеете?

- В последните години вложихме много усилия и средства в различни градоустройствени проекти. Несебър вече е с променен облик. Работихме много за оформяне на център в новия град и резултатите са видими.

Центърът за култура и образование “Артиум” получи национално признание и е победител в конкурса “Сграда на годината 2018” в категория “Сгради култура и паметници на културата”.

Реконструираната сграда на пощата доби съвсем нов облик и се вписа по неповторим начин в площадното пространство. Реализацията на сградата на старото кметство, която е и паметник на културата, също е повод за гордост. През изминалите няколко месеца завършихме изключително важни за облика на града проекти - реконструкцията на кръговото кръстовище за Слънчев бряг, улиците “Хан Крум”, “Христо Ботев”, възстановихме множество знакови за града обекти като порт Несебър, фонтана в южния парк и др.

Всичко това допринася за добрата визия на града и го превръща в емблематичен в инфраструктурно отношение.

- Трудно ли се управлява община като Несебър - с огромна курортна база, която многократно увеличава населението си през лятото?

- Факт е, че многократното увеличаване на населението през летните месеци може да предизвика някои сътресения, но това е начинът на живот в нашата община от десетилетия. Ние сме свикнали да управляваме процесите на рязко нарастване на човекопотока.

Извършваме предварителна подготовка на инфраструктурата - транспортна и комуникационна, въвеждаме летен режим на сметосъбиране, охрана и др. За целта работим и с различни държавни структури като Районното управление на МВР, Районната прокуратура и др.

В началото на всеки летен сезон правим отчет за

подготовката на

общината да

посрещне

многобройните

посетители

и се гордеем с добрата организация, която създаваме и благодарение на която осигуряваме спокойствието на гражданите и гостите си.

- Как се постига балансът между туризъм и опазване на културно-историческо наследство? Старият Несебър като град на ЮНЕСКО успя да се съхрани въпреки превратностите на времето.

- Аз не смятам, че има конфликт между опазването на културно-историческото наследство на района и туристическия бизнес. Ние приветстваме всеки посетител и сме готови да му разкрием прелестите на древния Несебър. Античният ни град е основна цел на пътуването за множество туристи. Нашата политика е да промотираме Несебър на всички възможни нива. Дейностите по опазване на културното наследство са едни от най-важните за града ни.

Тази година участвахме в няколко мисии, една от които в централата на ЮНЕСКО в Париж. В нея се включиха министърът на културата Боил Банов и зам.-министърът г-жа Гешева.

Участвахме и в

48-ата сесия на

ЮНЕСКО в Баку,

където представители на общината бяха нашите архитекти.

Срещите ни приключиха успешно и получихме препоръки, по които предстои да работим и да съблюдаваме предписанията, които международните организации са ни отправили. От две години община Несебър работи по съвместен проект на ЮНЕСКО в партньорство с “Нешънъл Джиографик”.

Проектът цели да популяризира уникалното ни историческо и архитектурно наследство. Нашето присъствие на страниците на едно от най-авторитетните издания редом до най-разпознаваемите обекти на световното културно наследство е признание за универсалната ценност, която Несебър представлява.

- На туризма ли се дължи основно високият жизнен стандарт на населението?

- Да, може да се каже, че населението в община Несебър е заето основно в туризма. Немалка част от хората се препитават и с друг, традиционен за града поминък - рибарството.

В последните години се наблюдава и различна по вид икономическа активност. Свидетели сме на появата на дребни предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост, където също се откриват работни места. Световната глобализация създаде необходимите условия и много жители на общината намират работа в чужбина през неактивните зимни месеци.

- Не забравяте и селата във вътрешността, които нямат нищо общо със запустелите и обезлюдените в други краища на страната?

- С гордост мога да кажа, че селата на община Несебър в последните години бележат забележителен разцвет.

Много чуждестранни и български граждани избраха да се заселят постоянно в тях. Това се дължи основно на

правилно и

пропорционално

разпределените

бюджетни средства,

което дава възможност да се инвестира в транспортната, образователната и социалната инфраструктура. Стараем се да осигурим и да поддържаме високо ниво на услуги за жителите на общината и това дава своите плодове. Съставните селища на Несебър са живи и многолюдни.

- Ще се кандидатирате ли за четвърти мандат?

- Този въпрос е най-актуалният за всеки действащ кмет, но за момента съм концентриран върху предстоящи и текущи задачи като успешното и спокойно протичане на туристическия сезон и провеждането на празника на града, който е свързан с огромна организационна дейност. През годините той се превърна в събитие с качествата на самостоятелен туристически продукт и стана цел на туристически пътувания.

Освен това общината работи по няколко големи проекта, чиято реализация е свързана с административни срокове: рибарското пристанище, училището и др.

- Как виждате развитието на туризма, който е важен отрасъл за общината? В последните години се усеща остра нужда от кадри.

- Туристическата индустрия се превърна в едно от основните приходни пера в бюджета на държавата. Това е отрасъл, чиито специфики трябва да бъдат отчитани своевременно. В последните години нуждата от подготвени и квалифицирани кадри в туризма е въпрос, който не търпи отлагане.

Местният туризъм

има нужда от кадри,

притежаващи не само професионални знания, умения и опит, но и желание да работят за повишаване на имиджа на община Несебър като туристическа дестинация.

За тази цел съм провел редица срещи и разговори с директора на Професионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов” инж. Славчо Станелов. Обсъждани бяха варианти за разширяване и модернизиране на учебното заведение, което има десетилетна история и е създадено, за да захранва курортния комплекс с подготвени кадри.

Сега туризмът се нуждае от работници в сферата на обслужването - сервитьори, готвачи, администратори, портиери, екскурзоводи. В Бургас има 3 висши учебни заведения, които дават образование в различни магистърски програми - икономика на туризма, мениджмънт в туризма и т.н.

Вземайки предвид всички тези особености, стигнахме до решението да разширим базата на гимназия “Иван Вазов”, като изградим

модерен

образователен

център,

който да отговаря в пълна степен на тенденциите в бързо развиващия се сектор на туризма. Това ще даде възможност учебното заведение да разшири дейността си чрез откриване на нови, съобразени с изискванията на бранша специалности и паралелки, в които ще се обучават мотивирани кадри с добра езикова и професионална квалификация.

В по-дългосрочен план се предвижда училището постепенно да премине към колежанска форма на обучение, която ще осигури необходимите на туризма висококвалифицирани ръководни кадри.

- Провеждате завидна социална политика, която през годините е оценявана високо с награди и признания на различни форуми. С какво още бихте искали да подпомогнете социално слабите и уязвими слоеве от населението?

- Политиката на

грижа и помощ към

всички социални

групи в общината е

основа за развитието

на множество обществени услуги, с които подпомагаме нашите съграждани. Един от приоритетите в общинската политика е развитието на социалните дейности, гарантиращи доброто жизнено ниво на всички обществени групи.

Несебър е един от малкото градове в България, които подпомагат финансово семействата на новородени деца. И това е само част от широката програма за подкрепа за лица от всички социални категории - млади родители и семейства, възрастни хора с ниски доходи и здравословни проблеми, семейства с репродуктивни проблеми.

Общината поддържа Център за обществена подкрепа, Център за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, Социален патронаж, Детска млечна кухня с един филиал и разливочни в почти всяко населено място. Общинското ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни социални услуги независимо от финансовия ресурс, с който разполага.

За своята успешна работа в социалната сфера общината търси партньорство с различни фондации и НПО. Съвсем наскоро

в здравната къща

бяха извършени

профилактични

прегледи за рак

на гърдата

За 3 дни през кабинета преминаха 203 жени. Това стана възможно благодарение на фондация “Една от 8” със съдействието на общината. Други интересни инициативи, в които Несебър се включи през последните години, е организирането на курсове по компютърна грамотност за пенсионери. В този проект работихме заедно със сдруженията с нестопанска цел “Авигея шаама” и “Верният настойник”. През зимните месеци проведохме профилактични прегледи по населените места.

Те са свързани най-вече с профилактика и мониторинг на диабетици и хора, застрашени от диабет. Тези дейности общината извършва съвместно с центъра “Диабетни грижи” - Бургас, и “Авигея шаама”.

- Оценката на кой политик или общественик ви е най-скъпа?

- Оценката на изявените в обществото хора е важна и ласкаеща, но най-ценна е оценката на съгражданите. Тя осмисля моята работа и дава стимул на мен и моите колеги да продължаваме да работим с все по-голяма енергия и упоритост за интересите на община Несебър.

Вече 12 години заемайки тази длъжност, мога да кажа, че моите съграждани са най-мъдрият и обективен съветник. Тяхната оценка получавам всеки ден. Те са моят коректив и тяхното мнение приемам за меродавно.

- Две поредни години детско-юношеската академия на “Милан” избира Несебър за тренировъчен лагер и търсене на таланти. Това част от стратегията ви ли е за удължаване на сезона и в периферните месеци извън лятото чрез изграждане на спортно-техническа база подобно на турските курорти?

- Развитието на спортния туризъм е един от начините за удължаване на туристическия сезон. Той е също и сред престижните форми на туризъм. Чрез неговото развитие се разширяват и възможностите за съпътстващи допълнителни услуги, които са източник на добри приходи и стимул за местната икономика. Ние планираме разширяване на спортно-техническата база, но не само с цел да развиваме спортен туризъм.

Приоритет за нас

е и физическата

активност на жителите

на общината

Относно удължаване на сезона чрез развитие на алтернативни форми на туризъм, то нашият регион преимуществено се стреми да привлича посетители, заинтересовани от културния, поклонническия, конгресния и др. форми на несезонен туризъм.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Митрополит Николай: “Разделяй и владей” е имперска политика и е неприятна за църквата ни

- За разлика от четиримата митрополити не заемам страна, не сме филиал на други поместни църкви - Ако Руската църква беше откликнала на православния украински народ, сега щеше да е църква майка - Притеснява ме, че във въпросите за автокефалията се прокрадват геополитически интереси - Ваше Високопреосвещенство, защо вие,

Иван Панайотов: Политиката вместо апатия трябва да създава надежда

Нека гласуваме ЗА, а не ПРОТИВ, казва кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пазарджик ЗА промяната, ЗА правилата и законността, ЗА почтеността, ЗА доброто управление - Г-н Панайотов, половината от кампанията вече мина. До деня на изборите остават по - малко от две седмици. Какво успяхте и какво не успяхте да свършите досега?

Петер Лимбург: Ситуацията в БНР е класически пример какво се случва, когато се смесят ролите на журналисти и политици

Расизъм има в цяла Европа. Не трябва да виним една страна повече от другите Генералният директор на немската обществена телевизия “Дойче веле” Петер Лимбург посети България за два дни. Той се срещна с президента Румен Радев във вторник, а в сряда сутринта - с министър-председателя на страната Бойко Борисов

Проф. Огнян Герджиков: Демагогия на демокрацията е хора, които не могат да четат, да могат да гласуват. И е престъпно да го правят срещу 20 лв.

Още акценти от интервюто с бившия шеф на парламента и юрист: За Северна Македония трябва да се поучим от Гърция и категорично и неотстъпчиво да си защитим историята Иван Гешев е добър избор за главен прокурор Съкратеното производство не трябваше да бъде отменяно, то има своите предимства, но професионализмът отстъпи на натиска на улицата В 39-ото

Анна Александрова: Справедливо ли е дело за тройно убийство да продължава 16 г. и убиецът да получи 16 г. затвор?

Подкрепихме отпадането на съкратеното съдебно следствие за умишлените убийства заради нашите избиратели, казва шефката на правната комисия в парламента  - Г-жо Александрова, вие и народните представители Димитър Лазаров и Красимир Ципов внесохте промени в НПК, които, ако бъдат гласувани, ще дадат възможност делата за условно предсрочно

Кристоф Ламбер: Бих се снимал в български филм, само ми дайте добър сценарий и режисьор

Много харесвам традиционната ви кухня, виното и съм голям фен на “Под прикритие” Кристоф Ламбер е роден през 1957 г. в Ню Йорк. Баща му е френски дипломат. Дълги години живее във Франция, където завършва драматургия в парижката консерватория. Едни от най-големите му и запомнящи се роли са в “Тарзан от рода Грейстоук”

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Иван Портних: Отваряме Варна към морето – с нови проекти

Готов съм с ясна програма за управление, с осигурено финансиране, обяви досегашният кмет и кандидат на ГЕРБ за нов мандат Г-н Портних, защо предстоящите избори на 27-ми октомври са важни за Варна? На 27-ми октомври ще бъде определена посоката за развитие на Варна за следващите 4 години. Затова е важно хората да избират внимателно

Георги Икономов: Банско се превръща в топдестинация за спортен туризъм с ясен план, добра координация и много работа

Градът ни не е просто населено място, а маркетингов продукт, който представлява страната ни, казва кандидатът на ГЕРБ за кмет на Банско: - Г-н Икономов, през 2017 г. Банско бе обявено за европейски град на спорта, а през 2018-а и 2019-а много изявени спортисти развяха знамето на община Банско на почетните стълбички в цял свят.

Акад. Юлиан Ревалски: Много млади хора вече работят в БАН, проблемът е да ги задържим

Академията е експертен и духовен център на България, политиците все повече ни търсят за съвети, казва председателят на БАН - Акад. Ревалски, БАН стана на 150 години, каква е ролята на академията в обществото в момента? - БАН е най-старата национална организация в новата българска история. Първоначално е създадена като Книжовно дружество през 1869

Калин Поповски, ВМРО: Време е за промяна в Плевен

Преди четири години хората на Каракачанов издигнаха и избраха Спартански. Сега са силно разочаровани от него - Г-н Поповски, защо се кандидатирахте за кмет на Плевен? - Кандидатирам се за кмет на Плевен със самочувствието на човек, който познава града и неговите проблеми и нужди в детайли. Знам и ще отстоявам основните европейски принципи в

Актьорът Михаил Петров: На моята възраст знам, че на човек не са му нужни чак толкова битови благинки

Доайенът от Народния театър дарява парите от юбилейния си спектакъл за млада актриса Михаил Петров е роден на 8 октомври 1949 г. Негов полубрат от първия брак на майка му е Юлиан Вучков. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” през 1971 г. в класа на проф. Любомир Кабакчиев и вече 47 сезона е актьор в

Иван Тотев: Ако не беше европейската столица на културата, в Пловдив нямаше да се случат смели проекти

Това домакинство оставя огромно богатство за поколенията Чак през 2032 г. България може да получи такова домакинство Около 20 млн. лева отидоха за събития B края на първия си мандат през 2014 г. кметът Иван Тотев чу от международното жури, че Пловдив печели надпреварата за европейска столица на културата

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber