В България разликите в обезщетенията за загинал на пътя съпруг са от 90 до 200 хил. лв.

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7590703 В България разликите в обезщетенията за загинал на пътя съпруг са от 90 до 200 хил. лв. В България разликите в обезщетенията за загинал на пътя съпруг са от 90 до 200 хил. лв. www.24chasa.bg
Константин Велев

Като общество трябва да решим да има или не критерии за изчисляването им, казва Константин Велев, изпълнителен директор на Асоциацията на българските застрахователи

- Докъде стигна работата по дългоочакваната методика за обезщетенията при катастрофи, г-н Велев?

- Измененията в Кодекса за застраховането възложиха нейното разработване на Гаранционния фонд. Той осъществи процедура за избор на външен консултант по нея, който да

анализира

съществуващите

законодателни

решения и

практики

в други страни от ЕС и да предложи проект на методика, ползвайки най-доброто, но и най-приложимото за нашата действителност. Асоциацията на застрахователите е само една от страните, имащи отношение към проблемите, които очакваме методиката да реши.

Иначе анализът е много подробен и обхваща българската законодателна традиция и съдебна практика, както и сравнителен поглед върху законодателните решения, съдебната практика и аналогични методики в други европейски страни като Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Гърция, Румъния и други.

- Какви очаквате да са препоръките на консултанта – как ще се оценяват имуществените и неимуществените вреди?

- Това ще видим, след като проектът на методика бъде готов и представен от Гаранционния фонд. Но ми се иска да направя едно пояснение за имуществените и неимуществените вреди, свързани с телесни увреждания или смърт от пътно-транспортно произшествие.

Струва ми се, че често има неразбиране за това какво представляват и какво покриват съответните обезщетения. С обезщетението за имуществени вреди от телесно увреждане или смърт се компенсират загуби, които

могат да

се измерят,

най-общо казано. Например: загуба на доход, издръжка на деца, разходи за лечение, за рехабилитация, за приспособяване на пространство при инвалидност. Например, ако загине баща на две деца, се изчислява, каква би била загубата на издръжка за тях и съответно се компенсира. Това са все неща, които могат да се остойностят сравнително обективно.

Трудно обаче се оценява страданието на близките при смърт на пътя. С методиката, както и с аналогичните такива в други европейски страни се прави точно такъв опит.

- Това е важно и за компаниите, и за близките на загиналите…

- Застраховането трябва да има някаква предвидимост по отношение на очакваните обезщетения, защото компаниите са длъжни да заделят нужните резерви за обезпечаване на бъдещите плащания. Ето защо във всички европейски страни има правила - било под формата на таблици, методики или наложила се устойчива съдебна практика, които дават тази рамка на предвидимост при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди.

- Доколкото познавам практиката в други държави, има различни подходи при определяне на обезщетенията и съответно различно съотношение между тях. Ние на какво ще заложим - предимно на обезщетяване за имуществени вреди, или за неимуществени?

- Действително по света има различни модели, те са обусловени от редица фактори, включително и исторически. В много страни се обезщетяват имуществените вреди, а неимуществените са лимитирани и по-скоро символични.

У нас като че ли се е наложила обратната практика - чрез обезщетенията за неимуществени вреди да се търси компенсация за икономически загуби, но без това да е базирано на някакви конкретни параметри. Смятам, че ние трябва да търсим балансиран подход, базиран на ясни правила. В крайна сметка е важно да бъдат компенсирани всички имуществени вреди, също и неимуществените, на база на справедлива преценка, но все пак почиваща на обективни критерии. Това ще е от полза за цялото общество.

- За компаниите - ясно, но защо мислите, че въвеждането на методиката ще е от полза и за близките?

- Защото в тези тежки моменти те поне ще имат яснота за това на какво могат да разчитат.

- Ще се променя ли списъкът им, или ще остане същият като този в кодекса? Ще има ли допълнителни изисквания към тях - например компенсации да получават хората в едно домакинство с жертвата, или не? Ако да, какви?

- Кръгът лица, които имат право да претендират обезщетение при смърт на близък, беше определен с тълкувателното решение на ВКС миналата година. Впоследствие този кръг бе заложен и в Кодекса за застраховането. Наредбата и методиката няма как да променят този кръг. Те трябва да въведат критериите, по които да бъдат определяни обезщетенията и за по-близкия, и за по-далечния кръг роднини.

- Какво ще отговорите на стандартния упрек, че човешкият живот няма цена?

- Действително това е най-честият аргумент срещу въвеждането на правила или някакъв вид критерии. Няма как да измерим болката и страданието от загубата. Но все пак те и сега се измерват с обезщетенията, които се присъждат на пострадалите от съда, а разликите в “оценката” на преживяното страдание са драстични – за смърт на съпруг например обезщетенията варират от 90 000 лв. до до 200 000 лв.

Това е повече от

два пъти разлика

Тук по-скоро опираме до това дали като общество приемаме и се съгласяваме да няма никакви критерии и правила, които да подпомагат съдийската преценка. Тогава съответно трябва да сме готови да платим цената за това. Всички ние плащаме за войната по пътищата чрез цената на застраховката “Гражданска отговорност”.

- Компаниите непрекъснато се оплакват, че имаме едни от най-високите обезщетения при най-много пътни произшествия. Можете ли да го докажете с факти?

- Факторът, който основно влияе върху цената на гражданската отговорност, е щетимостта. А в България тя е много висока поради извънредно високия брой пътни произшествия и най-високия в Европа брой смъртни случаи на милион население - 96 лица. За Европа тази цифра е доста по-ниска – 49 лица. Едновременно с това в България се плащат едни от най-високите обезщетения за неимуществени вреди, за “ болки и страдания” - средно по 60 330 евро на човек. За сравнение - средната стойност за Европа е от 5 хил. до 25 хил. евро.

- Ще доведе ли до поскъпване на застраховката новата методика?

- Всичко зависи от това как методиката ще се отрази реално на щетимостта по застраховката. Размерът на обезщетенията се определя и ще се определя от съда. Дали ще се използва методиката като ориентир, като база от критерии, зависи от това дали тя ще бъде приета като работещ, справедлив инструмент. А за да се случи това, са необходими обществен дебат и съгласие сред заинтересованите страни.

- Има ли ножица между размерите на обезщетенията, изплащани при катастрофи и в други случаи, но със същите последици за пострадалите? Ще се реши ли този проблем с новата методика, или ще се търсят други пътища?

- Това е един от сериозните проблеми, които и нашето законодателство, и съдебната ни практика в момента не решават. Нека задам така въпроса: по-малко ли ще страдат близките, по-малки ли ще са икономическите последици, ако са загубили член на семейството в резултат на лекарска грешка или при криминално деяние например, а не при катастрофа?

Съмнявам се. И в двата случая говорим за човешки живот. Факт е, че когато се присъждат обезщетения за неимуществени вреди, ако ги плаща застраховател,

размерите са

по-големи,

отколкото във всички останали случаи.

Ще ви дам пример със случай, който беше по медиите съвсем наскоро - за смърт на дете в резултат на лекарска грешка бяха присъдени по 50 хил. лв. на родител и това бе отразено като новина. Прието като високо обезщетение. А при смърт на пътя обезщетенията са в пъти по-високи – обичайно 140 -200 хиляди лева на родител.

- Виждате ли някаква полезна роля на методиката за преодоляване на тези разлики?

- Надявам се методиката да послужи за ориентир, който да преодолее такива разлики. Това ще стане само ако тя бъде приета от съда като справедлива при определяне на обезщетенията за неимуществените вреди във всички случаи, а не само в случаите на пътнотранспортни произшествия по застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

- Очаквате ли критики и какви?

- Това, което очаквам, е да се случи отлаганият досега обществен дебат дали има и каква е цената на човешкия живот, кой и как я определя, за нуждата от критерии, правила и предвидимост.

- Ще бъде ли спазен срокът за приемане на методиката?

- Според законодателя приемането на наредбата за методиката трябва да се случи до края на годината и мисля, че срокът ще бъде спазен, макар и да има вече известно закъснение. Искам да подчертая, че изготвянето на такава методика не е лесно, обемът информация, който следва да се анализира, е огромен. В другите европейски държави подобни механизми са разработвани в продължение на години

Константин Велев е новият председател на УС и изпълнителен директор на Acoциaциятa нa бългapcкитe зacтpaxoвaтeли. Той е с над 20-годишен управленски опит на българския застрахователен пазар и е един от основателите на държавния застрахователен надзор в България. Велев е дългогодишен член на управителните органи на браншовите организации на застрахователния бизнес в България – Асоциацията на българските застрахователи и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

CV

Константин Велев е новият председател на УС и изпълнителен директор на Acoциaциятa нa бългapcкитe зacтpaxoвaтeли. Той е с над 20-годишен управленски опит на българския застрахователен пазар и е един от основателите на държавния застрахователен надзор в България. Велев е дългогодишен член на управителните органи на браншовите организации на застрахователния бизнес в България – Асоциацията на българските застрахователи и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Доц. Даниел Вачков: Българо-македонската комисия се обедини за цар Самуил, за Гоце Делчев разговорите не са лесни

Надявам се да стигнем до решения, които да са исторически коректни и същевременно да са приемливи за двете общества, казва директорът на Института за исторически изследвания при БАН - Доц. Вачков, член сте на българо-македонската комисия, която трябва да обсъди общата история и образователните програми.

Проф. Генчо Начев: Предлаганият здравен модел е стъпка в правилната посока, но ако се въведе изведнъж, има риск да фалира цялата система

Без остойностяване на медицинските услуги, въвеждане на критерии за качество и жесток контрол всеки допълнителен лев за здраве само ще потъне, казва директорът на УМБАЛ "Света Екатерина" Още 2005 г. можехме да въведем диагностично свързаните групи. Изчисленията тогава показаха, че разходът ще се качи с 50%, и тази стъпка не се предприе

Шефът на Пътна полиция: Заснехме 10 746 шофьори с превишена скорост над 50 км/ч

Издали сме 950 370 акта, фиша и електронни фиша за първите 7 месеца на годината, казва Росен Рапчев - Комисар Рапчев, август месец традиционно е най-тежък откъм катастрофи. Какви мерки вземате това лято? - Не само август, а трите летни месеца – юни, юли и август, са най-натоварени и с най-сериозен пътен травматизъм. 78 са загиналите през август м

Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа

От две години има спад на цените на металите с 30%, въпреки товаинвестираме и увеличаваме заплати, казва председателят на Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ  Още акценти Слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците,

Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му

Важно е имиджът на магистрата да е чист, ако ще става политик, казва членът на Съдийската колегия на ВСС Вероника Имова - Г-жо Имова, след проваленото заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което не беше освободен Методи Лалов като съдия, той упрекна кадровия орган и вас персонално, че не му позволявате да подаде оставка,

Проф. Антоний Тодоров: С Мая Манолова за първи път има условия за пробив в управлението на ГЕРБ в столицата

Още акценти от интервюто: Тя в момента не е изпълнителна власт, за да решава проблеми. Нейната работа като омбудсман е именно да говори И Фандъкова, като е започнала като кмет, не е имала по-голям опит от нея. Хората се учат Нинова развърза ръцете на градската организация да подкрепи кандидатура на обществения защитник в София Резултатите

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Марта Вачкова: Баща ми страдаше от Митко Бомбата. А аз се радвам, когато ме сочат: Виж, мамо, сестра Жекова!

Актрисата отпразнува 60-ия си юбилей на морето заобиколена от приятели, както в детството си - Г-жо Вачкова, това лято отпразнувахте 60-ия си юбилеен рожден ден на морето, нали така? - Да, като в детството ми. Когато бях малка, винаги прекарвах рождения си ден на морето. От една страна, като ученичка страдах, че не съм със съучениците си

Асен Александров: Най-сетне на учителя се дава свобода той да е царят в клас, а не учебната програма

Атестирането е добър подход, трябва да се мисли и за стимули на тази база - сега разликата между най-добрия и най-лошия преподавател е до 30 лв. на месец, казва директорът на столичното 51-о средно училище "Елисавета Багряна" - Г-н Александров, защо трябва учителите да бъдат атестирани - за първи път се въвежда редовно оценяване на всеки 4 години

Кирил Добрев: Дребнавостта не отива на БСП и ако нещо е добро за София - като Мая Манолова, няма проблем да го подкрепим

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Само ние имаме вроден инстинкт да оставяме на заден план тяснопартийните си интереси. Изискваме обаче уважение и принципност В тази кампания ще изненадаме избирателя с изцяло ново поколение политици в БСП, готово да влезе сега в местната власт.

Румяна Коларова: Мая Манолова изчаква септемврийската социология и е нервна - името й се коментира прекалено рано

Още акценти от интервюто: Местните избори са вододелът - оттях зависи както бъдещето на ГЕРБ, така и на лидера на БСП Номинациите ще тръгнат след 15 септември. До тогава може да има промяна в нагласите България има нужда от конструктивна лява алтернатива. Иначе дясното ще започне да предлага социалните решения Слави Трифонов е пред

Емил Нешев: Единствени в ЕС сме без хеликоптер линейка, а ни трябват поне 5 за реакция в “златния час”

Още акценти от интервюто: Лятно време спасяването е само на ръце, колата стига, докъдето има път, казва шефът на Планинската спасителна служба Губят се хората, които подценяват планината Само през миналата седмица имахме 10 спасителни акции  Издирването на туристи може да струва и 150 хил. евро Тръгвайте към върховете с уважение и респект В

Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър  Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс - Г-н Димитров,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber