Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7569056 Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС www.24chasa.bg
Елка Зарева
Елка Зарева

Трансформацията на централата към алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към т.нар. зелена икономика, казва главният еколог на централата

- От известно време се разпространява информация, че ТЕЦ “Бобов дол” планира да изгаря отпадъци. До какви ползи очаквате да доведе това, инженер Зарева?

- Трябва да уточня, че нашето намерение не включва изгаряне на всякакви видове отпадъци, а само на неопасни горими отпадъци и същите са включени в новото комплексно разрешително на централата. Инвестиционното намерение на дружеството е за съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса в съществуващата горивна инсталация, без да бъдат променяни капацитетът и утвърдената технология.

Планираме част от основното гориво - въглищата, да бъде заместено с алтернативни горива. Образуваните отпадъчни газове ще се пречистват в наличните пречиствателни съоръжения - СОИ, SNCR, електростатични и ръкавни филтри, с осигурени системи за собствен непрекъснат мониторинг. Произведеното гориво от отпадъци е с изключително добри показатели и е алтернативно за нашата инсталация. При направените проучвания и анализи може да бъде направен извод, че отпадъците са новият алтернативен източник на енергия.

- Какво е предимството им?

- Основно предимство на изгарянето на отпадъци е, че значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред съгласно Закона за управление на отпадъците депонирането е крайна мярка за обезвреждане.

Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да служат в други производства, замествайки употребата на природни богатства. В България ежегодно се депонират хиляди тонове неопасни отпадъци и непрекъснато нарастващият дефицит на суровинен и енергиен ресурс налага прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.

Процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенциални горива е познат в ЕС и с използването на технологията в съоръженията на дружества от типа на ТЕЦ “Бобов дол” се постигат много цели, които са включени в приоритетните дейности, заложени в европейското законодателство.

- Какви цели ще постигнете с алтернативни горива?

- С внедряването на алтернативни горива дружеството ще постигне няколко екологични и икономически цели.

Осигурява се алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии, ограничават се емисиите от СО2 и фини прахови частици. Целта ни е да осигурим нисковъглеродна и евтина енергия за домакинствата и бизнеса.

Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност.

Ще се отделят по-малко отпадъци за депониране. Депонирането на открити площи крие множество рискове, като най-опасният е от възникване и разпространение на зарази. Друг положителен аспект е, че с по-малкото отпадъци се намалява и таксата за депониране.

- Задължително ли е използването на алтернативни горива?

- Държавите в ЕС са си поставили амбициозни енергийни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., а именно - възобновяемите източници да съставляват 20% от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20% и не по-малко от 10% от транспортните горива следва да се получават от биогорива.

За да се постигне тази цел, всяка държава членка е необходимо да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока са насочени и усилията на ТЕЦ “Бобов дол” и се предприемат действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на изкопаемите.

Трансформацията на ТЕЦ “Бобов дол” към използването на алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика, или т.нар. зелена икономика. С алтернативни биогорива с ниски нива на въглеродните емисии дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка.

Въглищните централи като ТЕЦ “Бобов дол” са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата. Замяната на част от основното гориво с биогорива ще понижи значително себестойността на произведената електроенергия, ще намали значително вредните емисии.

- Безспорно е, че проблемът с депонирането в страната е необходимо да бъде решен. Като еколог как смятате, че това може да се случи?

-Необходимо е повече предприятия да насочат действията си в тази посока и да се обърне повече внимание към оползотворяването на отпадъците.

При проучването, което осъществихме по време на избора на алтернативно гориво, се запознахме с множество примери в страни от Европейския съюз. По данни на Евростат 22% от отпадъците, генерирани в страните членки, се изгарят. Създаването на енергия от непотребни отпадъци е най-разпространеният и добре функциониращ модел за справяне с големия проблем с количеството боклук.

В националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. ясно е записано, че усилията по изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците трябва да са основен приоритет. В нашата страна се рециклират едва 32% от генерираните отпадъци, докато на територията на ЕС се преработват над 45%.

Според законодателството до 2020 г. 50% от отпадъците трябва да се преработват, а до 2035 г. да се достигне до 65%. До 2035 г. максимум 10% от генерираните отпадъци трябва да се депонират, а към момента складираме в депа 65%.

- Как планирате да се снабдявате с това гориво?

- Желанието ни е да се снабдяваме с предварително сепарирани отпадъци чрез местни фирми, както и чрез внос от ЕС при спазване на екологичното законодателство.

- Запозната ли сте дали и други държави имат практика да внасят отпадъци? На пръв поглед звучи странно.

- Това е много разпространена практика в страните от Европейския съюз. Холандия внася над 1,5 млн. тона отпадъци ежегодно, Германия и Швеция - над половин милион тона на година. Страни като Дания, Белгия, Франция и Испания също внасят отпадъци, тъй като са изградили инсинератори и съоръжения за преработката и оползотворяването им. В Дания има инсталация за изгаряне на RDF отпадъци, която е в централна градска част. Правя това уточнение с цел да опровергая твърденията на екологични организации, че изгарянето на RDF крие опасност за здравето на хората. Във въпросното съоръжение се оползотворяват над 560 000 тона отпадъци годишно, като се произвеждат 400 000 мвтч електрическа енергия и 1 000 000 мвтч топлинна енергия. Инсталацията функционира при изключително висока енергийна ефективност и отлично се вписва в екологичните изисквания.

В Париж също работи инсталация, в която се оползотворяват битовите отпадъци на 22 района в града. На година се преработват над 1 000 000 тона. В Италия са изградени над 40 инсинератора и ежегодно се осъществява износ от няколкостотин хиляди тона отпадъци.

- От какви фирми ще се снабдявате с отпадъци?

- В момента водим разговори с фирми с различна сфера на дейност. Обръщаме се към общински и частни депа, най-вече в района на Югозападна България. Търсим контакт с фирми, които се занимават със събиране, преработка и рециклиране. Отпадъците, които се предвижда да бъдат изгаряни, се генерират основно от производствена дейност, характерна за региона - шивашка, обувна, дървопреработвателна и друга лека промишленост, както и RDF гориво. Целта е да се оползотворят отпадъци, които към настоящия момент се депонират.От 1 януари 2018 г. в Кюстендилска област общинските депа са затворени и с реализирането на инвестиционното намерение на дружеството ще се създадат условия за партньорство между ТЕЦ “ Бобов дол” и местния бизнес за справяне с наболелия въпрос относно събирането, извозването и депонирането на неопасни отпадъци.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Румен Драганов: Очакваме над 300 изложители на „Ваканция и СПА Експо“

Румен Драганов: Очакваме над 300 изложители на „Ваканция и СПА Експо“

Предлагаме нова европейска програма за младежки културен туризъм, казва изпълнителният директор на Института за анализи и оценки в туризма - Господин Драганов, по време на предстоящата на 13, 14 и 15 февруари туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“ са планирани редица съпътстващи мероприятия. Какви теми ще се разискват по време на тези събития

Христо Радков

Ако излезем на контрапротест за шофьорските курсове, какво ще решат министрите тогава?

Има статистика, че 25% от инцидентите на пътя са на водачи с по-малко от 2 г. стаж, казва председателят на управителния съвет на Българско обединение на шофьорите Христо Радков   Още акценти Случва се в автосервизи да карат клиента да подмени части, които не са за подмяна Крадат катализаторите до 2010 г., защото в тях има платина, радий, германий

Акад. Благовест Сендов в непубликувано интервю: Бори се за себе си, а не срещу друг!

Акад. Благовест Сендов в непубликувано интервю: Бори се за себе си, а не срещу друг!

Коалиция е от женски род, но не става дума за харесване, важното е какво ще направи Това е последното непубликувано интервю с акад. Благовест Сендов. Разговаряхме в кабинета му на 16 февруари 2015 г., когато Русия подготвяше референдум за присъединяването на Крим. - Харесвате ли широката коалиция, която в момента управлява България, акад. Сендов

Тихомир Безлов: Нова измама по модела на телефонните - изнудват възрастни при ремонти вкъщи

Тихомир Безлов: Нова измама по модела на телефонните - изнудват възрастни при ремонти вкъщи

2/3 от грабежите остават скрити, мистика е защо хората мълчат, казва в интервю за "24 часа" старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията - Г-н Безлов, според главния прокурор Иван Гешев бандитите, които тормозят хората в малките населени места, са известни и на кмета, и на полицаите. Но голяма част от тях са на свобода и трябва да

Цветан Кюланов

Нищо не е загубено - България има шанс да усвои парите от Еврокомисията за “Струма”

Страната не е задължена да връща средствата от ЕС за вече финализираните участъци на магистралата, казва Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността ръководител на Представителството на ЕК у нас - Г-н Кюланов, през изминалата седмица България се отказа от европейското финансиране на магистрала “Струма”. Заради различни спекулации нека да изясним - има

Калин Сърменов
Снимки: Личен архив

Калин Сърменов: Ставаме неграмотни, невъзпитани, нетолерантни

Не знам дали икономически бум може да направим, но ако ние културно, образователно или на тема здравеопазване не се съберем за бум, няма да може да сторим и крачка напред, казва директорът на Сатиричния театър - Г-н Сърменов, годината, която изпратихме, беше много тъжна за българския театър... Отидоха си големи звезди..

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Емил Кошлуков

Емил Кошлуков: За първи път съм на държавна работа и реагирам остро, тъй като телевизията е банкрутирала

Ако бяхме частна фирма, вече съдът щеше да ни управлява, казва шефът на медията в първото си интервю, откакто е на високия пост До 2-3 месеца ще изхвърля хартията от телевизията, ще направя електронно управление Ако свалим БНТ2 и БНТ3 от мултиплексите, ще паднат милиони от дефицита В онлайн канал на БНТ ще пуснем приложение

Доц. Стефан Левтеров: Казахме на мъж с рак, че е излекуван, след 1,5 г. тумора го нямаше

Доц. Стефан Левтеров: Казахме на мъж с рак, че е излекуван, след 1,5 г. тумора го нямаше

На 80 г. съм и денят ми протича съвсем обикновено: всяка сутрин влизам в операционните на ВМА и давам анестезии, когато съм дежурен, оставам до 20 ч, давам и дежурства като консултант за ВМА и страната. Най-хубавият момент е да видя благодарност в очите на излекуван пациент. Но най-развълнуван съм бил

Сейед Мохаммад Джавад Расули е роден на 23 ноември 1959 г. Магистър по Международни право. Започва работа в Министерството на външните работи на Иран през 1985 г. Работил е иранските мисии в Катар и Филипините, бил е генерален консул в Мюнхен и Хамбург. Първият му мандат като посланик е в Саудитска Арабия (2010 – 2014). От 2018 г. е посланик на Иран у нас.

Иранският посланик: Солеймани няма отношение към атентата в Бургас, това е фалшива новина

Израел се опитва да прикрие своите собствени терористични нападения, като обвинява нас, казва Сейед Мохаммад Джавад Расули - Г-н посланик, познавахте ли лично ген. Солеймани? - Всички го познаваха. Той беше гост във всеки ирански дом. Ген. Солеймани е добре известен не само на всички иранци, но и на хората в региона, много мил

Доц. д-р Лъчезар Иванов

Доц. д-р Лъчезар Иванов: Ако д-р Дечев е забелязал злоупотреби, защо мълча досега? Да не намигва към фармакомпаниите?

С колеги от 4 парламентарни формации внесохме предложение през 2015 г. частните болници да не правят обществени поръчки, защото това ни задължи ЕС - Доц. Иванов, шефът на здравната каса д-р Дечо Дечев съзря лобизъм в закон, внесен от вас, който дал възможност на частните болници да ощетяват НЗОК със 7 пъти по-скъпи лекарства

Нона Караджова

Нона Караджова: За първи път с подмяната на стари печки европари ще отиват директно за домакинствата

Допускам, че кризата с водата в Перник е заради комбинация от няколко фактора - предизборна ситуация и надеждата, че ще се сбъднат прогнозите да завали, казва Караджова Още акценти от интервюто: По официални данни на МОСВ в България не са внасяни опасни отпадъци Министърът и служителите на МОСВ не могат да обикалят всички язовири в

Иван Нейков

Иван Нейков: Защо ни е 9-часов работен ден? Има 14 вида гъвкаво работно време в кодекса

По-къс работен ден и работна седмица мотивират работника да се труди по-качествено. Това е бъдещето, казва бившият социален министър Още акценти от интервюто с Иван Нейков Никоя от работодателските организации не ще да припознае предложението за вдигането на извънредния труд от 150 на 300 часа годишно Нормално е моделът за работно време

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber