Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7569056 Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС www.24chasa.bg
Елка Зарева
Елка Зарева

Трансформацията на централата към алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към т.нар. зелена икономика, казва главният еколог на централата

- От известно време се разпространява информация, че ТЕЦ “Бобов дол” планира да изгаря отпадъци. До какви ползи очаквате да доведе това, инженер Зарева?

- Трябва да уточня, че нашето намерение не включва изгаряне на всякакви видове отпадъци, а само на неопасни горими отпадъци и същите са включени в новото комплексно разрешително на централата. Инвестиционното намерение на дружеството е за съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса в съществуващата горивна инсталация, без да бъдат променяни капацитетът и утвърдената технология.

Планираме част от основното гориво - въглищата, да бъде заместено с алтернативни горива. Образуваните отпадъчни газове ще се пречистват в наличните пречиствателни съоръжения - СОИ, SNCR, електростатични и ръкавни филтри, с осигурени системи за собствен непрекъснат мониторинг. Произведеното гориво от отпадъци е с изключително добри показатели и е алтернативно за нашата инсталация. При направените проучвания и анализи може да бъде направен извод, че отпадъците са новият алтернативен източник на енергия.

- Какво е предимството им?

- Основно предимство на изгарянето на отпадъци е, че значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред съгласно Закона за управление на отпадъците депонирането е крайна мярка за обезвреждане.

Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да служат в други производства, замествайки употребата на природни богатства. В България ежегодно се депонират хиляди тонове неопасни отпадъци и непрекъснато нарастващият дефицит на суровинен и енергиен ресурс налага прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.

Процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенциални горива е познат в ЕС и с използването на технологията в съоръженията на дружества от типа на ТЕЦ “Бобов дол” се постигат много цели, които са включени в приоритетните дейности, заложени в европейското законодателство.

- Какви цели ще постигнете с алтернативни горива?

- С внедряването на алтернативни горива дружеството ще постигне няколко екологични и икономически цели.

Осигурява се алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии, ограничават се емисиите от СО2 и фини прахови частици. Целта ни е да осигурим нисковъглеродна и евтина енергия за домакинствата и бизнеса.

Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност.

Ще се отделят по-малко отпадъци за депониране. Депонирането на открити площи крие множество рискове, като най-опасният е от възникване и разпространение на зарази. Друг положителен аспект е, че с по-малкото отпадъци се намалява и таксата за депониране.

- Задължително ли е използването на алтернативни горива?

- Държавите в ЕС са си поставили амбициозни енергийни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., а именно - възобновяемите източници да съставляват 20% от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20% и не по-малко от 10% от транспортните горива следва да се получават от биогорива.

За да се постигне тази цел, всяка държава членка е необходимо да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока са насочени и усилията на ТЕЦ “Бобов дол” и се предприемат действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на изкопаемите.

Трансформацията на ТЕЦ “Бобов дол” към използването на алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика, или т.нар. зелена икономика. С алтернативни биогорива с ниски нива на въглеродните емисии дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка.

Въглищните централи като ТЕЦ “Бобов дол” са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата. Замяната на част от основното гориво с биогорива ще понижи значително себестойността на произведената електроенергия, ще намали значително вредните емисии.

- Безспорно е, че проблемът с депонирането в страната е необходимо да бъде решен. Като еколог как смятате, че това може да се случи?

-Необходимо е повече предприятия да насочат действията си в тази посока и да се обърне повече внимание към оползотворяването на отпадъците.

При проучването, което осъществихме по време на избора на алтернативно гориво, се запознахме с множество примери в страни от Европейския съюз. По данни на Евростат 22% от отпадъците, генерирани в страните членки, се изгарят. Създаването на енергия от непотребни отпадъци е най-разпространеният и добре функциониращ модел за справяне с големия проблем с количеството боклук.

В националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. ясно е записано, че усилията по изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците трябва да са основен приоритет. В нашата страна се рециклират едва 32% от генерираните отпадъци, докато на територията на ЕС се преработват над 45%.

Според законодателството до 2020 г. 50% от отпадъците трябва да се преработват, а до 2035 г. да се достигне до 65%. До 2035 г. максимум 10% от генерираните отпадъци трябва да се депонират, а към момента складираме в депа 65%.

- Как планирате да се снабдявате с това гориво?

- Желанието ни е да се снабдяваме с предварително сепарирани отпадъци чрез местни фирми, както и чрез внос от ЕС при спазване на екологичното законодателство.

- Запозната ли сте дали и други държави имат практика да внасят отпадъци? На пръв поглед звучи странно.

- Това е много разпространена практика в страните от Европейския съюз. Холандия внася над 1,5 млн. тона отпадъци ежегодно, Германия и Швеция - над половин милион тона на година. Страни като Дания, Белгия, Франция и Испания също внасят отпадъци, тъй като са изградили инсинератори и съоръжения за преработката и оползотворяването им. В Дания има инсталация за изгаряне на RDF отпадъци, която е в централна градска част. Правя това уточнение с цел да опровергая твърденията на екологични организации, че изгарянето на RDF крие опасност за здравето на хората. Във въпросното съоръжение се оползотворяват над 560 000 тона отпадъци годишно, като се произвеждат 400 000 мвтч електрическа енергия и 1 000 000 мвтч топлинна енергия. Инсталацията функционира при изключително висока енергийна ефективност и отлично се вписва в екологичните изисквания.

В Париж също работи инсталация, в която се оползотворяват битовите отпадъци на 22 района в града. На година се преработват над 1 000 000 тона. В Италия са изградени над 40 инсинератора и ежегодно се осъществява износ от няколкостотин хиляди тона отпадъци.

- От какви фирми ще се снабдявате с отпадъци?

- В момента водим разговори с фирми с различна сфера на дейност. Обръщаме се към общински и частни депа, най-вече в района на Югозападна България. Търсим контакт с фирми, които се занимават със събиране, преработка и рециклиране. Отпадъците, които се предвижда да бъдат изгаряни, се генерират основно от производствена дейност, характерна за региона - шивашка, обувна, дървопреработвателна и друга лека промишленост, както и RDF гориво. Целта е да се оползотворят отпадъци, които към настоящия момент се депонират.От 1 януари 2018 г. в Кюстендилска област общинските депа са затворени и с реализирането на инвестиционното намерение на дружеството ще се създадат условия за партньорство между ТЕЦ “ Бобов дол” и местния бизнес за справяне с наболелия въпрос относно събирането, извозването и депонирането на неопасни отпадъци.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Доц. Владислав Миланов

Доц. Владислав Миланов: И езикът ни преболедува, “хвана” нови думи: карантинираме, температурираме, вкъществувам

Имаше изумителни въпроси към щаба. Не трябваше обаче да се говори толкова за ковчези и трупове, казва езиковедът - Доц. Миланов, какво роди в езиково отношение ситуацията с извънредното положение у нас? - Езикът е от онези безценни дадености на човека и на обществото, които изцяло съпътстват неговото развитие: социално, икономическо, културно

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Общината затегна инвестиционната си програма, разчита на външно финансиране, казва кметицата на Казанлък - Г-жо Стоянова, живеем в необичайно време. Какви са уроците, които трябваше да научим в пандемията от коронавирус? - Истината е, че първият урок не е добър. Дори пандемията не може да ни обедини. - Неочакван извод, защо го правите

Д-р Иван Китов

Д-р Иван Китов: Останах лекар в България, но тук е много по-трудно - работил съм и на 4 места

Не исках да се шуми, че съм спасил жената - това не е геройство, всеки би го направил, казва акушер-гинекологът, който извади от клинична смърт паднала жена в двора на болницата Убеден съм - никой не става доктор заради пари - Д-р Китов, преди броени дни спасихте живота на жена, изпаднала в клинична смърт в двора на болницата

Проф. Момяна Гунева:  Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна

Проф. Момяна Гунева: Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна

Още акценти от интервюто на професора по наказателно право и член на Експертния съвет към главния прокурор: Нашият Наказателен кодекс изобилства от примери за законодателство, продиктувано от конюнктурни съображения От толкова много промени в последните 30 г. целият НК е загубил и структурата си, и основната си идея За съжаление, опитът ни сочи

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Югозападният въгледобивен регион иска да бъде флагман на промените в енергетиката, казва съснователката на платформата Brоwn to green Кристина Лазарова е от новото поколение мениджъри в българската енергетика, отскоро е председател на борда на директорите на ТЕЦ „Бобов Дол” и е съосновател на свободната дигитална платформа за преход към

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Това е времето на “Преходът свърши! Дайте да се преброим” У нас не могат да се правят класации на богатите като на “Форбс” Написаният на ръка списък с имената на 43-ма богати българи и парите им, открит в дома на Атанас Бобоков и пуснат от прокуратурата, отприщи конспирациите. Защо е направен списъкът - разговаряме с Тихомир Безлов

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Флориан Скала

Флориан Скала: Замяната на Слави с Николаос Цитиридис беше успешен ход

Твърденията, че съм ходил в Куршевел с Васил Божков, са абсолютно неверни, казва главният изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия груп” - Г-н Скала, вярно ли е, че г-н Божков ви е водил във френския ски курорт Куршевел? Наскоро бившият му съдружник Цветомир Найденов разказа това пред друга телевизия и така обясни защо нямало как да се оплаче в

Емил Караниколов

Емил Караниколов: Бизнесът не се парализира, а се съюзи с науката и държавата

И в пандемията бяхме интересни, от 20 заявления за инвестиции за над 1 млрд. лв. 9 са след 16 март, казва министърът на икономиката Още акценти Българската икономика е в кондиция, дано европейската навакса бързо, защото сме свързани с нея Сега основната ни грижа е ликвидност на фирмите, трябва да се покрият разходите им от март до юни Европарите

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Ваня Николова е родена в Горна Оряховица  Завършва Историческия факултет на Софийския университет  Репортер и редактор в сп. “Клуб М”  До 2006 г. е сценарист, редактор и изпълнителен продуцент в тв форматитe “Биг Брадър” 1, “Стар Академи” и др. Главен редактор на българската версия на италианското лайфстайл списание МАХ  През 2002 г

Доц. Рачо Стоев

Доц. д-р Рачо Стоев: Децата, родени по време на Виденовата криза, са по-ниски

Веганството се явява много по-нетолерантна форма на идеология от православието, което  освобождава децата от пост, казва ръководителят на секция по антропология към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН - Доц. Стоев, как се променя антропологично българинът

Иван Гешев: Конфискация на автомобила при пияни и дрогирани шофьори ще има огромен възпиращ ефект

Иван Гешев: Конфискация на автомобила при пияни и дрогирани шофьори ще има огромен възпиращ ефект

Още акценти от интервюто на главния прокурор пред "24 часа": Прочетох, че НСО чака от нас информация. Колебая се дали това е нахалство, или некомпетентност, или и двете  Ние сме общият враг, който сплотява хора като подсъдимия Василев, подсъдимия Прокопиев и други олигарси Ще дам всичко от себе си, за да направя това

Йордан Цонев: Кризата показа дефектите, пътя за отстраняването им трябва сами да намерим

Йордан Цонев: Кризата показа дефектите, пътя за отстраняването им трябва сами да намерим

Сегашният икономически модел се изчерпва, доколкото увеличи неравенствата. Свят, в който 1% от хората притежават повече от останалите 99%, е обременен с огромни социални конфликти, казва зам.-председателят на ПГ на ДПС ДПС коригира мярката 60/40 и тя стана работеща, също някои от заемите на ББР за хората и за бизнеса ДДС може да се диференцира

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber