Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7569056 Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС www.24chasa.bg
Елка Зарева
Елка Зарева

Трансформацията на централата към алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към т.нар. зелена икономика, казва главният еколог на централата

- От известно време се разпространява информация, че ТЕЦ “Бобов дол” планира да изгаря отпадъци. До какви ползи очаквате да доведе това, инженер Зарева?

- Трябва да уточня, че нашето намерение не включва изгаряне на всякакви видове отпадъци, а само на неопасни горими отпадъци и същите са включени в новото комплексно разрешително на централата. Инвестиционното намерение на дружеството е за съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса в съществуващата горивна инсталация, без да бъдат променяни капацитетът и утвърдената технология.

Планираме част от основното гориво - въглищата, да бъде заместено с алтернативни горива. Образуваните отпадъчни газове ще се пречистват в наличните пречиствателни съоръжения - СОИ, SNCR, електростатични и ръкавни филтри, с осигурени системи за собствен непрекъснат мониторинг. Произведеното гориво от отпадъци е с изключително добри показатели и е алтернативно за нашата инсталация. При направените проучвания и анализи може да бъде направен извод, че отпадъците са новият алтернативен източник на енергия.

- Какво е предимството им?

- Основно предимство на изгарянето на отпадъци е, че значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред съгласно Закона за управление на отпадъците депонирането е крайна мярка за обезвреждане.

Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да служат в други производства, замествайки употребата на природни богатства. В България ежегодно се депонират хиляди тонове неопасни отпадъци и непрекъснато нарастващият дефицит на суровинен и енергиен ресурс налага прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.

Процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенциални горива е познат в ЕС и с използването на технологията в съоръженията на дружества от типа на ТЕЦ “Бобов дол” се постигат много цели, които са включени в приоритетните дейности, заложени в европейското законодателство.

- Какви цели ще постигнете с алтернативни горива?

- С внедряването на алтернативни горива дружеството ще постигне няколко екологични и икономически цели.

Осигурява се алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии, ограничават се емисиите от СО2 и фини прахови частици. Целта ни е да осигурим нисковъглеродна и евтина енергия за домакинствата и бизнеса.

Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност.

Ще се отделят по-малко отпадъци за депониране. Депонирането на открити площи крие множество рискове, като най-опасният е от възникване и разпространение на зарази. Друг положителен аспект е, че с по-малкото отпадъци се намалява и таксата за депониране.

- Задължително ли е използването на алтернативни горива?

- Държавите в ЕС са си поставили амбициозни енергийни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., а именно - възобновяемите източници да съставляват 20% от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20% и не по-малко от 10% от транспортните горива следва да се получават от биогорива.

За да се постигне тази цел, всяка държава членка е необходимо да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока са насочени и усилията на ТЕЦ “Бобов дол” и се предприемат действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на изкопаемите.

Трансформацията на ТЕЦ “Бобов дол” към използването на алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика, или т.нар. зелена икономика. С алтернативни биогорива с ниски нива на въглеродните емисии дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка.

Въглищните централи като ТЕЦ “Бобов дол” са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата. Замяната на част от основното гориво с биогорива ще понижи значително себестойността на произведената електроенергия, ще намали значително вредните емисии.

- Безспорно е, че проблемът с депонирането в страната е необходимо да бъде решен. Като еколог как смятате, че това може да се случи?

-Необходимо е повече предприятия да насочат действията си в тази посока и да се обърне повече внимание към оползотворяването на отпадъците.

При проучването, което осъществихме по време на избора на алтернативно гориво, се запознахме с множество примери в страни от Европейския съюз. По данни на Евростат 22% от отпадъците, генерирани в страните членки, се изгарят. Създаването на енергия от непотребни отпадъци е най-разпространеният и добре функциониращ модел за справяне с големия проблем с количеството боклук.

В националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. ясно е записано, че усилията по изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците трябва да са основен приоритет. В нашата страна се рециклират едва 32% от генерираните отпадъци, докато на територията на ЕС се преработват над 45%.

Според законодателството до 2020 г. 50% от отпадъците трябва да се преработват, а до 2035 г. да се достигне до 65%. До 2035 г. максимум 10% от генерираните отпадъци трябва да се депонират, а към момента складираме в депа 65%.

- Как планирате да се снабдявате с това гориво?

- Желанието ни е да се снабдяваме с предварително сепарирани отпадъци чрез местни фирми, както и чрез внос от ЕС при спазване на екологичното законодателство.

- Запозната ли сте дали и други държави имат практика да внасят отпадъци? На пръв поглед звучи странно.

- Това е много разпространена практика в страните от Европейския съюз. Холандия внася над 1,5 млн. тона отпадъци ежегодно, Германия и Швеция - над половин милион тона на година. Страни като Дания, Белгия, Франция и Испания също внасят отпадъци, тъй като са изградили инсинератори и съоръжения за преработката и оползотворяването им. В Дания има инсталация за изгаряне на RDF отпадъци, която е в централна градска част. Правя това уточнение с цел да опровергая твърденията на екологични организации, че изгарянето на RDF крие опасност за здравето на хората. Във въпросното съоръжение се оползотворяват над 560 000 тона отпадъци годишно, като се произвеждат 400 000 мвтч електрическа енергия и 1 000 000 мвтч топлинна енергия. Инсталацията функционира при изключително висока енергийна ефективност и отлично се вписва в екологичните изисквания.

В Париж също работи инсталация, в която се оползотворяват битовите отпадъци на 22 района в града. На година се преработват над 1 000 000 тона. В Италия са изградени над 40 инсинератора и ежегодно се осъществява износ от няколкостотин хиляди тона отпадъци.

- От какви фирми ще се снабдявате с отпадъци?

- В момента водим разговори с фирми с различна сфера на дейност. Обръщаме се към общински и частни депа, най-вече в района на Югозападна България. Търсим контакт с фирми, които се занимават със събиране, преработка и рециклиране. Отпадъците, които се предвижда да бъдат изгаряни, се генерират основно от производствена дейност, характерна за региона - шивашка, обувна, дървопреработвателна и друга лека промишленост, както и RDF гориво. Целта е да се оползотворят отпадъци, които към настоящия момент се депонират.От 1 януари 2018 г. в Кюстендилска област общинските депа са затворени и с реализирането на инвестиционното намерение на дружеството ще се създадат условия за партньорство между ТЕЦ “ Бобов дол” и местния бизнес за справяне с наболелия въпрос относно събирането, извозването и депонирането на неопасни отпадъци.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Стефан Димитров

Стефан Димитров: Песните на НЛО са феномен - 30 г. след прехода още са актуални

Концертът с тях ще е много смешен и ексклузивен, няма да го излъчват по телевизията, казва талантливият композитор, написал за легендарното предаване 70-80 хита В американското посолство изпяха песента ми “Нова годино” като поздрав към българския народ за празниците По празниците ще сме като всички българи - няма да правим нищо особено

Проф. Боян Биолчев: "Превод" на "Под игото" е агресивна търгашеска посредственост

Проф. Боян Биолчев: "Превод" на "Под игото" е агресивна търгашеска посредственост

Плаши ме какво става извън България - освен пластмасови домати внасяме и страхове - Честита ви наградата “Хеликон” за 2019 г., г-н Биолчев. Романът “Преселението” е издание на издателство “Труд” и с него вие спечелихте статуетката в състезание с над 120 заглавия. Как посрещнахте тази награда? Повиши ли тя самочувствието ви на писател

Албрехт Фрайхер фон Бьозелагер, Велик канцлер на Суверенния малтийски орден

Албрехт фон Бьозелагер: Фалшиви организации предлагат рицарство на българи срещу пари

Суверенният военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим Родос и Малта няма членове в България с изключение на Симеон Сакскобургготски, казва Великият канцлер на ордена - Ваше Превъзходителство, България и Суверенният малтийски орден имат отношения вече 25 години. Тази символна четвъртвековна годишнина ли ви води в България

Георги Марков - народен представител от гражданската квота на ГЕРБ и бивш конституционен съдия

Георги Марков: В провинцията има елити, а София се опростачи и джендъроса

Тази година на два пъти българският народ отказа да види залеза на ГЕРБ Акценти от разговора с Георги Марков: "В Румъния преходът започна с кръв, но демокрацията им не цъфна повече от нашата" "В Монтана ме трогнаха ученици от езиковата гимназия, които бяха дошли, за да се снимат с мен" "Ако кажете на Урсула фон дер Лайен

Анатолий Макаров

Анатолий Макаров: България забави “Турски поток”, но Борисов обясни защо

Изгонването на наш дипломат не беше приятелска стъпка, взехме ответни мерки, казва руският посланик у нас - Ваше Превъзходителство, каква е равносметката ви за руско-българските отношения за отиващата си 2019 г.? - Въпреки отделни негативни моменти като цяло отиващата си година беше достатъчно ползотворна за руско-българските отношения

Петър Витанов: Социално-икономическите неравенства са крайъгълният камък за "Зелената сделка"

Петър Витанов: Социално-икономическите неравенства са крайъгълният камък за "Зелената сделка"

Целта е амбициозна и позитивна, но и рисковете са огромни, казва евродепутатът и ръководител на делегацията на българските социалисти в Европарламента - Г-н Витанов, какви са целите, заложени в Европейската зелена сделка, предложена от новоизбраната Европейска комисия? - Това е безспорно амбициозна и позитивна цел

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Красимир Вълчев: Студенти ще учат безплатно в поне 7 дефицитни направления

Красимир Вълчев: Студенти ще учат безплатно в поне 7 дефицитни направления

През 2020 г. 60% от финансирането ще зависят от комплексната оценка за качество и реализация, казва министърът на образованието и науката - Г-н Вълчев, какво ви прави впечатление в последното издание на рейтинговата система на висшите училища? - Задълбочават се тенденциите, които виждахме и през предходните години за промяна в професионалната

Явор Петров

Явор Петров: iCard и Apple Pay се обединяват за по-сигурно и лесно плащане

Потребителите ще могат да пазаруват в магазини, мобилни приложения и интернет, казва изпълнителният директор на iCard по повод пускането на услугата миналата седмица - Господин Петров, българският дигитален портфейл iCard вече предоставя и услугата Apple Pay. Как ще се допълват двата метода за плащане? Не се ли припокриват те

НИКОЛАЙ ТОНЕВ

Николай Тонев: Над 3 млн. лв. вложи “КонтурГлобал” в обекти, които хората избраха

Това променя облика на общината. Не допускаме по никакъв начин направеното да се занемари или съсипе, казва кметът на община Гълъбово Г-н Тонев, какво е да имате на територията на общината четири централи? - Към тях прибавете и рудник “Трояново 3”, който също е на наша територия. Централите са “Ей И Ес Гълъбово Марица Изток 1”, “Марица-изток 2”

Деница Сачева: Правителството не иска и няма интерес да отнема деца

Деница Сачева: Правителството не иска и няма интерес да отнема деца

На път сме да отречем да правим добро, да се грижим за нашите баби и дядовци и за бедни деца Осигуряването в частен фонд има предимства, но трябват повече видове пенсионни продукти Време е да говорим,че пенсията зависи от това, колко си внесъл Промяна в Кодекса на труда трябва да даде гъвкавост на бизнеса при наемането на хора - Г-жо Сачева

Димитър Маджаров: Продължаваме  да инвестираме, наградите го доказват

Димитър Маджаров: Продължаваме да инвестираме, наградите го доказват

От създаването на компанията до днес запазваме семейните ценности и ги обвързваме с качеството, казва собственикът на фирма "Димитър Маджаров" - През последните години спечелихте няколко от престижните награди Superbrands. Как оценявате това и на какво се дължи, г-н Маджаров? - Отдавам този успех на постоянния стремеж към поддържане и

КРЕМЕНА ХАЛВАДЖИЯН

Кремена Халваджиян: Маги ме ухажваше, провесен на една ръка от балкона на 8-ия етаж

Дизайнерката пристига заедно с линейката, когато научава, че синът ѝ Бебо е катастрофирал с мотор Освен че е половинката до един от най-големите тв продуценти у нас, Кремена Халваджиян е собственик на нощен клуб, стилистка и дизайнерка в някои от най-гледаните телевизионни предавания и сериали като “Маскираният певец” и “Като две капки вода”

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber