Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7569056 Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС Елка Зарева: В ТЕЦ “Бобов дол” ще се горят отпадъци по примера на редица държави от ЕС www.24chasa.bg
Елка Зарева

Трансформацията на централата към алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към т.нар. зелена икономика, казва главният еколог на централата

- От известно време се разпространява информация, че ТЕЦ “Бобов дол” планира да изгаря отпадъци. До какви ползи очаквате да доведе това, инженер Зарева?

- Трябва да уточня, че нашето намерение не включва изгаряне на всякакви видове отпадъци, а само на неопасни горими отпадъци и същите са включени в новото комплексно разрешително на централата. Инвестиционното намерение на дружеството е за съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса в съществуващата горивна инсталация, без да бъдат променяни капацитетът и утвърдената технология.

Планираме част от основното гориво - въглищата, да бъде заместено с алтернативни горива. Образуваните отпадъчни газове ще се пречистват в наличните пречиствателни съоръжения - СОИ, SNCR, електростатични и ръкавни филтри, с осигурени системи за собствен непрекъснат мониторинг. Произведеното гориво от отпадъци е с изключително добри показатели и е алтернативно за нашата инсталация. При направените проучвания и анализи може да бъде направен извод, че отпадъците са новият алтернативен източник на енергия.

- Какво е предимството им?

- Основно предимство на изгарянето на отпадъци е, че значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред съгласно Закона за управление на отпадъците депонирането е крайна мярка за обезвреждане.

Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да служат в други производства, замествайки употребата на природни богатства. В България ежегодно се депонират хиляди тонове неопасни отпадъци и непрекъснато нарастващият дефицит на суровинен и енергиен ресурс налага прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.

Процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенциални горива е познат в ЕС и с използването на технологията в съоръженията на дружества от типа на ТЕЦ “Бобов дол” се постигат много цели, които са включени в приоритетните дейности, заложени в европейското законодателство.

- Какви цели ще постигнете с алтернативни горива?

- С внедряването на алтернативни горива дружеството ще постигне няколко екологични и икономически цели.

Осигурява се алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии, ограничават се емисиите от СО2 и фини прахови частици. Целта ни е да осигурим нисковъглеродна и евтина енергия за домакинствата и бизнеса.

Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност.

Ще се отделят по-малко отпадъци за депониране. Депонирането на открити площи крие множество рискове, като най-опасният е от възникване и разпространение на зарази. Друг положителен аспект е, че с по-малкото отпадъци се намалява и таксата за депониране.

- Задължително ли е използването на алтернативни горива?

- Държавите в ЕС са си поставили амбициозни енергийни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., а именно - възобновяемите източници да съставляват 20% от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20% и не по-малко от 10% от транспортните горива следва да се получават от биогорива.

За да се постигне тази цел, всяка държава членка е необходимо да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока са насочени и усилията на ТЕЦ “Бобов дол” и се предприемат действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на изкопаемите.

Трансформацията на ТЕЦ “Бобов дол” към използването на алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика, или т.нар. зелена икономика. С алтернативни биогорива с ниски нива на въглеродните емисии дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка.

Въглищните централи като ТЕЦ “Бобов дол” са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата. Замяната на част от основното гориво с биогорива ще понижи значително себестойността на произведената електроенергия, ще намали значително вредните емисии.

- Безспорно е, че проблемът с депонирането в страната е необходимо да бъде решен. Като еколог как смятате, че това може да се случи?

-Необходимо е повече предприятия да насочат действията си в тази посока и да се обърне повече внимание към оползотворяването на отпадъците.

При проучването, което осъществихме по време на избора на алтернативно гориво, се запознахме с множество примери в страни от Европейския съюз. По данни на Евростат 22% от отпадъците, генерирани в страните членки, се изгарят. Създаването на енергия от непотребни отпадъци е най-разпространеният и добре функциониращ модел за справяне с големия проблем с количеството боклук.

В националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. ясно е записано, че усилията по изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците трябва да са основен приоритет. В нашата страна се рециклират едва 32% от генерираните отпадъци, докато на територията на ЕС се преработват над 45%.

Според законодателството до 2020 г. 50% от отпадъците трябва да се преработват, а до 2035 г. да се достигне до 65%. До 2035 г. максимум 10% от генерираните отпадъци трябва да се депонират, а към момента складираме в депа 65%.

- Как планирате да се снабдявате с това гориво?

- Желанието ни е да се снабдяваме с предварително сепарирани отпадъци чрез местни фирми, както и чрез внос от ЕС при спазване на екологичното законодателство.

- Запозната ли сте дали и други държави имат практика да внасят отпадъци? На пръв поглед звучи странно.

- Това е много разпространена практика в страните от Европейския съюз. Холандия внася над 1,5 млн. тона отпадъци ежегодно, Германия и Швеция - над половин милион тона на година. Страни като Дания, Белгия, Франция и Испания също внасят отпадъци, тъй като са изградили инсинератори и съоръжения за преработката и оползотворяването им. В Дания има инсталация за изгаряне на RDF отпадъци, която е в централна градска част. Правя това уточнение с цел да опровергая твърденията на екологични организации, че изгарянето на RDF крие опасност за здравето на хората. Във въпросното съоръжение се оползотворяват над 560 000 тона отпадъци годишно, като се произвеждат 400 000 мвтч електрическа енергия и 1 000 000 мвтч топлинна енергия. Инсталацията функционира при изключително висока енергийна ефективност и отлично се вписва в екологичните изисквания.

В Париж също работи инсталация, в която се оползотворяват битовите отпадъци на 22 района в града. На година се преработват над 1 000 000 тона. В Италия са изградени над 40 инсинератора и ежегодно се осъществява износ от няколкостотин хиляди тона отпадъци.

- От какви фирми ще се снабдявате с отпадъци?

- В момента водим разговори с фирми с различна сфера на дейност. Обръщаме се към общински и частни депа, най-вече в района на Югозападна България. Търсим контакт с фирми, които се занимават със събиране, преработка и рециклиране. Отпадъците, които се предвижда да бъдат изгаряни, се генерират основно от производствена дейност, характерна за региона - шивашка, обувна, дървопреработвателна и друга лека промишленост, както и RDF гориво. Целта е да се оползотворят отпадъци, които към настоящия момент се депонират.От 1 януари 2018 г. в Кюстендилска област общинските депа са затворени и с реализирането на инвестиционното намерение на дружеството ще се създадат условия за партньорство между ТЕЦ “ Бобов дол” и местния бизнес за справяне с наболелия въпрос относно събирането, извозването и депонирането на неопасни отпадъци.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Шефът на Пътна полиция: Заснехме 10 746 шофьори с превишена скорост над 50 км/ч

Издали сме 950 370 акта, фиша и електронни фиша за първите 7 месеца на годината, казва Росен Рапчев - Комисар Рапчев, август месец традиционно е най-тежък откъм катастрофи. Какви мерки вземате това лято? - Не само август, а трите летни месеца – юни, юли и август, са най-натоварени и с най-сериозен пътен травматизъм. 78 са загиналите през август м

Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа

От две години има спад на цените на металите с 30%, въпреки товаинвестираме и увеличаваме заплати, казва председателят на Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ  Още акценти Слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците,

Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му

Важно е имиджът на магистрата да е чист, ако ще става политик, казва членът на Съдийската колегия на ВСС Вероника Имова - Г-жо Имова, след проваленото заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което не беше освободен Методи Лалов като съдия, той упрекна кадровия орган и вас персонално, че не му позволявате да подаде оставка,

Нанси Шилър: Дарихме 221 млн. долара в 886 проекта

Повече от половината от тези средства са отпуснати от Фондация “Америка за България” за образование в страната, казва президентът на Фондацията Част от екипа на “Америка за България”, отговарящ за проектите на фондацията заедно с президентката Нанси Шилър, разказват за някои от най-успешните ѝ инициативи

Проф. Антоний Тодоров: С Мая Манолова за първи път има условия за пробив в управлението на ГЕРБ в столицата

Още акценти от интервюто: Тя в момента не е изпълнителна власт, за да решава проблеми. Нейната работа като омбудсман е именно да говори И Фандъкова, като е започнала като кмет, не е имала по-голям опит от нея. Хората се учат Нинова развърза ръцете на градската организация да подкрепи кандидатура на обществения защитник в София Резултатите

Асен Александров: Най-сетне на учителя се дава свобода той да е царят в клас, а не учебната програма

Атестирането е добър подход, трябва да се мисли и за стимули на тази база - сега разликата между най-добрия и най-лошия преподавател е до 30 лв. на месец, казва директорът на столичното 51-о средно училище "Елисавета Багряна" - Г-н Александров, защо трябва учителите да бъдат атестирани - за първи път се въвежда редовно оценяване на всеки 4 години

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Кирил Добрев: Дребнавостта не отива на БСП и ако нещо е добро за София - като Мая Манолова, няма проблем да го подкрепим

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Само ние имаме вроден инстинкт да оставяме на заден план тяснопартийните си интереси. Изискваме обаче уважение и принципност В тази кампания ще изненадаме избирателя с изцяло ново поколение политици в БСП, готово да влезе сега в местната власт.

Румяна Коларова: Мая Манолова изчаква септемврийската социология и е нервна - името й се коментира прекалено рано

Още акценти от интервюто: Местните избори са вододелът - оттях зависи както бъдещето на ГЕРБ, така и на лидера на БСП Номинациите ще тръгнат след 15 септември. До тогава може да има промяна в нагласите България има нужда от конструктивна лява алтернатива. Иначе дясното ще започне да предлага социалните решения Слави Трифонов е пред

Емил Нешев: Единствени в ЕС сме без хеликоптер линейка, а ни трябват поне 5 за реакция в “златния час”

Още акценти от интервюто: Лятно време спасяването е само на ръце, колата стига, докъдето има път, казва шефът на Планинската спасителна служба Губят се хората, които подценяват планината Само през миналата седмица имахме 10 спасителни акции  Издирването на туристи може да струва и 150 хил. евро Тръгвайте към върховете с уважение и респект В

Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър  Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс - Г-н Димитров,

Таро Коно: България е силен лидер в усилията за просперитет на Балканите

В Черно и Южнокитайско море трябва да се гарантира свобода на корабоплаването и мирно разрешаване на споровете,  казва министърът на външните работи на Япония - Г-н министър, каква е основната цел на посещението ви в България? - За мен е изключително радостно, че имам възможността да посетя България по повод “трите годишнини” в японско-българските

Тихомир Безлов: Големи чужди разузнавания нямат проблем да получат наши лични данни

Хакерите на НАП - или анархисти на ХХI в., или гонят меркантилна цел - Хакнаха НАП, последва опит, но безуспешeн, да хакнат Комисията за защита на личните данни. Онзиден пък научихме, че измамници се възползват от ситуацията и се опитват да крадат пароли от банки чрез имейли. На какво да отдадем хакерската активност в горещото лято, г-н Безлов

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber