Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7467297 Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно www.24chasa.bg
Гергана Мутафова - член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Предвидена е възможност при ползване на е-услуги за заплащане на съдебните такси по електронен път, казва в интервю членът на ВСС Гергана Мутафова

- Г-жо Мутафова, кога граждани и бизнес ще могат да проверяват онлайн как върви подадената от тях искова молба в съда и какви са доказателствата към нея?

- Висшият съдебен съвет (ВСС) осъществява няколко проекта, финансирани по европейски програми, с които на практика ще бъдат реализирани елементи от електронното правосъдие и ще се осигури достъп на гражданите до услуги по електронен път. В рамките на текущ проект по Оперативна програма „Добро управление“ - „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС)“, ръководител на който съм аз, се разработва ЕИСС. Тя ще предоставя на гражданите и институциите чрез Единния портал за електронно правосъдие възможности за достъп до електронното съдържание на делата, получаване на съобщения и призовки, подаване на документи, иницииращи образуване на дело в електронен вид, подаване и получаване в електронен вид на заявления, удостоверения, съпровождащи документи по дела и други.

- По-конкретно какво може да се прави през електронния портал и кога той ще заработи на пълни обороти?

- Чрез електронния портал, респективно чрез информационните системи, които той интегрира, може да се получи достъп до електронните съдебни дела, до съдебните актове със заличени лични данни, до протоколите за случайно разпределение на делата. Възможно е да се подаде сигнал за корупция в съдебната система или заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Що се отнася до „оборотите“, различните секции на портала винаги ще бъдат с „променливи обороти“.

През 2017 г. съдии, прокурори и следователи участваха пряко в избора на членовете на 8-мия състав на ВСС от магистратската квота като наред с принципа „един магистрат – един глас“ за първи път бе проведено и то успешно електронно дистанционно гласуване чрез електронния портал. Достъп до него е възможен чрез интернет сайта на ВСС.

Преобладаващият процент магистрати предпочетоха електронното гласуване и тогава секцията от портала, чрез която то се осъществяваше работеше на „пълни обороти“. В този смисъл с изпълнявания от нас проект „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор Правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ значително ще се „повишават оборотите“ на секцията за достъп до електронните съдебни дела. Предвижда се и въвеждане на нова електронна услуга - подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Става дума за формуляр, който се използва във всички случаи на започване на процедурата. Към настоящия момент този формуляр е на хартиен носител и се попълва от кредитора по едно вземане (физическо или юридическо лице) или неговия пълномощник, след което се депозира пред съответния съд съобразно правилата за местна подсъдност.

- Как ще става превръщането на хартиените документи в електронен вид? Възможно ли е всички книжа по едно дело да бъдат преобразувани?

- Законодателят с разпоредбите на глава 18а, чл.360е, ал.1 от ЗСВ е регламентирал, че пленумът на ВСС след съгласуване с министъра на правосъдието и с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ издава наредба, уреждаща техническите изисквания, организацията и реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. В изпълнение на тези законови правомощия ВСС през 2017 г. прие и обнародва Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, с които се регламентират начина на снемане на електронен образ на подадените на хартиен носител в съда документи.

Важно е да се уточни, че няма технически ограничения за обема на документите, които подлежат на сканиране.

- Лесно ли се влиза в Единния портал за електронно правосъдие?

- Такава е идеята и целта на портала – да улесни достъпа на гражданите, юридическите лица и организациите с нестопанска цел до електронни услуги в областта на правосъдието. За ползване на портала са ви необходими компютър и достъп до интернет. Единният портал за електронно правосъдие е разработен по предходен проект на ВСС, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, и представлява единна централизирана точка за достъп до услуги, предоставяни от органите на съдебната власт. За някои от разделите е необходимо достъпът да бъде оторизиран чрез създаване на потребителски профил, а други са със свободен достъп. Например чрез портала се предоставя публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени лични данни, а след създаване на потребителски профил и до електронните дела с не заличени лични данни и дриги. Предвидена е възможност при ползване на електронните услуги за заплащане на съдебните такси по електронен път.

- Какво представлява Единната информационна система за съдилищата и кога ще се изгради тя?

- Единната информационна система на съдилищата е централизирана уеб-базирана информационно-деловодна система на съдилищата, с която ще бъдат заменени използваните към момента локални информационни системи. Тя е основна дейност по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и с разработването ѝ е ангажиран външен изпълнител – „Информационно обслужване“ АД. Договорът е сключен на 16.01.2019 г. и е със срок на изпълнение 15 месеца - за разработване, пилотно и пълно внедряване на системата във ВКС и съдилищата, с изключение на административните съдилища.

ЕИСС ще осигури адекватно, оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път, като гарантира информационната сигурност за защита на информацията, обработване и обменяне от органите на съдебната власт.

Системата ще поддържа и съхранява електронните дела по начин, който не позволява случайно или умишлено незаконосъобразно унищожаване на данни, както и неправомерен достъп, изменение или разпространение.

Внедряването на единна информационна система на съдилищата ще осигури качествено управление на делата по електронен път, значително оптимизиране на работата и продължаване на процеса за реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.

- Как електронното правосъдие ще засегне прокуратурата и следствието?

- Прокуратурата и следствените служби имат собствена централизирана информационна система, която функционира повече от 10 години. Към момента има разработени електронни услуги за граждани, които са достъпни на официалния интернет сайт на Прокуратурата на Република България. В бъдеще тези услуги ще бъдат интегрирани в портала за електронно правосъдие.

- Надеждни ли са системите за случайното разпределение на делата в съдилищата и преписките в прокуратурата, тъй като от време на време се появяват съмнения, че могат да се манипулират?

- Относно прокуратурата: случайното разпределение се извършва от модул за случайно разпределение в деловодната система на прокуратурата. Тъй като системата е централизирана, прокуратурите нямат физически достъп до базата от данни и манипулации са невъзможни. Модулът за случайно разпределение е разработен от външен изпълнител и одобрен от ВСС за ползване.

Централизирана система за случайно разпределение на делата за съдилищата е разработена по решение на ВСС от външен изпълнител и след провеждане на необходимите тестове за нейната функционалност, сигурност и защита от неоторизиран достъп е приета и одобрена от ВСС за ползване от съдилищата. Системата се намира на сървър в специализирано помещение в сградата на ВСС, като достъпа до нея за разпределение е възможен само от IP адресите на съдилищата.

Във всеки един момент при наличието на съмнения за сигурността и защитата на използваните информационни системи в съдебната власт се извършват проверки.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Петър Андронов: Лихвите при ипотечните заеми са под разумната линия на риска

Банковите услуги на гише ще стават все по-скъпи, в сравнение с дигиталните, казва главният изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на "КВС Груп" Още акценти В момента няма толкова дефектна икономическа основа, която да се взриви, за да има римейк на кризата от 2008 г. Ниските лихви са явление с краткосрочни плюсове и дългосрочни минуси

Юлиан Вучков на 80 г. пред "24 часа": Човечеството ще се самоубие, ако продължава да е така лакомо

Вижте интервю на проф. Юлиан Вучков пред "24 часа", когато беше на 80 години. Материалът е публикуван на 30 януари 2016 г.: Изумен съм от факта, че представители на правозащитни и правораздавателни органи смятат, че населението няма право да взема отношение към престъпността, казва известният писател и тв водещ Проф

Елина Гаранча, оперна певица: Ние сме като спортистите, тичаме маратон, в който има различни предизвикателства

В София ще представя класически произведения, миксирани с по-модерна музика Истинска звезда на световната оперна сцена ще пее за първи път пред българската публика. Мецосопраното Елина Гаранча ще направи галаконцерт в зала 1 на НДК на 23 септември. В събитието ще участва Софийската филхармония под диригентската палка на Карел Марк Чичон,

Проф. Красимир Калинов: Проучванията преди избори не са социология

Най-достоверни са интервютата “лице в лице” по домовете Слабите места - лош въпросник, непредставителна и/или малка извадка анкетирани - Наближават избори, в които ни предстои да видим и данни от много електорални проучвания. Някои твърдят, че правените месец преди кампанията са най-достоверни, други - обратното, трети казват,

Хамид Хамид: Предсрочното освобождаване също трябва да се преосмисли, пускането на Полфрийман провокира хората

Трябва каталог за престъпленията, при които да се прилага бързият съд. Ако се приеме предложението на ГЕРБ, обвиняемите по някои нашумели висящи дела пак ще може да се възползват от него, казва заместник-председателят на ПГ на ДПС - Г-н Хамид, как ще коментирате предсрочното освобождаване от затвора на Джок Полфрийман

Христо Монов: Как протестърът Калин Калпакчиев ще ходи отсега нататък по улиците. Предсрочното освобождаване на Полфрийман е удар по държавността

Този съдебен състав няма място в съдебната система. Той може да бъде прекрасен адвокат на дявола, какъвто всъщност е, казва бащата на студента Андрей Монов, убит от Джок Полфрийман  - Г-н Монов, в петък в системата на Софийския апелативен съд бяха публикувани мотивите на съдиите Калин Калпакчиев, Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева за

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Проф. Димитър Попмаринов: Джендър идеологията се прокарва по заобиколни пътища

Църквата да има позиция, когато семейни тенденции стават законодателство, казва преподавателят в Православния богословски факултет във ВТУ Светият синод на БПЦ застана зад писмо на трима богослови от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и го оповести публично. В него проф. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов и доц

Георги Свиленски: В БСП сме категорични в закона да се запише, че съкратено производство за умишлени престъпления няма да има

Още акценти от интервюто на зам.-шефа на групата на БСП в парламента: Участието на червени депутати в кампанията за кметове показва отговорността, с която БСП подхожда към тези избори и иска да ги спечели Националният съвет не подреди листата във Варна, а даде модела как трябва да изглежда тя - така организацията ще бъде още по-мотивирана В

Райна Кабаиванска: Днес искат главната героиня в “Травиата” да е слаба, за да я съблекат по бикини на сцената

Още не съм видяла случай консерватория да създаде готов певец, казва оперната прима - Госпожо Кабаиванска, позволете първо да ви честитя наградата “Мария Калас”, която ви връчиха наскоро в Италия. - Благодаря. Хубава награда, защото става дума за един връх в оперното изкуство, какъвто беше Калас. - Но вие сте в момента единствената българска

Андрей Иванов: С Бойко Борисов спряхме заменките в София през 2007 г.

Още акценти от интервюто с общинския съветник на ГЕРБ в София: В листите за съветници трябва да има баланс между нови и утвърдени имена Няма място за обиди - ГЕРБ ще реши кого да подкрепи  От 2010 г. правят кампании срещу мен - десетки данъчни и прокурорски проверки отхвърлиха обвиненията - Г-н Иванов

Волен Сидеров: Ще бъда принуден, по-скоро призован, да се кандидатирам за кмет на София

Още акценти от интервюто: Комитет предлага да изляза за столицата, за да се справя с подигравката с традиционните ценности И Каракачанов, и Симеонов години ми завиждаха, че пробих и се задържах, след като 10 пъти ме погребваха Как да ви кажа дали подкрепям властта, като аз не съществувам? Аз съм фантом, изтрит от Искрен

Тодор Попов: За последните 4 години в Пазарджик са разкрити 4218 нови работни места

Имаме модерно сметище, изграждаме компостираща и сепарираща инсталация, в края на месеца ще изберем изпълнител за рекултивацията на старото сметище, казва кметът на града - Г-н Попов, на финала сте на третия ви пореден мандат сте като кмет на община Пазарджик. С каква равносметка го завършвате? Изпълнихте ли ангажиментите,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber