Имот може да се заплаща и по специална сметка на нотариуса

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7413654 Имот може да се заплаща и по специална сметка на нотариуса Имот може да се заплаща и по специална сметка на нотариуса www.24chasa.bg
Имот може да се заплаща и по специална сметка на нотариуса
СНИМКА: Николай Литов

Пазарната цена се уговораря между продавача и купувача, не е обявената в офертите, казва председателят на Нотариалната камара Красимир Анадолиев

- Обществена тайна е, че голяма част от имотите се прехвърлят по данъчна оценка, без в договорите да се вписва реално платената цена. Имате ли наблюдения, г-н Анадолиев, каква част от сделките се сключват така и защо?

- Основен законов принцип, залегнал при сключване на сделките, е свободата на договарянето. Собствениците на имоти са в правото си да определят вида на сделката - продажба, дарение, замяна и други, както и условията на договорите, които сключват. Данъчната оценка на имотите е цена, създадена с оглед данъчни цели - събирането на местния данък. Той е вторият най-голям източник за приходи в повечето общини. Известно е, че парите от данъците служат за задоволяване потребностите на жителите на една община, свързани със здравеопазването, образованието, инфраструктурата и т.н. Този данък се връща чрез благоустройствени мероприятия отново на гражданите.

Данъчната оценка

няма нищо общо

с цената на

имота,

дори и когато тя съвпада със сумата, обявена като продажна цена. Данъчната оценка е фикция, създадена с оглед данъчното облагане, и няма как да е пазарна цена. Пазарните цени не са тези, обявени във виртуалното пространство на пазара на недвижимите имоти, а цените, договорени между страните и посочени в нотариалните актове и вписани в службите по вписвания.

Малко известно е, че по закон нотариусът следи и отговаря лично с имуществото си за събирането на местния данък. Нотариусът е застрахован за своята дейност. Той носи солидарна отговорност и за дължимите от прехвърлителите данъци, мита и други публични задължения, ако допусне при прехвърляне на имот да не се представят съответните декларации по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) или в представените декларации са визирани задължения.

- Какъв е рискът от измама при сделка на данъчна оценка?

- При продажба, при която платената цена не е обявена, съществува реален риск за страните. В случай че сделката бъде развалена, отпада възможността купувачът да претендира възстановяване на платените от него суми.

Симулативното уговаряне на неустойки не дава гаранция, че на купувача ще бъде присъдена действително платената от него цена.

- Има ли риск при покупка “на зелено”?

- При т.нар. договаряне “на зелено” има придобиване на право на строеж, т.е. няма реално изградена недвижима вещ. Правото на строеж е ограничено вещно право, което се продава, ипотекира, наследява и има цена. Трябва да се разграничи цената на това право от разходите за самото строителство. Обикновено в този случай се сключват 2 договора - единият е за придобиване на правото, а другият - за изграждане на сградата и въвеждането ѝ в експлоатация. Съответно и правните основания, и плащанията във връзка с тях са различни.

Рискът за купувача е, че той може да придобие правото на строеж, но

сградата да не

бъде завършена

и съответно

то да се погаси

автоматично

след 5 г.

в полза на собственика на земята. Възможно е строителят да изпадне в несъстоятелност или да възникнат различни форсмажорни обстоятелства, които да възпрепятстват завършването на сградата. При сключването на такива договори купувачите трябва да имат предвид тези рискове и при договарянето да се стремят да ги намалят до минимум. За радост, в момента случаите, в които строежите не се завършват, са изключение. При договорите за право на строеж е нормално цената да е по-ниска, тъй като рискът е по-голям. А също - и разходите за самото строителство да не се заплащат еднократно, а по договорена от страните схема, най-често на части в зависимост от етапите на строителство.

- Как един купувач да се ориентира коя пазарна цена е реална?

- Пазарната цена е тази, която е договорена окончателно от страните по сделката - това е цената, която конкретният купувач е съгласен да плати за конкретен имот. Няма как имотите да имат изначална определена цена. Всеки имот има индивидуални характеристики като местоположение, качество на строителство, инфраструктура, които могат да допаднат или не на купувача. При договарянето на цената влияние оказват и много други обективни и субективни фактори на пазара.

- В редица западни страни нотариусите имат доверителна сметка, по която купувачът превежда парите за имота преди приключването на сделката. Как гледате на идеята това да стане и у нас?

- По инициатива на Нотариалната камара още през 2011 г. в нашия закон бе уредено плащането по специална сметка на нотариуса.

Тази сметка е защитена от принудително изпълнение, но тя не е негова лична сметка. Нотариусът управлява парите по сметката на основание нарочно подписано споразумение между страните по сделката и него. По този начин нотариусът гарантира точното плащане на продажната цена в съответствие с договореното между продавача и купувача. Това е единственият случай, когато той удостоверява плащания по сделката. Все повече хората предпочитат този начин на разплащане.При сделки с имоти нотариусът установява правото на собственост, обстоятелството, че договорът не противоречи на закона и добрите нрави, изпълнението на особените изисквания на закона, удостоверява изявленията на страните, но не и плащанията по сделката. Именно затова нотариусът не може да носи отговорност за плащанията, освен когато са извършени по неговата специална сметка.

Преди 8 г. по инициатива на Нотариалната камара се създаде текст, който задължава страните да декларират, че плащанията, посочени в договорите, с които се прехвърлят или учредяват права върху имоти, са действително уговорените между тях.

- Какви са най-честите измами с имоти?

- Може да се каже, че преди 10 г. измамите с имоти бяха много срещано явление. Но Нотариалната камара предложи своя концепция за законодателни промени. Успяхме да реализираме повечето от нашите идеи и в резултат спряха по-голямата част от измамите с имоти.

Едни от най-често срещаните начини за измами бяха представянето на фалшиви пълномощни, фалшиви лични карти, удостоверения за наследници с невярно съдържание. Със създадената от Нотариалната камара единна информационна система се гарантира приемането и съхраняването на доказателства по сделките и извършване на справки по тях. С въвеждането на пълномощните за разпореждане с имоти в единната информационна система и възможността за справки в реално време се предотврати възможността за представяне на фалшификати.

Осъществи се реален достъп до масивите на МВР, който дава възможност на нотариусите да проверяват автентичността на личните карти. Така нар. “кражба на самоличност”, която е бич за много страни от ЕС, при нас вече е почти непознато явление. Въведе се задължение нотариусът да извършва справки в Националната база данни “Население” и така се премахна възможността за сделки с фалшиви удостоверения за наследници.

В информационната система на Нотариалната камара се архивират документи във връзка с обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър, които се проверяват в реално време от длъжностни лица по регистрацията в Агенцията по вписванията. Две години след промените

бяха възпрени

стотици

случаи на

“кражба на

фирми”, които

компрометираха

правната

сигурност

и възможността за инвестиции в страната. Допреди 2 г. имаше много случаи на измами с пълномощни, заверявани от т.нар. “кметски пълномощници”. По инициатива на камарата и на медиите обаче бе променена нашата Наредба за архивите и тези общински служители вече могат да въвеждат пълномощните в информационната система на нотариусите. Заедно с Националното сдружение на общините извършихме огромна работа по дистанционно обучение на общински служители и оттогава няма констатирани случаи с фалшифициране на техни пълномощни.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Георги Марков

Георги Марков: 1 млн. на митинга на Орлов мост! 5 часа пяхме, а след 3 дни плакахме

Защо СДС загуби първите свободни избори преди 30 години, как се стигна до “избори до дупка”, какво може да стане на парламентарния вот 2021 - от човека, който беше в политиката и тогава, и сега. Интервю с бивш конституционен съдия и единствен депутат в 44-ото НС, който е бил член на ВНС - Георги Марков. - Г-н Марков, на 10 юни се навършват 30 г

Никола Гечев

Никола Гечев: Vivacom свърза с интернет села за обучение в карантината, дари таблети

МОН се справи чудесно, директорите бяха много благодарни за бързата ни реакция , казва директорът "Корпоративни продажби" на компанията - Г-н Гечев, какво прави Vivacom за образованието и защо това е толкова важно? - Образованието в момента е сред най-важните сфери за развитие на държавата. То е и част от платформата на правителството за

Доц. Владислав Миланов

Доц. Владислав Миланов: И езикът ни преболедува, “хвана” нови думи: карантинираме, температурираме, вкъществувам

Имаше изумителни въпроси към щаба. Не трябваше обаче да се говори толкова за ковчези и трупове, казва езиковедът - Доц. Миланов, какво роди в езиково отношение ситуацията с извънредното положение у нас? - Езикът е от онези безценни дадености на човека и на обществото, които изцяло съпътстват неговото развитие: социално, икономическо, културно

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Общината затегна инвестиционната си програма, разчита на външно финансиране, казва кметицата на Казанлък - Г-жо Стоянова, живеем в необичайно време. Какви са уроците, които трябваше да научим в пандемията от коронавирус? - Истината е, че първият урок не е добър. Дори пандемията не може да ни обедини. - Неочакван извод, защо го правите

Д-р Иван Китов

Д-р Иван Китов: Останах лекар в България, но тук е много по-трудно - работил съм и на 4 места

Не исках да се шуми, че съм спасил жената - това не е геройство, всеки би го направил, казва акушер-гинекологът, който извади от клинична смърт паднала жена в двора на болницата Убеден съм - никой не става доктор заради пари - Д-р Китов, преди броени дни спасихте живота на жена, изпаднала в клинична смърт в двора на болницата

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Югозападният въгледобивен регион иска да бъде флагман на промените в енергетиката, казва съснователката на платформата Brоwn to green Кристина Лазарова е от новото поколение мениджъри в българската енергетика, отскоро е председател на борда на директорите на ТЕЦ „Бобов Дол” и е съосновател на свободната дигитална платформа за преход към

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Ивайло Иванов

Ивайло Иванов: Пенсиите на над 260 000 души вече ще се пресмятат служебно

Между 270 -320  млн. лева на месец ще струва преизчисление на пенсиите с доход от 2019 г. Сега системата не може да си го позволи, казва управителят на Националния осигурителен институт Още акценти от интервюто: От 1 юли минималната пенсия ще е 250 лв., останалите ще се вдигнат с 6,7% На 15 май изплатихме обезщетения за безработица на над 124 хил

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Това е времето на “Преходът свърши! Дайте да се преброим” У нас не могат да се правят класации на богатите като на “Форбс” Написаният на ръка списък с имената на 43-ма богати българи и парите им, открит в дома на Атанас Бобоков и пуснат от прокуратурата, отприщи конспирациите. Защо е направен списъкът - разговаряме с Тихомир Безлов

Флориан Скала

Флориан Скала: Замяната на Слави с Николаос Цитиридис беше успешен ход

Твърденията, че съм ходил в Куршевел с Васил Божков, са абсолютно неверни, казва главният изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия груп” - Г-н Скала, вярно ли е, че г-н Божков ви е водил във френския ски курорт Куршевел? Наскоро бившият му съдружник Цветомир Найденов разказа това пред друга телевизия и така обясни защо нямало как да се оплаче в

Емил Караниколов

Емил Караниколов: Бизнесът не се парализира, а се съюзи с науката и държавата

И в пандемията бяхме интересни, от 20 заявления за инвестиции за над 1 млрд. лв. 9 са след 16 март, казва министърът на икономиката Още акценти Българската икономика е в кондиция, дано европейската навакса бързо, защото сме свързани с нея Сега основната ни грижа е ликвидност на фирмите, трябва да се покрият разходите им от март до юни Европарите

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Ваня Николова е родена в Горна Оряховица  Завършва Историческия факултет на Софийския университет  Репортер и редактор в сп. “Клуб М”  До 2006 г. е сценарист, редактор и изпълнителен продуцент в тв форматитe “Биг Брадър” 1, “Стар Академи” и др. Главен редактор на българската версия на италианското лайфстайл списание МАХ  През 2002 г

Доц. Рачо Стоев

Доц. д-р Рачо Стоев: Децата, родени по време на Виденовата криза, са по-ниски

Веганството се явява много по-нетолерантна форма на идеология от православието, което  освобождава децата от пост, казва ръководителят на секция по антропология към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН - Доц. Стоев, как се променя антропологично българинът

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber