Да работим за общност със споделено бъдеще за човечеството чрез насърчаване на международното сътрудничество и мултилатерализма

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7339440 Да работим за общност със споделено бъдеще за човечеството чрез насърчаване на международното сътрудничество и мултилатерализма Да работим за общност със споделено бъдеще за човечеството чрез насърчаване на международното сътрудничество и мултилатерализма www.24chasa.bg

Програмна реч на Негово Превъзходителство Ян Дзиечъ, член на Политическото бюро на ЦК на Китайската комунистическа партия и директор на Службата на Централната комисия по външните работи, по време на 55-ата конференция за сигурност в Мюнхен, 16 февруари 2019 г.

Г-н Волфганг Ишингер, председател на Мюнхенската конференция за сигурност,

Дами и господа,

За мен е голямо удоволствие да участвам в Мюнхенската конференция по сигурността (MSC). Като глобален форум относно политиката по сигурността MSC предоставя важна платформа за хората по света да изразяват мнения и да споделят идеи по важни въпроси, засягащи световния мир и развитието. Тази година фокусът върху насърчаването на международното сътрудничество и мултилатерализма е важен, навременен и има много практическо значение.

Нашият свят

претърпява бързи

и дълбоки

промени

с нарастваща несигурност и нестабилност. Унилатерализмът и протекционизмът се увеличават; мултилатералният международен ред и глобалната система за управление са изправени пред предизвикателства. Нашият свят стои на кръстопът и е изправен пред последващ избор между унилатерализъм и мултилатерализъм, конфронтация и диалог, изолация и откритост. Както посочи президентът Си Дзинпин, мултилатерализмът предоставя ефективен начин за поддържане на мира и насърчаване на развитието, а сега повече от всякога светът се нуждае от многостранност.

Китай винаги е вярвал на принципа, че ООН е символ на мултилатерализма, а многостранната централизирана архитектура на ООН осигурява всеобхватна рамка за международно сътрудничество. Консенсусът на световната общност относно мултилатерализма е залегнал в Хартата на ООН, която служи за основен принцип на модерния международен ред. Като член-основател на ООН и постоянен член на Съвета за сигурност Китай винаги е подкрепял мултилатерализма, следвал е подхода за многостранност и пропагандира за мир, развитие и взаимноизгодно сътрудничество, играейки своята роля като промотьор на световния мир, сътрудник на глобалното развитие и поддръжник на международния ред.

За да служи на общите и фундаментални интереси на народа на Китай и по света, президентът Си Дзинпин призова за насърчаване на нов тип международни отношения, характеризиращи взаимно уважение, честност, справедливост и взаимноизгодно сътрудничество, както и за изграждане на общност с общо бъдеще за човечеството. Той изложи идеята за отворен, приобщаващ, чист и красив свят, който се радва на траен мир, сигурност и просперитет. Такава визия обхваща концепцията и принципите, на които Китай много държи като верен привърженик на мултилатерализма.

Те включват, на първо място, принципа на суверенното равенство, който е най-важната норма, ръководеща отношенията между държавите. Всички страни независимо от размера, силата и богатството са равни. Правото на всички хора да избират самостоятелно пътя си на развитие трябва да се зачита . А практиката за намесата във вътрешните работи от едни върху други трябва да бъде отхвърлена.

Второ, това са диалогът и консултациите, които са важен подход за здраво глобално управление в днешния свят. Диалогът и консултациите следва да се водят в интерес на мирното разрешаване на споровете. Преднамереното използване или заплахата със сила, хегемонията и политическата власт трябва да бъдат отхвърлени.

Трето, върховенството на закона, което е от основно значение за осъществяването на международни правни отношения. Нормите, ръководещи международните отношения и насочени към целите и принципите на Хартата на ООН, трябва да бъдат запазени. Международното право трябва да се прилага еднакво за всички, без двойни стандарти.

Четвърто, взаимноизгодното сътрудничество, което е от съществено значение за постигане на общо развитие. Ние трябва да работим заедно, за да преследваме възможно най-големите общи интереси между нациите и да разширим областите на сходни интереси въз основа на взаимна изгода.

Да се защитава и практикува мултилатерализъм, не е само избор на Китай, но и предпочитан вариант на огромно мнозинство страни. Централизираната система от международни институции на ООН се включи в широк диалог и сътрудничество в политическата, икономическата сфера, сферата на сигурността и културата и цели да адресира справянето с глобалните проблеми и предизвикателства. Усилията доведоха до усъвършенстване на демокрацията в международните отношения и мощно допринесоха за световния мир, стабилност, развитие и просперитет. Вдъхновени от основните принципи на многостранността, Г-20, АТИС, БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество, Азиатско-европейската среща и други световни форуми осъществиха значимо сътрудничество. ЕС, АСЕАН, Африканският съюз, Арабската лига, Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите, както и други международни организации допринесоха за мира и развитието чрез напредък в регионалното сътрудничество. Всичко това показа, че стремежът към

глобално

сътрудничество,

мултилатерализъм

и общо бъдеще

за човечеството

представлява важна тенденция на нашето време и е правилният път.

Историята ни учи, че можем да реализираме мечтите на нашите народи за по-добър живот само чрез поддържане на мултилатерализъм и подобряване на глобалното сътрудничество. Китай има твърд ангажимент за насърчаване на международното сътрудничество, за поддържане и развитие на мултилатерализъм и за по-справедлив международен ред.

Първо, трябва да изградим партньорства чрез взаимно уважение. Избирайки диалога пред конфронтацията, трябва активно да работим за развитие на по-приобщаващи и конструктивни партньорства. Това е основа и предпоставка за мултилатерализъм и сътрудничество.

Китай се ангажира да изгради цялостно стабилна и балансирана рамка на отношения между големите държави. Готови сме да работим със САЩ, за да можем цялостно да осъществим общото и толкова важно разбирателство, постигнато от двамата президенти, и съвместно

да изградим

китайско-

американски

отношения,

основани на

координация,

сътрудничество

и стабилност

През последните седмици икономическите екипи на двете страни започнаха интензивни консултации и бе постигнат важен прогрес. Надяваме се, че двете страни ще продължат съгласуваните усилия за постигане на взаимноизгодно и печелившо споразумение.

Следвайки стратегическите насоки на висшите лидери, Китай и Русия ще издигат стратегическото си партньорство до нови висоти. Китай остава твърд привърженик на европейската интеграция. Приветстваме една по-обединена, стабилна и просперираща Европа и я подкрепяме във важната й роля в международните отношения.

Китай следва политиката на изграждане на приятелства и партньорства със съседните страни въз основа на разбирателство, искреност, взаимна изгода и приобщаване. Китай е решен да преследва по-големите добри и общи интереси и принципа на искреност, реални резултати, приятелство и добросъвестност. Ще изпълняваме усърдно всички резултати от срещата на високо равнище в Пекин от форума за сътрудничеството между Китай и Африка, срещата между лидерите на китайските и тихоокеанските островни държави, китайско-арабските държави за сътрудничество и форума на Китай и Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите, за да насърчим изграждането на общност с общо бъдеще с всички други развиващи се страни.

Второ, трябва да подкрепим общата сигурност чрез взаимна обвързаност.

Трябва да работим за за обща, всеобхватна, устойчива сигурност и за зачитане и защита на сигурността на всяка страна. Глобални проблеми като изменението на климата, киберсигурността, тероризма и големите природни бедствия следва да бъдат преодолени чрез глобални мерки, а регионалната и глобалната сигурност трябва да бъдат защитени с общи усилия. Международното сътрудничество трябва да бъде засилено, за да се гарантират сигурността и стабилността в Западна Азия и Северна Африка, необходим е цялостен подход за справяне с проблема на бежанците и мигрантите.

Китай участва

активно в

мироопазващите

мисии на ООН

и има най-голям принос на войници сред Р5, и е вторият най-голям приносител в бюджета на ООН за мироопазване. Китайският флот е провел ескортни мисии в Аденския залив и във водите край Сомалия през последните 10 г., обслужвайки над 6600 китайски и чуждестранни плавателни съдове.

Китай е активен участник в международното сътрудничество срещу тероризма, подкрепя африканските страни в разрешаването на африканските въпроси по африкански начин и подкрепя Африканския съюз и други регионални и субрегионални организации, като играе водеща роля в справянето с предизвикателствата за сигурността в техния регион. Китай е ангажиран с улесняване на правилното разрешаване на регионални горещи точки като иранския ядрен въпрос, както и сирийския, палестинския и афганистанския чрез диалог и преговори.

Китай е твърдо решен да защитава териториалния си суверенитет и морските си права и интереси. Ние твърдо се противопоставяме на всяка дейност, която подкопава суверенитета и интересите на сигурността на Китай под претекста за свобода на корабоплаването и въздухоплаването. Китай е решен да работи с държавите от АСЕАН за пълното и ефективно прилагане на Декларацията за поведение на страните в Южнокитайско море и за по-нататъшни консултации относно Кодекса за поведение. Надяваме се, че тези усилия на страните от региона ще бъдат уважавани и подкрепяни от всички страни, които не са от региона.

Трето, трябва да насърчим глобалното развитие и просперитет чрез взаимноизгодно сътрудничество. Трябва да следваме новия подход на взаимноизгодно сътрудничество, като изоставим идеологическите предразсъдъци и остарелия манталитет на "играта с нулева сума" и "победителят печели всичко". Трябва да направим икономическата глобализация по-отворена, приобщаваща, балансирана и полезна за всички, особено на нововъзникващите пазари и развиващите се страни.

Бързото развитие на глобалната технологична и индустриална революция носи както възможности, така и предизвикателства. Страните трябва да следват пътя на отворено, интегрирано и печелившо развитие и за международно сътрудничество. Трябва да отхвърлим технологичната хегемония и да ограничим цифровото разделение, за да предоставим ползите от Четвъртата индустриална революция на всички хора.

Китай въведе редица стъпки за по-широко отваряне към света. Миналата година проведохме първото Китайско международно изложение за внос (CIIE), което донесе сделки за близо 60 млрд. долара. В бъдеще Китай ще бъде домакин на CIIE всяка година.

Китай твърдо поддържа

мултилатералната

търговска система,

насърчава либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите. Сключихме 17 споразумения за свободна търговия с 25 страни и региони.

Китай е решен да напредва в регионалната интеграция с държавите от Азиатско-тихоокеанския регион и изграждането на общност с общо бъдеще в Азиатско-Тихоокеанския регион. През 2018 г. търговията на Китай и АСЕАН достигна 600 милиарда долара, което прави Китай най-големия търговски партньор на АСЕАН за десета поредна година. А взаимните посещения между страните достигнаха около 50 милиона.

Китай подкрепя централното място на АСЕАН в източноазиатското сътрудничество и насърчава по-голяма синергия между споразуменията за свободна търговия и рамките за сътрудничество в Азиатско-Тихоокеанския регион. Също така ще работим с всички съответни държави, включително с Индия, за ранно приключване на преговорите по регионалното всеобхватно икономическо партньорство.

Четвърто, трябва да подобрим глобалното управление чрез реформи и иновации. Изправена пред нарастващ брой глобални предизвикателства, нито една страна не може да се справи с тях сама или да остане имунизирана. Трябва твърдо да защитаваме централната роля на ООН в международните отношения и да поддържаме многостранната търговска система, основана на правила, в центъра на която е СТО.

Водена от визията за глобално управление, включваща консултации, сътрудничество и всеобща полза, Китай активно участва в реформата на световната система на управление и заема ясна позиция срещу едностранния подход и протекционизма, като по този начин внася стабилност и положителна енергия в свят, изпълнен с несигурност. Смятаме, че реформата няма за цел да преобърне настоящата система или да започне нещо ново, а да подобри съществуващата рамка, за да отрази новите реалности и да увеличи представителството и гласа на нововъзникващите пазари и развиващите се страни.

При реформирането на СТО трябва да подкрепим основните ценности и принципи като отвореност, приобщаване и недискриминация и да напреднем постепенно въз основа на обширни консултации, за да защитим интересите на развитието и политическото пространство на развиващите се страни. Като домакин на международни конференции, като срещата на високо равнище на Г-20 в Ханджоу, инициатор на създаването на Азиатската инвестиционна банка за инфраструктура и Новата банка за развитие, Китай направи важен принос за подобряване на глобалното икономическо управление.

Тази година се отбелязва 70-годишнината от основаването на Китайската народна република. Под ръководството на Китайската комунистическа партия страната пое по правилния път, а именно такъв, който отговаря на националните условия и следва тенденцията на времето. Нацията се изправи, стана просперираща и по-силна. С тези исторически скокове китайският народ обгръща ярки перспективи за великото национално възраждане.

Китайската икономика

навлезе в нова фаза

на трансформация от високоскоростен растеж към висококачествено развитие, работещо в подходящ диапазон и поддържащо цялостна стабилност и продължителен напредък. Години наред Китай допринася за световния икономически растеж с близо 30%, повече от всяка друга страна в света. С ръст от 6,6% през 2018 г., китайският БВП надхвърля 90 трилиона юана, или 13,6 трилиона щатски долара, за първи път, а произтичащото от това увеличение надмина средния годишен прираст от двуцифрен ръст отпреди десетилетие. Сблъсквайки се слаби нови двигатели и нарастващ натиск в глобалния икономически контекст, Китай разполага с достатъчна устойчивост и огромен потенциал, за да задържи стабилна икономиката си за дълго време.

Огромното ефективно търсене, генерирано от 1,4 милиарда китайци, чиито доходи непрекъснато се движат нагоре, ще предостави на света още повече възможности по отношение на пазара, инвестициите и сътрудничеството. Смята се, че през следващите 15 години Китай ще внася повече от 30 трилиона долара от стоки и 10 трилиона долара под формата на услуги, което ще инжектира нов и силен тласък и динамика в глобалния растеж.

Инициативата "Един пояс, един път" е важно международно обществено благо, с което Китай допринася към глобалното сътрудничество за общо развитие. Сътрудничеството "Един пояс, един път" печели подкрепа и популярност от все повече страни на пет континента. Китай и над 150 страни и международни организации са подписали споразумения по линия на "Един пояс, един път". С над 6 трилиона щатски долара обща търговия между Китай и участващите страни, над 80 милиарда щатски долара преки китайски инвестиции и много големи и вече работещи проекти за сътрудничество съвместната работа по линия на "Един пояс, един път" допринася за по-доброто благосъстояние и развитие на местните общности в много части на света.

Обслужването на товарните влакове между Китай и Европа е мощен пример за това как сътрудничеството "Един пояс, един път" може да стимулира общото развитие и просперитета на Китай и Европа с подобрена свързаност. Фактите показаха и ще продължат да доказват, че инициативата "Един пояс, един път", издигната от президента Си Дзинпин от Китайската народна република, създава възможности и ползи за всички страни и служи на общите интереси на човечеството. Воден от принципа за консултации и сътрудничество за споделена полза и визията за зелено, чисто и устойчиво развитие, Китай ще си партнира с всички страни въз основа на общоприетите международни правила, стандарти, закони и разпоредби, за да направи сътрудничеството "Един пояс, един път" път за мир, благоденствие, откритост, иновации и културен обмен. Основавайки се на успешния първи форум "Един пояс, един път" за международно сътрудничество през 2017 г., Китай ще бъде домакин на втория форум в Пекин след около два месеца. С активното участие и съгласуваните усилия на всички страни сътрудничеството "Един пояс, един път" ще постигне още по-голям напредък в полза на всички народи.

Петнадесет години след установяването на Всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и ЕС двете страни са разработили всеобхватна и многостепенна рамка за обмен и сътрудничество. Усилията за

изграждане на партньорства

между Китай и ЕС

за мир, растеж, реформа и цивилизация постигнаха значителен напредък. Процъфтява обменът между хората и културата, което прави Китай и Европа прекрасен пример за културен диалог и ангажираност. Неотдавна Берлинската филхармония завладя китайската публика с изпълнения на световно ниво. Традиционната китайска Нова година бе отбелязана в цяла Европа по време на неотдавнашната ваканционна седмица. Многобройните китайски туристи донесоха бизнес възможности и жизненост в европейските градове като Берлин и Париж.

Силното взаимно допълване и изгода винаги са били определяща характеристика на сътрудничеството между Китай и ЕС. Всеки, който е достатъчно мъдър в Европа и другаде по света, може да каже от собствен опит дали сътрудничеството с Китай служи на интересите на ЕС. Новият кръг от технологична и индустриална революция създаде нови хоризонти за взаимноизгодното сътрудничество на Китай с ЕС. От съществено значение е двете страни да продължат да черпят от силните си страни, да се съсредоточават върху споделени интереси, да премахнат пречките и да работят заедно, за да се възползват от възможностите, предоставени от Четвъртата индустриална революция, и да посрещнат стремежите на народите ни за по-добър живот.

Една германска поговорка гласи: “Тези, които работят сами, добавят; тези, които работят заедно, се умножават”. В Китай има подобна поговорка: “Една нишка се къса лесно; 10 хиляди нишки, сплетени заедно, могат да издърпат лодка”. Нека всички се обединим, за да засилим глобалното сътрудничество и твърдо да поддържаме мултилатерализма. Заедно нека изградим по-добър и по-проспериращ свят.

Благодаря!

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Раздвоението на БСП - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо". Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов. Вижте останалите карикатури

Как да се отървем от тъщата и да отидем на почивка без пари

Подарете на маминка бански, тип-палатка и полицията сама ще я вземе Училището най-сетне приключи и е време за летен отдих. Това е най-неприятното време в годината – трябва да спреш да изкарваш пари за десетина дни и да се заемеш само с харченето им. Умните хора знаят обаче, че всяко предизвикателство крие и нови шансове.

Борис Джонсън ги е лъгал както никой друг. Пак ли ще му повярват?

Борис Джонсън иска да стане премиер. И прави това, което умее най-добре - да обещава светло бъдеще. Нима британците отново ще му повярват, макар че ги е лъгал както никой друг? Бил е на фризьор и е свалил някой и друг килограм. Пред обществеността в Лондон Борис Джонсън се показа в нова светлина - не само външно.

Къде сгрешиха службите

Службите не трябваше да огласяват случая с момчето от Пловдив. Категоричен съм, че това беше грешка. Първо, като огласиш такъв факт, при положение че нямаш някаква добавена стойност - не предупреждаваш някого, не изясняваш нещо, ти всъщност разкриваш някакъв инструментариум на службите. В случая нищо особено не разкриват.

Журналисти: Нарушен е пряко законът за детето (Обзор)

Д Е К Л А Р А Ц И Я срещу потъпкване на законодателството на РБ и нарушаване на професионално-етичните стандарти в публикации, разкриващи лични данни на непълнолетен ученик, разследван за радикализация 1. Смятаме, че с публикувани снимки, информация и пряко включване в извънредна емисия “Новини” от двора на училището от 10 юни 2019 година,

Войни на "Позитано" - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо". Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов. Вижте останалите карикатури

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Мнения

Повече жени в ръководството на ЕС? Не очаквайте прекалено много!

Когато мъжете, управляващи Европейския съюз, подбират тази година неговите нови лидери те може да назначат повече жени. Но не очаквайте радикална промяна в близко бъдеще. В ЕС започнаха разговори за номинирането на хората, които ще ръководят неговите ключови институции през следващите пет години. Ръководният пост в Европейската централна банка

За правото на собственост и правото на придвижване

Защо трябва споровете за цената на отчуждаване да не спират строежа на пътища Аз съм потомък на хора, пострадали от принудително отчуждаване. Къщата на баба ми бе насилствено съборена, а теренът - отчужден, за да се вдигне върху него отвратителен соцблок. Къщата бе прекрасна - голяма и много красива в стила на късния дунавски необарок.

Игра на президенти

Американският президент Доналд Тръмп се скарал на НАСА. „Стига вече с тая луна, там сме били. Идете малко по-надалеч, примерно на Марс, той нали е част от Луната.“ Написа го и в туитър, та ако не вярвате, вижте го сами. Да, това е, което светът има като президент на най-голямата военна сила. Човек би се посмял на подобни изцепки,

"Телеграф" поиска да затворят фалшив сайт, прокурор скандално отговори със закриване на вестника

Прокурор Тодор Тодоров от Районната прокуратура в град София е разпоредил на патентното ведомство да заличи марката на всекидневника "Телеграф", съобщават от вестника в гневен коментар. Преди месец главният редактор на „Телеграф“ Васил Захариев сезира компетентните органи от МВР за наличие на фалшив сайт с наименование www.telegraf.

5 аргумента срещу данъчните предложения на БСП и ДПС

Предложението на БСП и ДПС за намаляване на данъците е вредно и ще доведе до корупция и спад на приходи, а това на ГЕРБ за намаляване на субсидиите е добър политически и технически ход. Това мнение изрази основателят на Института за пазарна икономика Красен Станчев пред радио "Фокус". Общественото настроение в момента, е,

Как спечелих надпреварата за кмет на Истанбул и как ще я спечеля пак

На 23 юни гражданите на Истанбул отново ще участват в избори за кмет на града - за втори път в рамките само на три месеца. На 31 март аз имах голямата чест да бъда избран за кмет от моите истанбулски съграждани - въпреки един изборен терен, който бе остро настроен срещу нас. Но управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган обяви тогава,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber