Андрей Ковачев: Боря неравенствата при здравните услуги в ЕС (Видео)

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7333205 Андрей Ковачев: Боря неравенствата при здравните услуги в ЕС (Видео) Андрей Ковачев: Боря неравенствата при здравните услуги в ЕС (Видео) www.24chasa.bg
АНДРЕЙ КОВАЧЕВ, лидер на групата на ГЕРБ/ЕНП в Европейския парламент

Завърших успешно инициативите за целите Западни Балкани и да се учи истината за комунизма

АНДРЕЙ КОВАЧЕВ, ГЕРБ/ЕВРОПЕЙСКА НАРОДНА ПАРТИЯ (ЕНП)

Работя за ясна европейска перспектива за Западните Балкани и повече сигурност и просперитет за региона, а по този начин - и за България и за ЕС, в качеството ми на член на ръководството на Групата на Европейската народна партия (ЕНП) с ресор “Разширяване и Средиземноморска политика” и на комисията по външни отношения в Европейския парламент (ЕП). Българското председателство на Съвета на ЕС върна темата за евроинтеграцията на региона в дневния ред на ЕС и постигна реални успехи в транспортната и дигиталната свързаност между шестте страни от региона и ЕС. Изградихме план за действие с всяка от страните, без нереалистични очаквания, а с конкретни стъпки. Евроинтеграцията на тези страни е единственият път към мир и просперитет в Западните Балкани. В ЕП работих за признаването на българското национално малцинство в Албания, защитата на правата на българските общности в Косово, недискриминацията на гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония, правото на обучение на български език в Западните покрайнини, подобряване на ситуацията на българските исторически общности в Украйна и Молдова.

Преоткриването на евро-атлантическата ориентация на Северна Македония и ключовата роля, изиграна от европейските институции и България в този процес, доведоха до преодоляването на политическата криза. С подписването на Договора за добросъседство бе отворена нова страница в отношенията ни със западната ни съседка. Право на днешните граждани е да се самоопределят както искат, но ние няма да приемем да се променят историческите факти и идентичността на хора, които са починали. Затова и подкрепата на България не е безусловна, а зависи от изпълнението на предприетите спрямо договора ангажименти.

В приетите резолюции с препоръки на ЕП към Северна Македония влязоха мои текстове, с които настоях за съвместно честване на общи исторически събития и подобряване на положението на гражданите с българска идентичност в страната; подобряване на жп и пътната инфраструктура и свързаността между двете страни; отпадане на роуминга. Нееднократно през годините съм приветствал изграждането на паневропейски транспортен коридор VIII, който ще съживи връзките в региона.

Издигнах номинацията на архимандрит Партений за Европейски гражданин на годината за 2018 г. заради активната му позиция и отстояването на истината.

ЕП за първи път призова Албания да признае българско малцинство в страната през 2016 г. Тези текстове спомогнаха за официалното признаване на българското малцинство през октомври 2017 г. Българите в Албания, които чакаха 104 г. да бъдат официално признати като малцинство, най-накрая получиха този статут. Подобен исторически успех може да се очаква и в Косово в близко бъдеще. В последния годишен доклад за напредъка на Косово за първи път се говори за признаването на българската общност в страната.

Сърбия има добро законодателство в областта на правата на малцинствата, то невинаги се прилага еднозначно. Географската изолация и съзнателно поддържаната тежка икономическа ситуация, в която се намират българските общности в Западните покрайнини, са сред основните трудности, пред които са изправени сънародниците ни. През годините многократно съм отстоявал правата им пред представителите на централната власт в страната. В тази връзка наскорошното връщане на името на Цариброд и възможността сънародниците ни да си възвърнат имената е положителен напредък, за който се работи от години. През този мандат посрещнах стотици деца от Северна Македония и Западните покрайнини в ЕП. През 2016 г. по моя инициатива бяха дарени над 8000 книги на 4 български центъра в тези държави.

Черна гора е страната, постигнала най-добър напредък в редица области, свързани с европейската интеграция. Като докладчик на ЕНП за страната следя отблизо задълбочаването на европейската интеграция и особено успехите в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, които правят целия регион по-сигурен.

Основен мой приоритет е и защитата на правата на българските исторически общности в Украйна и Молдова, където живеят близо 300 000 души от български произход. Ще продължа да оказвам подкрепа за училищата в обучението на български език.

В ЕП работя за един по-силен и ефективен ЕС, който да гарантира физическата и социална сигурност на своите граждани. Застъпвам се за

засилване на

сътрудничеството в

областта на отбраната

и разузнаването,

обмяна на информация във връзка с борбата с тероризма, както и колективен отговор на пропагандната война срещу ЕС. Като един от заместниците на Манфред Вебер отговарям за отношенията ЕС-Средиземноморският регион, което ми дава възможност чрез директни контакти с политически лидери на държавите от южното ни съседство да подкрепям усилията за справяне с първопричините на миграцията. Като докладчик на ЕП за препоръките към Общото събрание на ООН настоявах за реформа на Съвета за сигурност, за да отговаря по-точно на съвременните реалности и да се осигури ефективната му работа срещу заплахите за международния мир и сигурност.

Здравеопазване

За съжаление, много пациенти в Европа нямат достъп до качествено здравеопазване там, където живеят. Те не получават навременна диагноза и терапия в родните си страни. Здравните неравенства карат пациентите да мигрират към държави от ЕС, в които могат да намерят необходимото лечение. Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа. Затова този проблем е общо за Европа предизвикателство. Поставих проблема с достъпа до здравеопазване и здравните неравенства като свой приоритет в настоящия мандат. По моя инициатива в началото на 2015 г. в ЕП беше учредена Група на евродепутатите, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа. Към тази неформална платформа за дебат и общо действие се присъединиха почти 30 евродепутати от 15 страни. В резултат на това темата за равния достъп до качествено здравеопазване намира все по-централно място в дневния ред на европейските институции.

Групата осигури финансиране в размер на 250 хил. евро за пилотен проект, който има за цел да създаде инструмент за измерване на достъпа до здравеопазване в ЕС, за да се набележат мерки за намаляване на неравенствата в тази област. Пациентите във всяка държава срещат различни пречки и те не могат да бъдат премахнати, преди да знаем в какво точно се изразяват. В края на 2018 г. този проект беше завършен и в момента ЕК разглежда мерки по него.

Настоявахме за доклад на ЕП, който да разгледа възможностите за подобряване на достъпа на европейските пациенти до лекарствени продукти и да отправи конкретни препоръки. В приетия текст залегнаха мои предложения, с които призовах ЕК да анализира причините за недостиг на някои лекарства и да обърне особено внимание на въздействието на паралелната търговия на лекарствени продукти и адекватността на европейската законодателна рамка в тази сфера. Сезирах ЕК за недостига на медикаменти поради реекспорт. Паралелната търговия, при която предназначени за българския пазар лекарства се изнасят за други страни, е една от основните причини за честия недостиг на медикаменти. Според мен трябва да има възможността в някои обосновани случаи този износ на лекарства да се ограничава, за да се осигури адекватното и непрекъснато снабдяване на българските пациенти.

По моя инициатива повече от 70 евродепутати от основните политически групи в ЕП публикуваха призив за продължаване на действията на ЕС в областта на здравеопазването и засилено сътрудничество между държавите членки. Осигуряването на равен достъп до качествена здравна грижа изисква инвестиране на политически усилия и финансови средства както на национално, така и на европейско ниво.

В ЕП успяхме да постигнем промени в европейското законодателство, което да улесни навлизането на по-евтините генерични лекарствени продукти на пазара след изтичането на патентната защита на оригиналния продукт. Това ще доведе до намаляване на разходите за крайния потребител.

Декомунизация

и осмисляне на

тоталитарното минало

През настоящия мандат активно се занимавах с проблема за предаването на паметта за тоталитарното минало на младите поколения в училище. Организирах в ЕП дискусия на тема “Знание за миналото - памет за бъдещето” с участието на политици, журналисти, младежи и изследователи на близкото минало, по време на която беше очертана концепция за обективно и балансирано представяне на тоталитарния комунистически период в учебните програми. Лично се застъпих пред ръководството на МОН за приемане на нова учебна програма за часовете по история, която по-обстойно да засяга периода 1944-1989 г. на базата на документалните разкрития и фактите. Младите поколения трябва да знаят истината за комунистическия режим в България, за да не повтарят грешките и да не стават лесна жертва на дезинформационни кампании.

Поставих пред Европарламента и въпроса за образованието и паметта за тоталитарното минало на Европа. Дебатът за приравняването на всички тоталитарни режими през ХХ век и осъждането на техните престъпления се нуждае от рестарт. Национализмът и популизмът се подсилват от липсата на памет и разбиране за нашата история, за ролята на европейската интеграция за преодоляването на дълбоките рани от тоталитарните режими в Европа.

Търговска политика

Активно работих за подписването на търговското споразумение между ЕС и Канада. То ни даде възможност да договорим безвизов режим за българите, пътуващи до Канада. Българският бизнес получи по-добри възможности да пробие на канадския пазар.

Застъпих се за едно всеобхватно и балансирано споразумение между ЕС и САЩ, което да гарантира по-голямо икономическо и политическо влияние на нашия континент, и в частност на България, на международната сцена, и да осигури приток на инвестиции, от които българската икономика има голяма нужда. Многократно призовах в директен контакт с моите колеги от Конгреса за намирането на решение на въпроса с прилаганите от САЩ визови ограничения за български граждани.

CV

Андрей Ковачев е член на Председателството на Европейския парламент (квестор), заместник-председател на Групата на Европейската народна партия в ЕП, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП. Между 2011 г. и 2018 г. е заместник-председател на Съюза на европейските федералисти.

Член е на комисията по външни отношения и подкомисията по човешки права. Заместник-член е на комисията по здравеопазване, околна среда и безопасност на храните в ЕП.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Вотът в Истанбул: този ден ще влезе в историята

Победата на Имамоглу не възвестява края на Ердоган. Човек като него не се предава лесно Опозиционният кандидат Екрем Имамоглу спечели изборите в Истанбул с цели 9%, при това на фона на още по-висока избирателна активност, отколкото на първия вот през март. Затова е вън от съмнение, че 23 юни 2019 г. ще влезе в учебниците по история.

Как София не стана Меката на всички изкуства

Звъни ми оня ден пак Джордж. Клуни, не Сорос. Вика: „Идвам, ма не за мусака, ами на шопинг. Ще ме водиш по галериите в София да си напазаря малко Микеланджело.“ Викам: „Джорджи, май суитхарт, нямаме у нас Микеланджело. Засега поне нямаме. Още само малко модернисти и тук-там авангард продават, ма за сметка на това много изгодно вървят.

Нася Кралевска: Искаме истината! Автори с русофилски убеждения пишат учебници за комунистическия режим

Журналистката Нася Кралевска изпрати своята гражданска позиция, публикувана в desebg.com, относно скандала с опита да се прикриват факти и събития за комунистическия режим в някои от новите учебници по история за 10 клас. Ето какво пише в нея: "Извънредно трудно и едновременно лесно е да се пише за същността на комунистическия режим в България и

Ръководната длъжност в Брюксел за 5 години: добра заплата и натоварен график

Той пилотира изпълнителната власт на ЕС, ръководи екип, в който се говори на много езици, преговоря с най-големите световни лидери, но няма нито самолет, нито ведомствено жилище. Новият председател на Европейската комисия ще встъпи в длъжност на 1 ноември и вчера на европейска среща на високо равнище се обсъждаха кандидатите за него.

Не сечете “Златната липа” на Стара Загора!

Старозагорци, пазете си кинофестивала, ако има от кого, предупреди режисьорът Костадин Бонев Костадин Бонев далеч не е случайно име в българското кино. Ще припомня само, че той е режисьор на документалната лента “Вапцаров. Пет разказа за един разстрел”, а по време на седмия поред кинофестивал за ново европейско кино “Златната липа” в Стара

Как да се отървем от тъщата и да отидем на почивка без пари

Подарете на маминка бански, тип-палатка и полицията сама ще я вземе Училището най-сетне приключи и е време за летен отдих. Това е най-неприятното време в годината – трябва да спреш да изкарваш пари за десетина дни и да се заемеш само с харченето им. Умните хора знаят обаче, че всяко предизвикателство крие и нови шансове.

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Мнения

Борис Джонсън ги е лъгал както никой друг. Пак ли ще му повярват?

Борис Джонсън иска да стане премиер. И прави това, което умее най-добре - да обещава светло бъдеще. Нима британците отново ще му повярват, макар че ги е лъгал както никой друг? Бил е на фризьор и е свалил някой и друг килограм. Пред обществеността в Лондон Борис Джонсън се показа в нова светлина - не само външно.

Къде сгрешиха службите

Службите не трябваше да огласяват случая с момчето от Пловдив. Категоричен съм, че това беше грешка. Първо, като огласиш такъв факт, при положение че нямаш някаква добавена стойност - не предупреждаваш някого, не изясняваш нещо, ти всъщност разкриваш някакъв инструментариум на службите. В случая нищо особено не разкриват.

Журналисти: Нарушен е пряко законът за детето (Обзор)

Д Е К Л А Р А Ц И Я срещу потъпкване на законодателството на РБ и нарушаване на професионално-етичните стандарти в публикации, разкриващи лични данни на непълнолетен ученик, разследван за радикализация 1. Смятаме, че с публикувани снимки, информация и пряко включване в извънредна емисия “Новини” от двора на училището от 10 юни 2019 година,

Защо “24 часа” никога няма да съобщи името на ученика въпреки сериозните факти за готвен тероризъм

Макар че ни е известно още от събота Това бе първият подобен случай в България. И като такъв бе тест - за службите, за обществото и за медиите “24 часа” няма да съобщи никога името на ученика от Пловдив, задържан заради радикален ислям. Известните ни до момента факти сочат, че подготовката за терористичен акт е била сериозна.

Войни на "Позитано" - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо". Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов. Вижте останалите карикатури

Повече жени в ръководството на ЕС? Не очаквайте прекалено много!

Когато мъжете, управляващи Европейския съюз, подбират тази година неговите нови лидери те може да назначат повече жени. Но не очаквайте радикална промяна в близко бъдеще. В ЕС започнаха разговори за номинирането на хората, които ще ръководят неговите ключови институции през следващите пет години. Ръководният пост в Европейската централна банка

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber