Андрей Ковачев: Боря неравенствата при здравните услуги в ЕС (Видео)

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7333205 Андрей Ковачев: Боря неравенствата при здравните услуги в ЕС (Видео) Андрей Ковачев: Боря неравенствата при здравните услуги в ЕС (Видео) www.24chasa.bg
АНДРЕЙ КОВАЧЕВ, лидер на групата на ГЕРБ/ЕНП в Европейския парламент

Завърших успешно инициативите за целите Западни Балкани и да се учи истината за комунизма

АНДРЕЙ КОВАЧЕВ, ГЕРБ/ЕВРОПЕЙСКА НАРОДНА ПАРТИЯ (ЕНП)

Работя за ясна европейска перспектива за Западните Балкани и повече сигурност и просперитет за региона, а по този начин - и за България и за ЕС, в качеството ми на член на ръководството на Групата на Европейската народна партия (ЕНП) с ресор “Разширяване и Средиземноморска политика” и на комисията по външни отношения в Европейския парламент (ЕП). Българското председателство на Съвета на ЕС върна темата за евроинтеграцията на региона в дневния ред на ЕС и постигна реални успехи в транспортната и дигиталната свързаност между шестте страни от региона и ЕС. Изградихме план за действие с всяка от страните, без нереалистични очаквания, а с конкретни стъпки. Евроинтеграцията на тези страни е единственият път към мир и просперитет в Западните Балкани. В ЕП работих за признаването на българското национално малцинство в Албания, защитата на правата на българските общности в Косово, недискриминацията на гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония, правото на обучение на български език в Западните покрайнини, подобряване на ситуацията на българските исторически общности в Украйна и Молдова.

Преоткриването на евро-атлантическата ориентация на Северна Македония и ключовата роля, изиграна от европейските институции и България в този процес, доведоха до преодоляването на политическата криза. С подписването на Договора за добросъседство бе отворена нова страница в отношенията ни със западната ни съседка. Право на днешните граждани е да се самоопределят както искат, но ние няма да приемем да се променят историческите факти и идентичността на хора, които са починали. Затова и подкрепата на България не е безусловна, а зависи от изпълнението на предприетите спрямо договора ангажименти.

В приетите резолюции с препоръки на ЕП към Северна Македония влязоха мои текстове, с които настоях за съвместно честване на общи исторически събития и подобряване на положението на гражданите с българска идентичност в страната; подобряване на жп и пътната инфраструктура и свързаността между двете страни; отпадане на роуминга. Нееднократно през годините съм приветствал изграждането на паневропейски транспортен коридор VIII, който ще съживи връзките в региона.

Издигнах номинацията на архимандрит Партений за Европейски гражданин на годината за 2018 г. заради активната му позиция и отстояването на истината.

ЕП за първи път призова Албания да признае българско малцинство в страната през 2016 г. Тези текстове спомогнаха за официалното признаване на българското малцинство през октомври 2017 г. Българите в Албания, които чакаха 104 г. да бъдат официално признати като малцинство, най-накрая получиха този статут. Подобен исторически успех може да се очаква и в Косово в близко бъдеще. В последния годишен доклад за напредъка на Косово за първи път се говори за признаването на българската общност в страната.

Сърбия има добро законодателство в областта на правата на малцинствата, то невинаги се прилага еднозначно. Географската изолация и съзнателно поддържаната тежка икономическа ситуация, в която се намират българските общности в Западните покрайнини, са сред основните трудности, пред които са изправени сънародниците ни. През годините многократно съм отстоявал правата им пред представителите на централната власт в страната. В тази връзка наскорошното връщане на името на Цариброд и възможността сънародниците ни да си възвърнат имената е положителен напредък, за който се работи от години. През този мандат посрещнах стотици деца от Северна Македония и Западните покрайнини в ЕП. През 2016 г. по моя инициатива бяха дарени над 8000 книги на 4 български центъра в тези държави.

Черна гора е страната, постигнала най-добър напредък в редица области, свързани с европейската интеграция. Като докладчик на ЕНП за страната следя отблизо задълбочаването на европейската интеграция и особено успехите в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, които правят целия регион по-сигурен.

Основен мой приоритет е и защитата на правата на българските исторически общности в Украйна и Молдова, където живеят близо 300 000 души от български произход. Ще продължа да оказвам подкрепа за училищата в обучението на български език.

В ЕП работя за един по-силен и ефективен ЕС, който да гарантира физическата и социална сигурност на своите граждани. Застъпвам се за

засилване на

сътрудничеството в

областта на отбраната

и разузнаването,

обмяна на информация във връзка с борбата с тероризма, както и колективен отговор на пропагандната война срещу ЕС. Като един от заместниците на Манфред Вебер отговарям за отношенията ЕС-Средиземноморският регион, което ми дава възможност чрез директни контакти с политически лидери на държавите от южното ни съседство да подкрепям усилията за справяне с първопричините на миграцията. Като докладчик на ЕП за препоръките към Общото събрание на ООН настоявах за реформа на Съвета за сигурност, за да отговаря по-точно на съвременните реалности и да се осигури ефективната му работа срещу заплахите за международния мир и сигурност.

Здравеопазване

За съжаление, много пациенти в Европа нямат достъп до качествено здравеопазване там, където живеят. Те не получават навременна диагноза и терапия в родните си страни. Здравните неравенства карат пациентите да мигрират към държави от ЕС, в които могат да намерят необходимото лечение. Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа. Затова този проблем е общо за Европа предизвикателство. Поставих проблема с достъпа до здравеопазване и здравните неравенства като свой приоритет в настоящия мандат. По моя инициатива в началото на 2015 г. в ЕП беше учредена Група на евродепутатите, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа. Към тази неформална платформа за дебат и общо действие се присъединиха почти 30 евродепутати от 15 страни. В резултат на това темата за равния достъп до качествено здравеопазване намира все по-централно място в дневния ред на европейските институции.

Групата осигури финансиране в размер на 250 хил. евро за пилотен проект, който има за цел да създаде инструмент за измерване на достъпа до здравеопазване в ЕС, за да се набележат мерки за намаляване на неравенствата в тази област. Пациентите във всяка държава срещат различни пречки и те не могат да бъдат премахнати, преди да знаем в какво точно се изразяват. В края на 2018 г. този проект беше завършен и в момента ЕК разглежда мерки по него.

Настоявахме за доклад на ЕП, който да разгледа възможностите за подобряване на достъпа на европейските пациенти до лекарствени продукти и да отправи конкретни препоръки. В приетия текст залегнаха мои предложения, с които призовах ЕК да анализира причините за недостиг на някои лекарства и да обърне особено внимание на въздействието на паралелната търговия на лекарствени продукти и адекватността на европейската законодателна рамка в тази сфера. Сезирах ЕК за недостига на медикаменти поради реекспорт. Паралелната търговия, при която предназначени за българския пазар лекарства се изнасят за други страни, е една от основните причини за честия недостиг на медикаменти. Според мен трябва да има възможността в някои обосновани случаи този износ на лекарства да се ограничава, за да се осигури адекватното и непрекъснато снабдяване на българските пациенти.

По моя инициатива повече от 70 евродепутати от основните политически групи в ЕП публикуваха призив за продължаване на действията на ЕС в областта на здравеопазването и засилено сътрудничество между държавите членки. Осигуряването на равен достъп до качествена здравна грижа изисква инвестиране на политически усилия и финансови средства както на национално, така и на европейско ниво.

В ЕП успяхме да постигнем промени в европейското законодателство, което да улесни навлизането на по-евтините генерични лекарствени продукти на пазара след изтичането на патентната защита на оригиналния продукт. Това ще доведе до намаляване на разходите за крайния потребител.

Декомунизация

и осмисляне на

тоталитарното минало

През настоящия мандат активно се занимавах с проблема за предаването на паметта за тоталитарното минало на младите поколения в училище. Организирах в ЕП дискусия на тема “Знание за миналото - памет за бъдещето” с участието на политици, журналисти, младежи и изследователи на близкото минало, по време на която беше очертана концепция за обективно и балансирано представяне на тоталитарния комунистически период в учебните програми. Лично се застъпих пред ръководството на МОН за приемане на нова учебна програма за часовете по история, която по-обстойно да засяга периода 1944-1989 г. на базата на документалните разкрития и фактите. Младите поколения трябва да знаят истината за комунистическия режим в България, за да не повтарят грешките и да не стават лесна жертва на дезинформационни кампании.

Поставих пред Европарламента и въпроса за образованието и паметта за тоталитарното минало на Европа. Дебатът за приравняването на всички тоталитарни режими през ХХ век и осъждането на техните престъпления се нуждае от рестарт. Национализмът и популизмът се подсилват от липсата на памет и разбиране за нашата история, за ролята на европейската интеграция за преодоляването на дълбоките рани от тоталитарните режими в Европа.

Търговска политика

Активно работих за подписването на търговското споразумение между ЕС и Канада. То ни даде възможност да договорим безвизов режим за българите, пътуващи до Канада. Българският бизнес получи по-добри възможности да пробие на канадския пазар.

Застъпих се за едно всеобхватно и балансирано споразумение между ЕС и САЩ, което да гарантира по-голямо икономическо и политическо влияние на нашия континент, и в частност на България, на международната сцена, и да осигури приток на инвестиции, от които българската икономика има голяма нужда. Многократно призовах в директен контакт с моите колеги от Конгреса за намирането на решение на въпроса с прилаганите от САЩ визови ограничения за български граждани.

CV

Андрей Ковачев е член на Председателството на Европейския парламент (квестор), заместник-председател на Групата на Европейската народна партия в ЕП, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП. Между 2011 г. и 2018 г. е заместник-председател на Съюза на европейските федералисти.

Член е на комисията по външни отношения и подкомисията по човешки права. Заместник-член е на комисията по здравеопазване, околна среда и безопасност на храните в ЕП.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Китай ще става по-силна държава, но не и хегемон

Резюме на пресконференция на Уан И, член на Държавния съвет и Министър на външните работи на КНР, на сесията на Общокитайското събрание на народните представители и китайската народна политическа консултативна конференция, 8 март 2019 г. 1. 70 години постижения и опит в новата дипломация на Китай. Нашите дипломатически постижения се дължат преди

Азбучни истини в ГЕРБ - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо". Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов. Вижте останалите карикатури

По високите етажи на властта

Търся си жилище. Правя заменка – апартамент в центъра на София за два в Люлин. Апартаментът е чуден. Модерен, на висок етаж, асансьорът се отваря директно в хола. Освен това е енергийно защитен – по фасадата на блока е изписан целия псалтир, а в основите му са вградени две моми, девствени. Осветен е лично от патриарха.

Пловдивският митрополит Николай за "опасните реформи на образованието"

Обръщението е прочетено на кръглата маса в хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив Уважаеми Г-н Областен управител, уважаема г-жо Киркова, Началник на РУО- Пловдив, уважаема г-жо Директор на ХГ „Свв. Кирил и Методий”, уважаеми учители, досточтими отци, обични в Господа братя и сестри,

"Артекс" за апартамента на Цветанов: Сделката е законна и стандартна

Некоректно се явява твърдението, че г-н Цветанов е придобил луксозния апартамент по цена 342 852 лева. Това е данъчната оценка на апартамента, която е посочена в акта като част от задължителното съдържание на всеки нотариален акт. Всъщност г-н Цветанов е придобил апартамент в замяна на други два по-малки апартамента (завършени и добре обзаведени)

Важното е роклите да не остават неизносени, или защо Силвия благодари на Весела Тотева

Силвия Лулчева вдигна прави мъже и жени на церемонията “Вдъхновителки” - това са 18 прекрасни българки, за които “24 часа” и сайтът “Мила” разказват от година. Актрисата благодари на своята вдъхновителка Весела Тотева. Продуцентката от Нова телевизия почина внезапно преди дни на 45 години. Весела преди години се измъква от зависимостта от

Последно от логоЗДРАВЕ

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Мнения

България губи по 111 млн. евро годишно при твърд Брекзит

САЩ, Русия и Китай ще спечелят от излизането на Великобритания от ЕС Най-големият губещ от евенутален твърд Брекзит ще е самата Великобритания. Целият Европейски съюз (ЕС) обаче ще претърпи сериозни загуби, а печеливши ще са Китай и САЩ, изчисли немската фондация “Бертелсман”. България също ще понесе щети – 111 милиона евро годишно ще ни струва

Загубите за “Боинг” едва ли ще донесат печалби за “Еърбъс”. Русия се точи на дял от пазара

Самолетните билети поскъпват, ако 737 Макс остане дълго на земята С над 340 убити пътници и екипаж за по-малко от 6 месеца двете катастрофи с най-продавания модел пътнически самолет на “Боинг” остават тъжен епизод в историята на въздушния транспорт. Последиците от трагедиите и заземяването на модел 737 Макс ще струват скъпо на американската

Да вярваме ли на гугъл?

Гугъле, много ме разочарова. Вече не ти вярвам. И вие не му вярвайте. Невежа е! Реших, че гугъл се е объркал само в материята на акциите и затова го попитах за “апорта”. Отговори ми, че е: “парична или непарична вноска в капитала на търговско дружество”. Истината е, че с апорт се означава само непаричната вноска, но... това е най-малкият проблем.

Пленум на БСП за евролистата - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо". Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов. Вижте останалите карикатури

Време е Първата световна да свърши вече

Националната митология на австралийците е много свързана с омразата към турците заради историческата травма от битката при Галиполи   Кървавият атентат на новозеландския Южен остров, при който умопомрачен австралиец стреля напосоки в джамия и уби поне 49 души, е отмъщение за битката при Галиполи отпреди 100 години,

Брекзит като комедия от Шекспир

Ако Тереза Мей бе написала „Ромео и Жулиета“, пиесата още нямаше да е завършена Аз напоследък вечер гледам „Игра на тронове“ и брекзит. А вие? Следите ли международните новини? Сигурна съм, че хвърляте поне едно око на брекзита. То човек не може да не го гледа. Като катастрофа на магистралата е – хипнотизира.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber