Проф. Георги Фотев: Странни грабливи птици у нас се опитват да промиват мозъците на хората, че Европа ни е чужда

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7330435 Проф. Георги Фотев: Странни грабливи птици у нас се опитват да промиват мозъците на хората, че Европа ни е чужда Проф. Георги Фотев: Странни грабливи птици у нас се опитват да промиват мозъците на хората, че Европа ни е чужда www.24chasa.bg
Проф. Георги Фотев: Странни грабливи птици у нас  се опитват да промиват мозъците на хората, че Европа ни е чужда

Над 70 и около 80% от пълнолетното население на България се отнася

позитивно към съседите и подкрепя тяхното членство в ЕС и НАТО.

В България е настъпил краят на това, което се нарича

балканизация, казва социологът

- Професор Фотев, вие сте един от ръководителите на Европейското изследване на ценностите (European Values Study), което обхваща 47 европейски страни. Кръглата маса в парламента “Има ли криза на европейските ценности” беше предизвикана от Петата вълна на изследването. Кои данни са най-впечатляващи?

- Масивът от данни на това мащабно и уникално по своя характер изследване е голям. Разполагаме засега с резултатите за България. Не всички страни са приключили теренната работа. Имам пред себе си около двеста страници таблици. За мен всичко е важно и интересно.

Трябва да се промени начинът, по който медиите у нас се отнасят към данни от емпирично изследване. Втриса ме, като гледам да се изстрелват числа в публичното пространство. Фактите говорели сами по себе си. Глупости. След като всички европейски страни са готови, ще можем да правим сравнителни и съпоставителни анализи. Населението само на ЕС е над половин милиард, а на цяла Европа - над 700 милиона души. Не е очевиден отговорът на въпроса за смисъла на картина, която EVS очертава. Може да се усъмните дали това ви засяга.

Светът, в който живеем, се е променил много и всеки член на обществото е необходимо да гледа как са нещата отвъд неговата долина. Щом настоявате да ви кажа силно впечатляващи данни от Петата вълна, ще отговоря на въпроса. Нагласите на пълнолетните български граждани към съседите са смайващи.

В българското национално

общество са се извършили

невероятни

трансформации

В България е настъпил краят на това, което се нарича балканизация, станало нарицателно име, и аз съм писал за феномена.

Над 70 и около 80% от пълнолетното население се отнася позитивно към съседите и подкрепя тяхното членство в ЕС и НАТО. В това отношение и не само това високите европейски ценности определят облика на нашите сънародници.

В измерванията по редица ценностни аспекти на обществения живот има и немалко тревожни въпроси. Сиропът по-далече от науката, е моята повеля.

- Какви са нагласите на хората към най-важните европейски ценности - свободата, солидарността, мира, толерантността?

- Общо взето ценностният облик на българското общество е европейски и ние сме европейци, което искам да изтъкна, защото напоследък някои полуинтелигенти, полуидиоти (“идиот” в средновековния смисъл на думата), някакви странни грабливи птици у нас се опитват да промиват мозъците на хората с твърдения от сорта, че Европа била някъде си там, че ни е чужда и т.н.

Европа е в нас и

ние сме в Европа

Нашите проблеми са от друго естество. Трябва да носим своята отговорност за фундаменталните европейски ценности.

Да, родината на свободата, казвам за кой ли път, е Европа. Това е типична и фундаментална европейска ценност, която е станала универсална, тоест общочовешка. На знамето на първата легия на Раковски е било написано “Свобода или смърт”. Свободата е била по-висша ценност дори от живота. Раковски не е бил по-малко българин. Нали! В такива случаи ми се ще

да послушам Ницше - да

взема чук и по главите на

тъпите националистически

кратуни

Да си днес истински българин, означава да си добър европеец. Това не е от вчера. Казвам ви: мислене, мислене, мислене, а не празно дърдорене.

- Ако сравните нагласите на европейските граждани днес и преди 10 години, има ли криза на европейските ценности?

- В късно модерните общества, в т.ч. в европейското общество, кризите са перманентни. Това е тема в мои съчинения. Ако искате, някой път може да разговаряме по въпроса специално. Сега накратко мога да отговоря на въпроса ви: има криза на една или друга основна ценност и на някои ценности.

Ако измерването показва, че значителен дял от пълнолетните граждани са с нетолерантни нагласи, тогава има криза на толерантността като основна европейска социална ценност. Колкото по-голям е делът на хората с негативна нагласа, толкова по-тежка е кризата.

Няма тотална криза на

ценностите

- Не минава ден да не попадне четящият човек на мрачни заклинания и прокоби за бъдещето на ЕС. Дори и вчера един ваш колега социолог, с професорска титла и член на голяма партия, казва следното: “Ако Европа остане в същия модел, за България няма никакъв шанс.”

- Европейският съюз няма да се разпадне. Това мое твърдение аргументирах на кръглата маса в българския парламент.

Лоша новина за скептиците, циниците и враговете, външни или вътрешни, на съюза. Препоръчвам да се вслушвате в това, което казват критиците. Заслужават внимание и загриженост според мен и клетите скептици. С циниците и враговете работата е съвсем друга. Необходим е агонизъм. Ще ви преведа древногръцката дума с израза

“чук да играе”, докато се

вразумят. Толерантността

има своята иманентна

граница

Толерантността към този, който цели да я взриви, да я ликвидира, е глупава. Не се възхищавайте на малодушието и меланхолията. Една от моите книги се казва “Българската меланхолия”.

- Какво цели и какво постига анти-европейското говорене?

- Подлостта има различни лица. Освен това има хора, които не знаят какво говорят. Както има хора, които не знаят какво искат, ако ми е позволено да перифразирам една смразяваща мисъл на Хегел.

- По коя линия върви най-големият разлом в ЕС? Дали това е: повече Европа срещу повече национален суверенитет? И каква е според вас оптималната формула от гледна точка на състоянието на съвременния свят?

- Европа на отечествата е ретроградна идеология. Тези хора не разбират какви епохални промени са настъпили в света.

Красивите думи водят до фактическо разрушаване на Европейския съюз. Това би било истинска катастрофа. Няма такава сила, която може да обърне назад хода на историята, без това да е от скъпо прескъпо.

Форсирането на превръщането на ЕС във федерална държава е също опасна работа. Искате от мен да говоря по много сложни въпроси накратко и популярно. Не става така.

Европейският съюз е проект на границата на утопия и по тази причина задачата е трудна.

- Кое за хората е по-важно от днешна гледна точка: да бъдеш патриот или да бъдеш европеец - къде е пресечната точка на тези две ценности?

- Ще повторя това, което вече казах. Да бъдеш действителен патриот, означава да бъдеш действителен европеец, както и обратно. Тази теорема е валидна и за немците, и за французите, и за италианците, и т.н.

- Какво показват данните по глобалния дебат: ще се разпадне ли ЕС? Какво е бъдещето на ЕС - ще се върви ли още към капсулиране на националните държави, или ще се отстъпва още и още доброволно суверенитет? И каква ще е цената да не се разпадне съюзът?

- Повтарям - предстоящото разпадане на ЕС е в главите на враговете и циниците. Това не е някаква оптимистична теория за не знам какво си. Нито провидения, нито разум е господар на човешката история.

Ако сте за ЕС,

не спете!

- Според някои ранни прогнози за европейските избори през май тази година десните националисти може да вземат 25 процента от местата в Европарламента. Някои вече определят тази тенденция като повратна точка в европейската политическа история след Втората световна война. Наистина ли е толкова критична ситуацията, или и тук сме обект на хибридни новини?

- Ами да вземат и два пъти по 25. Няма да вляза в такива разговори на политически врачки. Има висящи проблеми, които системните политически партии не виждат. Това е много тревожно.

- Кои са най-обезпокоителните висящи проблеми, за които системните политически партии си затварят очите и не искат да видят?

- По отношение на Европейския съюз има скептици, които, казват, че се увеличават. Друга категория са циниците. Те може би също се увеличават, ако е вярно, че в късно модерната епоха става по-влиятелен циничният разум.

Европейският съюз има външни и вътрешни врагове. Колкото по-уязвим изглежда съюзът, толкова по-безпардонни са външните врагове. Такава една теорема бих формулирал между другото.

Естествено, ЕС има своите милиони поддръжници, които по правило са мълчаливи или изразяват позитивната си нагласите по десетки различни начини - като се тръгне от избори, каквито са предстоящите за Европейски парламент, и се стигне до мащабни емпирични социологически изследвания, каквото е EVS (European Values Study), провеждано в интервал от 10 години и вече обхващащо 47 европейски страни. Има критици, които е необходимо да бъдат слушани внимателно от тези, които вземат колективно обвързващи решения, тоест от политиците и от всички поддръжници на обединена Европа.

- Какво показват данните от изследването по отношение на доверието към институциите? Има ли важни сигнали в това отношение, което политиците трябва правилно да прочетат?

- Между Четвъртата и Петата вълна на EVS, тоест

през последните десет

години у нас има леко

повишаване на доверието

И какво от това? Бих желал в публичния форум на обществото ни да се разискват действителните проблеми, отнасящи се до доверието и недоверието към различните институции.

Доверието към парламента е катастрофално ниско, но отговорът на въпроса съвсем не е елементарен. Не ми се говори за рейтингите на този и онзи. Ако рейтингът на един е висок, а на друг спада, работите съвсем не са еднозначни.

- По-силни лидери или повече демокрация и съответно по-авторитетни институции? Кое предпочитат хората - какво показват данните от изследването?

- Какви са предпочитанията на хората е много важно. Но ако те са погрешни, съм виновен аз като професор по социология, виновни са моите колеги, българските интелектуалци и не на последно място политиците и журналистите. Ах, тези журналисти. Ах, тази четвърта власт.

- Изследването проучва и нагласите към качеството на информацията в медиите. Станал ли е светът по-лесен обект за манипулиране и защо хората са удобни мишени за всякакъв вид лъжливи или манипулиращи ги новини?

- Никога в историята на човечеството не е имало по-мощни инструменти и благодатни/отровни условия за манипулация. Не исках да приключваме интервюто с такъв отчайващ въпрос. Но да бъдем оптимисти, като вярваме в невъзможното, както е казано преди мен и при други условия.

-----------------------

Проф. Георги Фотев, доктор на науките, е почетен професор на Нов български университет и директор на Центъра за изучаване на европейските ценности при НБУ. Той е National Program Director на European Values Study.

Проф. Фотев е член на Европейската академия на науките и изкуствата. Министър на науката и висшето образование (1991). Три мандата е директор на Института по социология към БАН. Той е автор на над 300 научни публикации у нас и в чужбина (16 страни). Сред основните му трудове са книгите: Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер (1979), Принципите на позитивистката социология (1982), Социална реалност и въображение (1986), Гражданското общество (1992), История на социологията, том 1-2 (1993), Другият етнос (1994), Ethnicity, Religion and Politics (1999), Криза на легитимността (1999), Смисъл на политиката (1999), Граници на политиката (2001), Диалогична социология (2004), Дисциплинарна структура на социологията (2006), Дългата нощ на комунизма в България (2008), Ценности срещу безпорядък(2009), Cъст. Европейските ценности в днешното българско общество (2010), Българската меланхолия (2010), Сфери на ценностите (2012), Смисъл и разбиране (2014), Човешката несигурност (2016), Феноменология на чувствата (2018), Социологията като строга наука (2018) и др. В чест на проф. Г. Фотев е публикуван монументалният сборник "Светове в социологията" (2006) с участие на негови ученици, колеги и на световни имена в социологията като Зигмунт Бауман, Едуард Тирикян, Майкъл Бъроуей, Янош Корнай, Джон Рекс и др.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Георги Марков

Георги Марков: 1 млн. на митинга на Орлов мост! 5 часа пяхме, а след 3 дни плакахме

Защо СДС загуби първите свободни избори преди 30 години, как се стигна до “избори до дупка”, какво може да стане на парламентарния вот 2021 - от човека, който беше в политиката и тогава, и сега. Интервю с бивш конституционен съдия и единствен депутат в 44-ото НС, който е бил член на ВНС - Георги Марков. - Г-н Марков, на 10 юни се навършват 30 г

Д-р Милен Врабевски: “Комак Медикал” работи по повече от 120 научни проекта в медицината, включително и за ваксина срещу COVID-19

Д-р Милен Врабевски: “Комак Медикал” работи по повече от 120 научни проекта в медицината, включително и за ваксина срещу COVID-19

Дарих предпазни средства за лекарите на първа линия в Македония. Имаше коментар да проверят дали не са с изтекъл срок на годност, но човешкото е сторено - медиците бяха осигурени и помощта дойде от България, казва в интервю собственикът и изпълнителен директор на най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа - “Комак

Никола Гечев

Никола Гечев: Vivacom свърза с интернет села за обучение в карантината, дари таблети

МОН се справи чудесно, директорите бяха много благодарни за бързата ни реакция , казва директорът "Корпоративни продажби" на компанията - Г-н Гечев, какво прави Vivacom за образованието и защо това е толкова важно? - Образованието в момента е сред най-важните сфери за развитие на държавата. То е и част от платформата на правителството за

Доц. Владислав Миланов

Доц. Владислав Миланов: И езикът ни преболедува, “хвана” нови думи: карантинираме, температурираме, вкъществувам

Имаше изумителни въпроси към щаба. Не трябваше обаче да се говори толкова за ковчези и трупове, казва езиковедът - Доц. Миланов, какво роди в езиково отношение ситуацията с извънредното положение у нас? - Езикът е от онези безценни дадености на човека и на обществото, които изцяло съпътстват неговото развитие: социално, икономическо, културно

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Общината затегна инвестиционната си програма, разчита на външно финансиране, казва кметицата на Казанлък - Г-жо Стоянова, живеем в необичайно време. Какви са уроците, които трябваше да научим в пандемията от коронавирус? - Истината е, че първият урок не е добър. Дори пандемията не може да ни обедини. - Неочакван извод, защо го правите

Проф. Момяна Гунева:  Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна

Проф. Момяна Гунева: Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна

Още акценти от интервюто на професора по наказателно право и член на Експертния съвет към главния прокурор: Нашият Наказателен кодекс изобилства от примери за законодателство, продиктувано от конюнктурни съображения От толкова много промени в последните 30 г. целият НК е загубил и структурата си, и основната си идея За съжаление, опитът ни сочи

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Югозападният въгледобивен регион иска да бъде флагман на промените в енергетиката, казва съснователката на платформата Brоwn to green Кристина Лазарова е от новото поколение мениджъри в българската енергетика, отскоро е председател на борда на директорите на ТЕЦ „Бобов Дол” и е съосновател на свободната дигитална платформа за преход към

Ивайло Иванов

Ивайло Иванов: Пенсиите на над 260 000 души вече ще се пресмятат служебно

Между 270 -320  млн. лева на месец ще струва преизчисление на пенсиите с доход от 2019 г. Сега системата не може да си го позволи, казва управителят на Националния осигурителен институт Още акценти от интервюто: От 1 юли минималната пенсия ще е 250 лв., останалите ще се вдигнат с 6,7% На 15 май изплатихме обезщетения за безработица на над 124 хил

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Това е времето на “Преходът свърши! Дайте да се преброим” У нас не могат да се правят класации на богатите като на “Форбс” Написаният на ръка списък с имената на 43-ма богати българи и парите им, открит в дома на Атанас Бобоков и пуснат от прокуратурата, отприщи конспирациите. Защо е направен списъкът - разговаряме с Тихомир Безлов

Флориан Скала

Флориан Скала: Замяната на Слави с Николаос Цитиридис беше успешен ход

Твърденията, че съм ходил в Куршевел с Васил Божков, са абсолютно неверни, казва главният изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия груп” - Г-н Скала, вярно ли е, че г-н Божков ви е водил във френския ски курорт Куршевел? Наскоро бившият му съдружник Цветомир Найденов разказа това пред друга телевизия и така обясни защо нямало как да се оплаче в

Емил Караниколов

Емил Караниколов: Бизнесът не се парализира, а се съюзи с науката и държавата

И в пандемията бяхме интересни, от 20 заявления за инвестиции за над 1 млрд. лв. 9 са след 16 март, казва министърът на икономиката Още акценти Българската икономика е в кондиция, дано европейската навакса бързо, защото сме свързани с нея Сега основната ни грижа е ликвидност на фирмите, трябва да се покрият разходите им от март до юни Европарите

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Ваня Николова е родена в Горна Оряховица  Завършва Историческия факултет на Софийския университет  Репортер и редактор в сп. “Клуб М”  До 2006 г. е сценарист, редактор и изпълнителен продуцент в тв форматитe “Биг Брадър” 1, “Стар Академи” и др. Главен редактор на българската версия на италианското лайфстайл списание МАХ  През 2002 г

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber