Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда

https://www.24chasa.bg/novini/article/6455766 Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда www.24chasa.bg

Увеличихме времето им за практическа подготовка на студентите, искаме още да задълбочим сътрудничеството с бизнеса при обучението им, казва ректорът

- Тази година Техническият университет във Варна отбелязва 55 години от основаването си. Много или малко са 55 години, проф. Василев?

- 55 години са зряла възраст, която ние посрещаме с гордост. ТУ-Варна е сред най-престижните университети в България, доказали се с традиции в обучението на инженерни кадри. Не спираме да търсим и внедряваме съвременните технологии в обучението, а в момента преминаваме през процес на модернизация на образователния процес, като сме в постоянен диалог с големите университети в Европа и по света.

- Как оценявате кандидат-студентската кампания тази година, какъв е броят на студентите?

- Над 6000 е общият брой на студентите, 1100 са първокурсниците бакалаври. Това е най-успешната кандидатстудентска кампания в последните години, над 96% от местата за държавен прием са заети. Имаме желаещи и за платено обучение. Университетът обучава студенти в 8 професионални направления. Традиционно

най-голяма е конкуренцията

за специалностите в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ - „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерни и интернет технологии“ и „Информационни и комуникационни технологии“. Голям интерес има и към „Транспортна техника и технологии“, „Растениевъдство“, „Индустриален мениджмънт“, „Индустриален дизайн“ и „Защита на населението при бедствия и аварии“, в които също няма свободни места. Единични бройки има в специалностите „Електротехника и възобновяеми енергийни източници“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“, „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и възобноявеми енергийни източници“. Новосъздадената „Автомобилна техника“ се оказа една от най-желаните инженерни специалности. Показател за непрекъснато растящия интерес към Техническия университет във Варна е фактът, че само през последния месец над 40 студенти от други учебни заведения в страната са заявили желание от тази година да се прехвърлят да се обучават при нас.

- Вие сте ректор от 2 години. Какво направихте за този период?

- За краткия период от 2 години успяхме да поемем курс на модернизиране на университета във всички аспекти. Осъвременихме всички учебни планове за специалностите в бакалавърската степен. В момента те са напълно съобразени с изискванията на бизнеса. За регулираните специалности, свързани с корабоводене, корабни машини и механизми и електрообзавеждане на кораба, учебните програми и планове са съгласувани с Морската администрация и отговарят на всички международни изисквания. Намалихме аудиторната заетост на студентите за сметка на извънаудиторната, с което се увеличи времето им за практическа подготовка. Нашата задача като университет е не само да обучаваме младите хора като добри професионалисти, но и да им осигуряваме възможност да се изграждат и като мислещи хора, и като творчески развити личности. Единият от начините за това е повишаване на обема на самостоятелна работа на студентите. Променена бе и структурата на учебния процес, като им осигурихме повече свободно време през летния период, по модел на водещи американски университети. Така студентите имат възможност да работят. Внедрихме

иновативни форми

на обучение, каквато е електронната. Тя дава възможност за самостоятелна подготовка на теоретичния курс от всяка точка на света и е важна за студентите в задочна и дистанционна форма на обучение. Учебните планове в момента са съпоставими с водещите университети в Европа и света и са в унисон с изискванията на потребителите на нашите кадри. Инвестирахме в оборудването на модерни симулатори, тренажори и лаборатории, адаптирани за практическа подготовка.

Въведохме академична структура, съобразена с изискванията на Закона за висшето образование, което спомогна за нормалното функциониране на факултетните съвети. Предприети бяха мерки за привеждането на възрастовата структура на академичния състав към изискванията на закона. По този начин се отвори пътят на по-младите преподаватели за развитие и научна кариера, с което се подмлади значително академичният състав на университета. Структурните промени ни дадоха възможност да подобрим и заплащането – повишихме заплатите на два пъти. Според статистиката на синдикатите нашият университет осигурява най-високото заплащане на своите преподаватели и служители сред всички висши технически учебни заведения в България. Стремежът ни е да бъдем атрактивни и за научна дейност на младите преподаватели. Благодарение на това рейтингът на университета за последните 2 години се повиши над 2,5 пъти. Това е рекорден възход за нашата страна. Възпитаник на ТУ-Варна, който завърши компютърна специалност с бакалавърска степен и продължи магистратурата си в Кеймбридж, отново се върна при нас, за да работи върху докторската си дисертация.

Въведохме строг контрол и върху разходите. В рамките на 12 месеца от лятото на 2016 до момента бяха инвестирани около 1,6 млн. лева собствени средства за подобряване на сградния фонд и инфраструктурата на университета. Основно ремонтите са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, за

модернизиране на учебния процес

и създаване на по-добри условия за обучение на студентите и работа на преподавателите. Подобрени са битовите условия в студентските общежития. Инвестирахме средства в облагородяването на парка на университета, който се превърна в предпочитано място за отдих не само на студентите, но и на живеещите в района варненци. В рамките на тези 2 години бяха оборудвани модерни лаборатории. Въведени бяха нови магистърски програми. Проведени бяха дни на отворени врати в редица компании, които подпомогнаха и идейно, и финансово обучението на технически специалисти.

- В университета англоезична форма на обучение. Има ли интерес от чуждестранни студенти?

- Да, увеличава се броят на чуждестранните студенти. При нас се обучават студенти от 11 държави от Европа, Азия и Африка. Тази година кандидат-студентите ни от чужбина са около 60. Част от тях ще минат през подготвителния курс, който сме организирали, а тези, които имат необходимата езикова подготовка, директно ще бъдат записани в първи курс. Основно това са студенти от Турция, Гърция и Нигерия.

- По какви проекти и с какви партньори работи университетът?

- По програма „Еразъм+“ за студентска и преподавателска мобилност работим с над 63 университета в цяла Европа. Работим активно по оперативни програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации и конкурентоспособност“, подали сме проектопредложения. На международно ниво ТУ-Варна успешно участва като партньор и координатор в голям брой проектопредложения по програми на Европейския съюз като FP7, HORIZONТ 2020, TEMPUS, INTERREG и други.

- Какво предстои в краткосрочен план?

- Искаме да задълбочим сътрудничеството с бизнеса при обучението на студентите. Целим учебно-производственият процес да се осъществява на територията на университета. Имаме идея да възвърнем предназначението на една от 13-те сгради и тя да се превърне отново в учебно–производствена база за съвместна дейност с бизнеса. След структурните промени предстоят промени в посока повишаване на доходите на преподавателите и служителите.

Инвестираме в качеството на човешките ресурси,

като даваме възможност за израстване на всички, които извършват качествено обучение и участват в научни изследвания. В процес е модернизирането на учебно-материалната база - адаптираме я към динамично променящи се световни стандарти в технологиите в образованието. Моят стремеж и на цялото академично ръководство на ТУ-Варна е към иновативно обучение, защото то дава възможност за адаптиране на образованието към професиите, с които ще се сблъскат нашите деца.

- Какво е бъдещето на инженерно-техническите науки?

- Инженерните специалисти са навсякъде – в производството, в IT сектора, в енергетиката, дори и във финансите. Инженерното образование дава стабилна кариера, но е и добра основа за преориентиране от технически към мениджърски позиции. Интересът към инженерните кадри расте непрекъснато. Недостигът на кадри в тази област е характерен не само за България, но и за цяла Европа и за развитите страни по света. Вече няколко поредни години те са на първо място в класацията на най-търсените професии. Ежегодно в университета постъпват многобройни обяви за работа и стаж. Те са насочени както към студентите, така и към дипломираните вече наши специалисти. В последните две години над 450 компании са потърсили сътрудничество с ТУ-Варна. Те предлагат все по-атрактивни условия при назначаване на работа. За инженерните и техническите кадри е стандарт да имат допълнително здравно осигуряване, да им се покриват частично разходите за транспорт, за храна, за обучения. Завършилите Техническия университет във Варна се реализират на пазара на труда веднага след завършването си.

- Каква е вашата лична амбиция?

- Личната ми амбиция е хората да са удовлетворени от работата и живота си в университета, да идват с желание на работа и да работят с удоволствие.

Проф. д-р инж. Росен Василев е завършил в Техническия университет във Варна през 1988 г, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. През 2006г. се хабилитира като доцент. През 2011 г. е избран за зам.-ректор, а от 2015г. е ректор на университета.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

Родители: Училището става интересно с видеоуроци (Видео)

В България дигитални учебници няма, програмата пък не е от 21-и век Видеоуроците ще направят училището интересно и полезно за децата. Около това мнение се обединиха родителите от над 20 училища, които участваха в третата дискусия от инициативата „Образование 4.0“ на „24 часа“ и „Виваком“. Преди разговора на родителите такива се проведоха и с

Заниманията по интереси на учениците ще се предлагат в електронна платформа до 28 януари

Въвеждат се нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и финансирането им в държавните и общинските училища със средства от бюджета. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Промените в наредбите за приобщаващото образование и за финансирането на институциите предвиждат заниманията да се организират в

Махат модулите от малката матура след 7-и клас

920 лв. става стартовата заплата на начинаещ учител Изпитът след 7-и клас вече няма да се провежда на два модула - задължителен и по желание, а ще е цялостен. Първата част беше задължителна заради националното външно оценяване, а на втората се отговаряше по желание за кандидатстване в елитна гимназия.

Обучението в Технически университет – София – гаранция за успешна професионална реализация

В наши дни висшето образование не е просто достатъчно условие, а една от многото задължителни предпоставки за успешна професионална реализация. Това е ясно очертана тенденция, не само в България, но и в световен мащаб. Все по-лесният достъп до висше образование, наличието на широк избор от специалности,

Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен интернет: Деца помагат на деца да се пазят в интернет с програмата „Киберскаут”

Мрежа от над 1200 деца в цялата страна е на разположение на техните връстници при проблем в интернет благодарение на обучителната програма на Националния център за безопасен интернет и Теленор - Какво представлява програмата „Киберскаут“ на Националния център за безопасен интернет и Теленор? - За вече 13-те години работа на Центъра за безопасен

В НАТФИЗ прочути артисти учат бъдещи прочути артисти

Националната академия за театрално и филмово изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от държавата. Всяка година НАТФИЗ приема приблизително 220

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Образование

Церемония по завършване на Международния факултет на University of Sheffield, се проведе в Солун

Кметът на Солун, Янис Бутарис, и писателката Виктория Хислъп, получиха почетни дипломи Стотици завършили University of Sheffield от целия регион получиха своите дипломи на тържествена церемония на международния факултет CITY College. Церемонията се проведе в Солунската концертна зала, следвайки същата академична процесия както церемониите на

197 абсолвенти от Електротехническия факултет получиха дипломите си за висше образование

В навечерието на студентския празник на тържествена церемония в Община Варна бяха връчени дипломите на 117 бакалаври и 80 магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна. Сребърни значки на ТУ – Варна за отличен общ успех от следването и държавните изпити получиха 12 абсолвенти - десет от ОКС „бакалавър“ и двама от ОКС

ТУ – Варна отличи изявени студенти и преподаватели в навечерието на студентския празник

В навечерието на 8 декември беше спазена традицията в Технически университет – Варна всяка година преди студентския празник академичната общност да се събере в зала 114 за тържественото награждаване на студенти с отличен успех и постижения на национални олимпиади, конкурси и състезания в различни области на науката, изкуството, предприемачеството,

В Джулюница решават задачи на таблети и пазят в клас ковчеже на приятелството

Училището в лясковското село е единственото иновативно в област Велико Търново - в него няма отпадащи ученици Има класове “Изследователи”, “Всезнайковци”, “Пазители на историята” Министерството на образованието и науката събра в понеделник повече от 800 представители на училищата, университетите, бизнеса и родителски организации на първия

С 3D образи на Земята и Луната физиката става забавна в час

С 3D изображения на планетите и спътниците уроците по физика стават интересни и забавни за децата в пернишкото ОУ "Св. Иван Рилски". В него дигиталните иновациите са заменили скучните учебници. Децата имат комбинирани уроци по химия, физика и биология, за да могат по-лесно да усвояват материала чрез иновациите - тоест микро и макро космоса- от

Петзвездно обучение по хотелиерство и туризъм в Испания

Les Roches Marbella е една от водещите институции за обучение по хотелски мениджмънт и туризъм, официален университетски клон на Les Roches Швейцария. Кампусът на учебното заведение в Испания се намира в един от най-привлекателните курорти на Средиземно море – Марбея, популярен като перлата на европейския луксозен туризъм!

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber