Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда

https://www.24chasa.bg/novini/article/6455766 Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда www.24chasa.bg
Проф. Росен Василев: Завършилите Техническия университет във Варна се реализират веднага на пазара на труда

Увеличихме времето им за практическа подготовка на студентите, искаме още да задълбочим сътрудничеството с бизнеса при обучението им, казва ректорът

- Тази година Техническият университет във Варна отбелязва 55 години от основаването си. Много или малко са 55 години, проф. Василев?

- 55 години са зряла възраст, която ние посрещаме с гордост. ТУ-Варна е сред най-престижните университети в България, доказали се с традиции в обучението на инженерни кадри. Не спираме да търсим и внедряваме съвременните технологии в обучението, а в момента преминаваме през процес на модернизация на образователния процес, като сме в постоянен диалог с големите университети в Европа и по света.

- Как оценявате кандидат-студентската кампания тази година, какъв е броят на студентите?

- Над 6000 е общият брой на студентите, 1100 са първокурсниците бакалаври. Това е най-успешната кандидатстудентска кампания в последните години, над 96% от местата за държавен прием са заети. Имаме желаещи и за платено обучение. Университетът обучава студенти в 8 професионални направления. Традиционно

най-голяма е конкуренцията

за специалностите в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ - „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерни и интернет технологии“ и „Информационни и комуникационни технологии“. Голям интерес има и към „Транспортна техника и технологии“, „Растениевъдство“, „Индустриален мениджмънт“, „Индустриален дизайн“ и „Защита на населението при бедствия и аварии“, в които също няма свободни места. Единични бройки има в специалностите „Електротехника и възобновяеми енергийни източници“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“, „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и възобноявеми енергийни източници“. Новосъздадената „Автомобилна техника“ се оказа една от най-желаните инженерни специалности. Показател за непрекъснато растящия интерес към Техническия университет във Варна е фактът, че само през последния месец над 40 студенти от други учебни заведения в страната са заявили желание от тази година да се прехвърлят да се обучават при нас.

- Вие сте ректор от 2 години. Какво направихте за този период?

- За краткия период от 2 години успяхме да поемем курс на модернизиране на университета във всички аспекти. Осъвременихме всички учебни планове за специалностите в бакалавърската степен. В момента те са напълно съобразени с изискванията на бизнеса. За регулираните специалности, свързани с корабоводене, корабни машини и механизми и електрообзавеждане на кораба, учебните програми и планове са съгласувани с Морската администрация и отговарят на всички международни изисквания. Намалихме аудиторната заетост на студентите за сметка на извънаудиторната, с което се увеличи времето им за практическа подготовка. Нашата задача като университет е не само да обучаваме младите хора като добри професионалисти, но и да им осигуряваме възможност да се изграждат и като мислещи хора, и като творчески развити личности. Единият от начините за това е повишаване на обема на самостоятелна работа на студентите. Променена бе и структурата на учебния процес, като им осигурихме повече свободно време през летния период, по модел на водещи американски университети. Така студентите имат възможност да работят. Внедрихме

иновативни форми

на обучение, каквато е електронната. Тя дава възможност за самостоятелна подготовка на теоретичния курс от всяка точка на света и е важна за студентите в задочна и дистанционна форма на обучение. Учебните планове в момента са съпоставими с водещите университети в Европа и света и са в унисон с изискванията на потребителите на нашите кадри. Инвестирахме в оборудването на модерни симулатори, тренажори и лаборатории, адаптирани за практическа подготовка.

Въведохме академична структура, съобразена с изискванията на Закона за висшето образование, което спомогна за нормалното функциониране на факултетните съвети. Предприети бяха мерки за привеждането на възрастовата структура на академичния състав към изискванията на закона. По този начин се отвори пътят на по-младите преподаватели за развитие и научна кариера, с което се подмлади значително академичният състав на университета. Структурните промени ни дадоха възможност да подобрим и заплащането – повишихме заплатите на два пъти. Според статистиката на синдикатите нашият университет осигурява най-високото заплащане на своите преподаватели и служители сред всички висши технически учебни заведения в България. Стремежът ни е да бъдем атрактивни и за научна дейност на младите преподаватели. Благодарение на това рейтингът на университета за последните 2 години се повиши над 2,5 пъти. Това е рекорден възход за нашата страна. Възпитаник на ТУ-Варна, който завърши компютърна специалност с бакалавърска степен и продължи магистратурата си в Кеймбридж, отново се върна при нас, за да работи върху докторската си дисертация.

Въведохме строг контрол и върху разходите. В рамките на 12 месеца от лятото на 2016 до момента бяха инвестирани около 1,6 млн. лева собствени средства за подобряване на сградния фонд и инфраструктурата на университета. Основно ремонтите са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, за

модернизиране на учебния процес

и създаване на по-добри условия за обучение на студентите и работа на преподавателите. Подобрени са битовите условия в студентските общежития. Инвестирахме средства в облагородяването на парка на университета, който се превърна в предпочитано място за отдих не само на студентите, но и на живеещите в района варненци. В рамките на тези 2 години бяха оборудвани модерни лаборатории. Въведени бяха нови магистърски програми. Проведени бяха дни на отворени врати в редица компании, които подпомогнаха и идейно, и финансово обучението на технически специалисти.

- В университета англоезична форма на обучение. Има ли интерес от чуждестранни студенти?

- Да, увеличава се броят на чуждестранните студенти. При нас се обучават студенти от 11 държави от Европа, Азия и Африка. Тази година кандидат-студентите ни от чужбина са около 60. Част от тях ще минат през подготвителния курс, който сме организирали, а тези, които имат необходимата езикова подготовка, директно ще бъдат записани в първи курс. Основно това са студенти от Турция, Гърция и Нигерия.

- По какви проекти и с какви партньори работи университетът?

- По програма „Еразъм+“ за студентска и преподавателска мобилност работим с над 63 университета в цяла Европа. Работим активно по оперативни програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации и конкурентоспособност“, подали сме проектопредложения. На международно ниво ТУ-Варна успешно участва като партньор и координатор в голям брой проектопредложения по програми на Европейския съюз като FP7, HORIZONТ 2020, TEMPUS, INTERREG и други.

- Какво предстои в краткосрочен план?

- Искаме да задълбочим сътрудничеството с бизнеса при обучението на студентите. Целим учебно-производственият процес да се осъществява на територията на университета. Имаме идея да възвърнем предназначението на една от 13-те сгради и тя да се превърне отново в учебно–производствена база за съвместна дейност с бизнеса. След структурните промени предстоят промени в посока повишаване на доходите на преподавателите и служителите.

Инвестираме в качеството на човешките ресурси,

като даваме възможност за израстване на всички, които извършват качествено обучение и участват в научни изследвания. В процес е модернизирането на учебно-материалната база - адаптираме я към динамично променящи се световни стандарти в технологиите в образованието. Моят стремеж и на цялото академично ръководство на ТУ-Варна е към иновативно обучение, защото то дава възможност за адаптиране на образованието към професиите, с които ще се сблъскат нашите деца.

- Какво е бъдещето на инженерно-техническите науки?

- Инженерните специалисти са навсякъде – в производството, в IT сектора, в енергетиката, дори и във финансите. Инженерното образование дава стабилна кариера, но е и добра основа за преориентиране от технически към мениджърски позиции. Интересът към инженерните кадри расте непрекъснато. Недостигът на кадри в тази област е характерен не само за България, но и за цяла Европа и за развитите страни по света. Вече няколко поредни години те са на първо място в класацията на най-търсените професии. Ежегодно в университета постъпват многобройни обяви за работа и стаж. Те са насочени както към студентите, така и към дипломираните вече наши специалисти. В последните две години над 450 компании са потърсили сътрудничество с ТУ-Варна. Те предлагат все по-атрактивни условия при назначаване на работа. За инженерните и техническите кадри е стандарт да имат допълнително здравно осигуряване, да им се покриват частично разходите за транспорт, за храна, за обучения. Завършилите Техническия университет във Варна се реализират на пазара на труда веднага след завършването си.

- Каква е вашата лична амбиция?

- Личната ми амбиция е хората да са удовлетворени от работата и живота си в университета, да идват с желание на работа и да работят с удоволствие.

Проф. д-р инж. Росен Василев е завършил в Техническия университет във Варна през 1988 г, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. През 2006г. се хабилитира като доцент. През 2011 г. е избран за зам.-ректор, а от 2015г. е ректор на университета.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

Бизнес и международни отношения на английски език в Италия

Бизнес и международни отношения на английски език в Италия

Universita Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) е най-големият частен университет в Европа и един от най-престижните за обучение по икономика, бизнес науки и международни отношения в Италия. На 27 февруари от 18:30 ч. в х-л „Маринела“ – София, представители на елитната школа ще направят презентация с фокус върху разнообразието от бакалавърски и

СНИМКА: Архив

Работата на педагозите ще се проверява на всеки 4 години

Изпити за учителите на всеки 4 години - това се въвежда с новия Закон за образованието, a проверката ще се случи за първи път тази есен, предаде "Нова тв". Целта е да се подобри качеството на обучението. В системата на предучилищното и училищно образование работят малко над 90 000 педагогически специалисти

"Радио Китай": Китай може, защо САЩ не могат?

"Радио Китай": Китай може, защо САЩ не могат?

Международната общност дава висока оценка на положените огромни усилия от Китай в борбата с епидемията от новия коронавирус. Някои американски политици продължават да критикуват китайските усилия и политическата система и атакуват свободата на словото в страната… На 18-и т.м. китайският посланик в Южна Африка Лин Сунтиен даде пресконференция

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров връчи статуетка “Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС” на катедрата за изключително високи постижения.

УНСС отбеляза 100 г. катедра “Счетоводство”

Катедра “Счетоводство и анализ” учи своите възпитаници да вземат смели решения и да се справят с предизвикателствата, пред които е поставена българската икономика. Това каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков, възпитаник на катедрата в УНСС, на тържество по случай 100-годишнината от създаването ѝ

"Кандидатстудентски наръчник" - изтегли от тук безплатно приложението

"Кандидатстудентски наръчник" - изтегли от тук безплатно приложението

Изтегли от тук безплатно приложението "Кандидатстудентски

Когато избирате университет, избирате перспектива!100 години Икономически университет – Варна

Когато избирате университет, избирате перспектива!100 години Икономически университет – Варна

ИУ – Варна е място, където всеки може да намери своята лична причина да придобива мъдрост, смелост и воля за успех Той е модерен, стабилен, проактивен и иновативен университет, който през 2020 г. чества своята 100-годишнина. Девизът му е „С академични традиции в бъдещето!“. Съвременното му развитие се базира върху опита и традициите

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Образование

Медицинският университет в Плевен обяви ранен прием

Медицинският университет в Плевен обяви ранен прием

ВУЗ-ът провежда изнесени кандидатстудентски изпити За първа година Медицинският университет в Плевен (МУ-Плевен) обявява ранен прием в четири бакалавърски специалности – акушерка, медицинска сестра, медицински лаборант, опазване и контрол на общественото здраве. До 21 март кандидатите могат да заявят желанието си за участие в ранния прием

Среща–дискусия в Лесотехническия университет с президента Румен Радев

Среща–дискусия в Лесотехническия университет с президента Румен Радев

Участваха студентите, докторантите, преподавателите и служителите На 12 февруари 2020 г. в Аулата на Лесотехническия университет, се проведе среща – дискусия на студентите, докторантите, преподавателите и служителите от Университета с Президента на Република България г-н Румен Радев. Разисквани бяха въпроси, свързани с климатичните промени

СНИМКА: Архив

Ограничиха възрастта за ръководна длъжност във вузовете до 65 г.

Депутатите ограничиха възрастта за заемане на ръководна длъжност във висшите училища до 65 години с приетите на второ четене промени в Закона за висшето образование, предаде БТА. Според текстовете "на ръководна длъжност не може да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения

Учи мода, дизайн и визуални изкуства в Италия

Учи мода, дизайн и визуални изкуства в Италия

От 15 до 17 февруари един от най-значимите колежи за мода, изкуство и дизайн в Европа – Istituto Europeo di Design (IED) ще проведе презентации в три български града, а именно: • София – 15 февруари, х-л „Маринела“ /бивш „Кемпински“/, 16:30 часа • Пловдив – 16 февруари, х-л „Тримонциум“ , 16:30 часа • Варна – 17 февруари

Две нови специалности открива МУ-Варна тази година

Две нови специалности открива МУ-Варна тази година

Варненският медицински университет предлага обучение в над 20 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, а конкуренцията продължава да държи челни позиции, като за едно място се борят 5-6 кандидати. Традиционно най-желаните специалности са „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“

Диана Ковачева СНИМКА: Архив

Омбудсманът към МОН: Отложете с една година промените в "малките матури"

Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев да бъдат отложени за следващата 2020/2021 учебна година предвидените от просветното ведомство промени в Националното външно оценяване (НВО) за учениците след 4-ти клас, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. Омбудсманът мотивира искането си с възникналото

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber