Доц. Румен Бостанджиев: По-късното започване на сексуален живот не го прави автоматично по-отговорен

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6971626 Доц. Румен Бостанджиев: По-късното започване на сексуален живот не го прави автоматично по-отговорен Доц. Румен Бостанджиев: По-късното започване на сексуален живот не го прави автоматично по-отговорен www.24chasa.bg

При системно сексуално образование в страни като Холандия ранният полов опит е свързан с по-малко неблагоприятни последици като нежелани бременности, насилие, полово предавани инфекции, раждания в юношеска възраст, казва сексологът психотерапевт доц. д-р Румен Бостанджиев, дм. Разказва, че към сексологията се насочил, вдъхновен от примера на своя баща проф. Тодор Бостанджиев, който през далечната 1963 г. създава първия и единствен в България Сектор по сексология към Медицинска академия – София. В него доц Бостанджиев започнва терапевтичната си практика, след като завършва медицина през 1983 г. и придобива специалност по психиатрия. Завършил е две международни квалификационни програми по психотерапия – на Американската психологична асоциация по личностно центриран подход в Прага и Братислава и квалификационна програма по психодрама на Морено института в гр. Юберлинген – Германия. През 1993 г. преминава специализация по сексология и сексуално здраве в Холандия и Белгия, а през 2007–2008 г. завършва Първата международна академия по сексуална медицина, организирана от Европейската асоциация по сексуална медицина в Оксфорд, Лисабон и Рим.

- Доц. Бостанджиев, какъв е профилът на съвременния български мъж и на българската жена в сферата на сексуалните нагласи и предпочитания?

- През последните десетилетия не ми е известно някой у нас да е правил системни проучвания на сексуалните нагласи, ценности и поведения.

Това, което мога да споделя, са личните ми впечатления от ежедневните срещи с хора и двойки, потърсили помощ в терапевтичния ми кабинет. Тези впечатления са строго субективни и нямат претенцията да са представителни.

Усещането ми е, че за преобладаващата част от сънародниците ни

в зряла възраст

сексуалността

има смисъл

основно като

централен

елемент

от връзката

в двойката и семейството. Независимо че за по-младата генерация сексуалната изява се приема и като част от самоутвърждаването, от намирането на оптимална социална среда и удовлетворяващ лайфстайл. Сексуалната връзка преимуществено се търси в контекста на сравнително устойчиви и цялостни човешки отношения. По-малко са мъжете и жените, които са склонни да приемат сексуалните контакти като самоцелна активност, освободена от емоционална ангажираност и поемане на отговорност за цялостното благополучие на партньора.

В този смисъл ние сме по-близо до

семейно

ориентираните

модели на

сексуално

поведение дори

и с допускане

на паралелни

връзки,

които могат да компенсират рутината на брачната интимност. За българина семейството е първостепенна ценност. Макар и оскъдни, социологичните и народопсихологичните проучвания категорично разкриват приоритетното значение на родово-семейните връзки в българската традиция. Тя е определяща и в сексуалното поведение на съвременните поколения.

- С какво се обясняват разликите в семейните ценности в Южна и Източна Европа в сравнение с останалите региони на континента, ако решим да се вгледаме в пластовете под логичното обяснение “патриархални отношения”?

- Напоследък множество научни проучвания разкриват съществено различие в семейните модели и ценности, присъщи на културите в югоизточната и северозападната част на Европа. Най-общо се говори за родово-колективистични ценности, характерни за средиземноморската и източноевропейската традиция. Те се различават от индивидуалистичните семейни ценности, присъщи на западно- и централноевропейските култури и най-вече на скандинавската традиция.

В тези общества

децата много

по-рано се

отделят от

родителите си,

преминават през период на лично самоутвърждаване и добиване на самостоятелност и сравнително по-късно сключване на брак или създаване на семейство.

Връзките с родителското семейство са по-слаби за сметка на социалните и професионалните връзки, с които се обграждат младите семейства в Северна, Западна и Централна Европа.

Югоизточният модел е свързан с по-здрава патриархална традиция, която определя оставане на младите хора по-дълго свързани с родителските семейства и родовата общност. Присъща е по-ранна възраст на създаване на собствено семейство, но то като правило дълго време остава в икономическа и социална зависимост от семейството на родителите. Очакванията за социална и психологична подкрепа между различните генерации са значително по-силни и включват както

продължително

обгрижване на

вече пълнолетни

деца, така

и лично

обгрижване

на възрастните

родители

от техните вече семейни деца.

Изследователите търсят корените на това разделение в различното историческо и икономическо минало, като има основания да се счита, че подобно различие се е зародило още в периода на разпад на Римската империя и инвазията на варварските племена в Европа.

По-късно съществена роля оказва по-ранната индустриализация на Западна, Централна и Северна Европа, където преимуществено се развива индивидуализмът. В предимно аграрните култури на Юга и Изтока на континента по-дълго се запазват патриархално-родовите колективистични тенденции, тъй като те са свързани със семейния труд на полето и в родовото стопанство.

- Какви разлики забелязвате в сферата на сексуалността между днешните юноши и тези, които станаха родители малко преди и едновременно с промените у нас?

- Все още е твърде рано да се правят подобни съпоставки. За поколението, израснало в навечерието и първото десетилетие на промените, бе характерно ценностното объркване, присъщо на прехода.

Официалният

модел на

социалистическа

нравственост с

присъщия му

наивизъм и

лицемерие

бе брутално

заменен

с циничен

материализъм

и примитивен стремеж към оцеляване. Едновременно с това се наложиха ценностите на консуматорското общество, ориентирано изключително към материално благополучие и подценяване на човешките отношения и моралните принципи, на които те се основават.

Това нямаше как да не се отрази и върху сексуалните нрави.

Днешните юноши сякаш израстват в една по-нормална и балансирана среда.

Част от тях ясно се разграничават от примитивния консумативизъм на родителите си, без да престават да са здраво стъпили на земята. В съзнанието на тези младежи пълноценните човешки отношения придобиват все по-голямо значение като ключов елемент от високото качество на живот.

Има и млади хора, за които мечтата за материален просперитет е водеща. Често нейната реализация се свързва с “изгодни връзки”, при които успехът в междуличностните отношения се възприема главно като

умение да

подчиниш,

контролираш или

манипулираш

другия

За съжаление, този “силов” модел много често генерира конфликти и насилие.

- В кои случаи може да се каже, че се прибягва до злоупотреба със сексуалната тематика?

- През последната половин година станахме свидетели на активно заиграване със сексуалната тематика от страна на определени политически сили.

Те системно

залагат на

съществуващите

у нас хомофобни

нагласи

и така се опитват да спечелят популярност сред най-примитивните и консервативни среди. Тезата, която се поднася най-често чрез фалшиви новини, е, че европейската култура е разядена от червея на развратния неолиберализъм, който ерозира здравите морални устои на семейството и превръща обществото в хомогенна “биологична маса”, удобна за манипулиране от страна на международните концерни.

Любим инструмент на тази пропаганда е антиджендър агитацията, митовете за някакъв трети и енти пол, фалшивите внушения, че пледиращите за толерантност към различната сексуална ориентация се борят и за узаконяване на педофилията.

По света подобни позиции се отстояват от крайнодесните консервативни партии, но у нас видяхме как леви и националистични партии станаха флагман на антиджендъризма, подкрепяни активно от представителите на различните вероизповедания.

- Има ли нужда от здравно образование, част от което е сексуалната култура?

- Съвременното разбиране за здравето включва не само отсъствието на болести, но и наличието на психично и социално благополучие. От друга страна, революцията на невронауките от последните две десетилетия недвусмислено доказа

огромното

значение на

нашите

преживявания и

взаимоотношения

за справяне с

най-патогенния

съвременен

фактор – стреса

Най-ефективните усилия и инвестиции за подобряване на здравето са тези в профилактиката. Поради тази причина здравното образование днес е с приоритетно значение, а развитието на сексуалната и партньорската компетентност са неделима част от него. Колкото по-подготвени за отговорни и пълноценни семейни отношения са днешните поколения, толкова по-здрави ще са както те, така и бъдещото ни поколение. Затова повишаването на сексуалната култура на подрастващите е важна инвестиция в здравето на нацията.

- Последното проучване на Световната здравна организация показа, че у нас първият сексуален контакт на сегашните подрастващи е средно на 14 години, какъв е вашият коментар?

- По света хората вече не се интересуват толкова от възрастта при първите сексуални контакти, а дали те са съзнателни и отговорни.

През осемдесетте години бе установено, че младите хора в България започват по-късно сексуалния си живот от връстниците им в Западна Европа.

Поради наличието на системно сексуално образование в страни като Холандия обаче, по-ранното начало на полов живот там се съчетава със значително по-малко неблагоприятни последици като нежелани бременности, насилие, полово предавани инфекции и ранна раждаемост. Това налага да преосмислим тезата, че ако младите започват половата си активност по-късно, това автоматично ще ги направи по-отговорни и съзнателни в техните избори.

- Гордост или диагноза е свръхсексуалността - тема, която у нас се свързва едва ли не с мъжествеността?

- Подобно понятие въвежда

абсурдната идея

за количествено

нормиране

на сексуалните изяви, които по природата си са строго индивидуални и отговарят на специфичните очаквания и потребности на партньорите във всяка отделна двойка.

Различните хора имат различна нужда в качествено и количествено отношение за това, което преживяват в интимните си отношения. Тези потребности са динамични и се променят в различните житейски ситуации, през които преминава една партньорска двойка.

В този смисъл е твърде опасно да се спекулира с оценки кой е “свръхсексуален” и кой със “занижена сексуалност”. Обикновено зад подобни етикети стоят съвършено други проблеми в междуличностните отношения.

- Кога човек губи интерес към секса? Свързано ли е с възрастта?

- Еротичното преживяване е нещо изключително сложно и мистично. Едва ли някой би разгадал напълно какво е това, което придава еротично значение на възприятията ни, какво разпалва и поддържа еротичните страсти.

Загубата на интерес към секса на първо място е свързана със занемаряване на интимната връзка и натрупване на неотработени негативни преживявания.

Ако всеки от партньорите не полага грижа за себе си и за другия, за качеството на общуването, отношенията постепенно се обезличават и лишават от смисъл, хората престават да са си интересни и еротично значими.

Много често

затихването на

сексуалните

страсти погрешно

се отдава

на възрастта

Истинската причина е партньорската леност и очакването, че любовта ни ще остане свежа и без да се грижим за нея.

Животът е пълен с опровержения на този мит.

Поне 10 процента от двойките, които доживяват заедно дълбока старост, твърдят, че с годините връзката им става по-силна и истинска - като старото вино. Много възрастни хора, които взаимно допринасят за разнообразието и богатството на отношенията си, могат да проявят далеч по-силна страст от млади готованци, които очакват всичко в леглото да им се поднася на тепсия.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Сила за живот

Излишни килограми? Може би имате и недостиг на витамин D

Д-р Мария Николова прави пробив с клиничен алгоритъм за откриване и профилактика на хора с риск от дефицит. Млад български учен създаде клиничен алгоритъм за откриване и профилактика на хора с висок риск за дефицит на витамин D. През последното десетилетие веществото е в топ интереса на медицината поради умножаващите се открития,

Тъмните цветове в спалнята създават чувство за сигурност

Ярките зареждат с енергия, но трябва да се използват внимателно, кухнята е най-подходяща за експерименти Когато предприемате цялостен ремонт у дома или искате да направите някои малки промени, изборът на точния цвят за стените може да се окаже доста трудна задача. Ако обаче вземете предвид влиянието на цветовете върху съзнанието,

Ваканции над 3 седмици удължават живота

Липсата на почивка повишава с 37% риска от сърдечни заболявания Продължителната почивка далече от офиса може да удължи човешкия живот, показва научно изследване, проведено в продължение на 40 години. Мъжете, които вземат по-малко от три седмици годишен отпуск, рискуват с 37% повече да умрат преждевременно в сравнение с онези,

Безплатен опреснителен курс в Световния ден за първа помощ 8.IX.

Българският Червен кръст за 18-и пореден път ще отбележи с обучения и демонстрации Световния ден на първата помощ 8 септември, съобщиха от организацията. Мотото тази година е „Първи действия при пътнотранспортни произшествия”. Всяка седмица в катастрофи у нас загиват повече от 15 души, а над 150 са пострадалите с тежки травми,

Промениха ли се правилата за миене на зъбите?

Учили са ни, че е най-добре зъбите да се мият след всяко ядене, четката да се мокри преди миене, старателно да се изплаква пастата, да се ползва често вода за уста срещу междузъбни кариеси. А напоследък се появяват в интернет различни и противоречащи си съвети, включително един, който силно ме озадачава - устата да не се изплаква от пастата.

Пиячката не руши мозъка, а компютърът и тв - очите

Книга развенчава ширещи се митове и заблуди за човешкото тяло Настинал ли си – витамин C ще те оправи. Този има големи ходила – значи е много мъжествен. Не яж сирене вечер – ще ти докара кошмари. Тези и други здраво вкоренени у хората легенди развенчава известният биохимик и писател Мат Браун в новата си книга “Всичко,

Последно от логоЗДРАВЕ

Оживление

Последно от лого

Последно от

Последно от

Последно от

Още от Сила за живот

Как да се откажем от смартфона

Все повече големи концерни не задължават служителите си да са непрекъснато на линия, бизнесмени се връщат към старите модели телефони И тази година в света ще бъдат продадени над един милиард смартфона. Те отдавна са задължителна част от ежедневието ни, никой не напуска дома си без ключ, портфейл и телефон, а колкото по-голям е бизнесът,

Диетата “Слабей бързо” най-популярна в САЩ и Англия

Сваля се по 1 кг седмично с намаляване на калориите и порциите “Слим-фаст” или “Слабей бързо” (Slim Fast Diet) е сред най-популярните диети в САЩ и Великобритания и според специалистите напълно оправдава името си. Това балансирано нискокалорично хранене на базата на готови ястия позволява да се разделите с до един килограм излишно тегло седмично.

Дълъг живот с макробиотика

Макробиотичната диета е прилаган от векове начин на хранене с много вариации. При нея трябва да слушаш тялото си, което ти казва какво да ядеш. Затова е различна за всеки човек. Нейните закони и философия развива преди 100 години японецът Жорж Осава. В основата ѝ е древната китайска медицина, която цели равновесие на силите и енергиите ин и ян,

Как да познаем, че губим памет

Научно доказаха, че възбуждащите танци и редовният секс възраждат мозъчните клетки Деменцията е постепенно западане на мозъчните функции, тя е нелечима и бавно отнема способностите на човека да се справя дори с най-елементарните житейски ситуации. Има много видове деменция – резултат на различни заболявания,

Може ли сънят да излекува епидемията от самота?

Колкото по-малко спим, толкова по-малко искаме да общуваме Учени от цял свят се опитват да открият лек срещу самотата, която е завладяла света. Заради навлизането на модерните технологии, по-голямата мобилност и застаряването на населението все повече хора се чувстват изолирани и изоставени, изпадат в депресии и се разболяват сериозно,

Не използвайте втори път еднократни опаковки за храна. Никога!

Гледайте обозначението върху пластмасата - експерт в отдел “Материали за контакт с храни” в Националния център по обществено здраве и анализи, един от най-опитните български специалисти в тази област. - Доц. Багдасарян, вашите съвети кои видове съдове за готвене как се използват, за да сме здрави, убедиха читателите, че всъщност само си мислим,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber