„Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна

https://www.24chasa.bg/novini/article/6751608 „Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна „Инженерна екология” – нова и перспективна специалност в ТУ - Варна www.24chasa.bg
Научна експедиция за видовото разнообразие в Странджа

В момента изключително в Технически университет – Варна се провежда обучение и в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър, на изключително търсените кадри със специалност „Инженерна екология”. Другият университет за подготовка на такива специалисти е ТУ – София, но само за магистри. В останалите български университети с екологично обучение то не е с инженерен профил. Създадена преди две години, специалността е приемник на специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” и вече търпи ново много добро развитие. Николай Жеков разговаря с изпълняващия длъжността ръководител на профилиращата катедра „Екология и опазване на околната среда”, доц. д-р Даниела Тонева.

- Доцент Тонева, какво добави новата специалност „Инженерна екология” към подготовката на студентите по опазване на природната среда?

- Приносът в това отношение е, че подготвяме еколози с инженерен профил. Това са специалисти с фундаментална инженерна и екологична подготовка, които получават знания, умения и компетенции по опазване на дивата природа и консервационните дейности, но и относно техническите и технологичните аспекти на опазването на околната среда, управлението на качеството на атмосферния въздух, водите, почвите, биологичното разнообразие. В обучението се акцентира върху решаването на екологичните проблеми на съвремието чрез методите, средствата и технологиите за опазване на околната среда. Затова студентите ни с право се дипломират като инженери-еколози, което отваря широко врати за работни места в редица сфери: в пристанищните структури и експлоатацията на флота, в промишлени предприятия, в сектора на възобновяемите енергийни източници, енергетиката, поддържането и управлението на пречиствателни инсталации и съоръжения, транспорта и логистиката, в застрахователния бранш, в държавни структури, както и на управленски позиции в международни компании.

Местното самоуправление в страната – общините, също изпитват сериозен недостиг на квалифицирани еколози с инженерно образование. Вече можем да се похвалим с наши студенти, успешно работещи в Басейнова дирекция - Варна, РИОСВ - Варна, Лабораторно-изпитвателния комплекс на „ВиК“, в ИА „Морска администрация“, в Регионалната здравна инспекция, в Института по океанология при БАН, а също и като еколози в общински администрации и неправителствени организации.

Освен бакалаври и магистри, ние обучаваме и докторанти по докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда”. Вече имаме и реализирали се по тази програма наши възпитаници. Някои от тях вече са преподаватели в университета или работят в предприятия като „Солвей соди”, също и в Община Варна и др.

- Какви по-специфични компетентности добиват студентите Ви, свързани с инженерството и екологията?

- Подготвени са за широк кръг от дейности, но ключовото е, че придобиват компетентност за прилагане на инженерни методи, нови технологии и иновации при опазването на околната среда. Много познания и практически умения усвояват и по време на учебните практики, заложени в учебния план от първи до трети курс. Имаме съдействието и на неправителствени организации, работещи за защитата на околната среда.

- Спецификата на професионалното направление предполага вероятно и участия на студентите по научни проекти?

- Да, студентите участват по български и европейски проекти. Това им дава възможност да посещават приоритетни природни местообитания, да извършват теренни наблюдения и анализи. Така успяват да усвоят знания и опит от утвърдени специалисти практици, учат се да работят в екип.

По международен проект наши студенти, единствени от страната, участваха в проучване в гр. Авейро, наричан Португалската Венеция. Тематиката е свързана с адаптацията към изменението на климата. Там работиха със свои колеги от Португалия, Холандия, Испания. Работиха и по европейски проект за опазване на биоразнообразието в Странджа планина. Участваха също в проект, свързан с мониторинга на морските отпадъци. Като говорим за международните ни контакти, при нас специализираха един семестър по програма „Еразъм +” студенти от Румъния от сродна на нашата специалност. Водим разговори в тази връзка и с университет от Словения. Програма „Еразъм+” е отворена и за стажове в чужбина на нашите възпитаници.

По вътрешните за страната проекти най-често нашите студенти от ТУ - Варна влизат в морето, за да взимат проби от морските води и да ги анализират. Така се обучават за работа с необходимата за експресни изследвания преносима техника.

- Преди 7 години катедрата работи по проект „Подобряване на екологичния статус на крайбрежните черноморски води и опазване на биологичното разнообразие чрез създаване на изкуствени местообитания.” Изпълни ли заданията си този проект?

- Спечелихме проекта с конкурс на МОН, беше финансиран с 250 000 лева от фонд „Научни изследвания”. Проектирахме и разположихме върху площ от 20 000 кв. м на морското дъно недалеч от гр. Черноморец изкуствено подводно местообитание – щормоустойчива метална конструкция с цел да стане изкуствено поселище на големи колонии черни миди. В този район се вливат значителни потоци отпадъчни води, а черната мида е техен незаменим филтратор. Целта, освен пречистването на водите, беше и за възстановяване на морските екосистеми и особено на дънните съобщества. Изпълнихме проектните задания, да, но разбира се, само в локален план на самото място при поставените конструкции. Там решително се подобри и популацията на черната мида, и въобще видовото разнообразие. С възстановяването на популациите на черната мида, се увеличи видовото разнообразие на морски червеи, ракообразни, дънните видове риби като писия, морски език, попчета и т.н. Но говорим за научноизследователски проект, по който не би могло да има финансов ресурс за монтиране на такива инженерни конструкции по цялото ни крайбрежие. Добър страничен ефект се получи и от поставените укрепващи конструкциите бетонни котви, които препятстваха гибелните за дънните съобщества набези на траулерните риболовни кораби.

- Катедрата има втора важна специалност – „Защита на населението при бедствия и аварии”.

- Тя не само е важна и хуманна, а и много предпочитана, поради което желаещите да я изучават са повече от местата ни за прием. За първа година наред с досегашната й задочна форма на обучение, която запазваме, обявихме и редовна форма. Но засега само по бакалавърска програма. Студентите от специалността получават подготовка като риск инженери за системата на държавната и местната администрации, в структурите за сигурността и защитата на населението и инфраструктурата. Също и за спасителни действия. Придобиват се умения за организиране и ръководство на издирвателни и спасителни операции при бедствия, аварии и природни катастрофи. Студентите са подготвени за действия при пожари, земетресения, наводнения и други рискови ситуации, както и за оказване на медицинска и психологическа помощ на пострадали. За целта се ползва единствения в страната тренажор – симулатор „RiskSim“ със специален софтуер за виртуално възпроизвеждане на критични събития. Тази година се дипломира първият випуск на тази специалност.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

2000 преминаха през Техническия учебен център на ЧЕЗ Разпределение за година

144 обучения се проведоха в модерната база 144 обучения бяха проведени в Техническия учебен център на ЧЕЗ Разпределение България за една година. 2000 преминаха през модерната учебна база, откакто центърът отвори врати през септември 2017 г. Курсовете водиха 53 лектори, професионалисти в сферата на енергетиката в България.

Кооперативните организации подариха на децата незабравим празник под мотото „На училище с КООП: Спортуваме редовно и се храним здравословно“

15 септември е и отново Централният кооперативен съюз и кооперативните организации от страната организираха за децата незабравими тържества по случай началото на учебната година. Темата на тазгодишните тържества „На училище с КООП: Спортуваме редовно и се храним здравословно“ бе подчинена на Целите за устойчиво развитие на ООН,

Над 1400 първокурсници стартираха обучението си в МУ-Варна

Днес в Медицински университет-Варна с официална церемония и водосвет за здраве, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, бе даден стартът на академичната 2018/2019 учебна година. В приветствието си ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов каза: „От днес вие сте студенти в един от най-модерните и високотехнологични

Представители на ЧЕЗ откриваха учебната година в дуалните паралелки на три училища

Подкрепата за дуалната форма на обучение е част от цялостната политика на компанията за насърчаване на професионалното образование в България Представители на ЧЕЗ откриха новата учебна година в три гимназии с дуална форма на обучение, която дава възможност на учениците едновременно да учат и да работят.

Осмокласниците учат за грехопадението в Библията

“Антигона”, “Хамлет”, “Дон Кихот” и “Декамерон” са в програмата по литература Структурата на Библията и значението ѝ за европейската култура и изкуство, както и библейските сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей. Това ще учат осмокласниците според програмата по литература. Тя е съобразена със Закона за предучилищното и училищното

Кандидатствайте в Икономически университет – Варна!

От 13.09.2018 г. стартира септемврийският етап за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“. Имате възможност да избирате между 30 магистърски специалности, да се обучавате в модерна и комфортна среда, да получите международно призната диплома и да се развивате кариерно. Приоритет за Икономически университет – Варна е

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Образование

Седмокласниците пишат отговор на нравствен въпрос и анотация

По история учат за развитието на българските земи от началото на Възраждането до съвременността Само българска литература ще изучават седмокласниците от тази есен. Това предвиждат новите учебни програми, приети след влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Учебната програма по български език в 7-и клас представя

Шестокласниците пишат отговор на научен въпрос

Какво ново има в програмите за учениците от 1-и до 12-и клас? Какво трябва да знаят родителите? От 21 август “24 часа” започна поредицата “Родителски бележник”. - Учат “Хубава си, моя горо”, “Братчетата на Гаврош”, “Малкият принц” и “Принцът и просякът” - Програмата по история и цивилизации обхваща епохата на Средновековието Как да извличат и

Александър Ангелов: До 2020 г. да вкараме всички училища в технологичния облак

“Образование 4.0” е съвместна кампания на “Виваком” и в. “24 часа” за дигитализация на българското образование. Инициативата стъпва на разбирането, че българските ученици са много активни в интернет, което вместо пречка е възможност за подобряване на учебния процес. Техните навици за онлайн комуникация могат да бъдат използвани като база за

Вълчев: След 10 години очакваме най-голям недостиг в системата на образованието

"През следващите десетилетия ще има недостиг във всички системи – във всички сектори и във всички професии. Младите хора, които ще влизат в пазара на труда, ще бъдат едва 2/3 от тези, които ще излизат. Очакваме най-голям недостиг в системата на образованието след 10 години". Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти в

Софийският университет ще представи магистърските си програми

Софийският университет "Св. Климент Охридски" организира днес традиционния Ден на отворените врати на магистърските програми в СУ. Това съобщи пресцентърът на висшето училище. Форумът ще се състои от 11.00 до 13.00 часа в Централното фоайе в Ректората на Софийския университет. На специално разположените щандове всеки желаещ ще може да научи

От 15.9. електронният училищен дневник е официален

Съвместният проект на “Виваком” и в.“24 часа” “Образование 4.0” си поставя амбициозната, но изпълнима цел за дигитализация на образованието у нас. Идеята е уменията и активността на българските деца в интернет да се използват в рамките на учебния процес. Така ще се повиши неговото качество и приложимост в живота.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber